Hans Jacob Scheel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Hans Jacob Scheel, etter maleri av Peder Als 1753. Kopi av Benedicte Theodore Scheel i Oslo Museum.

Hans Jacob Scheel (født 23. august 1714 i København, død 21. januar 1774 i Fredrikstad) var en dansk-norsk ingeniøroffiser, generalmajor, kammerherre og kommandant ved Fredrikstad festning fra 1766 til 1774. Han var sønn av generalløytnant Hans Heinrich von Scheel (1668–1738) og Benedicte Dorothea Giords, datter av justisråd Giord eller Gjord Andersen i Christiania, som eide Nordmarka (godset) 1700-20, og Elisabeth Samuelsdatter Thrane (egentlig Trane). Hans Jacob Scheel kom til Norge i 1737 og ble året etter kaptein og kompanisjef ved 2. gevorbene regiment. I 1745 giftet han seg med Catharine Christine von Brüggemann (1725-1800), datter av den danske offiser Godske Hans v. B. til Ulriksholm og Østergaard på Fyn og 2. hustru Dorothea (Dorte) Hedevig Krag (slekt fra Jylland), hvis mysteriøse herkomst diskuteres dér: under "Diskusjon". Året etter ble han forfremmet til major, og i 1747 kjøpte han Frogner Hovedgård av sin svoger Ulrik Frederik de Cicignon. Her rev han den eldre bebyggelsen og oppførte et nytt gårdsanlegg med fire fløyer rundt en gårdsplass. Den laftede hovedbygningen med ytre kledning av utmurt og pusset bindingsverk sto ferdig til innflytting i 1750. Scheel har antagelig forbygget seg på Frogner, og det kan ha vært grunnen til at han solgte gården med ufullførte bygninger allerede i 1760 til Christiania-kjøpmannen Friderich Clauson.

I 1752 ble han oberstløytnant og sjef for de norske fortifikasjonene. Etter salget av Frogner i 1760 ble han boende i Christiania. Til tross for sine økonomiske problemer gjorde Scheel en god militær karriere. Som festningsoffiser er han særlig kjent for sine nøyaktige kart og planer for festningene og deres bebyggelse. I 1765 ble han forfremmet til generalmajor, og året etter fikk han sin retrettstilling som kommandant i Fredrikstad. Her døde han i 1774 og etterlot seg en gjeld på 13 675 riksdaler.

Kilder[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Danmarks Adels Aarbog, 1893.
  • Oslo Militære samfunds portrettgalleri
  • Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie.
  • Ovenstad, Olai: Militærbiografier, Den norske hærs officerer fra 1628 til 1814, Oslo 1948.
  • Scheel, Christian Fredrik: Slekten Scheel i Danmark og Norge mv. 3. utgave, Oslo 2011, s. 9.2.-9.8.
  • Widerberg, C. S: Fredrikstad, Gamlebyen og festningen, Oslo 1934.