Kvalitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kvalitet er hvilken grad av gode egenskaper noe har. Når ordet benyttes om et produkt eller en tjeneste, er kvalitet helheten av egenskaper ved et produkt eller en tjeneste som vedrører dets evne til å tilfredsstille krav eller behov.[1] I dagligtale kan det særlig vise til egenskaper som er verdsatt eller vurdert i henhold til visse krav. Ordet kan brukes synonymt med egenskap eller beskaffenhet.

En snakker gjerne om god kvalitet, eller bare «kvalitet», med hensyn på for eksempel varer og arbeid. Slik kvalitet kan være subjektiv og vise til hvordan forbrukeren eller tilbyderen opplever tjenesten, men på mange område finnes også kvalitetskontroller med klare krav. Kvalitet kan settes opp som motsats til kvantitet eller at noe er billig.

Ifølge Peter Drucker er en vares eller tjenestes kvalitet ikke hva produsenten mener det er, men hva en kunde får ut av den og er villig til å betale for.[2]

Ordet kommer av latin qualis «hvordan», «hvordan, av hvilket slag». Det latinske ordet qualitas kan spores tilbake til Cicero som kan ha skapt qualitas etter inspirasjon av gresk poiótes «egenskap, kvalitet» avledet av poíos «hvordan, hvilken».[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ ISO8402 og Norges standardiseringsforbund (NS) Quality is defined as the totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability to satisfy stated or implied needs.
  2. ^ Quality in a product or service is not what the supplier puts in. It is what the customer gets out and is willing to pay for. Drucker, Peter (1985). Innovation and entrepreneurship Harper & Row. ISBN 978-0-06-091360-1
  3. ^ Kvalitet i Caprona Norsk etymologisk ordbok