Kolumbus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kolumbus
Org.formAksjeselskap
Org.nummer914749360
BransjeKollektivtransport
Etablert1. januar 2002
HovedkontorStavanger
LandNorge
StyrelederGottfried Heinzerling
Nettstedwww.kolumbus.no

Kolumbus AS er en fylkeskommunalt mobilitetsleverandør som har i oppgave å administrere, markedsføre og informere om rutetilbudet i Rogaland, samt kjøpe transporttjenester fra uavhengige buss- og båtselskaper. Kolumbus har ansvar for den offentlige busstrafikken i Rogaland og for hurtigbåttrafikken i Ryfylke, mellom Byøyene og Stavanger og fra Haugesund til Feøy, Utsira og Røvær.

Kolumbus' busser er lett gjenkjennelige med sin grønne farge, og bussene i bynære strøk bærer i tillegg Kolumbus’ navn og logo. Båtene er også merket med Kolumbus' farger og logo. Selskapet holder til på Byterminalen og Fiskepirterminalen i Stavanger. Direktør er Edith Nøkling.

Kolumbus eier ikke bussene og båtene som brukes i rutetrafikken. Det er det de ulike operatørselskapene som jobber på kontrakt for Kolumbus som gjør. Disse består av busselskapene Connectbus, Vy Buss, Boreal Transport Sør, Tide Buss AS, Suldal Billag, Kvitsøy helse og Transport, Finnøy Buss, L. Rødne og Sønner og Rørheims Bilruter, samt rederiene Norled, L. Rødne og Sønner, Helgøyskyss, Rutebåten Utsira og Røværfjord.

Kolumbus har myndighet til å gjøre mindre justeringer i rutetilbudet i Rogaland. Større forandringer i eksisterende ruter, samt opprettelse og nedleggelse av ruter, må vedtas politisk av fylkestinget.

Historie[rediger | rediger kilde]

I 2001 ble Kolumbus (Rogaland Kollektivtrafikk FKF (RKT)) vedtatt opprettet i Rogaland fylkesting. 1. januar 2002 ble det fylkeskommunale foretaket etablert.

Første gang busstrafikken i Rogaland ble utsatt for konkurranse, var i 2003. Da ble rutene i Stavanger og på Nord-Jæren lagt ut på anbud. Det ble også store omlegginger av rutene.

1. januar 2006 ble det innført et nytt billettsystem med elektronisk betaling. Oppstartsproblemer bidro til å forklare inntektssvikten Kolumbus opplevde i første kvartal i 2006. Det nye billettsystemet bestod blant annet av Kolumbuskortet, som hadde som mål å effektivisere billetteringsprosessen ved å redusere antall utskrevne papirbilletter og kontantbeholdningen om bord i bussene.

Fra 1. januar 2006 ble kun Minikort brukt. Det hadde funksjonen til Kolumbuskortet helt fram til sommeren 2006, da Kolumbuskortene ble postdistribuert til alle innbyggerne i Rogaland over 16 år. Både Minikortet og Kolumbuskortet hadde oppstartsproblemer. I starten fikk mange passasjerer reise gratis med bussen på grunn av feil med billetteringssystemet.

På tross av lanseringen av Kolumbuskortet, vedvarte enkelte av utfordringene og det ble flere oppslag i media på grunn av endret soneinndeling. Senere ble det også oppdaget at rundt 7 000 av kortene som var sendt ut hadde samme ID-nummer som andre kort som var i omløp. Dette førte til at Kolumbus postdistribuerte nye kort til kundene som hadde fått feil kort. Ved slutten av 2006 var det 11 500 som hadde tegnet Reisekonto.

Tidlig i 2005 ble bussrutene på Haugalandet (Nord-Rogaland) konkurranseutsatt for første gang. Her vant Haugaland Buss (HSD Buss og Gaia Trafikk) alle rutene. Dermed måtte Nettbuss Vest og Suldal Billag trekke seg ut. Tide Buss Haugesund tok over rutekjøringen fra 1. januar 2006, og i april 2010 ble det bestemt at Tide Buss Haugesund fikk forlenget kontrakten for rutebussene på Haugalandet fra januar 2011 til juni 2017.

Fra 1. januar 2007 var det oppstart av ny kontraktsperiode for hurtigbåtene i Ryfylke. Tide Sjø AS hadde vunnet anbudskonkurransen og det ble blant annet satt i drift tre nye hurtigbåter som var banebrytende innen universell utforming. Bakgrunnen for innkjøpet av de nye båtene var en kravspesifikasjon utviklet av Kolumbus i samarbeid med funksjonshemmedes organisasjoner. Båtene ble designet og bygget slik at de skulle være tilgjengelige for alle, uavhengig av funksjonsnedsettelser.

