Hopp til innhold

Liste over sosialistiske stater

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Dette er en liste over sosialistiske stater. En sosialistisk stat ledes av et kommunistparti som grunnlegger sine verdier på marxisme-leninisme som har innført et sosialistisk økonomisk system i et gitt land. Denne artikkelen omhandler ikke land med konstitusjonelle referanser til sosialisme og land styrt av mangeårige sosialistiske bevegelser (som for eksempel Venezuela). Den omhandler stater som definerer seg enten som en sosialistisk stat eller som en stat ledet av et regjerende marxistisk-leninistisk parti i sin grunnlov. Av den grunn alene blir slike stater ofte kalt «kommunistiske stater».

Den sosialistiske staten er mer enn en regjeringsform hevder marxisme-leninismen. En sosialistisk stat kan kun eksistere i land med et sosialistisk økonomisk system. Det er eksempler på flere stater som har innført en sosialistisk styreform før de oppnådde sosialisme. For eksempel ble de tidligere sosialistiske statene i Øst-Europa ble etablert som folkedemokratier (et utviklingsstadium mellom kapitalisme og sosialisme). På spørsmålet om de marxistisk-leninistiske styrte landene i Afrika og Midtøsten anså Sovjetunionen ingen av dem som sosialistiske state og omtalte dem som «sosialistisk-orienterte stater».

Den marxistisk-leninistiske bevegelsen er den eneste kommunistiske strømningen som har klart å etablere en sosialistisk stat, og den eneste sosialistiske bevegelsen som har opprettet en sosialistisk stat i mer enn ett land (de andre er Libyas "jamahiriya-stat", Egypts arabiske sosialisme og Tanzanias Afrikansk sosialisme–de to sistnevnte var sterkt påvirket av marxisme–leninisme.) Andre varianter av sosialisme, som reformisme eller libertarisk sosialisme, snakker om etablering av sosialisme - det skal bemerkes at etablering av sosialisme ikke er det samme som å etablere en sosialistisk stat. Bevegelser som trotskisme har forsøkt å etablere sosialistiske stater, men har mislyktes. Dette har imidlertid ikke stoppet andre sosialistiske bevegelser som kritiserer den marxistisk-leninistiske oppfatningen av den sosialistiske staten (eller ideen om en sosialistisk stat).

Sosialistiske stater[rediger | rediger kilde]

Land Etablert Oppløst Varighet Styringsparti Lovgiver
Albanias flagg Albania 28. desember 1976 22. mars 1992 15 år og 85 dager Albanias arbeidsparti Folkeforsamlingen
Bulgarias flagg Bulgaria 18. mai 1971 7. desember 1990 19 år og 203 dager Bulgarias kommunistparti Nasjonalforsamlingen
Cubas flagg Cuba 1. juli 1966 58 år og 85 dager Cubas kommunistparti Nasjonalforsamlingen for folkemakten
Belarus’ flagg Belarus 31. juli 1920 30. desember 1922 2 år og 152 dager Belarus’ kommunistparti (bolsjevikene) Sovjetkongress
Jugoslavias flagg Jugoslavia 7. april 1963 27. april 1992 29 år og 20 dager Jugoslavias kommunistforbund Føderale forsamlingen
Kinas flagg Kina 1. oktober 1949 74 år og 268 dager Kinas kommunistparti Den nasjonale folkekongress
Laos’ flagg Laos 2. desember 1975 48 år og 206 dager Lao folkerevolusjonære parti Nasjonalforsamlingen
Nord-Koreas flagg Nord-Korea 27. desember 1972 19. februar 1992 19 år og 54 dager Koreas arbeiderparti Den øverste folkeforsamlingen
Polens flagg Polen 10. februar 1976 30. desember 1989 13 år og 323 dager Polske forente arbeiderparti Sejm
Romanias flagg Romania 21. august 1965 22. desember 1989 24 år og 123 dager Rumenske kommunistparti Den mektige nasjonalforsamlingen
Russlands flagg Russland 9. november 1917 30. desember 1922 5 år og 51 dager Russiske kommunistparti (bolsjevikene) Sovjetkongress
Sovjetunionens flagg Sovjetunionen 30. desember 1922 26. desember 1991 68 år og 361 dager Sovjetunionens kommunistparti Det øverste sovjet
Den transkaukasiske sosialistiske føderative sovjetrepublikks flagg Transkaukasia 12. mars 1922 30. desember 1922 0 år og 293 dager Russiske kommunistparti (bolsjevikene) Sovjetkongress
Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 11. juli 1960 29. mars 1990 29 år og 261 dager Tsjekkoslovakias kommunistparti Den føderale forsamlingen
Ungarns flagg Ungarn 19. april 1972 23. oktober 1989 17 år og 187 dager Ungarske sosialistiske arbeiderparti Nasjonalforsamlingen
Ukrainas flagg Ukraina 10. mars 1919 30. desember 1922 3 år og 295 dager Ukrainas kommunistparti (bolsjevikene) Sovjetkongress
Vietnams flagg Vietnam 2. juli 1976 47 år og 359 dager Vietnams kommunistparti Nasjonalforsamlingen
Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 6. april 1968 3. oktober 1990 22 år og 180 dager Tysklands enhetsparti Folkekammeret

Folkedemokratiske stater[rediger | rediger kilde]

