Hopp til innhold

Guldbergs salmebok

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Guldbergs salmebok. Dette er Niels Schiørrings utgave fra 1783, som inneholdt noter til salmene

Psalme-Bog eller En Samling af gamle og nye Psalmer (Guldbergs salmebok) er ei salmebok som ble utviklet av biskop Ludvig Harboe og Ove Høegh-Guldberg og autorisert i 1778.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Den danske statsministeren Ove Høegh-Guldberg oppnevnte i kongens navn (Christian VII) en tomannskommisjon, bestående av selg selv og biskopen på Sjælland, Ludvig Harboe, som skulle utvikle ei ny salmebok. De ønsket å modernisere Kingos salmebok, først og fremst ved å renske ut de salmene som ikke hadde den nødvendige «riktighet, verdighet og styrke» eller hadde for svak poesi. For å erstatte salmene de ville ta ut av den autoriserte salmeboka, fikk Birgitte Cathrine Boye kongelig pengestøtte for å skrive og oversette salmer.

«En Samling af gamle og nye Psalmer»[rediger | rediger kilde]

Salmeboka har 438 salmer som er hentet fra disse kildenee:

124 av de 133 nye danske salmene i boka er skrevet av Birgitte Cathrine Boye. De to norske er skrevet av Johan Vibe. Boye oversatte også salmer, slik at i alt 146, en tredel av salmene, kan knyttes til henne.

Redaksjon og autorisasjon[rediger | rediger kilde]

Boka er ordnet etter kirkeåret, med utvalgte salmer for hver søndag og ellers salmer for andre kirkelige handlinger. Videre har boka noen morgen- og kveldssalmer og mot slutten hele 38 salmer med Jesu lidelse som tema.

Guldbergs salmebok introduserte noen pietistiske salmer fra Pontoppidans salmebok til bruk i norske menigheter. Ved Niels Schiørrings koralbok til Guldbergs salmebok kom noen nye salmemelodier i bruk.

Salmeboka kom ut første gang i 1778 og ble trykt i nye opplag i årene som fulgte. Den ble autorisert og tatt i bruk i København i 1781 og i byene i 1783, – men så ble den mektige statsminister Guldberg styrtet, og innføring av salmeboka i landsdistriktene ble utsatt. Boka fikk seinere større utbredelse i Norge enn i Danmark, og da Norge fikk sitt eget styre i 1814, ble boka ei av tre autoriserte salmebøker i Norge – ved siden av Kingos salmebok og Evangelisk-christelig Psalmebog.

Kilder[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata