Hopp til innhold

Geotermisk energiverk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Geotermisk energiverk.
1. Varmtvannsreservoar
2. Varmtvann
3. Elektrisk kraftgenerering (generator)
4. Kobling til elektrisitetsnettet
5. Restvann til fjernvarme
6. Gjenbruk av termisk energi
7. Retur av kaldt vann for oppvarming i reservoaret

Et geotermisk energiverk er et anlegg som produserer geotermisk energi. Energien utvinnes ved at man sprøyter vann dypt ned i geosfæren ved hjelp av kraftige rør. Her vil temperaturen fra jordens indre være høy nok til at vannet varmes opp, og at de skapes et høyt trykk.

Ved hjelp av et annet rør ledes det varme vannet opp til det geotermiske energiverket enten som damp, som igjen driver en dampturbin som i et varmekraftverk. Alternativt er vannet ikke i dampform og energiverket fungerer da på samme måte som et vannkraftverk. Trykket fra vannet driver en turbin, som på denne måten kan produsere elektrisk energi.

Autoritetsdata