Wikipedia:Underprosjekter/Universitetsfusjoner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolen i Athen (Rafael, malt 1509–10)

Underprosjektet «universitetsfusjoner» er etablert for å bidra til å skape enhetlige artikler, kategorier osv i forbindelse med de fusjonene som pr 2015 pågår og utredes i høgskoler og universitet i Norge.

Vi trekker dels veksler på erfaringer fra tidligere fusjonsprosesser som HIOA og UIA, men ser at det er behov for å se på spørsmålene i et helhetlig perspektiv, og ikke lage ad hoc-løsninger for hver ny fusjon.

Initiativtakere er bruker:Kjersti Lie og bruker:Orland.

Noen hovedprinsipper[rediger kilde]

 • Hvis en fusjon omfatter én stor og en eller flere mindre UH (Universitet/høgskole), og dersom navnet på den største beholdes (f.eks. NTNU)
  • Den nye UH behandles som en videreføring av den største, og denne artikkelen endres og utvides.
  • De innfusjonerte UH skal behandles som avsluttede enheter og nedlagte høgskoler. Artiklene beholdes, og emnet beskrives fram til fusjonsdato.
 • Hvis en fusjon omfatter flere UH hvor ingen er dominerende, og hvis det etableres en UH med et nytt navn (f.eks. NORD Universitetet)
  • Det opprettes en ny artikkel for den nye UH
  • Alle tidligere enheter skal behandles som avsluttede enheter og nedlagte høgskoler. Artiklene beholdes, og emnet beskrives fram til fusjonsdato.
 • Artikler skal ikke handle om både en nedlagt/avsluttet UH og om et nåværende institutt/fakultet i samme artikkel. Dette skal behandles i to separate artikler. Forbindelsen mellom de to skal selvsagt synliggjøres i teksten (f.eks. er Nordnorsk Musikkonservatorium en tidligere høgskole som eksisterte fra 1971 til 1994, mens Musikkonservatoriet i Tromsø er et nåværende institutt ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.)
 • Kategorier
  • Hver nåværende UH skal ha egen hovedkategori og relevante underkategorier. Det er ofte naturlig å ha en egen underkategori for historie (f.eks. Kategori:NTNUs historie)
  • Avsluttede UH skal beholde sin hovedkategori. Denne skal ligge i Kategori:Tidligere høgskoler i Norge og Kategori:NTNUs historie eller tilsvarende
  • Personer som har vært tilknyttet både avsluttede og nåværende UH bør plasseres i kategorier for begge deler. Personer som bare har vært aktive ved avsluttede UH bør ikke ligge i kategoriene for nåværende institusjon
  • Studentforeninger og andre organisasjoner som fremdeles eksisterer, kan plasseres både i kategoriene for nåværende institusjon, og i kategoriene for de nedlagte institusjonene de tidligere var tilknyttet.
 • Fakultets-/enhetsartikler
  • Les Wikipedia:Stilmanuall!
  • Start artikkel med fakultetsnavn/enhetsnavn
  • Deretter hvilken institusjon enheten er del av
  • Enhetens hovedoppgave (forskning og utdanning innen …)
  • List gjerne opp fakultetets/enhetens institutter/underavdelinger, med kort forklaring (det er åpnet for å skrive egne artikler om institutter. Nevn dem likevel i fakultetsartikkelen, så de sees i sammenheng med øvrig aktivitet ved fakultetet
  • Fakultetets størrelse (hvis det av betydning, f.eks. Universitetets største, eldste …)
  • Når etablert
  • Fakultetets/enhetens historie
  • Samarbeidspartnere/-prosjekter
  • Forskningssentere?
  • Spesielle ting (som f.eks. utgivelse av kjempebokverk; NOBEL-pris …)

Mal til diskusjonssider[rediger kilde]

{{Universitetsfusjoner}}

NTNU[rediger kilde]

Formål[rediger kilde]

Delmål[rediger kilde]

 1. Identifisere aktuelle artikler (ut fra relevante kategorier) (nov. 2015)
 2. Legge inn {{Universitetsfusjoner}} på alle eksisterende (nov. 2015) og nyopprettede artiklers diskusjonssider.
 3. -

Status pr. …[rediger kilde]

Deltagere[rediger kilde]

Kategorier & maler som bør opprettes/slettes/endres[rediger kilde]

Commons-kategorier:

 • commons:NTNU Trondheim Denne er nå, etter fusjonen, i mange tilfeller gal. Antagelig opprettet en gang i tiden for å skille mellom den norske, nigerianske og taiwanske NTNU. Må endres!

