Salmer 1997

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Salmer 1997 er et offisielt tillegg til Den norske kirkes Norsk Salmebok og ble utgitt i 1997. Det var Kirkerådet som hadde ansvar for utarbeidelsen.

Salmer 1997 inneholder 283 salmer og sanger, liturgiske sanger og samiske salmer. Stilistisk er det stort spenn i stoffet, og Salmer 1997 inneholder bidrag fra en rekke komponister og tekstforfattere som ikke er representert i Norsk Salmebok. Omtrent halvparten av sangene er skrevet etter 1980, altså etter at utvalget til Norsk Salmebok (utgitt 1985) i hovedsak var gjort. I bokens forord står det:

«Salmer 1997 har stor stilistisk spennvidde, både språklig og musikalsk. Ulike sangtradisjoner og forskjellige uttrykksformer står side om side for å kunne dekke gudstjenestelivets mange behov og imøtekomme forskjellige brukere.»

Sterkest representert er sanger fra de nordiske lutherske kirker, noe som gjenspeiles i at de tekstforfatterne med flest originalbidrag skriver på enten norsk eller svensk (Svein Ellingsen, Anders Frostenson (svensk), Britt G. Hallqvist (svensk), Gerd Grønvold Saue, Kristin Solli Schøien og Eyvind Skeie). Men bredden kommer til syne i at over 150 forskjellige tekstforfattere og nesten like mange komponister er representert.

I tillegg til den nordiske lutherske tradisjonen inneholder Salmer 1997 et bredt utvalg sanger fra vekkelsesbevegelsen, nyere sanger brukt i ungdomssammenhenger og velkjente kristne barnesanger. Den økte internasjonale kontakten mellom kirker i Norge og verden har gjort at det også er tatt med sanger fra kirker i eksempelvis Latin-Amerika og Afrika.

Autoritetsdata