Det nære østen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Det nære østen i arkeologisk og historisk sammenheng.

Det nære østen (i motsetningen til Det fjerne østen) er et tvetydig begrep som dekker ulike land for, på den ene siden, arkeologer og historikere, og på den andre siden for politiske forskere, økonomer og journalister. Begrepet ble opprinnelig benyttet på nasjonene i Balkan i sørøstlige Europa, men blir i dag benyttet generelt for å beskrive landene i sørvestlige Asia mellom Middelhavet og Iran, spesielt i en historisk kontekst.[1]

Østen som helhet er i dag en lite brukt vestlig betegnelse på Asia. «Det nære orienten» er en annen betegnelse som også betyr det samme, men som nå synes å være på vei ut av moderne norsk språkbruk. I moderne historie og politikk benyttes i dag som regel begrepet Midtøsten.

Begrepet «Det nære østen» (engelsk Near East) kom i bruk på 1890-tallet da de europeiske stormaktene møtte to kritiske situasjoner i «øst»[2]: Første kinesisk-japanske krig (18941895) skjedde i «Det fjerne østen» mens folkemordet på armenerne og ustabilitet som involverte Kreta og den historiske regionen Makedonia skjedde i «Det nære østen»[2]. Den britiske arkeologen D.G. Hogarth utga boken The Nearer East i 1902 som bidro til å definere begrepet og dets omfang, iberegnet Albania, Montenegro, sørlige Serbia og Bulgaria, Hellas, Egypt, alle de osmanske landene, hele Den arabiske halvøya og de vestlige delene av Iran[2].

I en amerikansk synsvinkel er det en generell enighet om listen av land som inngår i «Det nære østen» i den nåværende politiske sammenhengen er den som blir definert i henhold til omfanget av aktiviteter for departementskontoret Bureau of Near Eastern Affairs i det amerikanske utenriksdepartementet[3] og Washington Institute for Near East Policy.[4] Kun Tyrkias klassifikasjon er uklar. Mens alle de nordafrikanske landene er inkludert er derimot landene i Transkaukasus (Armenia, Georgia, Aserbajdsjan) ikke en del av Det nære østen i moderne, amerikansk sammenheng.

I norsk sammenheng inkluderer man ikke de nordafrikanske statene i Det nære østen, langt mindre i begrepet Midtøsten.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Near East», Oxford Dictionary of English, 2. utgave, Oxford University Press, 2003.
  2. ^ a b c Davidson, Roderic H. (1960): «Where is the Middle East?». Foreign Affairs 38: s. 665–675.
  3. ^ Countries covered by the Bureau of Near Eastern Affairs, U.S. Department of State
  4. ^ Countries covered by the Washington Institute for Near East Policy