Statens dyrehelsetilsyn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Statens dyrehelsetilsyn (Dyrehelsetilsynet) var et norsk statlig tilsyn, opprettet i 1996, med ansvar for sykdomsbekjempelse og dyrevern hos alle tamme og ville dyrearter. Tilsynet omfattet et sentralt tilsyn, ni fylkesveterinærområder og over 200 distriktsveterinærområder. I 2004 ble tilsynet slått sammen med en rekke andre tilsyn til Mattilsynet.