Garnisonen i Sør-Varanger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Garnisonen i Sør-Varanger
Basisdata
Garnisonen i Sør-Varanger
Aktiv1. juli 1921– dags dato
LandNorge
Overordnet enhetFinnmark landforsvar
HovedkvarterHøybuktmoen leir
NettsideGarnisonen i Sør-Varanger
Operativt oppdrag
OppdragBevokte den 197,8 km lange grensen mot Russland
RolleGrensevakt

Garnisonen i Sør-Varanger (GSV) er en militær avdeling i Hæren. GSV holder til på Høybuktmoen i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Avdelingen er underlagt Finnmark landforsvar og består av Utdanningskompaniet (UtdKp), kampstøtte-eskadron[1], Jarfjordkompaniet (JAR), Pasvikkompaniet (PAS) og Jegerkompaniet.

Avdelingen deltar i vaktholdet av den norsk-russiske grensen.

Garnisonen i Sør-Varanger gir ut leiravisen Grenseposten.

Oppdrag[rediger | rediger kilde]

Garnisonen i Sør-Varanger har et todelt hovedoppdrag: ett militært og ett ikke-militært. Begge oppdragene er knyttet til en døgnkontinuerlig overvåking av den 196 kilometer lange riksgrensen mot Russland.

Militært oppdrag: Suverenitetshevdelse: Ivareta Norges interesser i grenseområdet gjennom tilstedeværelse, overvåkning og rapportering, og derigjennom utgjøre en del av det militære forsvaret av Finnmark og Norge.

Sivilt oppdrag: Overvåke at grenseavtalen mellom Norge og Sovjetunionen fra 1949 etterleves. Oppdraget inkluderer samtidig overvåking av Schengenområdets yttergrense i nord for å forhindre brudd på riksgrenseloven og utlendingsloven. Grensejgerne opptrer delvis på vegne av politimesteren i Øst-Finnmark. De kan med det ivareta oppgaver politiet normalt har, og innehar begrenset politimyndighet.[2][3]

Sekundæroppdrag[rediger | rediger kilde]

Støtte den norske grensekommissæren med å følge opp de bilaterale avtalene mellom Norge og Russland.[4]

Tjenesten ved GSV[rediger | rediger kilde]

Tjenesten ved Garnisonen i Sør-Varanger er delt i to faser på et halvt år hver: Opplæringsfasen og tjenestefasen. Samtlige vernepliktige, untatt jegerkompaniet, gjennomgår elleve uker med rekruttskole i UtdKp. Etter rekruttskolen overføres en del av soldatene til GAKP, der de gjennomfører resten av tjenestetiden, eller utdannes til operasjonssoldater som sendes ut til grensekompaniene for å koordinere og assistere oppdragsløsningen. De resterende soldatene blir værende i UtdKp og utdannes til grensejegere. Etter et halvt års utdanning, sendes grensejegerne ut til grensen for å gjennomføre et halvt års tjeneste ved en av de to grensestasjonene. Her skal de overvåke og kontrollere den 197,7 km lange grensen mot Russland.

Oppdragsløsning[rediger | rediger kilde]

Over tre fjerdedeler av den norsk-russiske grensen går langs elver og vassdrag, hovedsakelig langs Pasvikelva og Jakobselva. Fra Pasvik i sør til Grense-Jakobselv i nord patruljerer grensejegerne dermed ofte ved bruk av båt, men også til fots, på ski eller på kjøretøy som ATV.

I tillegg til de to hovedstasjonene benytter grensejegerne seg av fast bemannede observasjonstårn langs hele grensen. Fra disse utkikkspunktene kan soldatene enkelt holde oversikt over grenseområdet.[5]

18 måneders førstegangstjeneste[rediger | rediger kilde]

GSV tilbyr de vernepliktige å gjennomføre en 18-måneders førstegangstjeneste. Dette for å løfte kompetansenivået i GSV, da avdelingens operative natur krever stor ressursbruk på den hektiske, oppdragsspesifikke udanningen. Tilbudet om 18-måneders tjeneste er frivillig.[6]

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Avdelingen er organisert som en bataljon og består av en stab med fem underlagte kompanier. GSV består av rundt 100 ansatte og 600 vernepliktige mannskaper.

Utdanningskompaniet[rediger | rediger kilde]

UtdKp utdanner grensejegere for øvrige kompanier, innenfor en rekke disipliner, og i fire tropper.

Garnisonskompaniet[rediger | rediger kilde]

GAKP er å anse som et stabskompani. Forestår drift av leiren, med Stabstroppen, Sanitetstroppen, Sambandstroppen og Trentroppen.

Jegerkompaniet[rediger | rediger kilde]

Kompaniet vil bestå av to jegertropper med jegerlag på rundt ti soldater. Kompaniet skal være fullt oppsatt fra 2021. Det blir et forholdsvis stort kompani med mellom 150–180 soldater.[7][8]

Soldatene vil gjennomføre fire måneders rekruttskole og grunnutdanning ved Garnisonen i Porsanger.[9][10]

Jarfjordkompaniet[rediger | rediger kilde]

Grensekompani, med ansvar for én av to hovedstasjoner; i den nordlige del av området – fra Elvenes til Grense-Jakobselv.

Pasvikkompaniet[rediger | rediger kilde]

Grensekompani, med ansvar for én av to hovedstasjoner; i den sørlige delen av området – fra Bjørnevatnet til Treriksrøysa.

Historie[rediger | rediger kilde]

Garnisonen i Sør-Varanger ble opprettet med virkning fra 1. juli 1921, som Garnisonskompaniet i Kirkenes, tre år etter at norske soldater først startet med militær overvåking av grensen, som nøytralitetsvakt i 1918.[11]

Fra 1. juli 1959 overtok GSV oppsynet langs den norsk-sovjetiske grense, en oppgave som til da hadde vært tillagt en sivil politistyrke (grenseoppsynet).[12][13]

Fra 1. januar 2019 inngår GSV i den nye regionale kommandoen Finnmark landforsvar.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]