Trafikkmaskin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
En vanlig type trafikkmaskin kalt kløverbladskryss der to motorveier krysser hverandre i forskjellige plan. De ulike veiene gjør at biler kan skifte fra en vei til en annen uten å måtte stoppe for annen trafikk

Trafikkmaskin, også kalt spaghettikryss eller veispaghetti er et nettverk av hoved- og tilførselsveier som er koplet sammen, gjerne i flere plan, da kalt planskilt kryss. Utformingen på kryssene kan variere fra store rundkjøringer med flere filer til svært komplekse spaghettikryss. Navnet kan også sees brukt på større lysregulerte veikryss i ett plan med flere enn fire parallelle kjørebaner i hver retning som løper sammen for å splittes senere.

Betegnelsen motorveikryss er egentlig reservert til kryss der to eller flere motorveistrekninger møtes, men i dagligtale brukes det ofte også på kryss der en ordinær veg møter en motorvei.

I byer er der ofte begrenset med plass, og lysregulering den eneste løsningen som ikke medfører riving av bygninger. Trafikkmaskinene blir da forsøkt lagt til steder der en slipper slike drastiske tiltak, med tilsvarende lengre kjørestrekninger for den som skal et bestemt sted.

I Norge er det få store trafikkmaskiner. Det finnes i dag bare to kryss der to motorveger møtes. Disse er

  • Skogskrysset (kryss 42) i Oslo der riksvei 159 går ut fra E6
  • Grønvoldkrysset (kryss 50) i Ullensaker der riksvei 35 går ut fra E6.

Begge er relativt enkle, utformet som 1/4 malteserkryss. Etter hvert som flere motorvegstrekninger bygges ut, kan det komme flere slike store kryss. For eksempel er det planlagt et 1/2 turbinkryss i det fremtidige Hesthaug- eller Stamskarkrysset der E16 og E39 møtes i Åsane i Bergen.

Samtidig finnes det enkelte mer komplekse kryss i tre plan på hovedveger som ikke er klassifisert om motorveger:

  • Sinsenkrysset i Oslo der riksvei 4 og ring 3 krysser hverandre, utformet som et dobbelt ruterkryss med rundkjøring
  • Lysakerkrysset i Bærum der E18 og ring 3 krysser hverandre, utformet som et kombinert trompetkryss og 1/4 malteserkryss.
  • Nygårdstangenkrysset i Bergen der E16 og E39 og riksvei 555 møtes, utformet som et dobbelt trompetkryss.

De senere år er der forsøkt innlagt også støybegrensende og estetiske elementer i byggingen av trafikkmaskiner.