Liste over vannkraftverk i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Murbygning i flere etasjer ved fjorden
Tyssedal kraftanlegg i Hardanger var i drift fra 1908 til 1989. Anlegget er nå fredet og huser Kraftmuseet.

Liste over vannkraftverk i Norge viser norske vannkraftverk registrert av NVE som å være i drift.[1][2]

Vannkraft i Norge produserte 143,7 TWh i 2021, noe som utgjorde 91 % av elektrisitetsproduksjonen i Norge. Vestland fylke sto i 2021 for 23,7 % av vannkraftproduksjonen, mens Agder og Rogaland sto for omlag 12 % hver.[3] Vannkraften står i et gjennomsnittlig år for 90 % av produksjonen. De ti største verkene står for rundt 25 % av produksjonen. Samlet installert effekt per 2021 er 34 075 MW.[4] Norges vannkraftverk er knyttet til over 1000 magasiner og har med 87 TWh omkring halvparten av all magasinkapasitet i Europa.[5]

Elektrisitetsproduksjon basert på vannkraft fikk betydning fra rundt år 1900. Det eldste vannkraftverket som fremdeles er i drift er Hafslund i Sarpsborg, fra 1899. Det største kraftverket, målt etter årsproduksjon, er Tonstad kraftverk i Sirdal, med 3800 GWh. Kvilldal kraftverk er med 1240 MW installert effekt det største i landet.[6] Det minste kraftverket er på 1400 Watt, knapt nok til å drive en støvsuger. Verk under med installert effekt 10 MW kalles småkraftverk, verk under 1 MW kalles minikraftverk og under 0,1 MW kalles mikrokraftverk.[7]

Det er registrert 1777 kraftverk i drift per 17. august 2023. Det bygges vanligvis flere titalls nye kraftverk hvert år.

Listen[rediger | rediger kilde]

Artikler blir jevnlig endret på bakgrunn av tilgjengelige referanser. Denne listen skal vise samme data som artiklene, men det skjer ikke automatisk. Det blir kjørt en maskinell lesing av alle artikler, så blir data sammenlignet mot denne listen og endringer legges inn.

Informasjon om datafelt
  • Navn Følger stort sett navngiving hos NVE. Men der kan det være flere kraftverk med samme navn, da må vi legge til f.eks en stedangivelse. Det hender også at NVE endrer navnet.
  • Kommune Som NVE oppgir.
  • Fylke Som NVE oppgir.
  • Effekt MW Maksimal effekt som turbin / kraftverk er designet for ved full vannføring. I utgangspunktet brukes verdien NVE oppgir, men eiers nettside kan oppgi en annen verdi.
  • Årsproduksjon GWh Energi levert i ett år. Tallet kan variere år til år. NVE oppgir et gjennomsnitt for en 10-års periode. Eier kan ha oppgitt produksjon for et enkelt år. For nye kraftverk blir det et estimat.
  • Startår Kan ha flere betydninger, som første utnyttelse av vannfallet eller startår for et nyere kraftverk på samme sted.
  • Fallhøyde Fra høyeste vannstand i inntaket til utløp fra turbinen. Tallet kommer ofte fra landmåling som oppgis med stor nøyaktighet. Men faktisk fallhøyde kan variere mange titalls meter i reguleringsmagasin, så det er ingen grunn til å bruke desimaler.
  • Eier Bedrift registrert i Enhetsregisteret. Noen større kraftverk kan ha flere eiere, men NVE legger alltid inn en hovedeier.

Hvis eier har en nettside om kraftverket vil det bli refert til, og opplysninger derfra kan brukes i stedet for NVE data.

Verdiene legges inn på Wikidata, hvorfra det vises i Infoboks i artikkel. Så kopieres det manuellt til denne listen.

Sorterbar tabell over vannkraftverk i Norge
Navn Kommune Fylke Effekt MW Årsproduksjon GWh Startår Fallhøyde Eier
Austad kraftverk Bygland Agder 1,5 5 2021 200 Austad Kraftverk AS
Bergesli kraftverk Kvinesdal Agder 0,8 2,1 2008 100 Bergesli Kraftverk AS
Bjelland kraftverk Lindesnes Agder 55 312 1974 88 Å Energi Vannkraft
Bjørgum kraftverk Valle Agder 5,5 18,7 2004 295 Småkraft AS
Boen kraftverk Kristiansand Agder 3,6 22,9 1920 13 Boen Foss AS
Breilobekken kraftverk Sirdal Agder 1,8 4,4 2021 233 Sirdal Kraft AS
Brekkebekken kraftverk Sirdal Agder 0,5 1,2 2004 240 Erlend Samslått
Brokke kraftverk Valle Agder 328 1563 1964 303 Otra Kraft DA
Brufjell kraftverk Iveland Agder 0,075 0,5 2004 5 Brufjell Energi og Eiendom AS
Bøylefoss kraftverk Froland Agder 65 400 1913 62 Arendals Fossekompani
Dvergfossen kraftverk Kvinesdal Agder 9,4 31,2 2021 50 Dvergfossen Kraft AS
Eftestøl kraftverk Kvinesdal Agder 0,4 1,3 1979 72 Eftestøl Ole Tom
Eikeland Verk kraftverk Gjerstad Agder 0,425 1 1951 52 AS Egelands Verk
Evenstad kraftverk Froland Agder 23,5 123,4 1904 17 Å Energi Vannkraft
Fennefoss kraftverk Evje og Hornnes Agder 9,5 59 2023 7,5 Å Energi Vannkraft
Finså kraftverk Sirdal Agder 23 154 1963 304 Å Energi Vannkraft
Flatenfoss 2 kraftstasjon Åmli Agder 5,5 35,8 1981 10 Arendals Fossekompani
Flatenfoss 3 kraftstasjon Åmli Agder 7,1 45 2009 10 Arendals Fossekompani
Flikka kraftverk Flekkefjord Agder 1,9 6,1 2021 118 Sirdal Kraft AS
Fosstveit kraftverk Tvedestrand Agder 2 6,9 2008 15 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Færåsen kraftverk Lindesnes Agder 1,4 6 2009 55 Å Energi Vannkraft
Grislefoss kraftverk Lindesnes Agder 0,7 2,8 2001 42 Småkraft AS
Grytåne kraftverk Hægebostad Agder 0,01 0,1 2010 35 Rudlende Olav
Gurebo kraftverk Grimstad Agder 0,178 0,961 1995 18 Gurebo Ole Gustav
Gåseflå kraftverk Vennesla Agder 0,24 2,5 2016 15 Å Energi Vannkraft
Haavard T. Lien mikrokraftverk Birkenes Agder 0,015 0,1 2002 15
Hanefoss kraftverk Birkenes Agder 22 120 1961 71 Å Energi Vannkraft
Harstveitbekken kraftverk Åmli Agder 1,8 5,5 2009 240 Småkraft Green Bond 2 AS
Hekni kraftverk Bygland Agder 56 239 1995 38 Å Energi Vannkraft
Heldøla kraftverk Froland Agder 0,31 1,34 2004 23
Helle kraftverk Lyngdal Agder 1,3 3,8 2007 107 Helle Kraftverk DA
Hemså kraftverk Sirdal Agder 1,7 5,5 2020 190 Sirdal Kraft AS
Hisvatn kraftverk Kvinesdal Agder 3,6 12,6 2007 221 Hisvatn Kraftlag AS
Holen I-II kraftverk Bykle Agder 230 584,7 1981 316 Otra Kraft DA
Holen III kraftverk Bykle Agder 160 246 1986 651 Otra Kraft DA
Hommsåne kraftverk Valle Agder 1,8 5,1 2016 271 Småkraft AS
Hovatn kraftverk Bygland Agder 45 78 1971 485 Å Energi Vannkraft
Hundtjønnsbekken kraftverk Froland Agder 0,012 0,1 2000 40
Hunsfoss kraftverk Vennesla Agder 25 142 1926 13 Å Energi Vannkraft
Høylandsfoss kraftverk Kvinesdal Agder 7,5 33 1948 54 Å Energi Vannkraft
Håverstad kraftverk Åseral Agder 48 282 1957 82 Å Energi Vannkraft
Indre Fossen kraftverk Sirdal Agder 0,04 0,1 1999 300 Erlend Samslått
Iveland kraftverk Iveland Agder 87 500 1949 50 Å Energi Vannkraft
Jørundland kraftverk Åmli Agder 55,2 188 1970 282 Å Energi Vannkraft
Kaldsåni kraftverk Bykle Agder 2,8 6,3 2015 206 Småkraft AS
Kleivan kraftverk Kvinesdal Agder 1,8 6,2 2021 239 Kvikraft AS
Kuli kraftverk Sirdal Agder 6 25 1966 173 Å Energi Vannkraft
Kveaså kraftverk Valle Agder 5,4 12,5 2011 370 Småkraft AS
Kvernhusdalsbekken kraftverk Iveland Agder 0,099 0,5 2005 80 Mykland Ole Albert
Kvinen kraftverk Sirdal Agder 80 215 1981 116 Sira-Kvina Kraftselskap
Kvinesdal kraftverk Kvinesdal Agder 1,3 6 2006 278 Å Energi Vannkraft
Kvævebekken kraftverk Sirdal Agder 1,8 5,4 2022 201 Kvævebekken 2 AS
Kylland kraftverk Åseral Agder 1,3 3,9 2010 91 Kylland Kraft AS
Langerak kraftverk Bygland Agder 1,3 7 1916 300 Å Energi Vannkraft
Laudal kraftverk Lindesnes Agder 32 146 1981 36 Å Energi Vannkraft
Leidesfossen kraftverk Kvinesdal Agder 0,3 1,2 2000 9 Eftestøl Ole Tom
Liemyr kraftverk Sirdal Agder 1,4 5 2020 31 Sirdal Kraft AS
Lindåna kraftverk Evje og Hornnes Agder 1,5 4,4 2011 130 Lindåna Kraft AS
Lislevatn kraftverk Evje og Hornnes Agder 4,2 19 2015 92 Å Energi Vannkraft
Litleåna kraftverk Kvinesdal Agder 3,2 8,5 2013 67 Mygland Kraft AS
Logna kraftverk Åseral Agder 20,2 105 1961 154 Å Energi Vannkraft