Artikler som bør opprettes/endres/ryddes i[rediger kilde]

I tillegg til artiklene nedenfor, tar prosjektet mål av seg til å oppdatere den engelske hovedartikkelen om NTNU: en:Norwegian University of Science and Technology og nynorsk-versjonens tilsvarende artikkel: nn:Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Kjersti L. (diskusjon) 28. jan. 2016 kl. 08:41 (CET)

Artikkel Tilhørighet Fjern kategori Legg til/lag ny kategori Arb.oppgaver Kommentar Status
Biblioteket – Høgskolen i Gjøvik HiG NTNU NTNU Universitetsbiblioteket (ny, under NTNU) innhold sjekkes/endres Slettes?/omdir.?/avsluttes som HiG-artikkelen? OK. Slettet (M.O.H.) omdir. til NTNU UB. (Endre til underseksjonomdir. når den er skrevet)
Bjørn Hofmann HiG - - - - OK. oppdat. 05.01.16
en:Bjørn Hofmann engelsk Wikipedia: OK. oppdat. omstrukt. & utvid. mye!
Ergoterapihøgskolen i Trondheim HiST - - Sjekk verbtid om HiST! Kanskje skal disse tidligere enhetene bare være der de er, med kat. o.a.? OK. (Kat. "Høgskolen i Sør-Trøndelag" ligger nå i kat. "NTNUs historie").
Fakultet for helse- og sosialvitenskap HiST - - - NY artikkel OK! Opprettet 18.02.16
Fakultet for lærer- og tolkeutdanning HiST - - - NY artikkel OK! Opprettet 18.02.16
Fakultet for teknologi HiST - - - NY artikkel OK! Opprettet 18.02.16
Gjøvik ingeniørhøgskole HiG - - - - OK! Lagt inn kilde, oppdat. omstrukt.
Gstud HiG (bl.a.?) - - - - Nedlagt. 26/4-16: Venter svar fra Studentparlamentet. Purret 24/5-16
Handelshøyskolen i Trondheim HiST - - Sjekk verbtid om HiST! - OK! Lite/ingenting om studier og forskning, men det som står, er nå oppdatert.
Helge Klungland HiST - - - - OK. (Kort & dårlig artikkel, men nå er den ihvertfall ikke gal)! Satte inn bibliografi & bilde 28.04.16
Høgskolen i Gjøvik HiG - - - - OK!
Høgskolen i Sør-Trøndelag HiST - - - - OK!
Høgskolen i Ålesund HiÅ - - - - OK
Jørn Wroldsen HiG - - - NY artikkel. tidl. rektor HiG, nå viserektor NTNU OK. Publisert 21.01.16
Liste over universitet og høgskoler i Norge - - - - - OK minus. Burde ryddet i forgjengeropplistingen. Ikke helt korrekt med Tr.hjem tekniske
Marianne Synnes HiÅ - - - NY artikkkel. tidl. rektor HiÅ, nå viserektor NTNU OK. Publisert 25.01.16
Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning HiST - - - - OK! (også ryddet litt – t.o.m. underart. om tidsskriftet)
nn:Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet NTNU - - - Nynorsk-versjonen OK. (Venter på Hovedsakeligs oppdat. av forskninstall)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU - - - - OK. T.o.m. "Utmerket artikkel"!
en:Norwegian University of Science and Technology NTNU - - - Engelsk versjon OK(Frigg09 har oppdatet)
NTNU i Gjøvik NTNU - - - NY artikkel OK! Opprettet 07.01.16
NTNU i Ålesund NTNU - - - NY artikkel OK! Opprettet 07.01.16
NTNU Universitetsbiblioteket NTNU - - - - Er i gang!
NTNUs campuser NTNU - - - NY artikkel Bortimot OK
NTNUs historie NTNU - - - NY artikkel OK!
