Sandviksboder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Sandviksboder. Riksantikvarens fotoarkiv.
Sandviksboder 15-24
Sandviksboder 78 a-b, «Holmefjordsboden» og «Grønlandsboden» (Grønlandsnaustet)
«Fiskerimuseet» og «Sandviksboder kystkultursenter», Sandviksboder 68-72
«Gamle pakkhus», Sandviksboder 82, på Hægreneset rundt 1800
«Gamle pakkhus» og «nye pakkhus», Sandviksboder 82, i 2009
Sandviksboder, Hordaland - Riksantikvaren-T248 02 0377.jpg

Sandviksboder eller Sandviksbodene er navnet på det historiske sjøbodmiljøet i Sandviken i Bergen.

Fra Hegreneset til Skuteviken ligger en rekke eldre sjøboder eller pakkhus. Bodene ble opprinnelig brukt til oppbevaring av handelsvarer, i stor grad tørrfisk fra Nord-Norge. Bodene lå opprinnelig langs stranden, på holmer og skjær eller på bolverk ute i sjøen. Sjøbodene har som regel flere identiske etasjer med laftetømrede lagerrom på rekke. Lagrene er forbundet med en svalganger med lasteluker. Mange av bodene har også hjørnerom med kontorer som har forseggjort detaljering og malt dekor.

De eldste bodene i Sandviken er datert tilbake til midten av 1600-tallet og de yngste stammer fra slutten av 1800-tallet. Da havneaktiviteten i Sandviken nådde sitt høydepunkt rundt midten av 1800-tallet, fantes det rundt 250 slike boder. Bygningstypen var på denne tiden dominerende i bydelen. De få gjenværende bodene vurderes som viktige havnetekniske kulturminner. Et representativt utvalg sjøboder i Sandviken og Skuteviken er fredet som kulturminner av nasjonal verdi.

Freda sjøboder i Sandviken[rediger | rediger kilde]

 • «Haukedalsboden», Sandviksboder 3, demontert, laftet bygningsfragment med dekor, dendrokronologisk datert til 1649, remontert i nybygg og idag brukt til kontor.
 • «Fiskerimuseet» og «Sandviksboder kystkultursenter», Sandviksboder 15-24. Nordre del huser Museum Vest/Norges Fiskerimuseum, mens søndre del huser kystkultursenteret for frivillig kystkultur og havn for verneverdige fartøy, i regi av Fellesenheten for Sandviksboder kystkultursenter. Bodene er restaurert og delvis tilbakeført i årene 2009 til 2014 av Bergen kommune/Bergen kommunale bygg med restaureringsarkitekt Elin Thorsnes.
 • Sandviksboder 65b-68. I juli 1940 kjøpte Bergen kommune nr 66b for kr 19.000 + provisjon.[1] Høsten 1940 ble nr 66 brukt som vedlager for kommunen. Det var plass til 100-150 favner ved i boden, og en elektrisk sag til å kutte den opp til levering i ulike institusjoner.[2] Alt før første verdenskrig var det et politisk ønske å industrialisere hele Sandviken. Var planene blitt gjennomført, ville knapt en sjøbod stått i dag. I 1941 kjøpte A/S Wallendahl Sandviksboder 65b-66a av Johan C. Martens, og planene videre ble byggemeldt i 1942, men aldri gjennomført. Av målebrev tinglyst 19. januar 1966 fremgår at Wallendahl hadde kjøpt opp tilliggende sjøboder og stod som eiere av 65b, 66, 66a, 67, 67a og 68, samt offentlig grunn og sjøgrunn så tomten sammenlagt utgjorde nesten 7.000 meter. I 1982 søkte Wallendahl om å få rive sjøbodene, så det ble mulig å kjøre rundt lagerbygget. I 1966 ville nok dette blitt innvilget, men i 1982 så man verdien av fortidsminner, og rivesøknaden ble avslått. Men først ti år senere skjedde det noe, og da var forfallet så gjennomgripende at den eldste boden ikke lenger lot seg redde.[3]
 • «Holmefjordboden», Sandviksboder 78b. Bodens opprinnelige adresse var «Pakbod no. 78b, 1ste rode i Stor Sandvigen». Boden stod ferdig i april 1804 men er sannsynligvis bygget utenfor Bergen og vært brukt til andre formål før den ble kjøpt og flyttet til Sandviken. Byggherre i 1804 var «kjøbmand og russisk visekonsul i Bergen», Johan Ernst Mowinckel. Tomten var festet fra Johan Garmann, eier av Store Sandvigen som Garmann-familien eide fra 1658 til ca. 1860. Mowinckel var en driftig forretningsmann som tjente gode penger, blant annet ved å yte hjelp til de russiske offiserene på krigsskipet «St.Peter» som lenge lå til reparasjon på Rasmus Rolfsens verft på Elsesro, nå Gamle Bergen. Etter Mowinckels død ble boden i 1854 solgt til Nicolai Holm. I 1896 ble den solgt til Konow & Co. I 1907 videresolgt til Bergen Havfiskeselskab. I 1913 solgt til Clement Johnsen A/S. I 1960 solgt til Kåre Lekven. I 1982 solgt til Kaare Holmefjord A/S og i 1993 solgt til Rolf Olsen A/S. Sandviksboder 78b har vært i sammenhengende bruk som pakkbod og tørrfisklager fra 1804 til 2002. Den ble bygget for tradisjonell bergensk handel; pakking og eksport av tørrfisk og import av korn, salt, sukker, kaffe og krydder. Boden stod opprinnelig på bolverk i sjøen. Den er bygget som en laftet pakkbod i 3 etasjer pluss loft og den hadde «4 standardværks vindearker». Den hadde innvendige kammer og svalgang i front. Det var opprinnelig få og små vinduer i boden. Tilbygget på bodens nord- og østsiden, i Bergen kalt «tasken», ble bygget i flere omganger. Tasken på nordsiden ble bygget rundt 1840, mens tasken på østsiden ble bygget i flere omganger fra ca. 1870 til 1920. Sandviksboder 78b er Bergens siste autentiske tørrfiskbod. Dag Klett, Bergens siste «gesell», arbeidet i boden fra 1975 til 2002. Holmefjordboden ble permanent fredet 29.5.2017