Lognavann kraftverk Åseral Agder 0,1 0,3 1998 15 Å Energi Vannkraft
Mone kraftverk Birkenes Agder 0,05 0,2 2006 15
Mydland kraftverk Sirdal Agder 0,3 2 1998 110 Mydland Kraftverk AS
Nasvatn kraftverk Åmli Agder 0,99 7 2008 386 Nasvatn Kraftverk AS
Nomeland kraftverk Iveland Agder 28,7 169 1920 20 Å Energi Vannkraft
Nordåni kraftverk Bygland Agder 1,2 4,5 2006 180 Nordåna Kraft AS
Nånes & Mele mikrokraftverk Bygland Agder 0,355 1,3 1997 23 Norsk Rør AS
Oftedal I kraftverk Sirdal Agder 3 13,3 2006 263 Småkraft AS
Oftedal II kraftverk Sirdal Agder 5 18 2007 130 Småkraft AS
Oksefjell kraftverk Kvinesdal Agder 0,2 0,6 2006 52 Oksekraft AS
Osen kraftverk Sirdal Agder 4 18 1964 67 Å Energi Vannkraft
Rafoss kraftverk Kvinesdal Agder 9,9 40 2021 45 Sira-Kvina Kraftselskap
Ramsland kraftverk Lindesnes Agder 0,1 0,2 2015 92 Ren Energi Ramsland AS
Ramsliåna kraftverk Flekkefjord Agder 1,6 6,3 2021 198 Ramsliåna Kraftverk AS
Roskrepp kraftverk Sirdal Agder 50 105 1979 83 Sira-Kvina Kraftselskap
Rygene kraftverk Grimstad Agder 55 280 1978 38 Å Energi Vannkraft
Rygene miniaggregat Grimstad Agder 0,11 0,4 1992 15 Å Energi Vannkraft
Røylandsfoss kraftverk Kvinesdal Agder 1,3 3,8 2005 40 Sørkraft AS
Sagefossen kraftverk Kvinesdal Agder 3 5,8 1901 104 Hafslund Eco Vannkraft
Sandvand kraftverk Flekkefjord Agder 1,5 5,3 2020 122 Sirdal Kraft AS
Sjølingstad Uldvarefabrikk kraftverk Lindesnes Agder 0,1 0,1 1913 11 AS Sjølingstad Uldvarefabrik
Skarg kraftverk Bykle Agder 24,6 69 2014 80 Otra Kraft DA
Skibeli kraftverk Sirdal Agder 0,03 0,13 2003 90
Skjerka kraftverk Åseral Agder 207 612 1997 346 Å Energi Vannkraft
Skripelandsfossen kraftverk Froland Agder 2,7 12,5 2014 12 Skripelandsfossen Kraft AS
Smeland kraftverk Åseral Agder 24 119 1985 95 Å Energi Vannkraft
Solhom kraftverk Kvinesdal Agder 200 695 1974 210 Sira-Kvina Kraftselskap
Spilling kraftverk Lindesnes Agder 1,25 4 2008 117 Småkraft Green Bond 2 AS
Stedjeåna kraftverk Åmli Agder 1,2 3,9 2007 240 Stedjeåna Kraftverk AS
Steinsfoss kraftverk Vennesla Agder 110 561 1957 57 Å Energi Vannkraft
Stifoss kraftverk Risør Agder 0,75 3,47 1939 17 AS Egelands Verk
Stokkelandsåna kraftverk Kvinesdal Agder 3,1 8,3 2010 138 Småkraft AS
Storebekk kraftverk Evje og Hornnes Agder 2 6,5 2004 280 Storebekk Kraftverk AS
Straume kraftverk Valle Agder 5 15 2017 397 Småkraft Uspp 1 AS
Stølen kraftverk Kvinesdal Agder 2,6 7,8 2023 120 Stølen Kraftverk AS
Søråni kraftverk Bygland Agder 7,7 19,9 2019 235 Søråni Kraft AS
Tjørhom kraftverk Sirdal Agder 120 518 1973 158 Sira-Kvina Kraftselskap
Tonstad kraftverk Sirdal Agder 960 3800 1968 450 Sira-Kvina Kraftselskap
Tredal kraftverk Lindesnes Agder 0,8 2,4 2007 50 Lande Eiendom Invest AS
Tryland kraftverk Lindesnes Agder 5,4 25 1922 132 Å Energi Vannkraft
Trælandsfoss kraftverk Kvinesdal Agder 10 28,2 1917 26 Trælandsfos AS
Uleberg kraftverk Evje og Hornnes Agder 9,4 38 2006 180 Å Energi Vannkraft
Vassfossen kraftverk Froland Agder 5,5 26 2008 134 Risdal Energi AS
Veiåni kraftverk Åseral Agder 0,8 2,2 2008 187 Småkraft Green Bond 2 AS
Veringsåe kraftverk Bykle Agder 1,8 7,5 2022 56 Veringsåe Kraft AS
Vigelandsfoss kraftverk Vennesla Agder 26 186 1973 19 Hydro Rein AS
Virak kraftverk Sirdal Agder 1,4 4 2005 80 Virak Kraft AS
Åmli-Gjøv kraftverk Åmli Agder 18,4 68 1983 54 Å Energi Vannkraft
Åmli-Nidelv kraftverk Åmli Agder 5,8 27,7 1983 6 Å Energi Vannkraft
Åna-Sira kraftverk Flekkefjord Agder 150 602 1971 46 Sira-Kvina Kraftselskap
Ala kraftverk Vang Innlandet 5,8 17,4 2022 345 Skagerak Kraft
Austvass Kraft As kraftverk Nord-Odal Innlandet 0,12 0,19 2002 14 Austvasskraft AS
Bagn kraftverk Sør-Aurdal Innlandet 75 350 1963 89 Skagerak Kraft
Bedafors kraftverk Kongsvinger Innlandet 1,2 3,9 1985 20 Hafslund Eco Vannkraft
Bessa minikraftverk Vågå Innlandet 0,098 0,2 1996 135
Bjørnebykverna kraftstasjon Åsnes Innlandet 0,09 0,5 2000 8 Solør Miljø Kraft AS
Braskereidfoss kraftverk Våler (Innlandet) Innlandet 40 170 1978 10 Hafslund Eco Vannkraft
Breiskallen kraftverk Gjøvik Innlandet 1 7 1988 29 VOKKS Kraft
Brufoss kraftverk Gjøvik Innlandet 2,2 8,7 1982 32 VOKKS Kraft
Brødbølfoss kraftverk Kongsvinger Innlandet 2,7 13,8 1921 40 Hafslund Eco Vannkraft
Dokka kraftverk Søndre Land Innlandet 44,6 193 1989 132 Hafslund Eco Vannkraft
Eid kraftverk Sør-Aurdal Innlandet 9,6 57,7 2000 12 Hafslund Eco Vannkraft
Eidefossen kraftverk Vågå Innlandet 12,6 75 1983 19 Eidefoss Vannkraft AS
Eidsfoss kraftverk Vang Innlandet 4,1 16,3 1956 49 Jotun Kraftproduksjon AS
Einunna kraftverk Folldal Innlandet 9,2 64 1955 123 Østerdalen Kraftproduksjon AS
Ellingsbekken Kraftverk Stor-Elvdal Innlandet 0,038 0,1 2005 24 Kiær Mykleby Anders Kiær
Fall kraftverk Søndre Land Innlandet 5,5 19 2009 238 VOKKS Kraft
Faslefoss kraftverk Nord-Aurdal Innlandet 18 86 1980 38 Hafslund Eco Vannkraft
Follebu bruk kraftverk Gausdal Innlandet 0,4 1,6 1950 10 Follebu Bruk AS
Fossbråten kraftverk Nord-Aurdal Innlandet 2,9 6 2014 240 Fossbråten Kraftverk AS
Fossheimfoss kraftverk Vestre Slidre Innlandet 1,9 12 1994 7 Hafslund Eco Vannkraft
Framruste kraftverk Skjåk Innlandet 75 327 2005 325 Hafslund Eco Vannkraft
Fønhus kraftverk Sør-Aurdal Innlandet 0,62 2,5 2004 355 Fønhus Kraft AS
Glesåa kraftverk Åmot Innlandet 2,1 6,7 2009 204 Glesåa Kraftverk AS
Graffer kraftverk Lom Innlandet 4,5 8,7 2021 184 Graffer Kraft AS
Grove kraftverk Vågå Innlandet 0,08 0,2 2006 50 Eva Vistekleiven
Grytfossen kraftverk Nordre Land Innlandet 1,1 4,2 2005 52 Småkraft AS
Hanestadnea kraftverk Rendalen Innlandet 2,5 8,4 2012 91 Øvergaard Energi AS
Harpefossen kraftverk Sør-Fron Innlandet 108 480 1965 34 Hafslund Eco Vannkraft
Hinøgla kraftverk Nord-Fron Innlandet 3,2 10,7 2021 94 Hafslund Eco Vannkraft
Hofkvern kraftverk Åsnes Innlandet 0,06 0,3 2000 7 Hofkvern Kraftverk AS
Holsfossen kraftverk Gausdal Innlandet 2,2 8,5 1914 24 Hafslund Eco Vannkraft
Hunderfossen kraftverk Lillehammer Innlandet 116 641 1963 47 Hafslund Eco Vannkraft
Hylla kraftverk Engerdal Innlandet 2,7 13 1945 325 Hafslund Eco Vannkraft
Høgfallet kraftverk Gjøvik Innlandet 1,1 5,2 1989 38 VOKKS Kraft
Høgfoss kraftverk Sør-Aurdal Innlandet 0,1 0,3 1916 55
Hølera kraftverk Sør-Aurdal Innlandet 0,9 4,8 2013 46 Småkraft AS
Jorda kraftverk Nord-Fron Innlandet 2,6 7,6 2012 335 Jorda Kraft AS
Kalvedalen kraftverk Vang Innlandet 18 109 1967 240 Hafslund Eco Vannkraft
Kjøljua kraftverk Nordre Land Innlandet 0,74 4,3 1990 29 Hafslund Eco Vannkraft
Kongsvinger kraftverk Kongsvinger Innlandet 42,7 200 1975 10 Hafslund Eco Vannkraft
Koparvike kraftverk Sør-Aurdal Innlandet 0,5 3,4 2003 5 Koparvike Kraft AS
Kvernfallet kraftverk Åmot Innlandet 1,25 4,9 1936 18 Hafslund Eco Vannkraft
Kverninga kraftverk Rendalen Innlandet 2,8 6,6 2013 310 Kverninga Kraftverk AS
Kvernåi kraftverk Lesja Innlandet 2,8 7,6 2017 366 Småkraft AS
Kvitvella Elektricitetsverk Nord-Aurdal Innlandet 1,6 5 2014 16 Kvitvella Electrisitetsverk AS
Lauvlielva kraftverk Nordre Land Innlandet 1,3 3,2 2012 153 Lauvlielva Kraft AS
Lesjaverk kraftverk Lesja Innlandet 0,0085 0.038 1942 4
Liaelva kraftverk (Valdres) Sør-Aurdal Innlandet 1,5 4,25 2016 263 Småkraft AS
Litjfossen kraftverk Tynset Innlandet 74 160 1982 290 Kraftverkene i Orkla DA
Lomen kraftverk Vestre Slidre Innlandet 54,5 186 1983 307 Hafslund Eco Vannkraft
Lomsdalselva kraftverk Søndre Land Innlandet 0,03 0,1 1998 5 Andreas Lomsdal
Lutufallet kraftverk Trysil Innlandet 14,7 73 1964 14 Hafslund Eco Vannkraft
Løa kraftverk Åmot Innlandet 0,35 1,4 1999 167 Per Sjølie
Løpet kraftverk Åmot Innlandet 29 155 1971 19 Hafslund Eco Vannkraft
