Det juridiske fakultet (UiB)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, inngang fra Magnus Lagabøtes plass.

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen ble opprettet i 1980. Fakultetet er én av tre institusjoner som tilbyr 5-årige studier i rettsvitenskap i Norge – de to andre er UiO og UiT.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Siden 1969 hadde det vært gitt undervisning i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, og juristene var den gang organisert som en egen seksjon ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, mens eksamen ble arrangert av Universitetet i Oslo. De to første professorene var Axel Hærem og Arvid Frihagen som begge ble utnevnt i 1969, og som bestyrte henholdsvis Institutt for privatrett og Institutt for offentlig rett. Gjennom 1970-årene skjedde det en betydelig utbygging av tilbudet. Det ble opprettet en rekke nye professorater og andre vitenskapelig stillinger, og fra 1979 fikk seksjonen rett til å arrangere juridisk embetseksamen. Frem til det nye fakultetsbygget ble tatt i bruk i 1995, var de ansatte lokalisert i to gamle bolighus i Allégaten nær Realfagbygget, mens undervisningen foregikk i en rekke andre lokaler på Nygårdshøyden.

Tidligere dekaner[rediger | rediger kilde]

Fagtilbud[rediger | rediger kilde]

Fakultetet har ca. 1900 studenter med studierett, og nærmere 60 ansatte i professorat-, amanuensis-, universitetslektor- og stipendiatstillinger. Fakultetsadministrasjonen består av ca. 25 personer. Fagtilbudet består av et femårig integrert masterstudium og et treårig PhD-studium. Dekan er Karl Harald Søvig.[2]

Fakultetet mottok utdanningskvalitetsprisen fra Kunnskapsdepartementet for 2004 for sitt arbeid med det nye mastergradsstudiet i rettsvitenskap.

Bygget[rediger | rediger kilde]

Fakultetet ligger ved Magnus Lagabøtes plassDragefjellet i strøket Sydnes i Bergen sentrum. I tillegg til en modernisert skolebygning (Dragefjellet skole) fra 1891, som hovedsakelig huser lesesaler og noen mindre undervisningsrom, fikk fakultetet i 1995 et moderne nybygg med tre auditorier og noen mindre undervisningsrom, vrimlearealet Audun Hugleikssons hall, kantine, kontorer, bibliotek, Europeisk dokumentasjonssenter (EDC), studentenes egen klubb «Straffbar» og kafé «Dragematen», samt lesesaler.[3][4]

I perioden 2007–2008 ble fakultetet utbygd for å dekke en underkapasitet på lesesaler, kontorer og undervisningsrom. Underkapasiteten ble tidligere løst ved at fakultetet leide arealer i blant annet Folkets hus i Bergen. Tilbygget på fire etasjer (pluss med mindre femte etasje) og 6000 m² er reist på vestsiden av dagens bygning, og knyttes sammen med det gamle med en gangbro. Det juridiske fakultet deler bygget med Christian Michelsens institutt, Unifob global og Senter for midtøstenstudier og islamske studier. Fakultetet tok med utbygningen sikte på en økning i antall studenter og ansatte, og fakultetsbygget anses fullt utbygd.[5]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]