Hanadalen naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Hanadalen
VerneformNaturreservat
VernetemaEdelløvskog/rike løvskoger
Areal2,76 km²
KommuneTana
Opprettet2007

Hanadalen naturreservat
70°23′06″N 28°27′18″Ø

Hanadalen naturreservat er et naturreservat i Tana kommune i Finnmark. Området ble opprettet i 2007 og har et areal på 2,76 km². Naturreservatet er opprettet for å bevare et tilnærmet urørt lauvskogområde.[1]

Hanadalen har rik bjørkeskog med høgstauder og innslag av bjørkeskog med lågurter. Dominerende arter er skogstorkenebb, myskegras og marikåpe. Andre vanlig forekommende arter er ballblom, engsoleie, engsyre, kvitbladtistel og storveronika. Lokalt danner vendelrot, hundekjeks, mjødurt, skogburkne, turt og fjellnesle tette og høyvokste bestander. Av mer lavvokste urter kan nevnes firblad, som ikke er vanlig i Finnmark. Lifiol er tallrik og karakteristisk for lågurtene i området. Andre arter er hengeaks, ormtelg, taggbregne og vanlig marinøkkel. Langs elva i dalbunnen er et parti med rik flommarkskog med bjørk, selje og rogn i tresjiktet. Grønnvier er vanligst, men ullvier vokser også som en brem langs elva. En del rips inngår i busksjiktet, mens det frodige feltsjiktet domineres av den kravstore tvaremosen.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]