Memurubu kraftverk Lom Innlandet 0,06 1972 111 Memurubu Turisthytte AS
Mesna kraftverk Lillehammer Innlandet 37,5 180 1984 360 Hafslund Eco Vannkraft
Midtre Tessa kraftverk Vågå Innlandet 7,7 60 1954 160 Eidefoss Vannkraft AS
Moelv kraftverk Ringsaker Innlandet 1,1 6,1 2001 54 Hafslund Eco Vannkraft
Moksa kraftverk Øyer Innlandet 15 50 1990 500 Gudbrandsdal Energi Produksjon
Nedre Kivfallet kraftverk Rendalen Innlandet 0,9 4 2003 165 Øvergaard Energi AS
Nedre Otta kraftverk Sel Innlandet 78 315 2020 56 Hafslund Eco Vannkraft
Nedre Tessa I kraftverk Vågå Innlandet 9,4 55,7 1942 146 Eidefoss Vannkraft AS
Nedre Tessa II kraftverk Vågå Innlandet 16 112 1963 311 Eidefoss Vannkraft AS
Nedre Vinstra kraftverk Nord-Fron Innlandet 300 1308 1953 448 Hafslund Eco Vannkraft
Osa kraftverk Åmot Innlandet 90 327 1981 198 Hafslund Eco Vannkraft
Osfallet kraftverk Åmot Innlandet 5,5 16,4 1914 41 Hafslund Eco Vannkraft
Raua kraftverk Gausdal Innlandet 1 6 1941 390 Hafslund Eco Vannkraft
Reinli kraftverk Sør-Aurdal Innlandet 3,1 12,7 2008 331 Reinli Kraft AS
Rendalen kraftverk Rendalen Innlandet 100 750 1971 210 Hafslund Eco Vannkraft
Roppa kraftverk Gausdal Innlandet 5 34,1 1976 473 Hafslund Eco Vannkraft
Rosten kraftverk Sel Innlandet 80 192 2018 116 Hafslund Eco Vannkraft
Ryddøla kraftverk Dovre Innlandet 3,5 8,9 2013 247 LHI Solarwind Hydro Ryddøla 2643
Rysna kraftverk Vang Innlandet 3,4 8,4 2022 146 Rysna Småkraftverk AS
Røstefoss kraftverk Os Innlandet 3 20,4 1913 10 Ren Røros Strøm AS
Sagelva kraftverk (Lesja) Lesja Innlandet 0,63 3,5 2006 110 Silje Stueflotten
Sagnfossen kraftverk Trysil Innlandet 6,2 35,1 1946 10 Hafslund Eco Vannkraft
Savalen kraftverk Alvdal Innlandet 58 175 1971 231 Hafslund Eco Vannkraft
Sikkilsdalseter kraftverk Nord-Fron Innlandet 0,09 0,4 1997 54,0 Landbruks- og matdepartementet
Skjefstadfoss I kraftverk Elverum Innlandet 4 11,7 1910 12 Østerdalen Kraftproduksjon AS
Skjefstadfoss II kraftverk Elverum Innlandet 19,8 133 1972 13 Østerdalen Kraftproduksjon AS
Skjåk kraftverk Skjåk Innlandet 33 114 1965 685 Hafslund Eco Vannkraft
Skoltefoss kraftverk Øystre Slidre Innlandet 0,96 2,4 1988 26 Øystre Slidre kommune
Smådøla kraftverk (Lom) Lom Innlandet 13,9 47 2015 123 Eidefoss Vannkraft AS
Spetal Verk As kraftverk Kongsvinger Innlandet 0,06 0,025 1977 7
Storfallet kraftverk Stor-Elvdal Innlandet 2,7 8,4 1990 71 Kiær Mykleby Anders Kiær
Strandfossen kraftverk Elverum Innlandet 22,5 154 1979 13 Hafslund Eco Vannkraft
Strandfossen Minikraftverk Elverum Innlandet 0,13 0,6 1981 3 Hafslund Eco Vannkraft
Stuttgongfossen kraftverk Vågå Innlandet 1,2 6,6 2007 24 Stuttgongfossen Kraftverk AS
Svatsum 1 kraftverk Gausdal Innlandet 0,9 3,7 1915 135 Svatsum Elektrisitetsverk AS
Svatsum 2 kraftverk Gausdal Innlandet 1,75 6,3 2009 303 Svatsum Elektrisitetsverk AS
Syversætre Foss kraftverk Åsnes Innlandet 2,5 10,5 2012 7 Syversætre Foss Kraftverk AS
Sæteråa kraftverk Åsnes Innlandet 0,032 0,1 1998 5
Søfferud kraftverk Søndre Land Innlandet 0,02 0,1 1914 120
Søkkunda kraftverk Stor-Elvdal Innlandet 9 25 2017 239 Søkkunda Kraftverk AS
Sølna kraftverk Alvdal Innlandet 5,4 15,7 2016 64 Østerdalen Kraftproduksjon AS
Tisleifjord kraftverk Nord-Aurdal Innlandet 1,95 6,5 2014 10 Skagerak Kraft
Tolga kraftverk Tolga Innlandet 43,1 182,5 2021 88 Hafslund Eco Vannkraft
Torpa kraftverk Nordre Land Innlandet 150 485 1989 470 Hafslund Eco Vannkraft
Toverud kraftstasjon Gran Innlandet 6 13,9 1915 230 Hadeland Kraftproduksjon AS
Tyria I kraftverk Ringsaker Innlandet 3 21,4 1949 165 Hafslund Eco Vannkraft
Tyria II kraftverk Ringsaker Innlandet 2 13,1 1958 105 Hafslund Eco Vannkraft
Ulset kraftverk Tynset Innlandet 35 140 1985 325 Kraftverkene i Orkla DA
Valåe kraftverk Lesja Innlandet 1,9 5,1 2014 248 Småkraft AS
Varalden kraftverk Kongsvinger Innlandet 0,57 1,1 1985 7 Hafslund Eco Vannkraft
Veslefallet kraftverk Stor-Elvdal Innlandet 4,9 15,5 2010 136 Veslefallet Kraftverk AS
Vestbakken kraftverk Vestre Toten Innlandet 1,2 5,6 1915 43 VOKKS Kraft
Vigga kraftstasjon Gran Innlandet 0,04 0,3 2009 8 Vigga Kraft DA
Vinkelfallet kraftverk Ringebu Innlandet 7,1 25 1983 109 Gudbrandsdal Energi Produksjon
Ylja kraftverk Vang Innlandet 65 179 1973 687 Hafslund Eco Vannkraft
Øvre Dørålseter kraftverk Dovre Innlandet 0,05 1998 60
Øvre Kivfallet kraftverk Rendalen Innlandet 0,8 5 2009 183 Øvergaard Energi AS
Øvre Tessa kraftverk Vågå Innlandet 16 97 1956 175 Eidefoss Vannkraft AS
Øvre Vinstra kraftverk Nord-Fron Innlandet 170 680 1959 330 Hafslund Eco Vannkraft
Øvre Åvella kraftverk Nordre Land Innlandet 0,4 2 1984 44 VOKKS Kraft
Øyberget kraftverk Skjåk Innlandet 99,5 375 2005 150 Hafslund Eco Vannkraft
Åbjøra kraftverk Nord-Aurdal Innlandet 95 550 1951 442 Skagerak Kraft
Åkvisla kraftverk Øyer Innlandet 3,6 10 2016 122 Gudbrandsdal Energi Produksjon
Åmot kraftverk Gjøvik Innlandet 1,8 12,8 1986 56 VOKKS Kraft
Åvella kraftverk Nordre Land Innlandet 4,1 22,9 1924 335 VOKKS Kraft
Aklestad kraftverk Ørsta Møre og Romsdal 0,011 0,012 2008 80 Håvard Aklestad
Alnes Vannbehandlingsanlegg kraftverk Giske Møre og Romsdal 0,06 0,2 1997 250 Giske kommune
Angvik kraftverk Gjemnes Møre og Romsdal 1,1 4,9 1989 56 Istad Kraft AS
Aura kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 290 1876,7 1953 783 Statkraft Energi
Bele kraftverk Surnadal Møre og Romsdal 2,7 8,5 2013 377 Bele Kraft AS
Bele mikrokraftverk Surnadal Møre og Romsdal 0,08 0,6 2007 91 Bele Kraftverk DA
Berdalselva kraftverk Rauma Møre og Romsdal 4,4 15,5 2011 304 Berdalskraft AS
Bergbekken kraftverk Molde Møre og Romsdal 0,0014 0,003 1998 18
Bergelva kraftverk Ålesund Møre og Romsdal 0,3 0,6 2008 160 Bergelva Kraft AS
Berild kraftverk Rauma Møre og Romsdal 15,9 51,6 1999 276 Rauma Energi Produksjon AS
Birkedal kraftverk Vanylven Møre og Romsdal 0,1 0,1 2017 93 Bøstrand Automaskin
Bjørdal kraftverk Ørsta Møre og Romsdal 4,3 33 1931 293 Tussa Energi
Bjøråa kraftverk Surnadal Møre og Romsdal 0,036 0,2 1997 200 Hans Johan Aarnes
Bordalselva kraftverk Molde Møre og Romsdal 2,2 6,8 2020 296 Småkraft Green Bond 2 AS
Brattvåg kraftverk Ålesund Møre og Romsdal 0,8 3 1912 80 Brattvåg Kraftverk AS
Bruelva kraftverk Vanylven Møre og Romsdal 1 3 2014 237 Tussa Energi
Brunstad kraftverk Sykkylven Møre og Romsdal 3,73 12,1 2010 225 Brunstad Kraft AS
Buset kraftverk Ørsta Møre og Romsdal 1,2 4,9 2002 170 Buset Kraft AS
Buset mikrokraftverk Ørsta Møre og Romsdal 0,018 0,12 1997 Buset Kraft AS
Bæverfjord Gård kraftverk Surnadal Møre og Romsdal 0,02 0,1 1971 205
Dale kraftverk (Volda) Volda Møre og Romsdal 5,2 21 1990 619 Tussa Energi
Dalegjerdet kraftverk Ørsta Møre og Romsdal 2,3 6 2012 191 Tussa Energi
Dokkelva kraftverk Molde Møre og Romsdal 5,5 18,6 2012 141 Småkraft AS
Draura kraftverk Volda Møre og Romsdal 2,5 6 2013 195 Tussa Energi
Dravlaus kraftverk Volda Møre og Romsdal 4,2 14,5 2016 236 Dravlaus Kraft AS
Driva kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 140 655 1973 565 TrønderEnergi Kraft
Drivdalselva kraftverk Sykkylven Møre og Romsdal 0,4 1,2 2002 105 Velle Kraft AS
Dyrkorn kraftverk Fjord Møre og Romsdal 2,8 10 2011 221 Tafjord Kraftproduksjon
Eidsdal kraftverk Fjord Møre og Romsdal 6,1 25 2006 196 Eidsdal Kraftverk AS
Eidsetelva kraftverk Volda Møre og Romsdal 1,8 5,7 2011 390 Småkraft AS
Eikedalsvatten kraftverk Molde Møre og Romsdal 0,032 0,1 1986
Embla kraftverk Stranda Møre og Romsdal 4,9 11,2 2012 411 Embla Kraft AS
Engeset kraftverk Stranda Møre og Romsdal 5 16,2 2007 125 Engeset Kraft AS
Ervik kraftverk Volda Møre og Romsdal 0,012 0,029 1997 110
