Hopp til innhold

Slagskip

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
USS «Iowa» viser slagskipets overlegne ildkraft ved å fyre av en full bredside i 1984.

Slagskip var et stort pansret krigsskip med et hovedbatteri bestående av grovkalibrede kanoner. Slagskipene var større, bar det mest kraftfulle skipsartilleriet og hadde sterkere pansring enn kryssere og jagere. Deres oppgave var å beskyte fiendens krigsskip og bombardere mål på og nær fiendens kyster. Som de største armerte skipene i en flåte ble slagskip brukt til å få kontroll over havet, og skipene representerte toppen av en nasjons sjømakt fra det 19. århundre og frem til andre verdenskrig. Med fremveksten av luftmakt og styrte missiler ble store kanoner ikke lenger ansett som nødvendige for å oppnå sjømilitær overlegenhet, og følgelig er det ingen slagskip i aktiv tjeneste i dag.

Slagskipets design utviklet seg til å inkludere og tilpasse teknologiske fremskritt for å opprettholde et forsprang. Ordet battleship (engelsk for slagskip) ble først brukt rundt 1794 og er en sammentrekning av uttrykket line-of-battle ship, det dominerende orlogsfartøyet av tre i seilskutetiden.[1] Begrepet kom i formell bruk sent på 1880-tallet for å beskrive en type panserskip,[2] nå referert til som pre-dreadnoughts. I 1906 innledet HMS «Dreadnought» en revolusjon i slagskipets design da det ble satt inn i aktiv tjeneste. Etterfølgende slagskipsdesign som var influert av HMS «Dreadnought» ble henvist til som dreadnoughts.

Slagskipene var et symbol på sjømilitær dominans og nasjonal makt, og i flere tiår var slagskipet en viktig faktor i både diplomati og militær strategi.[3] Det globale kappløpet om å bygge slagskip begynte sent i det 19. århundre og ble intensivert av dreadnought, og var også en av årsakene til første verdenskrig. Jyllandsslaget, som var det største sjøslaget under denne krigen, ble utkjempet mellom et stort antall britiske og tyske slagskip. flåteavtalene om begrensning av rustningene til sjøs i 1920- og 1930-årene begrenset antallet krigsskip, men avsluttet ikke utviklingen av skipsdesignet. Både de allierte og aksemaktene tok i bruk gamle og nye slagskip under andre verdenskrig.

Slagskipets betydning har vært omdiskutert, selv i den perioden da skipene var «havets konger» for fullt.[4] Slaget ved Tsushima (1905) var det eneste avgjørende sammenstøtet mellom flåter av slagskip laget av stål, og bortsett fra slaget ved Jylland som endte med et uavklart resultat, var det få store slag mellom slagskip. Til tross for sin formidable ildkraft og beskyttelse ble slagskip i økende grad sårbare overfor mye mindre, billigere våpen og fartøyer: torpedoen og sjøminen til å begynne med, senere fly og guidede missiler.[5] Etter hvert som sjøslag fant sted lenger ut på havet og det var snakk om større avstander, ble hangarskipet utviklet. Hangarskipenes store rekkevidde, slagkraft og mange bruksområder førte etterhvert til at de erstattet slagskip som den viktigste skipstypen under andre verdenskrig. Det siste slagskipet i verden ble sjøsatt i 1944, HMS «Vanguard». De fleste slagskip ble hugd opp etter andre verdenskrig. United States Navy beholdt likevel mange av sine slagskip i den kalde krigen, i all hovedsak for sjøbasert ildstøtte og missilplattform. De siste slagskipene ble tatt ut av tjeneste sent på 1990-tallet og fjernet fra det amerikanske Naval Vessel Register i mars 2006.[6]

Linjeskip

[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Linjeskip (marinefartøy)

Et linjeskip er et stort seilskip uten pansring, laget av tre. Et slikt skip hadde påmontert et batteri med opptil 120 smoothbore-kanoner og -karronader. Linjeskipet var en gradvis utvikling av et grunnleggende design som kan dateres tilbake til 1400-tallet, og utenom å vokse i størrelse, skjedde det små endringer mellom innføringen av linjetaktikk tidlig i det 17. århundre til slutten på de seilende slagskipenes storhetstid i 1830-årene. Fra 1794 ble den alternative betegnelsen line of battle ship (først uformelt) endret til battle ship eller battleship.[1]

«Le Napoléon» (1850), det første dampdrevne slagskipet

Det store antallet av kanoner avfyrt ved en bredside betydde at et seilende slagskip kunne forlise ethvert treskip, knuse dets skrog og master og drepe dets mannskap. Imidlertid var den effektive rekkevidden til kanonene så lite som et par hundre yard, og seilskipenes kamptaktikk var derfor delvis avhengig av vinden.