I desember 2013 ble det klart at Norled AS (Tidligere Tide Sjø AS) skulle fortsette å kjøre Kolumbus’ hurtigbåtruter i Ryfylke fra og med 1. januar 2015. Norled AS inngikk da, sammen med underoperatørene Lars A. Rødne & Sønner og Helgøy Skyssbåt AS, en åtte år lang kontrakt, med opsjon på forlengelse i inntil tre år.

Sent på høsten 2006 ble det annonsert ny anbudsrunde på fylkeskommunale bussruter (lokalruter) i Sør-Rogaland. Dette inkluderte Jæren og Dalane som for første gang ble konkurranseutsatt. Rutene skulle ikke legges om i større grad slik som i 2003, men det ble gjort enkelte endringer. Blant annet ble det bestemt at samtlige busser som kjører for Kolumbus skal være grønne, slik at de er enkle å kjenne igjen i trafikkbildet. Boreal Transport Sør AS vant anbudsrunden for hele Sør-Rogaland.

I annonseringen 28. mars 2007 ble det sagt at Boreal ble tildelt hele kontrakten for buss på grunn av lavest pris. Ved starten av perioden på fem og et halvt år 1. januar 2008, skulle 70 prosent av bussene være nye. Siden Boreal allerede hadde halvparten av rutene på Nord-Jæren, var det kun Nettbuss AS som måtte trekke seg ut. En av forutsetningene i kontrakten var at sjåfører som mistet jobben i Nettbuss skulle få nyansettelser i Boreal.

1. januar 2008 ble 170 nye busser satt i trafikk på Nord-Jæren. 7 av 10 busser ble erstattet av de nyinnkjøpte bussene. I tillegg ble en god del av rutene lagt om for å utvide tilbudet. Heller ikke dette gikk smertefritt, og en kombinasjon av syke sjåfører hos Boreal, nye busser og nye ruter skapte store utfordringer de første ukene. Boreal måtte gå så langt som å ansette 30 polske sjåfører for å løse krisen.

I februar og mars samme år ble det sagt i media at Boreal fikk rundt 20 millioner i dagbøter for problemene i januar. Ifølge kontrakten på anbudet skulle Boreal få en dagbot på 5 000 kr for hver avgang som ble innstilt (10 000 kr hvis de ikke rapporterte til Kolumbus). Kolumbus fikk inn 921 klager de tre første ukene i 2008 mot 153 klager på samme tid året før.

Sommeren 2013 meddelte Kolumbus at de ønsket å utøve opsjon på forlengelse av buss-kontrakten med Boreal. Opsjonen gjaldt i tre år fra juni 2013 og omfattet rundt 300 busser og 650 sjåfører i Sør-Rogaland.

Styret vedtok å ikke ta ut opsjon eller lyse ut ny konkurranse på hurtigbåten mellom Stavanger og Haugesund da kontrakten utløp i desember 2014. Strekningen trafikkeres dermed utelukkende med buss fra januar 2015.

Bussruteproduksjonen i Strand, Forsand og Hjelmeland ble konkurranseutsatt for første gang i 2014. Kontrakten ble tildelt Boreal Transport Sør AS med oppstart 1. januar 2015 og varighet fram til åpningen av Ryfast.

Kolumbus ble organisert som et AS[1] med nytt styre fra januar 2015. Fra 2001 til og med 2014 var Kolumbus organisert som et fylkeskommunalt foretak (Rogaland Kollektivtrafikk FKF).

I 2015 inngikk Kolumbus kontrakt med Unik Terminal AS om bygging av et nytt  bussdepot  på Forus. Kolumbus gjorde med dette et eget  bussanlegg tilgjengelig for framleie for operatøren på Nord-Jæren fra og med 1. juli 2016. Det nye bussdepotet vil forbedre arbeidsvilkårene for operatøren og samt redusere tomkjøringen. Leieperioden for bussanlegget er 20 år fra overtakelsestidspunktet i henhold til leieavtalen, med opsjon for Kolumbus om forlengelse i inntil 16 år, i åtte år om gangen.