Fausa I kraftverk Stranda Møre og Romsdal 0,8 3 1929 240 Stranda Energi AS
Fausa II kraftverk Stranda Møre og Romsdal 7 44,1 1952 330 Stranda Energi AS
Folkestad kraftverk Volda Møre og Romsdal 1,85 6,5 2006 208 Folkestad Kraftverk AS
Frisvold kraftverk Rauma Møre og Romsdal 0,025 0,1 1998 50
Furset kraftverk Stranda Møre og Romsdal 4,8 18 2007 289 Stranda Energi AS
Gaudøla kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 2 5 2004 159 Gaudalskraft AS
Gjerdsvika kraftverk Sande Møre og Romsdal 4 13 1954 194 Tussa Energi
Glutra kraftverk Rauma Møre og Romsdal 0,9 3 2009 34 Glutra Kraft AS
Gravvold kraftverk Surnadal Møre og Romsdal 0,1 0,5 2007 150 Gravvold Kraft AS
Grytneselva kraftverk Molde Møre og Romsdal 5,9 14,1 2016 592 Langfjordkraft AS
Grytten kraftverk Rauma Møre og Romsdal 143,5 547 1975 964 Statkraft Energi
Grøa Kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 35 94 1999 353 NEAS AS
Grønnedal kraftverk Molde Møre og Romsdal 1,8 6,7 1947 60 Istad Kraft AS
Gråsjø kraftverk Surnadal Møre og Romsdal 15 73,8 1970 61 Statkraft Energi
Gyl kraftverk Tingvoll Møre og Romsdal 1,4 4,9 2007 319 Gyl Kraft AS
Hatlemark kraftverk Sykkylven Møre og Romsdal 0,2 0,5 2009 47 Sykkylven Produkter John Kåre Aarsnes
Hausken kraftverk Vanylven Møre og Romsdal 0,008 0,002 2009 55 Aaram Gard Vendel Aaram
Heggemselva kraftverk Surnadal Møre og Romsdal 0,075 0,3 2019 66 Heggemselva Mikrokraftverk AS
Heidelva kraftverk Volda Møre og Romsdal 0,5 2,3 1998 220 Heidelva Kraftverk AS
Heina kraftverk Molde Møre og Romsdal 2,63 8,5 2008 282 Heina Kraft AS
Helgøy kraftverk Vanylven Møre og Romsdal 0,4 1,2 1997 Helgøy Energi AS
Helgåa kraftverk Vanylven Møre og Romsdal 2,1 6,6 2019 376 Småkraft Green Bond 2 AS
Heltneelva kraftverk Volda Møre og Romsdal 0,08 0,3 2021 119 Heltneelva Kraft AS
Herje kraftverk Rauma Møre og Romsdal 4,436 13 2015 364 Rauma Energi Produksjon AS
Hoelsfossen elverk Fjord Møre og Romsdal 0,4 2,7 2007 14 Hoelsfossen Elverk AS
Hole kraftverk Stranda Møre og Romsdal 0,2 0,5 2013 67 Hole Kraft AS
Holmem kraftverk Rauma Møre og Romsdal 0,65 2,7 2009 260 Holmem Kraft AS
Humberset kraftverk Volda Møre og Romsdal 0,011 0,014 1998 35 Humberset Olav
Høydal kraftverk Volda Møre og Romsdal 1,1 5,6 1998 140 Høydal Kraftverk AS
Håvik kraftverk Volda Møre og Romsdal 0,01 0,022 2007 30 Håvik Lars
Istad kraftverk Molde Møre og Romsdal 4,8 24 1919 158 Istad Kraft AS
Jordal kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 5 21,4 2006 188 Småkraft AS
Jordal kraftverk kv879 Sunndal Møre og Romsdal 0,99 4,2 2004 40 Jordalskraft AS
Juvfossen kraftverk Stranda Møre og Romsdal 7 24 2002 172 Tafjord Kraftproduksjon
Kanndalen kraftverk Molde Møre og Romsdal 5,5 20,5 2012 259 Småkraft AS
Kilsti kraftverk Fjord Møre og Romsdal 0,015 0,05 2004 55
Kolfossen kraftverk Volda Møre og Romsdal 2,8 14 1920 46 Tussa Energi
Kopa kraftverk Volda Møre og Romsdal 2,6 17 1937 83 Tussa Energi
Krogseth kraftverk Rauma Møre og Romsdal 0,015 0,05 1997 60
Kvalvaag kraftverk Gjemnes Møre og Romsdal 0,5 1,7 2010 150 Kvalvaag Vann og Kraft AS
Kviven kraftverk Volda Møre og Romsdal 1,6 5,5 2006 223 Kviven Kraft AS
Kyrkjevollgrova kraftverk Ørsta Møre og Romsdal 0,3 0,8 2010 230 Kyrkjevollgrova Småstøyt DA
Langedalen kraftverk Stranda Møre og Romsdal 5 21,1 2011 80 Tryggestad Kraft AS
Langevåg kraftverk Sula Møre og Romsdal 0,125 0,2 1939 18 O A Devolds Sønner AS
Langli kraftverk Molde Møre og Romsdal 1,2 4,5 1943 42 Istad Kraft AS
Ljøsåa kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 2,6 7,1 2008 374 Småkraft AS
Malmelva kraftverk Hustadvika Møre og Romsdal 2,1 5,5 2020 64 Småkraft Green Bond 2 AS
Meisal I kraftverk Molde Møre og Romsdal 0,9 2 1936 222 Istad Kraft AS
Meisal II kraftverk Molde Møre og Romsdal 4,1 24,6 1999 605 Istad Kraft AS
Misfjord kraftverk Vestnes Møre og Romsdal 1,4 4 2012 248 Misfjord Kraft AS
Mulvik kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 0,4 1,4 2010 110 Mulvik Kraft AS
Myklebust kraftverk Ørsta Møre og Romsdal 2 5,2 2009 256 Myklebust Kraft AS
Myrholten kraftverk Surnadal Møre og Romsdal 1,9 4,7 2021 325 Myrholten Kraftverk AS
Nesset kraftverk Hareid Møre og Romsdal 0,4 2,5 1947 195 Tussa Energi
Nibbedalen kraftverk Stranda Møre og Romsdal 1,7 4,9 2011 62 Tryggestad Kraft AS
Nordsvorka kraftverk Surnadal Møre og Romsdal 2,4 13 2007 39 Statkraft Energi
Nordvik kraftverk Surnadal Møre og Romsdal 4,3 13,7 2006 375 Nordvik kraft AS
Nye Verma kraftverk Rauma Møre og Romsdal 23 105 2019 424 Rauma Energi Produksjon AS
Nøringset kraftverk Sula Møre og Romsdal 0,2 0,5 2004 150 Enerva AS
Osbu kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 20 100,6 1958 55 Statkraft Energi
Osdalen kraftverk Volda Møre og Romsdal 4,3 15,7 2020 176 Tussa Energi
Ramstaddal kraftverk Sykkylven Møre og Romsdal 1,2 3 1983 380 Sykkylven Energi AS
Reinset kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 6 15 1948 263 NEAS AS
Riksheim kraftverk Sykkylven Møre og Romsdal 5,3 26 1918 259 Sykkylven Energi AS
Riksheimdal kraftverk Sykkylven Møre og Romsdal 4,5 20 2003 395 Sykkylven Energi AS
Ringdal kraftverk Stranda Møre og Romsdal 5,8 16,9 2011 150 Ringdal Kraftverk AS
Rovde kraftverk Vanylven Møre og Romsdal 0,05 0,1 2004 30
Ryssdal kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 2 7,1 2005 210 Småkraft AS
Rødset kraftverk Stranda Møre og Romsdal 2,2 7 2015 38 Stranda Energi AS
Rødstøl kraftverk Rauma Møre og Romsdal 0,07 0,4 2001 180
Røfsdalselva kraftverk Vanylven Møre og Romsdal 3,2 13 2019 212 Småkraft Green Bond 2 AS
Rønnestad kraftverk Volda Møre og Romsdal 0,018 0,062 2006 113 Jostein Rønnestad
Råssåfoss kraftverk Surnadal Møre og Romsdal 4,9 25,7 2010 415 Småkraft Uspp 1 AS
Sandneselva kraftverk Rauma Møre og Romsdal 0,012 0,1 2001 70
Sesselva kraftverk Vestnes Møre og Romsdal 5 18,6 2016 271 Sesskraft AS
Seterkraft kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 4,7 14,5 2014 253 Seterkraft AS
Sjølset kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 0,6 1,5 2009 280 Sjølsetkraft AS
Skar kraftverk Tingvoll Møre og Romsdal 3,3 13,5 1920 149 NEAS AS
Skinvik kraftverk Volda Møre og Romsdal 1,2 5,4 2008 96 Småkraft Uspp 1 AS
Skjåstad kraftverk Volda Møre og Romsdal 2 8,1 2004 226 Skjåstad Kraftverk AS
Skorga kraftverk Molde Møre og Romsdal 2,9 10 2019 319 Skorga Kraftverk AS
Skorgeelva kraftverk Rauma Møre og Romsdal 6,8 21,4 2021 200 Småkraft Green Bond 2 AS
Skår kraftverk Vanylven Møre og Romsdal 1,4 5 2015 319 Tussa Energi
Slemmå kraftverk Rauma Møre og Romsdal 1,8 6 2019 312 Slemmå Kraft AS
Solnør Gård kraftverk Ålesund Møre og Romsdal 0,012 0,048 1913 6
Stadheim kraftverk Stranda Møre og Romsdal 5,4 24,5 2001 64 Tafjord Kraftproduksjon
Standal kraftverk Ørsta Møre og Romsdal 5,5 17,1 2012 258 Tussa Energi
Steinsvik kraftverk Volda Møre og Romsdal 8,3 24,5 2009 692 Steinsvik Kraft AS
Sundal kraftverk Volda Møre og Romsdal 4,2 14,6 2006 270 Sundal Kraftverk AS
Svorka kraftverk Surnadal Møre og Romsdal 25 111,7 1963 260 Statkraft Energi
Sørbrandal kraftverk Vanylven Møre og Romsdal 9 40 1951 366 Tussa Energi
Sørdalselva kraftverk (Vanylven) Vanylven Møre og Romsdal 2,7 7,7 2017 183 Småkraft AS
Tafjord 1 kraftverk Fjord Møre og Romsdal 25 72,2 1989 152 Tafjord Kraftproduksjon
Tafjord 2 kraftverk Fjord Møre og Romsdal 29,5 142,5 1952 387 Tafjord Kraftproduksjon
Tafjord 3 kraftverk Fjord Møre og Romsdal 22 103,2 1958 324 Tafjord Kraftproduksjon
Tafjord 4 kraftverk Fjord Møre og Romsdal 110 420,9 1968 435 Tafjord Kraftproduksjon
Tafjord 5 kraftverk Fjord Møre og Romsdal 82,7 418,3 1982 709 Tafjord Kraftproduksjon