Land Etablert Oppløst Varighet Styringsparti Lovgiver
Albanias flagg Albania 29. november 1944 28. desember 1976 32 år og 29 dager Albanias arbeidsparti Folkeforsamlingen
Bulgarias flagg Bulgaria 15. september 1946 18. mai 1971 24 år og 245 dager Bulgarias kommunistparti Nasjonalforsamlingen
Jugoslavias flagg Jugoslavia 29. november 1943 7. april 1963 19 år og 129 dager Jugoslavias kommunistforbund Føderale forsamlingen
Mongolias flagg Mongolia 24. november 1924 12. februar 1992 67 år og 80 dager Mongolias revolusjonære folkeparti Folkets mektige forsamling
Nord-Koreas flagg Nord-Korea 9. september 1948 27. desember 1972 24 år og 109 dager Koreas arbeiderparti Den øverste folkeforsamlingen
Polens flagg Polen 28. juni 1945 10. februar 1976 30 år og 227 dager Polske forente arbeiderparti Sejm
Romanias flagg Romania 30. desember 1947 21. august 1965 17 år og 234 dager Rumenske kommunistparti Den mektige nasjonalforsamlingen
Tsjekkoslovakias flagg Tsjekkoslovakia 9. juni 1948 11. juli 1960 12 år og 32 dager Tsjekkoslovakias kommunistparti Den føderale forsamlingen
Ungarns flagg Ungarn 20. august 1949 19. april 1972 22 år og 243 dager Ungarske sosialistiske arbeiderparti Nasjonalforsamlingen
Øst-Tysklands flagg Øst-Tyskland 7. oktober 1949 6. april 1968 18 år og 182 dager Tysklands enhetsparti Folkekammeret

Sosialistisk-orienterte stater[rediger | rediger kilde]

Folkedemokratier[rediger | rediger kilde]

Land Etablert Oppløst Varighet Styringsparti Lovgiver
Afghanistans flagg Afghanistan 27. april 1978 28. april 1992 14 år og 1 dag Afghanistans folkedemokratiske parti Nasjonalforsamlingen
Angolas flagg Angola 11. november 1975 27. august 1992 16 år og 290 dager Folkebevegelse for frigjøring av Angola Nasjonalforsamlingen
Benins flagg Benin 30. november 1975 1. mars 1990 14 år og 91 dager Benins folkerevolusjonære parti Nasjonalforsamlingen
Etiopias flagg Etiopia 22. februar 1987 27. mai 1991 4 år og 94 dager Etiopias arbeiderparti Nasjonalforsamlingen
Grenadas flagg Grenada 13. mars 1979 25. oktober 1983 4 år og 226 dager Ny juvelbevegelse
Kambodsjas flagg Kampuchea 17. april 1975 1. mai 1989 14 år og 14 dager Kampucheas folkerevolusjonære parti Nasjonalforsamlingen
Kongos flagg Kongo 3. januar 1970 15. mars 1992 22 år og 72 dager Congos arbeidsparti Folkets nasjonalforsamling
Mosambiks flagg Mosambik 25. juni 1975 1. desember 1990 15 år og 159 dager Mosambiks frigjøringsfront Republikkens forsamling
Nord-Vietnams flagg Nord-Vietnam 2. september 1945 2. juli 1976 30 år og 304 dager Vietnams kommunistparti Nasjonalforsamlingen
Somalias flagg Somalia 21. oktober 1969 26. januar 1991 21 år og 97 dager Somalske revolusjonære sosialistparti Folkets forsamling
Sør-Jemens flagg Sør-Jemen 30. november 1967 22. mai 1990 22 år og 173 dager Jemenske sosialistparti Øverste folkerådet

Nasjonale demokratier[rediger | rediger kilde]

Land Etablert Oppløst Varighet Styringsparti Lovgiver
Algeries flagg Algerie 8. september 1969 23. februar 1989 26 år og 76 dager Nasjonale frigjøringsfronten Parlament
Burmas flagg Burma 2. mars 1962 18. september 1988 26 år og 200 dager Burmesisk sosialistiske programparti Folkeforsamlingen
Egypts flagg Egypt 18. juni 1953 26. mars 2007 45 år og 179 dager Ingen. Folkets forsamling
Etiopias flagg Etiopia 28. juni 1974 22. februar 1987 12 år og 239 dager Ingen. Ingen.
Iraks flagg Irak 17. juli 1968 9. april 2003 34 år og 266 dager Arabisk sosialistiske ba'athpartiet – Irak regionen Nasjonalforsamlingen
Kapp Verdes flagg Kapp Verde 5. juli 1975 22. september 1992 17 år og 79 dager Det afrikanske partiet for Kapp Verdes uavhengighet Den nasjonale folkeforsamlingen
Libyas flagg Libya 1. september 1969 23. oktober 2011 42 år og 52 dager Ingen. Ingen.
Madagaskars flagg Madagaskar 30. desember 1975 12. september 1992 16 år og 257 dager Malagasy revolusjonens fortropp Folkets nasjonalforsamling
Seychellenes flagg Seychellene 1979 27. desember 1991 12 år og 359 dager Seychellenes forente folkeparti Nasjonalforsamlingen
Sudans flagg Sudan 25. mai 1969 10. oktober 1985 16 år og 138 dager Sudanske sosialistiske unionen Nasjonalforsamlingen
Syrias flagg Syria 8. mars 1963 27. februar 2012 48 år og 356 dager Arabisk sosialistiske ba'athpartiet Folkets råd
Tanzanias flagg Tanzania 26. april 1964 60 år og 60 dager Revolusjonens parti Nasjonalforsamlingen

Referanser[rediger | rediger kilde]