Grimo

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Grimo er ei bygd i Ullensvang kommune i Vestland. Bygdesamfunnet ligger på vestsiden av Sørfjorden innerst i Hardangerfjorden nær Folgefonna. 5777 Grimo grenser i nord mot Utne og i sør mot Aga. Bygda er en viktig del av jordbrukskommunen Ullensvang. Ca. 10 % av innbyggerne i kommunen bor i Grimo. Barne- og ungdomsskolen for vestsiden av Sørfjorden, Hauso barne- og ungdomsskule, ligger i Grimo.

Klimatiske forhold sammen med det rike jordsmonnet gir grunnlag for dyrking av frukt av høy kvalitet. Moreller, epler, plommer og pærer er de viktigste, mens jordbærproduksjonen har hatt en tilbakegang.

Haustveit er det registrert viktige helleristninger fra steinalderen, cirka 100 meter over dagens vannstand. Nesten all næring i dag er fruktbasert mens det tidlig på 1900-tallet var registrert en rekke næringer som ysteri, hotell og bryneproduksjon.

Frå sør til nord består 5777 Grimo av disse grendene: Velure (under Velurenuten 1 335 moh.), Hetleflot, Jåstad (Jåstadnuten 1 393 m), Brandstveit (under Hausanutvatnet 1 010 m), Haustveit, Hauso, Årekol, Grimo (under Grimsnuten 1 233m), Langesæter og Trones.

I den brattlendte bygda er det en rekke bekker og elvefar som viktige element i den pittoreske naturen. God og spredd vanntilførsel er også viktig for produksjon av kvalitetsfrukt. Elvefara har lokale navn som Grimelva, Skotabekken, Nordalsbekken, Hauselva, Haustveitelva, Frederiksbekken, Branstveitelva og Mearebekk.