Tafjord 6 kraftverk Fjord Møre og Romsdal 1,8 3,6 1994 40 Tafjord Kraftproduksjon
Tafjord 7 (Fagerbotnvatn) kraftverk Fjord Møre og Romsdal 1,1 3,9 2006 225 Tafjord Kraftproduksjon
Tafjord 7 (Fetvatn) kraftverk Fjord Møre og Romsdal 2,15 8,2 2006 128 Tafjord Kraftproduksjon
Tafjord 8 kraftverk Fjord Møre og Romsdal 2,8 11,3 2013 84 Tafjord Kraftproduksjon
Tenneelva kraftverk Vanylven Møre og Romsdal 3,4 10,3 2018 404 Tussa Energi
Tesra kraftverk Vanylven Møre og Romsdal 0,22 0,5 2011 175 Tesra Kraft SA
Torjul kraftverk Tingvoll Møre og Romsdal 0,036 0,2 1995 225 Sørheim Kristin Marie
Trandal kraftverk Ørsta Møre og Romsdal 8 20,7 2005 442 Tussa Energi
Trollheim kraftverk Surnadal Møre og Romsdal 130 851,1 1968 402 Statkraft Energi
Tussa kraftverk Volda Møre og Romsdal 64 272,3 1961 637 Tussa Energi
Tverå kraftverk Rauma Møre og Romsdal 0,96 3,9 2004 140 Tveråkraft AS
Ulsteindalen kraftverk Ulstein Møre og Romsdal 1,2 5 1917 196 Tussa Energi
Ulvund kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 18 65 1939 86 NEAS AS
Unhjemskraft kraftverk Rauma Møre og Romsdal 0,9 3,5 2004 370 Unhjemkraft AS
Urke kraftverk Ørsta Møre og Romsdal 9,95 32 2008 354 Tussa Energi
Usma kraftverk Sunndal Møre og Romsdal 4,6 17,1 2010 127 Småkraft AS
Vaksvik kraftverk Ålesund Møre og Romsdal 7,7 21 2019 189 Vaksvik Kraft AS
Valgermo/Giskemo kraftverk Ålesund Møre og Romsdal 1 2,6 2010 26 Valgermo/Giskemo Kraft AS
Vartdal kraftverk Ørsta Møre og Romsdal 0,5 3,5 1934 394 Tussa Energi
Vatne kraftverk Ørsta Møre og Romsdal 2,5 13 1987 93 Tussa Energi
Vedeld kraftverk Vanylven Møre og Romsdal 3,9 15 2003 260 Tussa Energi
Vengåa kraftverk Rauma Møre og Romsdal 4,6 11 2018 291 Vengåkraft AS
Viddal kraftverk Volda Møre og Romsdal 5,49 16 2012 243 Tussa Energi
Vikdalskraft Rauma Møre og Romsdal 1,1 4,1 2001 436 Vikdalskraft AS
Våge kraftverk Vestnes Møre og Romsdal 0,1 0,5 2003 85
Vågen kraftverk Volda Møre og Romsdal 4,9 16,6 2007 267 Vågen Kraft AS
Øvstedal kraftverk Vestnes Møre og Romsdal 1,2 4,4 2012 301 Øvstedal Kraft AS
Øyadalen kraftverk Ørsta Møre og Romsdal 2 6,9 2008 408 Øyadalen Kraftverk AS
Ålmo kraftverk Aure Møre og Romsdal 1 4 2006 215 Ålmo Energi AS
Åmela kraftverk Volda Møre og Romsdal 33 132 1977 536 Tussa Energi
Åsgårdselva kraftverk Aure Møre og Romsdal 0,2 0,5 2007 137 NEAS AS
Andåsfossen kraftverk Vefsn Nordland 2 7 2001 50 Helgeland Kraft Vannkraft
Arneselv kraftverk Narvik Nordland 2,5 8,3 2004 413 Ballangen Utvikling AS
Arstadfossen kraftverk Beiarn Nordland 1 4 2003 20 Arstadfossen Kraftverk AS
Baggfossen kraftverk Sørfold Nordland 0,1 0,4 2015 24 Baggfossen Mikrokraft AS
Bjerka kraftverk Hemnes Nordland 20 144 1972 371 Statkraft Energi
Bjørkåsen kraftverk Narvik Nordland 4,2 17,8 1921 70 Ballangen Energi AS
Bjørnstokk kraftverk Brønnøy Nordland 8,2 24,8 2017 264 Helgeland Kraft Vannkraft
Blokken kraftverk Sortland Nordland 0,12 0,5 1917 10 Blokken Skipsverft AS
Breivikelva kraftverk Beiarn Nordland 8,6 27 2021 306 SKS Produksjon AS
Båtsvatn kraftverk Narvik Nordland 30 134,9 1977 214 Statkraft Energi
Cermaq Dyping kraftverk Steigen Nordland 0,2 0,9 2002 125 Cermaq Norway AS
Daja kraftverk Fauske Nordland 30 157 1958 151 SKS Produksjon AS
Djupfjord I kraftverk Sortland Nordland 5,1 23 1952 144 Vesterålskraft Produksjon
Djupfjord II kraftverk Sortland Nordland 2,7 9 1957 103 Vesterålskraft Produksjon
Dragefossen kraftverk Saltdal Nordland 3,3 7,5 1987 100 Dragefossen AS
Dversetelva kraftverk Saltdal Nordland 3,7 9,3 2011 108 Dragefossen AS
Evenset kraftverk Bodø Nordland 0,08 0,332 2006
Fagerli kraftstasjon Fauske Nordland 48 252 1975 232 SKS Produksjon AS
Fagervollan kraftverk Rana Nordland 21 65 1990 180 Helgeland Kraft Vannkraft
Fiskefjord kraftverk Hadsel Nordland 1,5 5,4 1979 60 Nordkraft Magasin AS
Forsanvatn kraftverk Steigen Nordland 8,8 35 2013 254 Nord-Salten Kraft AS
Forsanvatn minikraftverk Steigen Nordland 0,7 4 2013 203 Nord-Salten Kraft AS
Forsland kraftverk Leirfjord Nordland 7 28,6 2003 80 Helgeland Kraft Vannkraft
Forså kraftverk Gildeskål Nordland 12 48 1963 266 SKS Produksjon AS
Fykanvannet kraftverk Meløy Nordland 2 9 2013 90 Statkraft Energi
Gangsbekken kraftverk Rana Nordland 0,1 0,2 2007 88 Ørtfjell Kraft DA
Glomfjord kraftverk Meløy Nordland 20 94,8 1920 464 Statkraft Energi
Govddesåga kraftverk Beiarn Nordland 27 58 2016 220 SKS Produksjon AS
Grytendal kraftverk Bindal Nordland 6,4 21,8 2018 164 Småkraft Green Bond 1 AS
Grytåga kraftverk Vefsn Nordland 60,2 256,4 1963 198 Helgeland Kraft Vannkraft
Grytåga Småkraftverk Vefsn Nordland 1,3 8 2008 189 Grytåga Settefisk AS
Gåsvasselva kraftverk Hemnes Nordland 0,9 2,6 2007 99 Lifjellkraft AS
Hammeren kraftverk (Rana) Rana Nordland 0,1 0,2 2014 125 Rana Kommune Tekniske Tjenester
Heggmoen kraftverk Bodø Nordland 10 52 1924 124 SKS Produksjon AS
Heimerdalen kraftverk Vestvågøy Nordland 0,25 1 2009 206 Lofotkraft Produksjon AS
Hellifossen kraftverk Bindal Nordland 8,6 27,3 2021 127 Hellifossen Kraft AS
Hjertvatn kraftverk Narvik Nordland 2,5 7,2 1957 195 Ballangen Energi AS
Hongset Røye kraftverk Brønnøy Nordland 0,03 0,1 2012 57 Hagen Odd
Husbyelva mikrokraftverk Nesna Nordland 0,04 0,2 2002 230 Nordvoll Ernst Henry
Høglielva kraftverk Vefsn Nordland 0,018 0,059 2004 140
Håkvik kraftverk Narvik Nordland 11 45 1954 220 Nordkraft Magasin AS
Ildgrubfossen kraftverk Rana Nordland 6,5 30 1950 220 Helgeland Kraft Vannkraft
Kaldåga kraftverk Vefsn Nordland 15 69 1958 565 Helgeland Kraft Vannkraft
Kaldåga kraftverk (Narvik) Narvik Nordland 2,1 5,5 2019 294 Småkraft Uspp 1 AS
Kangsliåga kraftverk Hemnes Nordland 3,1 11 2010 254 SKS Produksjon AS
Kildal kraftverk Meløy Nordland 0,34 1 2021 80 Kildal Kraft AS
Kinnforsen kraftverk Vefsn Nordland 3 8,7 2014 158 Småkraft AS
Kistafossen kraftverk Rødøy Nordland 1,6 5 2008 69 Småkraft AS
Kjeldåga kraftverk Beiarn Nordland 0,5 1,3 2004 132 Kjeldåga Minikraftverk AS
Kjensvatn kraftverk Hemnes Nordland 12 75 2014 70 Statkraft Energi
Kobbelv kraftverk Sørfold Nordland 300 743,4 1987 611 Statkraft Energi
Kolsvik kraftverk Bindal Nordland 128 549,1 1979 519 Helgeland Kraft Vannkraft
Kongsmarka kraftverk Vågan Nordland 2,5 9,7 1920 196 Lofotkraft Produksjon AS
Krokvatn kraftverk Moskenes Nordland 2,4 12,5 1951 344 Lofotkraft Produksjon AS
Krutvatnet kraftverk Hattfjelldal Nordland 0,01 0,08 2002 10
Kvannvatn kraftverk Rana Nordland 4 17,1 2008 301 Kvannvatn Kraft AS
Kvarv kraftverk Sørfold Nordland 2,2 7,3 1987 238 ISE AS
Kvassteinåga kraftverk Vefsn Nordland 4,3 15 2011 156 Småkraft AS
Kvernhusfossen kraftverk (Bindal) Bindal Nordland 2,1 6,4 2021 27 Terråk Kraftverk AS
Kvina kraftverk Lurøy Nordland 0,32 0,6 2006 195 Mk Helgeland AS
Kvitfossen kraftverk Vågan Nordland 1,8 5,1 1956 240 Lofotkraft Produksjon AS
Laksen kraftverk Vefsn Nordland 4,9 20 2012 80 Helgeland Kraft Vannkraft
Lakshola kraftverk Sørfold Nordland 31 111 1999 315 Siso Energi AS
Langfjord kraftverk Brønnøy Nordland 9 38,9 1949 255 Helgeland Kraft Vannkraft
Langvann kraftverk Gildeskål Nordland 5,4 21 1979 64 SKS Produksjon AS
Langvatn kraftverk Rana Nordland 90 313,7 1964 43 Statkraft Energi
Lappvikelva kraftverk Narvik Nordland 2,7 4,9 2010 307 Nordic Power AS
Laskbekken kraftverk Rana Nordland 1 3,3 2018 181 Storforshei Naturkraft AS
Leirelva kraftverk Hemnes Nordland 4,6 14,4 2013 254 Småkraft AS
Leirfossen kraftverk Vågan Nordland 0,45 1,9 1908 20 Lofotkraft Produksjon AS
Leiråa kraftverk Brønnøy Nordland 5,5 27 2017 332 Helgeland Kraft Vannkraft
Lomi kraftverk Fauske Nordland 118 362 1979 580 SKS Produksjon AS
