Kolumbus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Kolumbus kundesenter ligger i første etasje på Byterminalen i Stavanger. Kolumbus har også kundesentre på Ruten (Sandnes), Fiskepiren (Stavanger) og Bytunet (Haugesund). Kundebehandlerne nås også på telefon 177 (Ruteopplysningen), Facebook og Twitter.

Kolumbus AS er et fylkeskommunalt kollektivselskap som har i oppgave å administrere, markedsføre og informere om rutetilbudet i Rogaland, samt kjøpe transporttjenester fra uavhengige buss- og båtselskaper. Kolumbus har ansvar for den offentlige busstrafikken i Rogaland og for hurtigbåttrafikken i Ryfylke, mellom Byøyene og Stavanger og fra Haugesund til Utsira og Røvær.

Kolumbus' busser er lett gjenkjennelige med sin grønne farge, og bussene i bynære strøk bærer i tillegg navnet og logoen til Kolumbus. Båtene er også merket med Kolumbus' farger og logo. Selskapet har rundt 50 ansatte som holder til på Byterminalen og Fiskepirterminalen i Stavanger, og på Bytunet i Haugesund. Direktør er Odd Aksland.

Kolumbus eier ikke bussene og båtene som går i rutene deres. Det er det de ulike operatørselskapene som jobber på kontrakt for Kolumbus som gjør. Disse består av busselskapene Boreal Transport Sør, Tide Buss Haugesund, Suldal Billag, Kvitsøy helse og Transport, Finnøy Buss, L. Rødne og Sønner og Rørheim Bilruter, samt rederiene Norled, L. Rødne og Sønner, Helgøyskyss, Rutebåten Utsira og Røværfjord.

Kolumbus har myndighet til å gjøre mindre justeringer i rutetilbudet i Rogaland. Større forandringer i eksisterende ruter, samt opprettelse og nedleggelse av ruter, må vedtas politisk av fylkestinget.

Historie[rediger | rediger kilde]

I 2001 ble Kolumbus (Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT)) vedtatt opprettet i Rogaland fylkesting. 1. januar 2002 ble det fylkeskommunale foretaket etablert.

Første gang busstrafikken i Rogaland ble utsatt for konkurranse, var i 2003. Da ble rutene i Stavanger og på Nord-Jæren lagt ut på anbud. Det ble også store omlegginger av rutene.

1. januar 2006 ble det innført et nytt billettsystem med elektronisk betaling. Oppstartsproblemer bidro til å forklare inntektssvikten Kolumbus opplevde i første kvartal i 2006. Det nye billettsystemet bestod blant annet av Kolumbuskortet, som hadde som mål å effektivisere billetteringsprosessen ved å redusere antall utskrevne papirbilletter og kontantbeholdningen om bord i bussene.

Fra 1. januar 2006 ble kun Minikort brukt. Det hadde funksjonen til Kolumbuskortet helt fram til sommeren 2006, da Kolumbuskortene ble postdistribuert til alle innbyggerne i Rogaland over 16 år. Både Minikortet og Kolumbuskortet hadde oppstartsproblemer. I starten fikk mange passasjerer reise gratis med bussen på grunn av feil med billetteringssystemet.

På tross av lanseringen av Kolumbuskortet, vedvarte enkelte av utfordringene og det ble flere oppslag i media på grunn av endret soneinndeling. Senere ble det også oppdaget at rundt 7 000 av kortene som var sendt ut hadde samme ID-nummer som andre kort som var i omløp. Dette førte til at Kolumbus postdistribuerte nye kort til kundene som hadde fått feil kort. Ved slutten av 2006 var det 11 500 som hadde tegnet Reisekonto.[1]

Tidlig i 2005 ble bussrutene på Haugalandet (Nord-Rogaland) konkurranseutsatt for første gang. Her vant Haugaland Buss (HSD Buss og Gaia Trafikk) alle rutene. Dermed måtte Nettbuss Vest og Suldal Billag trekke seg ut. Tide Buss Haugesund tok over rutekjøringen fra 1. januar 2006, og i april 2010 ble det bestemt at Tide Buss Haugesund fikk forlenget kontrakten for rutebussene på Haugalandet fra januar 2011 til juni 2017.

Fiskepirterminalen i Stavanger er avgangssted for de fleste av Kolumbus' hurtigbåtruter.

Fra 1. januar 2007 var det oppstart av ny kontraktsperiode for hurtigbåtene i Ryfylke. Tide Sjø AS hadde vunnet anbudskonkurransen og det ble blant annet satt i drift tre nye hurtigbåter som var banebrytende innen universell utforming.[2] Bakgrunnen for innkjøpet av de nye båtene var en kravspesifikasjon utviklet av Kolumbus i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner. Båtene ble designet og bygget slik at de skulle være tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelser.

