Hopp til innhold

An die Hoffnung

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
«An die Hoffnung»
Op. 18 nr. 2
Symfonisk dikt av Fartein Valen
PeriodeModernismen
Komponert1933
Premieredato25. august 1937
Typisk lengde6 minutter
Satser/akter1
John Keats (1795-1821) ligger gravlagt på den protestantiske kirkegården i Roma. Gravstenen har påskriften (i norsk oversettelse) «Her hviler en som fikk sitt navn skrevet i vann»

«An die Hoffnung» opus 18 nr. 2 (norsk: «Til håpet») er et énsatsig orkesterverk av Fartein Valen og det femte av i alt ni slike stykker han skrev. Verket ble komponert i 1933 og var inspirert av et dikt av den engelske dikteren John Keats.

Besetning

[rediger | rediger kilde]
Fartein Valen (t.h.) sammen med sin nevø Magne Valen-Sendstad i 1937. Valen dedikerte både «An die Hoffnung» og Symfoni nr. 4 til nevøen

Verket er skrevet for et orkester bestående av 2 fløyter, 2 oboer, 2 klarinetter, 2 fagotter, 1 valthorn, 1 trompet, harpe og strykere.

En typisk framføring varer omtrent 6 minutter. Verket er tilegnet nevøen Magne Valen-Sendstad («paa 20 aars dagen») og er utgitt av Norsk Musikkforlag.

Portrett av John Keats fra 1819 malt av Joseph Severn

«An die Hoffnung» ble skrevet på Mallorca mellom 26. januar og 17. februar 1933. Ifølge Olav Gurvin skal Valen ha begynt på verket hjemme i Valevåg allerede sommeren 1932.[1]

Valen hadde lenge vært opptatt av den engelske dikteren John Keats. Etter motgangen Valen opplevde på 1920-tallet, ikke minst den knusende kritikken han fikk etter uroppførelsen av «Ave Maria» i 1923, var Keats’ skjebne noe han fryktet også ville bli hans egen. Keats var egentlig utdannet apoteker men valgte å vie seg til kunsten og diktningen. Diktene til Keats ble imidlertid ikke verdsatt eller forstått i Keats’ samtid, og etter mye motgang døde han syk og nedbrutt i Roma i 1821. Keats gravsted var derfor et naturlig sted for Valen å besøke da han selv kom til Roma:

Jeg glemmer aldrig den underlige stemningen i denne kirkegaard med den gamle bymur, Cestiuspyramiden, de mørke høie cypresser og den sorte uveirshimmel. Først gik vi til Keats’s grav. Der findes intet navn paa graven, bare de ord som han selv ønsket, ‘Her ligger en som skrev sit navn i vand’. Jeg tok med mig et violblad til minde.[2]

Keats’ diktning var en trøst for Valen, og han var spesielt grepet av diktet «To Hope» som Henrik Rytter hadde oversatt til norsk. Særlig var han glad i følgende tre vers:

Å, når eg sit ved åren, gløymd og øydd
og skume tankar yver sjela sig,
når livsens nakne heid er blomesnøydd,
og ingen fager draum i hugen stig, -
å, sæle von! – drøyp æterdoggi di,
og lyft din sylvveng yver panna mi!

Når deira lagnad som eg elska mest,
til skræmde hjarta kved um tap og sorg, -
bjartøygde von! – du kveikjer hugen best;
gjev meg di sæle trøyst ei rid på borg! –
lat fløyma kring meg himmelglima di,
og lyft din sylvveng yver panna mi.

Ja, som ei stjerne briser høgleg fram
og gyller myrke skybergs glødde rand,
ja, gløder himlens slørde andletsham, -
So i mi sjel i skume tankeband,
du sæle von, strål himmelkrafta di,
og lyft din sylvveng yver panna mi.[3]

Disse versene var inspirasjonskilden til «An die Hoffnung», som egentlig var ment å hete «To Hope» som diktet. Men da det viste seg at mange trodde To Hope betydde Å håpe valgte Valen heller å bruke den tyske varianten, An die Hoffnung.

«An die Hoffnung» skal ha blitt urframført i Oslo den 25. august 1937 av Filharmonisk Selskaps Orkester dirigert av Hugo Kramm i en live fremførelse på NRK i anledning komponistens 50-årsdag.[a] Komposisjonen ble også utgitt av Norsk Musikkforlag dette året.