Lovik kraftverk Andøy Nordland 1,2 4,5 1952 92 Nordkraft Magasin AS
Lysvatn kraftverk Meløy Nordland 4,1 27,3 1963 284 Meløy Energi AS
Mofjellet minikraftverk Rana Nordland 0,6 2,2 2011 287 Statkraft Energi
Moskenes Fiskeindustri kraftverk Moskenes Nordland 0,075 0,2 1995 200
Muoidejohka kraftverk Beiarn Nordland 5,5 11,1 2014 481 Muoidejohka Kraft AS
Mølnbekken kraftverk Hemnes Nordland 1,6 5,1 2015 148 Lifjellkraft AS
Mørnbekken kraftverk Grane Nordland 0,036 0,092 1998
Nedre Leiråga kraftverk Rana Nordland 3,2 8,6 2020 33 MIP Miljøkraft AS
Nedre Russvik kraftverk Narvik Nordland 2,8 5 2021 99 Småkraft Uspp 1 AS
Nedre Røssåga kraftverk Hemnes Nordland 350 2056 1955 244 Statkraft Energi
Neverdalsåga kraftverk Meløy Nordland 2,1 11,2 1955 213 Statkraft Energi
Niingen kraftverk Evenes Nordland 17 69,6 1954 502 Nordkraft Magasin AS
Norddalen kraftverk Narvik Nordland 8 31,6 1983 91 Statkraft Energi
Nordfjordbekkan kraftverk Rana Nordland 0,2 0,5 2007 148 Egil Hermann Johansen
Nordlandselva kraftverk Beiarn Nordland 2 9,2 2006 172 SKS Produksjon AS
Nygård kraftverk Narvik Nordland 25 109 1932 250 Nordkraft Magasin AS
Oldereid kraftverk Bodø Nordland 15 68 1953 321 SKS Produksjon AS
Oterbekken kraftverk Rana Nordland 0,3 0,6 2005 157 Solbu Terje Dødsbo
Rana kraftverk Rana Nordland 500 2153 1968 520 Statkraft Energi
Raukforsen kraftverk Sørfold Nordland 5,6 13,4 2021 76 Nord-Salten Kraft AS
Ravnåga kraftverk Rana Nordland 1,3 4,2 2011 38 MIP Miljøkraft AS
Reinforsen kraftverk Rana Nordland 3,4 22,8 1925 26 Statkraft Energi
Reingardsåga kraftverk Rana Nordland 2,1 7,3 2009 196 Småkraft AS
Reinskar kraftverk Gildeskål Nordland 9,6 44 2008 126 SKS Produksjon AS
Reinåga kraftverk Hemnes Nordland 3,9 12,8 2014 567 Småkraft AS
Rekvatn kraftverk Hamarøy Nordland 23 91 1953 208 Nord-Salten Kraft AS
Rendalselva kraftverk Meløy Nordland 2,8 8,3 2010 251 Rendalselva Kraftverk AS
Reppa kraftverk Rødøy Nordland 9,1 74 1956 560 Rødøy-Lurøy Kraftverk AS
Røssåga Mikrokraftverk Hemnes Nordland 0,003 0,015 2004 6
Røvassåga kraftverk Rana Nordland 6,9 20 2022 145 Røvassåga Kraftverk AS
Røyrvatn kraftverk Sørfold Nordland 2,7 11 2006 109 Ise Produksjon Røyrvatn AS
Sagelva 1 kraftverk Rana Nordland 0,6 1,2 2001 150 Kvannvatn Kraft AS
Sagelva 2 kraftverk Rana Nordland 0,44 2,5 2002 85 Kvannvatn Kraft AS
Sagfossen kraftverk (Hamarøy) Hamarøy Nordland 11,3 46 1979 45 Nord-Salten Kraft AS
Sakrisåga kraftverk Rana Nordland 0,96 4 2004 165 Storforshei Naturkraft AS
Saksenvik kraftverk Saltdal Nordland 2,5 4,9 2012 40 Saksenvik Kraft AS
Salen Mikrokraftverk Lurøy Nordland 0,0075 0,023 2005 34
Salhuselva kraftverk Steigen Nordland 3,3 12,2 2020 195 Salhuselva Kraft AS
Saupstadfossen kraftverk Vestvågøy Nordland 0,5 1,4 1935 120 Lofotkraft Produksjon AS
Sildhopen kraftverk Sørfold Nordland 0,5 2,8 2010 74 Nordlaks Smolt AS
Sildvik kraftverk Narvik Nordland 63 241 1982 660 Nordkraft Magasin AS
Sirkelvann kraftverk Narvik Nordland 0,7 4 1999 5 Nordkraft Magasin AS
Siso kraftverk Sørfold Nordland 180 979 1968 645 Siso Energi AS
Sjona kraftverk Rana Nordland 52 238 1973 267 Helgeland Kraft Vannkraft
Sjøfossen kraftverk Gildeskål Nordland 6,5 26,8 1950 55 SKS Produksjon AS
Sjønstå kraftverk Fauske Nordland 66 282 1983 126 SKS Produksjon AS
Skarelva kraftverk Narvik Nordland 5 12 2012 437 Småkraft AS
Skjomen kraftverk Narvik Nordland 313 1208,2 1973 610 Statkraft Energi
Skravlåga kraftverk Vefsn Nordland 5 19,3 2014 259 Småkraft AS
Skromma kraftverk Gildeskål Nordland 2,3 9 2008 280 SKS Produksjon AS
Slunkajavrre kraftverk Hamarøy Nordland 21 82 1983 246 Nord-Salten Kraft AS
Smibelg kraftverk Rødøy Nordland 33 120 2022 503 Smisto Kraft AS
Snefjellå kraftverk Rana Nordland 2,7 7,5 2014 233 Snefjellåkraft AS
Solbjørn kraftverk Flakstad Nordland 4,5 9,8 1956 84 Lofotkraft Produksjon AS
Steinbekken kraftverk Rana Nordland 0,0072 0,025 2010 20 Bjørn Egil Hansen
Steinåga kraftverk Beiarn Nordland 5,4 16,6 2013 420 SKS Produksjon AS
Storelva kraftverk (Tosen) Brønnøy Nordland 8 23 2019 87 Helgeland Kraft Vannkraft
Storelvvatn kraftverk Fauske Nordland 5 14 2015 80 SKS Produksjon AS
Storrøvatnet kraftverk Rana Nordland 0,6 4 2002 70 Røvassåga Kraftverk AS
Storvatnet kraftverk Hamarøy Nordland 2 5,3 2015 103 Nordlaks Smolt AS
Storå kraftverk Narvik Nordland 1,9 3,5 2011 136 Nordic Power AS
Storåvatn 1 kraftverk Rødøy Nordland 8 20,4 2020 442 Smisto Kraft AS
Storåvatn 2 kraftverk Rødøy Nordland 27,1 75 2023 606 Smisto Kraft AS
Strandjordselva kraftverk Rana Nordland 0,75 2,9 2005 211 Storforshei Naturkraft AS
Strielva kraftverk Sortland Nordland 1,8 5 1984 320 Vesterålskraft Produksjon
Stublielva kraftverk Narvik Nordland 3 8,35 2014 230 Småkraft AS
Sundsfjord kraftverk Gildeskål Nordland 96 535 1963 317 SKS Produksjon AS
Svabo kraftverk Rana Nordland 3,2 20,3 1996 105 Mo Industripark AS
Svartevatn kraftverk Bodø Nordland 0,76 3,3 2008 45 SKS Produksjon AS
Svartisen kraftverk Meløy Nordland 600 2195,5 1993 585 Statkraft Energi
Svartvasselva minikraftverk Grane Nordland 0,9 6 2006 190 Unikraft AS
Svartvatn kraftverk Brønnøy Nordland 1,8 5,5 2012 53 Helgeland Kraft Vannkraft
Sæterstad kraftverk Hattfjelldal Nordland 0,035 0,188 2004 75 Kastnes Knut
Sætra kraftverk Vågan Nordland 0,7 2,7 1948 100 Lofotkraft Produksjon AS
Søberg kraftverk Bindal Nordland 5,2 16,2 2011 181 Småkraft AS
Sørfjord I kraftverk Hamarøy Nordland 68 290 1983 515 Nordkraft Magasin AS
Sørfjord II kraftverk Hamarøy Nordland 4 11 1983 62 Nordkraft Magasin AS
Tapstad kraftverk Bodø Nordland 0,09 0,4 2005 200 Tapstad Kraftverk Jantti
Taraldsvik kraftverk Narvik Nordland 1,5 10,8 1985 425 Nordkraft Magasin AS
Tennesvatn kraftverk Moskenes Nordland 1,5 4,3 1936 238 Lofotkraft Produksjon AS
Tore Holmen kraftverk Hamarøy Nordland 0,004 0,017 1998
Tosdalen kraftverk Brønnøy Nordland 19,3 40 2017 531 Helgeland Kraft Vannkraft
Trollfjord I kraftverk Hadsel Nordland 3,2 14 1952 178 Nordkraft Magasin AS
Trollfjord II kraftverk Hadsel Nordland 1,4 4,1 1956 450 Nordkraft Magasin AS
Tverråa kraftverk (Tosen) Brønnøy Nordland 4,7 16 2018 105 Helgeland Kraft Vannkraft
Tverråga kraftverk Hemnes Nordland 2,9 9,1 2014 424 Småkraft AS
Tørrbekken kraftverk Rana Nordland 0,7 1,4 2010 265 Brattland Kraft AS
Undfossen kraftverk Bodø Nordland 0,8 3,9 1953 160 SKS Produksjon AS
Unkervatn kraftverk Hattfjelldal Nordland 0,2 0,7 2008 86 Frikult AS
Urdsdalselva kraftverk Vefsn Nordland 2,8 8,9 2012 193 Småkraft AS
Urlandåga kraftverk Hemnes Nordland 1,6 6,6 2005 240 Småkraft AS
Valken kraftverk Saltdal Nordland 9,9 25,7 2015 210 Saksenvik Kraft AS
Vangpollen kraftverk Sortland Nordland 3,5 14 1942 320 Vesterålskraft Produksjon
Vassenden kraftverk Leirfjord Nordland 8,6 37,8 2019 417 Helgeland Kraft Vannkraft
Veiski kraftverk Sørfold Nordland 6,6 20 2021 120 Småkraft Green Bond 2 AS
Vika kraftverk Rana Nordland 1,1 6,7 2007 39 Mo Industripark AS
Virakelva kraftverk Narvik Nordland 5 11 2009 320 Nordic Power AS
Ørtvatn kraftverk Rana Nordland 4,3 14,5 2012 54 MIP Miljøkraft AS
Øvre Forsland kraftverk Leirfjord Nordland 8,6 33 2015 155 Helgeland Kraft Vannkraft
Øvre Leiråga kraftverk Rana Nordland 8,5 26,5 2020 183 MIP Miljøkraft AS
Øvre Russvik kraftverk Narvik Nordland 5 10 2021 415 Småkraft Uspp 1 AS
Øvre Røssåga kraftverk Hemnes Nordland 170 901 1961 136 Statkraft Energi
Ågskar kraftverk Rana Nordland 2,4 6,4 2011 202 Ågskarkraft AS
Hammeren kraftstasjon Oslo Oslo 4,9 18 1900 108 Hafslund Eco Vannkraft
Ask kraft kraftverk Vindafjord Rogaland 0,2 0,5 2007 140 ASK Opstvedt
