NOU 2008: 3, Stjernøutvalget

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «NOU 2008:3, Stjernøutvalget»)

NOU 2008:3 «Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning» var en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalg som ble oppnevnt 24. mai 2006 etter initiativ fra kunnskapsminister Øystein Djupedal. Utvalget avla sin innstilling 22. januar 2008. Det ble ledet av SV-politiker, professor i sosialt arbeid og sosialpolitikk og tidligere rektor ved Høgskolen i Oslo, Steinar Stjernø. Utvalget ble referert til som «Stjernøutvalget». Utredingen var den tredje om høyere utdanning og forskning på 2000-tallet, etter NOU 2000:14 (Mjøsutvalget) og NOU 2003:25 (Ryssdalutvalget).

Medlemmer i Stjernøutvalget[rediger | rediger kilde]

Stjernøutvalgets forslag[rediger | rediger kilde]

Gjennom NOU 2008:3 kom utvalget med mange forslag til ny struktur i høyere utdanning. Et sentralt forslag var å slå sammen statlige høyere utdanningsinstitusjoner til mellom åtte og ti landsdelsuniversiteter.

Utvalget var ikke enstemmig. Marianne Harg, som representerte mindretallet, uttalte til Aftenposten: «Høyskolenes skepsis er berettiget. Fagmiljøet vil lide i en landsdelsbaserte universitetsstruktur. Høyskolene vil kunne dyrke sin egenart bedre alene, eller i frivillige nettverk. Jeg tror vi taper fokus på de beste forskningsmiljøene, både på universitetene og høyskolene, ved en slik modell, som vil gjøre det vanskelig å dyrke og profilere miljøene.»[1]

Basert på medieoppslag framsto det før innstillingen ble framlagt som om Universitetet i Oslo var det eneste som skulle forbli urørt. Utvalget drøfter imidlertid ulike løsninger for forholdet mellom Universitetet i Oslo, vitenskapelige og estetiske høyskoler, enten ved å legge flere institusjoner inn under universitetet eller å flytte deler av universitetet til Høgskolen i Oslo. I Morgenbladet 8. februar påpeker Marit Karine Slotnæs: «Det som ved første blikk kan se ut som en snikinnføring av eliteuniversitetet, er imidlertid langt fra å være et opplagt resultat. Hvis Stjernø [får] støtte [...] taler mye for at Universitetet i Oslo vil fortsette å tape, ikke til tross for, men på grunn av sin overlegenhet.»[2]

Reaksjoner på NOU 2008:3[rediger | rediger kilde]

Samme dag som forslaget ble offentliggjort ble det møtt med motstand fra flere organisasjoner og miljøer. Forskerforbundet, Norsk Studentunion og Tekna var sammen med flere utdanningsinstitusjoner ute og kritiserte forslaget om å slå sammen institusjonene. Lederen for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteenStortinget, Ine Marie Eriksen Søreide kritiserte også forslaget som «lite lurt». Kulturredaktør i Aftenposten, Per Anders Madsen konkluderte: «Stjernø har forlengst proklamert at Norge må ha en nasjonal strategi for høyere utdanning. Vel og bra. Det er ikke like opplagt at tvangsmessige sammenslåinger og fusjoner må være denne strategiens viktigste virkemiddel.»[3] Rektor ved NTNU Torbjørn Digernes uttalte: «Hele det norske høyere utdanningssystemet vil tape på denne løsningen. Jeg forstår godt at høyskolene uttrykker en sånn frykt. Alle som har en egenart, har noe å tape.»[1] Til Morgenbladet uttalte rektor Geir Ellingsrud ved UiO: «Høg­sku­lar og uni­ver­si­tet har uli­ke kul­tu­rar og pro­fi­lar. For­skjel­la­ne er sto­re. Uni­ver­si­te­ta er forskingstunge, høg­sku­la­ne er undervisningstunge. Sa­man­slå­ing vil kun­ne dra nok­re høg­sku­lar opp, men sam­la sett er eg redd fors­kings­de­len vil bli svek­ka.»[4] Redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen skrev på lederplass: «Vi er langt på vei enig med rektor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen i at en generell sammenslåing av ulike institusjonstyper kan få uheldige konsekvenser for den forskningsbaserte undervisningen, som er selve kjernen i universitetet. Det er også høyst usikkert om en slik gigantreform vil løse noen av sektorens grunnleggende problemer.»[5] På lederplass konkluderte Dagsavisen: «For utdanningsinstitusjonene tror vi det er bedre å fokusere på innholdet i utdanningene enn på organiseringen av dem».

I et innlegg publisert i Aftenposten 9. februar påpeker rektorene ved Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges Handelshøyskole, Menighetsfakultetet og Norges idrettshøgskole at «fagmiljøer blir hverken større eller bedre dersom de slås sammen med andre fagmiljøer som arbeider med noe annet.»[6] Kristian Gundersen, professor i molekylærbiologi ved UiO, skrev på debattplass i Morgenbladet «Det er rett og slett slik at Stjernø, høyskolemannen og sekstiåtteren, endelig føler at han er kommet i mål med det nivelleringsprosjekt av høyere utdannelse som begynte på 1980-tallet. [...] Kommentarene til innstillingen er massivt kritiske, og de er kritiske på samme måte. Kanskje er Norge nå moden for en ny fase der faglige hensyn, og ikke politiske, blir avgjørende.»[7]

Gjennomføring[rediger | rediger kilde]

I et intervju med Morgenbladet 25. april uttalte Stjernø «Ettersom det også kan henda at statsråden ikkje er einig i utvalet sitt hovudgrep heller, legg eg alt i alt til grunn at det ikkje blir nokon strukturreform denne gongen.»[8]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Bakke, Andreas; Baumberger, Berit E.; Strøm-Gundersen, Tone Tveøy (2008-01-22), «Små høyskoler redd de store», Aftenposten, http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article1852347.ece 
  2. ^ Slotnæs, Marit Karine (2008-02-08), «Debatten universitetene blir snytt for», Morgenbladet: 4-5 
  3. ^ Madsen, Per Anders (2008-01-22), «Troen på fusjon», Aftenposten, http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article2211659.ece 
  4. ^ Dyp­vik, Ast­rid Sverresdotter (2008-01-18), «Strid om forskning», Morgenbladet, http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080118/OAKTUELT/248001442 [død lenke]
  5. ^ Braanen, Bjørgulv (2008-01-22), «Gal medisin», Klassekampen, arkivert fra originalen on 2008-01-29, https://web.archive.org/web/20080129125136/http://www.klassekampen.no/50062/mod_article/item/null  «Arkivert kopi». Archived from the original on 29. januar 2008. Besøkt 22. januar 2008. 
  6. ^ Birkeland, Eirik; Ellefsen, Karl Otto; Haaland, Jan I.; Haanes, Vidar L; Loland, Sigmund (2008-02-09), «Sammenslåing hjelper ikke», Aftenposten, http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2246133.ece 
  7. ^ Gundersen, Kristian (2008-02-29), «Stjernøs nivelleringsprosjekt», Morgenbladet 188 (9): 24 
  8. ^ Dyp­vik, Ast­rid Sverresdotter; Dolmen, Siv (2008-04-25), «Trur SV skrota reformen», Morgenbladet 188 (17): 11 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]