Nucleus HiST - - - - Bortimot OK (07.04.16). Venter svar fra Tanja M. vedr ny nettside
Prosjekt Innlandsuniversitetet HiG - - - - OK
Senter for cyber- og informasjonssikkerhet HiG - - - - OK. oppdat. 07.01.16
Sosialhøgskolen i Trondheim HiST - - Sjekk verbtid om HiST! Se komm. for Ergoterapihøgskolen i Trondheim ovenfor! OK. oppdat. 28.04.16
Statens næringsmiddeltekniske høgskole HiST - - - - OK. oppdat. 28.04.16
Statlig høgskole - - - - - Bør få inn noe om fusjon i nederste avsnitt!
Studentforeningen Trondheim Økonomiske Høgskole HiST - - - - -
Studentparlamentet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag HiST - - - - -
Studentsamskipnaden i Oppland HiG (bl.a.?) - - - - OK. oppdat. 24.05.16
Studentsamskipnaden i Trondheim NTNU - - - - Venter svar fra komm.dir. Halvard Danielsen. 24.05.16
Sykepleierhøgskolen i Oppland HiG - - - - OK!
Sykepleierhøgskolen i Trondheim HiST - - - - OK!
Torunn Klemp HiST - - - - OK- Kort og dårlig artikkel, men korrekt!
Trond Michael Andersen HiST - - - - -OK- Kort artikkel, men han er ikke lenger "vårt bord". Ansatt i Vegdirektoratet.
Trondheim helsefaghøgskole HiST - - Sjekk verbtid om HiST! - OK
Trondheim ingeniørhøgskole HiST - - Sjekk verbtid om HiST! - OK! ryddet en hel del, oppdat. & utvid.
Trondheim lærerhøgskole HiST - - Sjekk verbtid om HiST! - OK! Dårlig språk. Kunne godt vært ryddet, men er nå korrekt.
Vernepleierhøgskolen i Sør-Trøndelag HiST - - - - OK!
Nedenfor denne linjen: Div. artikler pga ny fakultets- og instituttstruktur fom 1. januar 2017. - - - - - Verbtider o.a. må rettes 1. januar 2017!
Det humanistiske fakultet (HF) - - - - Oppdaterte/utvidet eksist. artikkel OK
Fakultet for arkitektur og design (AD) - - - - Nytt fak.navn, ny faglig organisering, NY artikkel OK
Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) - - - - Nytt fak.navn, store endringer pga fusjonen. Ny artikkel OK
Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) - - - - - -
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) - - - - eksist. fak. Endel endres OK nå, men ting må endres 1.1.17
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) - - - - 25.10.16: Krimed har ikke tid. Kjersti Lie skriver OK-. Kortversjon klar
Fakultet for naturvitenskap (NV) - - - - - OK- gjerne mer tekst. Inst.formatering OK
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) - - - - - -
Fakultet for økonomi (ØK) - - - - NY artikkel om nytt fakultet OK-
Handelshøyskolen ved NTNU - - - - litt uviss OK-Ombygging/oppdatering av Handelshøyskolen i Trondheim. Flyttet den til ny tittel
NTNU i Gjøvik - - - - ny faglig organisering -
NTNU i Ålesund - - - - ny faglig organisering -

Pr. 15. desember 2016 er listen over artikler som trenger rettelser og endringer blitt mye lengre enn det som er gjengitt i tabellen ovenfor. Grunnlag for utførte endringer er NTNU.nos oversikt over fakulteter og institutter pr. 2016 og 2017. Kjersti L. (diskusjon) 15. des. 2016 kl. 09:00 (CET)