Kystkultur

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skøyter og båter var viktige for kommunikasjonen i kyst-Norge. (Kystsogevekene 2008)

Kystkultur er et samlebegrep for det som særpreger livet langs kystene. Det brukes og oppfattes på flere ulike måter: Ofte tenkes det mest på livet og aktivitetene i tiden før utjevningen av livsvilkår skjøt fart for alvor etter krigen, men i en del sammenhenger kommer det fram meninger om at kystkultur er det som skjer på kysten , mens fortidens kystkultur er historie og folkeminne.

Først i relativt ny tid har en blitt bevisst at livet langs kysten ikke var likt livet innover i fjordene og innlands forøvrig. Allerede her viser det seg uklarheter i hva man egentlig oppfatter som «kystkultur», idet mange mener at mye av det som tidligere foregikk inne i fjordene, var kystkultur.

Det er nå i gang innsamling av gjenstander, arbeidsmetodebeskrivelser, fortellinger og annet, hovedsakelig av historisk art, som skal belyse hva fortidens kystkultur besto i. Kulturarrangementer som Kystsogevekene og opprettelse av lokale museer i skjærgårdskommuner er en del av dette.

Mye arbeid blir også lagt ned i å ta vare på og restaurere båter, bygninger, kulturlandskaper, husdyrraser og bruksgjenstander samt føre kunnskap videre ved å gi opplæring i gammelt håndverk til nye generasjoner.

Fiskeri- og kystdepartementet har en ordning med finansielle midler til kystkultur siden 2003. I 2011 ble det bevilget 9,25 millioner kroner.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata