Norske måleenheter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Før innføringen av metersystemet ble påbegynt i Norge i 1875, fantes det en rekke ulike norske måleenheter. Detaljkunnskap om disse har i senere tid hovedsakelig blitt hentet fra skipsvrak, og var sterkt påvirket av det danske målesystemet. I 1541 var en alens lengde definert av lov som en Sjællandsalen både i Norge og Danmark. Senere ble en alen definert som tilsvarende to Rhinefot fra 1683.

Lengde[rediger | rediger kilde]

 • Skruppel – 1/12 linje, eller omtrent 0,18 mm.
 • Linje – 1/12 tomme, eller omtrent 2,18 mm.
 • Tomme – 1/12 fot, eller omtrent 26,1 mm. (Erstattet av engelsk tomme i løpet av 1970-tallet)
 • Fot – 1/2 alen, eller 313,74 mm. (Fra 1824)
 • Alen – Omtrent 627,48 mm. (Fra 1824. Flere lokale varianter var i bruk)
 • Favn – 3 alen, eller omtrent 1,882 m.
 • Stang – 5 alen, eller omtrent 3,1374 m.
 • Lås – 15 favner, eller omtrent 28,2 m.
 • Fjerdingsvei – En kvart landmil, eller omtrent 2,82 km.
 • Landmil – 18.000 alen, eller omtrent 11,295 km. (Inntil 1862. Flere varianter var i bruk)
 • Rast – Omtrent 9 km. (Før 1541. Regnet som passende distanse før rast ved gange)
  • Kaffekok – Noenlunde tilsvarende en rast. Samisk lengdeenhet.
 • Steinkast – Omtrent 25 favner, eller 47,050 m.

Nautisk[rediger | rediger kilde]

 • Favn – 3 alen, eller omtrent 1,85 m.
 • Kabellengde – 100 favner, eller omtrent 185,2 m. (Eventuelt 1/10 nautisk mil)
 • Kvartmil – 10 kabellengder, eller 1852 m. (Eventuelt en kvart sjømil)
 • Sjømil – 3950 fot.
 • Geografisk mil – 7421 m. (Definert som 1/15 ekvatorialgrad)

Areal[rediger | rediger kilde]

 • Mål – 100 kvadratrode, eller omtrent 984 m². (I dag tilsvarer et mål 1000 m²)
 • Kvadratrode – En kvadratstang, eller omtrent 9,84 m².
 • Tønneland – 4 mål, eller omtrent 3936 m².

Volum[rediger | rediger kilde]

 • Favn – 1 alen ganger 1 favn, eller omtrent 2,232 m³. (Brukes også i dag for å måle ved)
 • Skjeppe – 1/8 tømme, eller omtrent 17,4 l.
 • Tønne – 4,5 fot³, eller omtrent 138,9 l.

Vekt[rediger | rediger kilde]

 • Ort – 0,9735 g.
 • Mark – 1/2 pund, eller omtrent 249,4 g.
 • Pund – 0,498 kg.
 • Laup – 17,93 kg. (Brukt for smør)
 • Spann – 17,93 kg. (Brukt for andre varer enn smør)
 • Bismerpund – 12 pund, eller omtrent 5,981 kg.
 • Vette – 28,8 mark, eller omtrent 6,2985 kg.
 • Våg – 1/8 skippund, eller omtrent 17,9424 kg.
 • Skippund – 159,488 kg.

Penger[rediger | rediger kilde]

 • Skilling – En skilling.
 • Ort – 24 skilling.
 • Riksdaler – 4 ort, 6 mark eller 96 skilling.
 • Specidaler – 5 ort eller 120 skilling.

Tallord[rediger | rediger kilde]

 • Dusin – 12.
 • Tylft – 12.
 • Snes – 20.
 • Skokk – 60.
 • Stort hundre – 120.
 • Stabel – 1200. (Brukt for plank)
 • Gross – 144.