Aurdal kraftverk Vindafjord Rogaland 0,02 0,033 2002 40
Biskopstien kraftverk Lund Rogaland 0,04 0,216 1999 120
Bjelland kraftverk (Nedstrand) Tysvær Rogaland 0,7 2,9 2011 165 Bjelland & Musland Kraft AS
Bjergaelva kraftverk Suldal Rogaland 0,65 1,7 2004 120 Bjergaelva Kraft AS
Bjordal kraftverk Vindafjord Rogaland 0,1 0,5 2004 80 Jens Dominicus Nagell Bjordal
Bjordal II kraftverk Vindafjord Rogaland 0,1 0,4 2009 70 Jens Dominicus Nagell Bjordal
Bjørheimsbygd kraftverk Strand Rogaland 0,9 3,8 2006 176 Bjørheimsbygd Kraftverk AS
Blikraåna kraftverk Vindafjord Rogaland 0,3 1 2006 235 Blikraåna Kraftverk AS
Bog mikrokraftverk Suldal Rogaland 0,1 0,4 2008 100 Bog Kraft AS
Bordalsbekken kraftverk Tysvær Rogaland 1,8 5 2012 205 Sunnhordland Kraftlag
Borgåna kraftverk Suldal Rogaland 2 5,5 2017 346 Borgåna Kraft AS
Breiava kraftverk Hjelmeland Rogaland 14,4 55 2006 60 Lyse Kraft DA
Brekkestøl kraftverk Gjesdal Rogaland 1,4 8,7 2000 309 Brekkestøl Kraftverk AS
Byrkjedal kraftverk Gjesdal Rogaland 0,6 2,3 1999 115 Byrkjedal Kraftverk AS
Bøen I kraftverk Hjelmeland Rogaland 1,8 4,6 2006 91 Bøen Kraft AS
Bøen II kraftverk Hjelmeland Rogaland 3 10,5 2016 263 Bøen Kraft AS
Dalen 1 kraftverk Strand Rogaland 4,9 23,6 2010 181 Jørpeland Kraft AS
Dalselva kraftverk Tysvær Rogaland 0,3 0,6 2010 35 Dalbygda Minikraft AS
Dalvatn kraftverk Sauda Rogaland 35,4 173,4 1978 185 A/S Saudefaldene
Dirdal kraftverk Gjesdal Rogaland 1,6 7,4 2007 413 Dirdal Kraft AS
Djuv kraftverk Sauda Rogaland 0,045 0,049 1999 9
Drarvik kraftverk Suldal Rogaland 0,02 0,1 2000 116
Drivdal kraftverk Lund Rogaland 2,3 8,5 2008 100 Dalane Kraft AS
Duge kraftverk Sandnes Rogaland 200 248 1979 215 Sira-Kvina Kraftselskap
Døvik kraftverk Strand Rogaland 0,8 2 2004 260 Døvik Kraft AS
Efteland kraftverk Eigersund Rogaland 0,2 0,6 2006 90 Efteland Kraftverk AS
Erfjord kraftverk Suldal Rogaland 0,09 0,2 2008 140 Erfjord Mikrokraftverk
Fiskå Mølle kraftverk Strand Rogaland 0,1 0,5 1984 20
Fivelandselva kraftverk Sauda Rogaland 3,1 8,5 2020 244 Småkraft Green Bond 2 AS
Flatestøl kraftverk Lund Rogaland 2,1 7 2022 50 Skåråna Kraft AS
Flørli kraftverk Sandnes Rogaland 80 290 1918 777 Lyse Kraft DA
Foss kraftverk Hjelmeland Rogaland 0,1 0,7 2003 220 Foss Kraft Johan Hjorteland
Fossane minikraftverk Hjelmeland Rogaland 0,2 0,9 2001 30 Fossane Wijgergangs
Fossane - Molla kraftverk Sauda Rogaland 0,3 0,7 2006 265 Fossane Mikrokraftverk AS
Fossekallen kraftverk (Moi) Lund Rogaland 0,2 0,9 2014 3 Fossekraft AS
Fossmark kraftverk Sandnes Rogaland 2 5 2007 140 Fossmark Kraft AS
Fossåno kraftverk Suldal Rogaland 1,9 6,7 2006 160 Fossåno Kraftverk AS
Fuglestein kraftverk Suldal Rogaland 0,025 0,1 2009 60 Jon Anders Fuglestein
Gilja kraftverk Gjesdal Rogaland 1,4 7,1 2001 228 Gilja Kraftverk AS
Gjedrem & Holmen kraftverk Bjerkreim Rogaland 0,3 0,7 1928 9 Gjedrem & Holmen Elverk DA
Gryte I kraftverk Suldal Rogaland 0,96 3,8 2006 339 Gryte Kraft AS
Gryte II kraftverk Suldal Rogaland 0,5 2,6 2018 182 Gryte Kraft AS
Grødem mikrokraftverk Strand Rogaland 0,02 0,1 2001 110 Ekornes AS
Grødemfoss kraftverk Eigersund Rogaland 3,1 18,1 1939 62 Dalane Kraft AS
Grøndal kraftverk Sandnes Rogaland 0,022 0,011 1999 44 Bjørn Ståle Rettedal
Gursli kraftverk Lund Rogaland 0,2 1,2 2009 115 Gursli Minikraftverk AS
Hamrabø kraftverk Suldal Rogaland 0,07 0,4 1997 60 Havrevoll Sveinung
Haugsland mikrokraftverk Suldal Rogaland 0,022 0,1 2012 32
Haukali kraftverk Sandnes Rogaland 1,7 5 2001 331 Skrudsarkraft AS
Haukland kraftverk Lund Rogaland 5 19,7 1913 254 Dalane Kraft AS
Hauskje kraftverk Hjelmeland Rogaland 0,8 3,5 1990 344 Lyse Kraft DA
Havrevoll kraftverk Suldal Rogaland 0,065 0,3 2010 260 Kolbein Havrevoll
Helganes kraftverk Suldal Rogaland 3,5 9,9 2003 208 Helganes Kraft AS
Hetland minikraftverk Vindafjord Rogaland 0,3 0,9 2008 142 Hetland Kraft AS
Hetland kraftverk Rogaland 1,5 6,5 1915 55 Lyse Kraft DA
Hjelmeland kraftverk Hjelmeland Rogaland 6 21,4 1993 145 Lyse Kraft DA
Hjorteland (Fjellbergsåno) kraftverk Suldal Rogaland 1,8 4,1 2009 210 Hjorteland Kraft AS
Hjorteland (Hjortelandsåno) kraftverk Suldal Rogaland 0,5 0,8 2009 125 Hjorteland Kraft AS
Holmane kraftverk Gjesdal Rogaland 0,08 0,3 2005 220 Holmane Kraftverk ANS
Hommafossen kraftverk Lund Rogaland 1 3,3 2009 150 Heskestad Kraft AS
Honnefoss kraftverk Eigersund Rogaland 2,9 10,8 1956 40 Dalane Kraft AS
Hundseid kraftverk Vindafjord Rogaland 0,08 0,5 2007 48 Jens M Hundseid
Husstøl kraftverk Hjelmeland Rogaland 0,6 1,7 2013 135 Husstøl Kraftverk AS
Hustveit mikrokraftverk Vindafjord Rogaland 0,037 0,028 2014 70 Per Bakkedal
Hylen kraftverk Suldal Rogaland 160 538 1981 68 Statkraft Energi
Hålandsvika kraftverk Sokndal Rogaland 0,08 0,2 2023 42
Imsland kraftverk Vindafjord Rogaland 5,2 14 2010 105 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Jøssang kraftverk Strand Rogaland 34 92 2010 281 Jørpeland Kraft AS
Jøssingfjord kraftverk Sokndal Rogaland 4,5 15,9 2009 220 Titania AS
Kaldåna kraftverk Suldal Rogaland 2,5 8,4 2014 327 Kaldåna Kraft AS
Kalsabø kraftverk Suldal Rogaland 0,09 0,5 2000 90 Torstein Mikal Bratland
Kjølvik kraftverk Suldal Rogaland 0,34 1 2010 160 Johannes Kjølvik
Kjøsstånå minikraftverk Hjelmeland Rogaland 0,1 0,5 1997 150 Mikrokraft AS
Kleiva kraftverk Sauda Rogaland 3,9 10,1 2009 74 A/S Saudefaldene
Kleivane kraftverk Suldal Rogaland 1 2,6 2004 199 Kleivane Kraft AS
Krutlet kraftverk Sandnes Rogaland 0,045 0,033 1999 44
Kvanndal kraftverk Suldal Rogaland 45 186,6 1967 314 Lyse Kraft DA
Kvilldal kraftverk Suldal Rogaland 1240 3028 1981 537 Statkraft Energi
Laugaland kraftverk Hjelmeland Rogaland 0,1 0,5 2006 60 Laugaland Kraft AS
Lindland kraftverk Sokndal Rogaland 8,1 41,7 2002 106 Dalane Kraft AS
Luren kraftverk Vindafjord Rogaland 0,0026 0,013 1998 45
Lysebotn I kraftverk Sandnes Rogaland 120 118 1953 629 Lyse Kraft DA
Lysebotn II kraftverk Sandnes Rogaland 370 1500 2018 686 Lyse Kraft DA
Løgjen kraftverk Lund Rogaland 0,6 1,9 2007 37 Dalane Kraft AS
Madland kraftverk Gjesdal Rogaland 1,9 6,4 2010 84 Madland Kraft AS
Maribu kraftverk Suldal Rogaland 0,09 0,4 2008 110 Nordmark Torbjørn Tømmermann
Marvik kraftverk Suldal Rogaland 0,8 2,4 2008 207 Fossekallen Kraft AS
Maudal kraftverk Gjesdal Rogaland 25,5 101,1 1930 295 Lyse Kraft DA
Moi kraftverk Lund Rogaland 0,5 2,4 1997 3 Moi Elverk AS
Molla kraftverk Sauda Rogaland 0,44 1,7 2003 130
Monabekken kraftverk Gjesdal Rogaland 0,048 0,2 1987 172 Svein Gilje
Mosbakka kraftverk Sauda Rogaland 4,1 12,8 2010 382 Mosbakka Kraft AS
Myrbekk kraftverk Suldal Rogaland 0,2 0,7 2005 225 Arild Vaage
Møyskrev kraftverk Hjelmeland Rogaland 0,2 1 1998 130 Mikrokraft AS
Nedre Eiane kraftverk Sandnes Rogaland 0,04 0,1 2002 275
Nedre Neset kraftverk Lund Rogaland 2,6 7,3 2012 118 Neset Kraft AS
Nedrebø kraftverk (Bjerkreim) Bjerkreim Rogaland 0,1 0,3 2000 30
Nessa kraftverk Hjelmeland Rogaland 0,06 0,3 2008 40
Nordbekken kraftverk Vindafjord Rogaland 0,025 0,1 2000 70
Oltedal kraftverk Gjesdal Rogaland 9,3 34,1 1909 72 Lyse Kraft DA
Oltesvik kraftverk Gjesdal Rogaland 5 20,1 1935 37 Lyse Kraft DA
Ottar Holta kraftverk Strand Rogaland 0,015 0,1 1997 40
Risvollelva kraftverk Sauda Rogaland 6,5 19,2 2021 232 Risvollelva Kraftverk AS
Risvollfossen mikrokraftverk Sauda Rogaland 0,012 0,1 1995 44
Rogheien kraftverk Gjesdal Rogaland 0,15 0,4 2006 80
Rolf Nåden og Ole Jan Naaden kraftverk Stavanger Rogaland 0,018 0,004 1999 32
Rusdalsåni kraftverk Lund Rogaland 5,5 19,2 2019 206 Rusdalsåni Kraft AS
Rødne kraftverk Vindafjord Rogaland 9 36 2006 245 Sunnhordland Kraftlag
