Favn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Favn er en gammel enhet for lengdemål som er blitt benyttet mange steder i verden. Under unionen med Danmark tilsvarte en favn ca. 188 cm (3 alen, 6 fot eller 72 tommer) i Norge, men den egentlige lengden varierte til ulike tider. Om vi fortsatt hadde brukt favn som lengdemål i Norge ville den i dag ha utgjort 182,88 cm (basert på engelske tommer som vi nå bruker, 2,54 cm). Favnen forsvant imidlertid da metersystemet ble innført i 1887.

Historie[rediger | rediger kilde]

Opprinnelig var en favn avstanden mellom langfingerspissene når armene strekkes rett ut til siden: altså det en voksen mann kunne favne om. I norrøn tid ble en favn og en mannshøyde regnet å være like, men mens favnen helst ble brukt om volum og lengder, ble mannshøyden gjerne brukt om høyder. Begge føyer seg imidlertid inn sammen med våre aller eldste måleenheter, gjerne uttrykt som en legemsdel eller en del av en.

Den eldste favnen vi kjenner til, stammer fra norrøn tid (omkring år 900) og tilsvarte 3,5 alen (tommelalen), som i metrisk verdi utgjorde ca. 165,9 cm. Dette målet tilsvarte også en mannshøyde og blir noen steder også referert til som en islandsk favn. Noe senere (i middelalderen) ble favnen (og mannshøyden) regnet som 6 fot (á 28,44 cm) eller 3 alen (á 56,88 cm), tilsvarende ca. 170,64 cm. Favnens lengde varierte altså med andre mål på denne tiden. Favn ble også benyttet som kvadrat- og volumenhet. En kvadratfavn var 72 × 72 tommer eller 6 × 6 fot. En kubikkfavn var 72 × 72 × 12 tommer eller 6 × 6 × 1 fot.

Noen bruker fortsatt favn som mål for sjødyp og lengder på fiskeredskap.

Tabell over gamle norske enheter for lengde[rediger | rediger kilde]

Gamle norske enheter for lengde
Forholdet mellom enhetene (fra 1541) Omregning til SI-systemet - fra år
navn tegn B favn alen fot kvart tomme linje skruppel 1274 C 1274 D 1541 E 1683 F 1824 G 1875 H 1959 J
1 favn 1 A 3 6 12 72 864 10368 1,422 m 1,659 m 1,8978 m 1,8882 m 1,8825 m 1,8822 m 1,8288 m
1 alen 13 1 2 4 24 288 3456 47,400 cm 55,300 cm 63,260 cm 62,940 cm 62,750 cm 62,740 cm 60,960 cm
1 fot I 16 12 1 2 12 144 1728 - - 31,630 cm 31,470 cm 31,375 cm 31,370 cm 30,480 cm
1 kvart 112 14 12 1 6 72 864 11,850 cm 13,825 cm 15,815 cm 15,735 cm 15,688 cm 15,685 cm 15,240 cm
1 tomme II 172 124 112 16 1 12 144 2,633 cm 2,633 cm 2,636 cm 2,623 cm 2,615 cm 2,614 cm 2,540 cm
1 linje III 1864 1288 1144 172 112 1 12 2,194 mm 2,194 mm 2,197 mm 2,185 mm 2,179 mm 2,178 mm 2,117 mmL
1 skruppel IIII 110368 13456 11728 1864 1144 112 1 0,183 mm 0,183 mm 0,183 mm 0,182 mm 0,182 mm 0,182 mm 0,176 mmL

A Grønn bakgrunnsfarge angir eksakte verdier. B Skrives: 5I 11II 7III 10IIII uttales: fem fot, elleve tommer, sju linjer og ti skrupler = 181,998 cm (int. tomme). C Magnus Lagabøtes landslov definerte en Ckort alen og en Dlang alen. Avsatte man den kortesteC tommelalen (=18II) på en stokk (stikke), trengte stikka et håndtak, som naturlig ble en håndsbredd (= 3II). Den lengsteD, stikke, bla da 21II (også kalt båtalen). ESjællandsk alen blir tatt i bruk. FOle Rømers system innført ved lov. GI forbindelse med løsrivingen fra Danmark ble Ole Rømers system opprettholdt, men måleenhetene ble revidert i lov av 28. juli 1824. HNorge innfører SI-systemet. Loven innfører omregningsregler til det gamle systemet. JInternasjonal tomme definert etter SI-systemet. L Normalt angitt som desimal inch eller som brøk 18, 116, 132 osv. Her er det 112 som resten av tabellen.

Volummål[rediger | rediger kilde]

Favn brukes også til å måle volum med, spesielt ved salg av trevirke som brensel. Man skiller da mellom meterfavn (også kalt mål, småfavn, vanlig favn eller bare favn) og storfavn. Det går fem meterfavner på en storfavn.

  • Meterfavn er lik 2 m × 2 m × 0,6 m = 2,4 m³ eller 4 m × 1 m × 0,6 m = 2,4 m³
  • Storfavn er lik 2 m × 2 m × 3 m = 12 m³

Se også favn ved.

Se også[rediger | rediger kilde]