Den første store forandringen til linjeskip-konseptet var innføringen av dampmaskinen som et støttende fremdriftssystem. Dampmaskinen ble tatt i bruk av marinen i første halvdel av det 19. århundre, til å begynne med i småbåter og senere i fregatter. Den franske marinen innførte i 1850 dampmaskinen i linjetaktikken med «Le Napoléon»[7] – det første ekte, dampdrevne slagskipet i verden, med en bestykning på 90 kanoner.[8] «Napoleon» var bestykket som et konvensjonelt linjeskip, men med hennes dampmaskiner kunne skipet komme opp i en fart på 12 knop (22 km/t), uavhengig av vindforhold: en mulig avgjørende fordel i et sjøslag. Innføringen av dampkraft akselererte økningen i størrelsen på slagskip. Frankrike og Storbritannia var de eneste landene som utviklet flåter bestående av dampdrevne skrueslagskip, selv om flere andre mariner opererte et lite antall skrueslagskip, inkludert Russland (9), Tyrkia (3), Sverige (2), Napoli (1), Danmark (1) og Østerrike (1).[9][3]

Panserskip

[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Panserskip

Det franske «La Gloire» (1859), det første havgående panserskipet

Introduksjonen av dampmaskinen var bare bare ett av en rekke teknologiske fremskritt som revolusjonerte orlogsfartøyets design i det 19. århundre. Linjeskipet ble innhentet av panserskipet: drevet av damp, beskyttet av metallpansring og bestykket med kanoner som avfyrer høyeksplosive granater.

Sprenggranater

[rediger | rediger kilde]

Kanoner som fyrte av sprenggranater eller branngranater utgjorde en stor trussel for treskip, og disse våpnene ble raskt utbredt etter innføringen av 8-tommers kanoner som en del av standard bestykning på franske og amerikanske linjeskip i 1841.[10] I Krimkrigen ødela seks skrueslagskip og to fregatter fra den russiske Svartehavsflåten syv tyrkiske fregatter og tre korvetter med sprenggranater under slaget ved Sinope i 1853.[11] Senere i krigen brukte franske pansrede stykkprammer lignende våpen mot forsvarsverkene i slaget ved Kinburn.[12]

Likevel klarte treskipene seg relativt godt mot granatene, som vist i slaget ved Lissa i 1866, der den moderne østerrikske dampdrevne todekkeren «Kaiser» drev rundt i en uoversiktlig slagmark, traff et italiensk panserskip og tok i mot 80 treff fra italienske panserskip,[13] hvorav mange var granater.[14] Minst et skudd med 136 kg sprengstoff ble avfyrt mot «Kaiser» fra kloss hold. Til tross for at skipet mistet sitt baugspryd og sin formast, og ble satt i brann, var hun klar for aksjon igjen allerede neste dag.[15]

Utvalgte slagskip

[rediger | rediger kilde]

Noen slagskip fra andre verdenskrig:

(«Sharnhorst» og «Gneisenau» blir av britene klassifisert som battlecruisersslagkryssere)

Referanser

[rediger | rediger kilde]
 1. ^ a b "battleship" The Oxford English Dictionary. 2nd ed. 1989. OED Online. Oxford University Press. 4. april 2000
 2. ^ Stoll, J. Steaming in the Dark?, Journal of Conflict Resolution Vol. 36 No. 2, juni 1992.
 3. ^ a b Sondhaus, L. Naval Warfare 1815–1914, ISBN 0-415-21478-5.
 4. ^ O'Connell, Robert J. (1993). Sacred vessels: the cult of the battleship and the rise of the U. S. Navy. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press. ISBN 0-19-508006-8. 
 5. ^ Lenton, H. T.: Krigsfartyg efter 1860
 6. ^ "Battleship" Arkivert 14. mai 2011 hos Wayback Machine. i Naval Vessel Register. United States Navy. Besøkt 24. mai 2008.
 7. ^ "Napoleon (90 guns), the first purpose-designed screw line of battleships", Steam, Steel and Shellfire, Conway's History of the Ship (s. 39)
 8. ^ "Hastened to completion Le Napoleon was launched on 16 May 1850, to become the world's first true steam battleship", Steam, Steel and Shellfire, Conway's History of the Ship (s. 39)
 9. ^ Lambert, Andrew, Battleships in Transition, pub Conway1984, ISBN0-85177315-X s. 144-147.
  I tillegg kjøpte Den nordtyske konføderasjonens marine (som inkluderte Preussen) HMS «Renown» fra Storbritannia i 1870 til bruk som en skoleskip.
 10. ^ "The canon-obusier [shell gun] originally constructed by Colonel Paixhans for the French Naval Service... was subsequently designated the canon-obusier of 80, No 1 of 1841... the diameter of the bore is 22 centimetres (8.65 inches)." Se: Douglas, Sir Howard, A Treatise on Naval Gunnery 1855, 4th Edition 1855, republisert Conway Maritime Press, 1982, ISBN 0-85177-275-7 s. 201.
  Fra 1832 foretok britene foretok utprøving med sprenggranater om bord på HMS «Excellent». A Treatise on Naval Gunnery 1855 s. 198.
  For den amerikanske innføringen av 8-tommers kanoner i bestykningen på linjeskip i 1841, se: Tucker, Spencer, Arming the Fleet, US Navy Ordnance in the Muzzle-Loading Era, pub US Naval Institute, 1989,ISBN 0-87021-0076 s. 149.
 11. ^ Lambert, Andrew D, The Crimean War, British Grand Strategy Against Russia, 1853-56, pub Manchester University Press, 1990, ISBN 0-7190-3564-3, s. 60-61.
 12. ^ Lambert, Andrew: Battleships in Transition, s. 92–96
 13. ^ Clowes, William Laird, Four Modern Naval Campaigns, pub Unit Library, 1902, republished Cornmarket Press, 1970, ISBN 0-7191-2020-9 s. 68.
 14. ^ Clowes, William Laird, Four Modern Naval Campaignss. 54-55 og 63.
 15. ^ Wilson, H. W.: Ironclads in Action - Vol 1, London, 1898, s. 240