I 2015 ble Norgesbuss tildelt kontrakten for bussrutekjøring på Nord-Jæren, mens Nettbuss ble tildelt kontrakten for Jæren og Dalane. Anbudsoppstart var 1. juli 2016, og kontraktene varer til og med 30. juni 2024 med en opsjon på to år[2]. Samtidig som de nye operatørene overtok, ble rutetilbudet oppgradert, og samtlige busser i anbudsområdene ble byttet ut med splitter nye modeller. 98 av de nye bussene kjører på biodiesel, og i september 2016 ble det satt inn tre nye el-busser. Det vil da kjøre fem el-busser i ordinær rutetrafikk på Nord-Jæren. Kolumbus har som mål at alle bussene være skal være fossilfrie innen 2024. Kontraktssummen for kontrakten med Norgesbuss er på 421 millioner kroner i året. Kontraktssummen for kontrakten med Nettbuss er på 115 millioner i året.

13. juni 2017 bestemte Rogaland fylkeskommune at Kolumbus skal gå fra å være et kollektivselskap til å bli en mobilitetsleverandør. "Det innebærer at vi fortsatt skal ha ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. I tillegg skal vi jobbe for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt slik at folk skal komme seg fra A til Å uten bruk av egen bil. Nøkkelordene er korrespondanse samt individuelt tilpasset og oppdatert informasjon." Sier Kolumbus på sine egne sider.[3]

7. september 2017 inngikk Kolumbus og Jernbanedirektoratet en avtale om rute-, takst- og billettsamarbeid i Rogaland. Avtalen sikrer en sømløs reise med buss og lokaltog i Rogaland med likt takst- og billettsystem, samt korresponderende avgangstider.[3]

Anbudet "Ryfylke Nord" ble i 2018 tildelt til Tide Buss AS og omfatter Suldal, Vindafjord og Sauda. Anbudsoppstart var 1. juni 2018, og kontrakten varer til og med juni 2026. Alle bussene benytter biodiesel av typen HVO (hydrogenerert vegetabilsk olje) De ordinære byrutene i Sauda erstattes av en bestillingsordning for buss. Denne ble lyst ut i et eget anbud.

Fiskepirterminalen i Stavanger er avgangssted for de fleste av Kolumbus' hurtigbåtruter.
Hurtigbåtene som går fra Fiskepiren anløper Byøyene, Hommersåk og flere titalls kaier i Ryfylke. Flaggruten til Bergen via Haugesund går også herfra.

Kolumbuskort[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Kolumbuskort

Kolumbuskortet er et elektronisk reisekort i plast som brukes på kollektivtransporten i Rogaland. Kortet er tilgjengelig som personlig og upersonlig kort (med og uten navn og fødselsdato). Kolumbuskortet kan fylles med Reisepenger, 24-timersbillett Arkivert 19. september 2016 hos Wayback Machine., 7-dagersbillett, 30-dagersbillett og 365-dagersbillett, Ungdomsbillett Arkivert 19. september 2016 hos Wayback Machine., Periodebillett båt og Kombibillett. Kolumbuskort med 30-dagersbillett eller 365-dagersbillett er gyldig ikke kun på Kolumbus busser og båter, men også på Jærbanens lokaltog mellom Stavanger og Egersund og på regionstog til Flekkefjord.

Minikort er et pappkort som brukes som engangskort. Dette kan ikke gjenbrukes. Minikortet kan brukes 24-timersbilletten og 7-dagersbilletten, og passer best for turister eller andre som reiser mye i en kort periode.

Sanntidssystem[rediger | rediger kilde]

Med sanntidsinformasjon får reisende oppdateringer om når bussen faktisk ankommer en holdeplass basert på hvor bussen til enhver tid befinner seg langs ruten (bruk av GPS). Slik kan de som venter langs ruten få informasjon om når bussen faktisk kommer til holdeplassen, istedenfor informasjon om når den skulle vært der i henhold til rutetidene.

Inne i bussen leser en stemme fortløpende opp navnet på neste holdeplass, slik at det blir enklere for personer som ikke er kjent i området og for personer med synshemninger å orientere seg. Samtidig vises navnene på de neste holdeplassene, samt avviksmeldinger for den aktuelle strekningen, på en skjerm i bussen. Sanntidsinformasjon er tilgjengelig om bord, på skjermer i enkelte busskur, på nett og via mobil-appene Kolumbus Reise Arkivert 19. september 2016 hos Wayback Machine. og Kolumbus Sanntid Arkivert 19. september 2016 hos Wayback Machine..