«An die Hoffnung» er basert på 4 motiver som presenteres i begynnelsen av verket. Disse behandles kanonisk gjennom komposisjonen.[4]

Motiv 1


\relative c'' {
\set Staff.midiInstrument = #"flute"
\set Score.tempoHideNote = ##t \tempo 4 = 50
\time 4/4
\set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
\override TupletBracket #'stencil = ##f
\set Score.currentBarNumber = #1
  \key c\major
% Permit first bar number to be printed
\bar ""
\partial 8 
b'!8^"fl"(\pp\mark "Moderato, fliessend" | a!4\< cis,2.\!~) |\time 5/4 <<cis2{s4\> s\! } >> g'8( f!4\< c!8~ c8. ges16\!) | \time 4/4 ges4\>( bes2.\!~) | bes8 d!( f4-- c!2) |
}

Motiv 2


\relative c'' {
\set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1"
\set Score.tempoHideNote = ##t \tempo 4 = 50
\time 4/4
\set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
\override TupletBracket #'stencil = ##f
\set Score.currentBarNumber = #1
\clef alto
  \key c\major
% Permit first bar number to be printed
\bar ""
\partial 8 
r8| r2 r8 g!4^"vla"\pp\<( as8\!) | \time 5/4 <<d,!2~{s4\> s\! } >> d2.~ | \time 4/4 d2~ d8\< e!\!( d!\> f!\!) | es2 d!8\<( e!\! d\> as'\!) | des,8\pp[ r16 a'!16] a2--( cis,4~) | cis~[ cis8 r16 a'!16] a4--( cis,) | a'2( cis,) 
}

Motiv 3


\relative c'' {
\set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1"
\set Score.tempoHideNote = ##t \tempo 4 = 50
\time 4/4
\set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
\override TupletBracket #'stencil = ##f
\set Score.currentBarNumber = #7
\clef bass
  \key c\major
% Permit first bar number to be printed
\bar ""
r2 g,,!8.^"vcl"\pp( fis16\<) fis8.( g16) | g4( bes\!) fis'\>~( \tuplet 3/2 { fis8 a! e!\!) } | es1 
}

Motiv 4


\relative c'' {
\set Staff.midiInstrument = #"string ensemble 1"
\set Score.tempoHideNote = ##t \tempo 4 = 50
\time 4/4
\set Score.barNumberVisibility = #all-bar-numbers-visible
\override TupletBracket #'stencil = ##f
\set Score.currentBarNumber = #9
  \key c\major
% Permit first bar number to be printed
\bar ""
r8 fis,16(^"vln 2"\<( cis') gis'2\fp~( \tuplet 3/2 { gis8 a! gis!) } |\tuplet 3/2 { gis( ais gis~)} gis2. 
}

Valens øvrige énsatsige orkesterstykker:

Innspillinger

[rediger | rediger kilde]

Filharmonisk Selskaps Orkester / Miltiades Caridis (dirigent) (innspilt 6-9/1971)

Philips 6754 001 (2 LP, 1972) (+ Valen opp. 4, 8, 11, 17, 18 nr. 1, 20, 21, 32, 35)
Simax Classics PSC 3115 (CD, 1992) (+ Valen opp. 4, 8, 11, 17, 18 nr. 1, 20, 21, 32, 35)
Simax Classics PSC 3116 (CD, 1995) (+ Valen opp. 5, 13, 19, 37, 44)

Stavanger Symfoniorkester / Christian Eggen (dirigent) (innspilt 2006)

BIS Records BIS-CD-1632 (CD, 2008) (+ Valen opp. 18 nr. 1, 19, 41)

Noter og referanser

[rediger | rediger kilde]
Noter
 1. ^ At «An die Hoffnung» ble uroppført på denne datoen er ikke bekreftet gjennom andre kilder enn et brev skrevet av Valen selv, se Kortsen (1963) s. VII-IX
Referanser
 1. ^ Gurvin (1962), s. 101
 2. ^ Tjøme (2012), s. 400
 3. ^ Gurvin (1962), s. 102
 4. ^ Kortsen (1965), s. 207

Litteratur

[rediger | rediger kilde]


Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]


Autoritetsdata