I desember 2013 ble det klart at Norled AS (Tidligere Tide Sjø AS) skulle fortsette å kjøre Kolumbus’ hurtigbåtruter i Ryfylke fra og med 1. januar 2015. Norled AS inngikk da, sammen med underoperatørene Lars A. Rødne & Sønner og Helgøy Skyssbåt AS, en åtte år lang kontrakt, med opsjon på forlengelse i inntil tre år.[1]

Hurtigbåtene som går fra Fiskepiren anløper Byøyene, Hommersåk og flere titalls kaier i Ryfylke. Flaggruten til Bergen via Haugesund går også herfra.

Sent på høsten 2006 ble det annonsert ny anbudsrunde på fylkeskommunale bussruter (lokalruter) i Sør-Rogaland. Dette inkluderte Jæren og Dalane som for første gang ble konkurranseutsatt. Rutene skulle ikke legges om i større grad slik som i 2003, men det ble gjort enkelte endringer. Blant annet ble det bestemt at samtlige busser som kjører for Kolumbus skal være grønne, slik at de er enkle å kjenne igjen i trafikkbildet.[3] Boreal Transport Sør AS vant anbudsrunden for hele Sør-Rogaland.

I annonseringen 28. mars 2007 ble det sagt at Boreal ble tildelt hele kontrakten for buss på grunn av lavest pris. Ved starten av perioden på fem og et halvt år 1. januar 2008, skulle 70 prosent av bussene være nye. Siden Boreal allerede hadde halvparten av rutene på Nord-Jæren, var det kun Nettbuss AS som måtte trekke seg ut. En av forutsetningene i kontrakten var at sjåfører som mistet jobben i Nettbuss skulle få nyansettelser i Boreal.[4]

1. januar 2008 ble 170 nye busser satt i trafikk på Nord-Jæren. 7 av 10 busser ble erstattet av de nyinnkjøpte bussene. I tillegg ble en god del av rutene lagt om for å utvide tilbudet.[5] Heller ikke dette gikk smertefritt, og en kombinasjon av syke sjåfører hos Boreal, nye busser og nye ruter skapte store utfordringer de første ukene.[6] Boreal måtte gå så langt som å ansette 30 polske sjåfører for å løse krisen.[7]

I februar og mars samme år ble det sagt i media at Boreal fikk rundt 20 millioner i dagbøter for problemene i januar. Ifølge kontrakten på anbudet skulle Boreal få en dagbot på 5 000 kr for hver avgang som ble innstilt (10 000 kr hvis de ikke rapporterte til Kolumbus). Kolumbus fikk inn 921 klager de tre første ukene i 2008 mot 153 klager på samme tid året før.[8][9]

Sommeren 2013 meddelte Kolumbus at de ønsket å utøve opsjon på forlengelse av buss-kontrakten med Boreal. Opsjonen gjaldt i tre år fra juni 2013 og omfattet rundt 300 busser og 650 sjåfører i Sør-Rogaland.  

Styret vedtok å ikke ta ut opsjon eller lyse ut ny konkurranse på hurtigbåten mellom Stavanger og Haugesund da kontrakten utløp i desember 2014. Strekningen trafikkeres dermed utelukkende med buss fra januar 2015. 

Bussruteproduksjonen i Strand, Forsand og Hjelmeland ble konkurranseutsatt for første gang i 2014. Kontrakten ble tildelt Boreal Transport Sør AS med oppstart 1. januar 2015 og varighet fram til åpningen av Ryfast. 

Kolumbus ble organisert som et AS med nytt styre fra januar 2015. Fra 2001 til og med 2014 var Kolumbus organisert som et fylkeskommunalt foretak (Rogaland Kollektivtrafikk FKF). 

Kolumbuskort[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Kolumbuskort

Kolumbuskortet er et elektronisk reisekort i plast som brukes på kollektivtransporten i Rogaland. Kortet er tilgjengelig som personlig og upersonlig kort (med og uten navn og fødselsdato). Kolumbuskortet kan fylles med Reisepenger, Flexipass, Korttidspass/Dagpass, Periodepass (kun tilgjengelig på personlig kort), Ungdomspass (kun tilgjengelig på personlig kort), Studentpass (kun tilgjengelig på personlig kort) og Kombipass (kun tilgjengelig på personlig kort). For mer informasjon om de ulike billettproduktene, se Kolumbus' nettsider.

Minikort er et pappkort som brukes som engangskort. Dette kan ikke gjenbrukes. Minikortet kan brukes til reiseprodukter som Korttidspass og Dagpass, og passer best for turister eller andre som reiser mye i en kort periode.