Innføringen av sanntidssystemet på bussene i Rogaland startet høsten 2012, men prosjektet ble påbegynt langt tidligere. Rute 1 og 2 i Haugesund fikk installert en pilot av sanntidssystemet allerede i 2006, og det ble siden jobbet for å få fylkespolitikerne til å bevilge penger for å innføre systemet i resten av fylket. Fylkestinget bevilget prosjektmidler i oktober 2010, og prosjektet SIS-2012 kunne da starte.

Digitale kanaler[rediger | rediger kilde]

Ifølge Kolumbus' årsrapport for 2013 fikk Kolumbus ny profil og nye universelt utformede nettsider sommeren 2013. Siden den gang er nettsidene blitt kontinuerlig forbedret og utviklet, og i mai 2015 fikk nettsidene igjen et ansiktsløft i form av nytt design. Kolumbus er svært bevisste på universell utforming og at nettsidene skal være tilgjengelige for alle, og dette er fundamentalt i alle endringer som gjøres.

Høsten 2012 ble nettbutikken for kjøp av bussbilletter lansert. I starten av 2013 ble også nettbestillingsportalen for båtbilletter åpnet.

MinSide ble lansert på kolumbus.no i 2015. Der kan kunder kjøpe billetter/fylle på Kolumbuskortet, samt registrere, sperre og kjøpe nye Kolumbuskort.

I 2015 installerte Kolumbus åtte billettautomater ved ulike knutepunkt.

Kolumbus har vært på Facebook og Twitter siden 2009, og ved utgangen av 2015 hadde de 12 600 følgere på Facebook og 3 150 følgere på Twitter. I 2015 håndterte Kolumbus rundt 21 600 henvendelser på Facebook og 1 800 ytringer via Twitter, til sammen 23 400 henvendelser. For å ta seg av alle innspill og henvendelser i sosiale medier på en effektiv og kundevennlig måte er det blitt opprettet et eget team med sosiale medier som spesialfelt. Kolumbus skal ha tett dialog med kundene, og gjennomsnittlig responstid i sosiale medier er under én time.

Kolumbus har per 2017 tre mobil-apper: Kolumbus Reise Arkivert 19. september 2016 hos Wayback Machine., Kolumbus Sanntid Arkivert 19. september 2016 hos Wayback Machine. og Kolumbus Billett. Reise-appen hjelper deg å finne riktig reiserute og viser sanntidsinformasjon, billett-appen lar deg forhåndskjøpe alle Kolumbus’ bussbilletter, og sanntidsappen gir deg oppdatert informasjon om når bussen kommer til din holdeplass. Reise-appen ble lansert i desember 2010, sanntidsappen i januar 2013 og billett-appen i september 2013.

Anbud[rediger | rediger kilde]

De fleste av Kolumbus’ busser er grønne. Du finner også hvite el-busser og busser med fargerike design, som spesiallaget av gatekunstnere i forbindelse med gatekunstfestivalen Nuart i 2016.

Alle kontrakter hvor Kolumbus er kontraktspart er resultat av en anskaffelsesprosess som følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Gode, gjennomarbeidede kontrakter skal sikre at våre  tjenester holder et høyt nivå. Oppfølging og etablering av nye avtaler skjer gjennom et tverrfaglig samarbeid i Kolumbus. Kolumbus har også et nært samarbeid med, og deltar aktivt i, faggruppen for kontrakt i Kollektivtrafikkforeningen.

I arbeidet med nye kontrakter legger Kolumbus vekt på å være en pådriver for innovative løsninger i kollektivtrafikken. I henhold til miljøstrategien vår har vi fossilfri drift innen 2024 som målsetning. Både i de nye kontraktene som er inngått for buss- og båtdrift og i arbeidet fram mot ferdigstillingen av bussveien stiller vi store krav til leverandører og operatører for å være ledende i arbeidet med en mer miljøvennlig kollektivtransport.

De følgende er eksempler på kontrakter om kjøp av varer og tjenester som er inngått av Kolumbus som et resultat av anbudskonkurranse:

  • Busskjøring
  • Båtkjøring
  • Billettsystem
  • Billett- og kvalitetskontroll
  • Kommunikasjon mot bussene/billettmaskiner
  • Design

Oversikt over leverandører[rediger | rediger kilde]

Her er en oversikt over selskaper som har kontrakt med Kolumbus:

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Organisering - Kolumbus AS». Besøkt 15. september 2016. 
  2. ^ «Norgesbuss overtar busskjøringen på Nord-Jæren». Arkivert fra originalen 10. august 2016. 
  3. ^ a b «Om selskapet». Kolumbus AS (norsk). Besøkt 5. april 2019. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]