Andre sjøboder i Sandviken[rediger | rediger kilde]

 • «Lintoboden» og «Osenboden», Sandviksboder 69-72, midlertidig fredet.
 • «Lehmkuhlboden», Sandviksboder 76a, brant ned i september 2008.
 • «Rolf Olsenboden», Sandviksboder 77ab, er gjenreist som kopi. Opprinnelig en del av godset Store Sandvigen, eiet av Johan Garman fra 1600-tallet til ca. 1850. Grunnen festet til consul Alexander Wallace og monsieur Jesper de Fine i 1767 for oppføring av sjøbod. Eiet av Hans Tank fra 1779. Eiet av Johan C. Harmens i 1805. Eiet av Johan Mohn fra 1840. Eiet av Albert Mohn fra 1861. Eiet av Joachim Konow fra 1888. Eiet av Edward C. Mowinckel & Co. fra 1909. Eiet av Rolf Olsen A/S fra 1914. Rolf Olsen A/S kjøper grunnen fra Bergen kommune i 1952. Saltsildproduksjon i boden frem til ca. 1975, deretter brukt som lager og bl.a. flypakking av fersk laks på eiendommens søndre del med platting og kjølelager frem til 1987. Boden revet i 1989 etter at den holdt på å falle ut i sjøen. I 2006 starter prosjektering av gjenoppbygging. Boden var ferdig gjenoppbygget i 2013 som moderne kontor for Mowi AS. Boden ble i 2019 solgt fra Rolf Olsen Eiendomsselskap AS til Profier AS
 • «Grønlandsboden» eller «Grønlandsnøstet», Sandviksboder 78a. Istandsatt og delvis ombygget i 1994. Bygget som utrustningsnøst sannsynligvis ca. 1720 av Hans Egede, også kalt «Grønlands Apostel». Egede utrustet båtekspedisjoner fra Bergen til Grønland i samarbeid med bergenske kjøpmenn. Utrustning og mottak av fangstvarer fra Grønland foregikk i 78a i endel år fra 1720. Ekspedisjonene og virksomheten fikk etterhvert kongelige privilegier (monopol), flyttet til København og fikk navnet Den Kongelige Grønlandske Handel. Dette ble etterhvert et meget stort selskap og eksisterer idag under navnet Royal Greenland. Starten på det hele var altså i Sandviksboder 78a. Første branntakst er fra 1765 og omtales da som «Jan Frøchens Nøst, tilhørende det Grønlandske Compagnie». Senere har det hatt flere eiere, bl.a. Johan C. Martens, Clement Johnsen A/S og Kaare Holmefjord A/S, og vesentlig vært benyttet som tørrfiskbod. Boden ble i 1993 solgt til Rolf Olsen A/S, og rehabilitert og ombygget til kontor i 1994 av arkitekt Claus Lindstrøm med bistand fra arkitekt Hansteen. Boden har siden 2002 vært hovedkontor for Mowi AS. Boden ble i 2019 solgt fra Rolf Olsen Eiendomsselskap AS til Profier AS.
 • Sandviksboder 79 og 80. 30. november 1938 søkte kjøpmann E. Marthinussen kommunen om dispensasjon for få bygge et kjølelager på fjæregrunnen utenfor nr 80. I festeseddelen stod det at det ikke kunne bygges nærmere bryggen enn 12,55 meter, men fundamenteringen ville koste langt mindre om anlegget ble reist inne på fjæregrunnen. Tidligere hadde iblant fiskerne måttet kjøpe en del av isen i andre byer fordi Bergen manglet kjølelager og dermed også gikk glipp av fisken deres. Marthinussen anførte at når Bergen hadde økt sin eksport av håbrann til ca 90 % av Norges håbranneksport, var et kjølelager verd å satse på. Matjessilden hadde måttet lagres i Haugesund og Florø. Håbrannfiskernes forening meldte 11. oktober 1938 at siden noen av dem også fanget småhval, måtte fisket innstilles før tiden, fordi de tidligere hadde opplevd å måtte vente opptil tolv timer på is i Bergen.[4] Innenriksdepartementet godkjente i november 1940 Bergen formannskaps vedtak om på nærmere angitte vilkår å garantere for et lån til E. Marthinussen til oppførelse av et kjøleanlegg på Sandviksboder 79-80.[5]
 • Den store boden på Måseskjæret, sameiet «Tørrfiskkatedralen», Sandviksboder 81 – Måseskjæret 10.
 • «Gamle og nye pakkhus» på Hægreneset Valsemølle, Sandviksboder 82 (2006). Gamle Pakkhus på Hegreneset er datert tilbake til ca. 1760. Nye pakkhus er bygget ca. 1860.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Mappe 3334/1940, A-0155 arkivet etter finansrådmannen i Bergen, Bergen byarkiv
 2. ^ Mappe 3702/1940, A-0155 arkivet etter finansrådmannen i Bergen, Bergen byarkiv
 3. ^ Elin Thorsnes: «Sandviksboder 67a og 68», Årbok for Gamle Bergen, 1996
 4. ^ Mappe 2431/1940, A-0155 arkivet etter finansrådmannen i Bergen, Bergen byarkiv
 5. ^ Mappe 3886/1940, A-0155 arkivet etter finansrådmannen i Bergen, Bergen byarkiv

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]