Sanntidssystem[rediger | rediger kilde]

Innføringen av sanntidssystem på bussene i Rogaland startet høsten 2012, men prosjektet ble påbegynt langt tidligere. Rute 1 og 2 i Haugesund fikk installert en pilot av sanntidssystemet allerede i 2006, og det ble siden jobbet for å få fylkespolitikerne til å bevilge penger for å innføre systemet i resten av fylket. Fylkestinget bevilget prosjektmidler i oktober 2010, og prosjektet SIS-2012 kunne da startes opp.[10]

Med sanntidsinformasjon får reisende oppdateringer om når bussen faktisk ankommer en holdeplass basert på hvor bussen til enhver tid befinner seg langs ruten (bruk av GPS). Slik kan de som venter langs ruten få informasjon om når bussen faktisk kommer til holdeplassen, istedenfor informasjon om når den skulle vært der i henhold til rutetidene. Inne i bussen leser en stemme fortløpende opp navnet på neste holdeplass, slik at det blir enklere for personer som ikke er kjent i området og for personer med synshemninger å orientere seg. Samtidig vises navnene på de neste holdeplassene, samt avviksmeldinger for den aktuelle strekningen, på en skjerm i bussen. Sanntidsinformasjon er tilgjengelig om bord, på skjermer i enkelte busskur, på nett og via mobilappen Kolumbus Sanntid.  

Digitale kanaler[rediger | rediger kilde]

Ifølge Kolumbus' årsrapport for 2013, fikk Kolumbus ny profil og nye universelt utformede nettsider sommeren 2013. Høsten 2012 ble nettbutikken for kjøp av bussbilletter lansert, og i 2013 ble det solgt i underkant av 19 millioner billetter på nett. I starten av 2013 ble også nettbestillingsportalen for båtbilletter åpnet.

Kolumbus har vært på Facebook og Twitter siden 2009, og i 2014 hadde de 10 000 følgere på Facebook og 2 600 følgere på Twitter.

Kolumbus har per 2015 tre mobilapper: Kolumbus Reiseplanlegger, Kolumbus Sanntid og Kolumbus Billett. Reiseplanleggeren hjelper deg å finne riktig reiserute, billettappen lar deg forhåndskjøpe billett, og sanntidsappen gir deg oppdatert informasjon om når bussen kommer til din holdeplass. Reiseplanlegger-appen ble lansert i desember 2010, sanntid i januar 2013 og billett i september 2013.

Anbud[rediger | rediger kilde]

Samtlige av bussene som kjører for Kolumbus er grønne.

Statlige-, fylkeskommunale- og kommunale myndigheter, samt offentligrettslige organer, er omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. Reglene gjelder i utgangspunktet enhver tildeling av offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester eller utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Terskelverdiene avgjør nedslagsfeltet for utlysningen av konkurransen.[11] Regelverket om offentlige anskaffelser oppstiller to kriterier for valg av tilbud: 1) Lavest pris eller 2) det økonomisk mest fordelaktige. Punkt 2) kan inneholde ulike delkriterier, men disse skal i utgangspunktet tas med i anbudsutlysningen og det skal fremgå hvilke kriterier det legges mest vekt på. Dermed har ikke f.eks. Kolumbus lov til å tildele en kontrakt til de firmaene de selv vil, eller utelate noen firmaer fra å få en kontrakt. Dette er EU-regler som også gjelder for Norge på grunn av EØS-regler. De følgende er eksempler på kontrakter om kjøp av varer og tjenester som er inngått av Kolumbus som et resultat av anbudskonkurranse:

 • Busskjøring
 • Båtkjøring
 • Billettsystem
 • Billett- og kvalitetskontroll
 • Kommunikasjon mot bussene/billettmaskiner

Oversikt over leverandører[rediger | rediger kilde]

Her er en oversikt over selskaper som har kontrakt med Kolumbus:

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b Kolumbus.no - Årsrapport 2006, hentet 20. april 2007
 2. ^ Stavanger Aftenblad.no – Handikappede jubler for nye hurtigbåter, hentet 20. april 2007
 3. ^ Kolumbus.no - Ny anbudskonkurranse for kollektivtrafikk i Sør-Rogaland, hentet 29. mars 2007
 4. ^ Kolumbus.no - Veolia vant busskontraktene, hentet 29. mars 2007
 5. ^ Stavanger Aftenblad.no – 170 nye busser på Nord-Jæren, hentet 13. januar 2008
 6. ^ Stavanger Aftenblad.no – Forsinkelser i flere uker, hentet 13. januar 2008
 7. ^ Stavanger Aftenblad.no – Et krisetiltak, hentet 13. januar 2008
 8. ^ Rogalands Avis, nett – Rush av klager, hentet 17. mars 2008
 9. ^ Stavanger Aftenblad.no – Januar kan koste 20 millioner, hentet 17. mars 2008
 10. ^ next.kolumbus.no
 11. ^ Anskaffelser.no, - Terskelverdier, hentet 18. oktober 2011.
 12. ^ Leverandør valgt for SIS-2012

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]