Dampturbin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Rotoren i en Siemens AG dampturbin

En dampturbin er en turbin som drives av overhetet damp som føres inn gjennom turbinen slik at den termiske energien i dampen omdannes til rotasjonsenergi for turbinen. Både trykk og temperatur reduseres i passasjen gjennom turbinen.

Dampturbinen, som ble utviklet mot slutten av 1800-tallet, har høyere virkningsgrad (bedre utnyttelse av den termiske energien i dampen) enn andre dampmaskiner, som for eksempel stempeldampmaskinen. Dampturbiner benyttes hovedsakelig som skipsmotorer og til drift av kraftverk. En dampturbin fungerer i prinsippet som en vannturbin, men skovlene har en annen utforming; disse er meget smale med forholdsvis trange skovlkanaler.

Dampturbiner inndeles i to grupper: liketrykksturbiner (aksjonsturbiner) og overtrykksturbiner (reaksjonsturbiner). I liketrykksturbiner skjer hele trykkfallet, dvs. dampens ekspansjon, i dyser eller ledeskovler, og løpehjulene roterer i et rom av konstant trykk. I overtrykksturbiner skjer bare en del av dampekspansjonen i det stillestående ledehjul, mens resten foregår i løpehjulet.

Fordi fabrikasjonen av dampturbiner stiller store krav til beregning, konstruksjon, materiale og erfaring, bygges dampturbiner bare av forholdsvis få, kapitalsterke verksteder, som også driver utstrakt materialprøving og forskning.

Se også[rediger | rediger kilde]