Slaget om Coral–Balmoral

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Slaget om Coral–Balmoral
Konflikt: Del av fase II i Tết-offensiven
Vietnamkrigen

Angrep under Tết-offensiven
Dato12. mai - 6. juni 1968
StedØst for Lai Khê i Bình Dương-provinsen, Sør-Vietnam
11°4'48"N 106°47'24"Ø
ResultatAustralsk seier
Stridende parter
Australias flagg Australia
USAs flagg USA
New Zealands flagg New Zealand
Nord-Vietnam Nord-Vietnam
FNL FNL
Kommandanter og ledere
Australias flagg Ron Hughes
Australias flagg Donald Dunstan
Australias flagg Jim Shelton
Australias flagg Phillip Bennett
Nord-Vietnam Nguyen The Bon
Nord-Vietnam Phan Viet Dong
Styrker
2 500-3 000 mann3 000 - 4 000 soldater
Tap
Australia: 25 drept, 99 såret
New Zealand: 5 såret
USA: 5 såret
267 drept
7 såret
11 krigsfanger
Slaget om Coral–Balmoral ligger i Sør-Vietnam
Slaget om Coral–Balmoral
Coral–Balmoral
Slaget om Coral–Balmoral (Sør-Vietnam)
Hendelser under Tết-offensiven
Slaget ved Khe Sanh  • Kampene om Quang Tri  • Slaget om Huế  • Huế-massakren  • Slaget om Saigon  • Slaget om Lang Vei  • Slaget om Kham Duc  • Slaget om Coral–Balmoral

Slaget om Coral–Balmoral var en serie av kamper under Vietnamkrigen mellom det australske 1st Australian Task Force (1 ATF) og den nordvietnamesiske 7. divisjon, støtte av enheter fra FNL, 40 km nordøst for Saigon. Dette var en del av Tết-offensiven og dens andre fase i mai 1968.

Tết-offensivens første fase var fra månedskiftet januar/februar og ut februar, og som en følge av denne ble det opprettet en del såkalte ildstøttebaser («fire support base») som hadde til hensikt å gi artilleristøtte til infanteri som opererte i området. I offensivens andre fase, som ble innledet 5. mai fulgte intense angrep blant annet mot den sørvietnamesiske hovedstaden Saigon, men 12. mai var styrkene som var rettet mot Saigon slått tilbake, og ilstøttebasen Coral ble opprettet rett øst for Lai Khê i Bình Dương-provinsen, bemannet med australske styrker fra 1 ATF. PÅ grunn av dårlig planlegging og logistikkproblemer var denne bare delvis etablert da kvelden kom. De nordvietnamesiske styrkene utsatte da denne for en rekke angrep den følgende natten, innledet av et tungt artilleriangrep kl 03:30. De nordvietnamesiske soldatene inntok en framskudd forsvarspost i ly av nattemørket, men måtte forlate denne da dagslyset kom under beskytning av den sterkere australske ildkraften.

Begge parter hadde betydelig tap, men australierne hadde lyktes å slå tilbake angrepet, og unngikk slik den politiske og militære belastningen det ville ha vært å tapt denne posisjonen til nordvietnameserne. Den følgende dagen fikk australierne forsterkninger fra Royal Australian Regiment. Coral ble igjen angrepet tidlig om morgenen 16. mai, og kom under først tung artilleribeskytning før infanteri på størrelse med et regiment angrep. Nordvietnameserne lyktes også denne gangen å trenge inn i basen, men ble stått tilbake med store tap etter seks timers kamper. Da australierne forventet ytterligere angrep, ble styrken forsterket med en Centurion stridsvogn og mer artilleri. natten til 22. mai ble Coral igjen angrepet, og et kortvarig, men presist bombardement ble stanset av det australske artilleriet og bombekastere.

Australieren rykket da fram mot de fiendtlige baseområdene langs hovedvei 16, og etablerte ildstøttebasen Balmoral 24. mai, rundt 4,5 km lengre nord. Disse styrkene ble støtte av stridsvogner som like før hadde kommet fra Coral, og det australske infanteriet i Balmoral ble utsatt for et angrep med to bataljoner fra det nordvietnamesiske 165. regiment. Et rakett- og bombekasterangrep ble innledet kl 03:45 26. mai, før infanteriet ble satt inn. Angrepet ble slått tilbake med store tap, blant annet med støtte stridsvogner og infanteri. Den følgende dagen angrep australierne i Coral en rekke bunkere som befant seg i basens umiddelbare nærhet, med Centurionstridsvogner og infanteri, og ødela bunkerne og de som befant seg der uten egne tap. Ytterligere et nordvietnamesisk angrep, igjen på størrelse med et regiment ble rettet mot Balmoral 28. mai kl 02:30, men ble avbrutt etter en halv time etter å ha blitt slått av den australske støtten fra stridsvogner, artilleri og bombekastere.

Men kampene fortsatte inn i juni mens australierne kontrollerte deres aksjonsområde. Etter hvert som kampene avtok, ble de australske styrkene trukket ut, og erstattet av amerikanske og sørvietnamesiske styrker. Dette slaget var det første hvor australske styrker var i direkte kamper med regulære nordvietnamesiske styrker og FNL-styrker som opererte i så stor skala i konvensjonell krigføring. I løpet av de 26 dagene kampene varte, hadde Nord-Vietnam og FNL betydelige tap, og ble tvunget til av utsette ytterligere angrep mot Saigon, men også australierne hadde betydelige tap. Kampene involverte store enheter australske styrker og det er ansett for å være en av de mest kjente kampene for Australian Army under Vietnamkrigen.