Rørheim kraftverk Stavanger Rogaland 0,1 0,5 2004 150 Arne Rørheim
Rørtveit Mikrokraftverk Suldal Rogaland 0,07 0,6 2003 240 Haugsland Johan
Sagåna kraftverk Hjelmeland Rogaland 3,7 11,7 2021 423 Småkraft Green Bond 2 AS
Sajå kraftverk Tysvær Rogaland 0,1 0,3 2001 22 Sajå Kraft AS
Sand kraftverk Suldal Rogaland 3,5 12,8 1916 327 Suldal Elverk AS
Sandvik kraftverk Vindafjord Rogaland 1 3,7 2018 132 Sandvik Kraftverk AS
Saurdal kraftverk Suldal Rogaland 640 952 1985 437 Statkraft Energi
Skjæveland kraftverk Bjerkreim Rogaland 0,1 0,6 2005 28
Skogkraft kraftverk Vindafjord Rogaland 0,11 0,5 2003 10
Slagstad kraftverk Suldal Rogaland 0,075 0,4 2002 200 Nærheim Kjell Ove
Steinbergdalen kraftverk Lund Rogaland 2 7,7 2022 77 Skåråna Kraft AS
Steine kraftverk Suldal Rogaland 1,9 5,2 2006 190 Steine Kraft AS
Storli kraftverk Sauda Rogaland 0,6 2,4 2009 23 A/S Saudefaldene
Storlivatn kraftverk Sauda Rogaland 48 240 1967 215 A/S Saudefaldene
Stråpa kraftverk Suldal Rogaland 4,4 9,6 2007 457 Stråpa Kraft AS
Stølsdal kraftverk Hjelmeland Rogaland 17 61 1986 103 Statkraft Energi
Stølsvatn kraftverk Bjerkreim Rogaland 1,3 4,7 2003 106 Stølskraft AS
Suldal I kraftverk Suldal Rogaland 185 960 1965 305 Lyse Kraft DA
Suldal II kraftverk Suldal Rogaland 155 652 1967 545 Lyse Kraft DA
Svandalen kraftverk Sauda Rogaland 3,1 9,1 2020 204 Svandalen Kraftverk AS
Svanedal kraftverk Eigersund Rogaland 0,4 1,7 2003 9 Desconda AS
Svanedal kraftverk (Gjesdal) Gjesdal Rogaland 0,45 1,8 1996 365
Svartkulp kraftverk Sauda Rogaland 3,9 21,6 2001 50 A/S Saudefaldene
Sviland kraftverk Sandnes Rogaland 2,5 11,2 1908 76 Lyse Kraft DA
Sønnå H kraftverk Sauda Rogaland 212,4 1029,6 2008 550 A/S Saudefaldene
Sønnå L kraftverk Sauda Rogaland 62,5 381 2008 253 A/S Saudefaldene
Tendeland kraftverk Tysvær Rogaland 0,022 0,046 1995 20
Tjodan kraftverk Sandnes Rogaland 110 327 1985 892 Lyse Kraft DA
Tjørn I kraftverk Sokndal Rogaland 0,2 0,8 2011 89 Knut Espenes
Tjørn II kraftverk Sokndal Rogaland 0,045 0,1 2011 90 Knut Espenes
Tjøstheim kraftverk Suldal Rogaland 4,2 11,5 2005 405 Tjøstheim Kraft AS
Tou Mølle kraftverk Strand Rogaland 1,2 3,9 1986 14 Småkraft AS
Trodla-Tysdal kraftverk Hjelmeland Rogaland 0,015 0,1 1990 5
Tveit kraftverk (Suldal) Suldal Rogaland 0,4 1,5 1998 60 Kåre Dagfinn Natland Soltveit
Tveiteåno kraftverk Suldal Rogaland 1,5 5 2005 331 Tveiteåno Kraftverk AS
Tverråna kraftverk Hjelmeland Rogaland 3,3 8,1 2016 335 Ullestad Kraft AS
Tysseelva kraftverk Suldal Rogaland 5,5 16,9 2017 340 Småkraft Green Bond 1 AS
Tysseland kraftverk Suldal Rogaland 4,8 18,1 2002 225 Tysseland Kraftlag AS
Ullestad kraftverk Hjelmeland Rogaland 5,4 16,6 2016 214 Ullestad Kraft AS
Vaage kraftverk Suldal Rogaland 0,5 1 2007 125 Vaage Kraft AS
Vaka kraftverk Vindafjord Rogaland 1,1 4 2014 259 Vaka Kraftverk AS
Vanvik kraftverk Suldal Rogaland 0,27 1,1 2003 85 Vanvik Kraftlag DA
Vasstøl kraftverk Suldal Rogaland 5,1 28 2012 149 Lyse Kraft DA
Veka kraftverk Suldal Rogaland 3 7,3 2009 506 Veka Kraft AS
Vestre Neset kraftverk Lund Rogaland 1,5 4,3 2014 151 Neset Kraft AS
Vik kraftverk Vindafjord Rogaland 1,5 3,8 2011 158 Vik Kraft AS
Vika mikrokraftverk Sandnes Rogaland 0,1 0,1 2008 130 Øyvind Storm
Vikeså kraftverk Bjerkreim Rogaland 4,4 18 2003 107 Vikeså Kraftverk AS
Vågaåna kraftverk Vindafjord Rogaland 3,3 9,8 2012 427 Småkraft AS
Øgreyfoss kraftverk Eigersund Rogaland 15,2 72,3 1969 66 Dalane Kraft AS
Økstra kraftverk Suldal Rogaland 0,6 2 2009 160 Økstra Kraft AS
Ølmedal kraftverk Vindafjord Rogaland 4,3 13,4 2010 158 Ølmedal Kraft AS
Ølselva kraftverk Vindafjord Rogaland 0,6 1,5 2010 86 Ølselva Kraftverk AS
Østabø kraftverk Suldal Rogaland 0,23 0,9 2002 60 Asbjørn Vanvik
Østerhus kraftverk Suldal Rogaland 0,018 0,03 2003 160
Østre Neset kraftverk Lund Rogaland 1,6 4,9 2014 207 Neset Kraft AS
Øystad mikrokraftverk Suldal Rogaland 0,08 0,15 2004 120
Ålgård kraftverk Gjesdal Rogaland 0,3 0,8 1912 8 Gjesdal kommune
Åvedal kraftverk Lund Rogaland 0,25 0,8 2004 25 Martin Åvedal
Adamselv kraftverk Lebesby Troms og Finnmark 50 199 1973 208 Statkraft Energi
Adamselv II kraftverk Lebesby Troms og Finnmark 0,4 2,1 2007 200
Alta kraftverk Alta Troms og Finnmark 150 655 1987 185 Statkraft Energi
Bardufoss kraftverk Målselv Troms og Finnmark 45 273,6 1953 53 Statkraft Energi
Bentsjord kraftverk Storfjord Troms og Finnmark 2,5 6,8 2012 419 Bentsjord Kraft AS
Bergsbotn kraftverk Senja Troms og Finnmark 7,9 28,2 1986 354 Troms Kraft Produksjon
Bergselva kraftverk Storfjord Troms og Finnmark 5,4 11,6 2013 394 Nordic Power AS
Bergsfjord kraftverk Loppa Troms og Finnmark 1,1 4 1959 86 Kvænangen Kraftverk AS
Bjørgelva kraftverk Sørreisa Troms og Finnmark 2,4 7,5 2020 232 Bjørgelva Kraft AS
Breivikbotn kraftverk Hasvik Troms og Finnmark 0,6 4 1950 70 Hammerfest Energi AS
Bukkskinn kraftverk Senja Troms og Finnmark 0,01 0,06 2004 45
Čábardasjohka kraftverk Kautokeino Troms og Finnmark 0,7 3,5 1953 6 Kvænangen Kraftverk AS
Cårrujavrit kraftverk Kvænangen Troms og Finnmark 1,7 6 1990 42 Kvænangen Kraftverk AS
Dittielva kraftverk Bardu Troms og Finnmark 5,25 9,9 2012 284 Nordic Power AS
Dividalen kraftverk Målselv Troms og Finnmark 25,7 131,7 1972 270 Troms Kraft Produksjon
Djupvika kraftverk Alta Troms og Finnmark 0,038 0,2 2001 70
Ellenelva kraftverk Tromsø Troms og Finnmark 4,8 11,3 2012 176 Nordic Power AS
Forneselva kraftverk Tromsø Troms og Finnmark 5 12,2 2014 116 Nordic Power AS
Fossan kraftverk Gratangen Troms og Finnmark 5 18,1 2013 174 Nordkraft Magasin AS
Gandvik kraftverk Nesseby Troms og Finnmark 4 20 1952 184 Pasvik Kraft AS
Gausvik I kraftverk Harstad Troms og Finnmark 3,58 16,7 1910 79 Nordkraft Magasin AS
Gausvik III kraftverk Harstad Troms og Finnmark 0,95 5,3 1949 32 Nordkraft Magasin AS
Grønlielva kraftverk (Salangen) Salangen Troms og Finnmark 2,4 6,1 2015 169 Lhi Solarwind Hydro Grønlielva 2641
Guolas kraftverk Kåfjord Troms og Finnmark 80 310,9 1971 713 Troms Kraft Produksjon
Hakkstabben kraftverk Alta Troms og Finnmark 0,8 2 1994 80 Alta Kraftlag
Hammerfest kraftverk Hammerfest Troms og Finnmark 1,1 6 1947 88 Hammerfest Energi AS
Helleren kraftverk Tjeldsund Troms og Finnmark 2,4 9,5 1958 20 Nordkraft Magasin AS
Hesjeberg kraftverk Gratangen Troms og Finnmark 6,1 11,5 2016 255 Nordic Power AS
Innset kraftverk Bardu Troms og Finnmark 91 438,3 1960 188 Statkraft Energi
Kildalen kraftverk Nordreisa Troms og Finnmark 8,2 27,9 1960 193 Kvænangen Kraftverk AS
Kjeldalselva kraftverk Storfjord Troms og Finnmark 4,7 12,7 2020 272 Kjeldalselva Kraft AS
Kobbholm kraftverk Sør-Varanger Troms og Finnmark 3,2 16 1930 110 Tinfos AS
Kongsfjord kraftverk Berlevåg Troms og Finnmark 4,4 19 1947 70 Pasvik Kraft AS
Krogstadelva kraftverk Bardu Troms og Finnmark 5 8,6 2012 208 Nordic Power AS
Kvænangsbotn kraftverk Kvænangen Troms og Finnmark 55 198 1965 308 Kvænangen Kraftverk AS
Kåven kraftverk Alta Troms og Finnmark 4,5 17,8 1952 115 Alta Kraftlag
Langdalselva kraftverk Kvænangen Troms og Finnmark 4,3 9,7 2013 235 Småkraft AS
Lassajavrre kraftverk Kvænangen Troms og Finnmark 7,2 31,3 1977 146 Kvænangen Kraftverk AS
Lavka kraftverk Storfjord Troms og Finnmark 8,7 28,1 1982 133 Troms Kraft Produksjon
Luostejok kraftverk Porsanger Troms og Finnmark 2,6 11,5 1956 28 Gagga Produksjon AS
Lysbotn kraftverk Senja Troms og Finnmark 5,3 28 1941 108 Troms Kraft Produksjon
Mattisfoss kraftverk Alta Troms og Finnmark 2,3 16,2 1993 56 Alta Kraftlag
Melkefoss kraftverk Sør-Varanger Troms og Finnmark 26 130 1978 10 Pasvik Kraft AS
Mellomjord 2 kraftverk Tromsø Troms og Finnmark 0,018 0,13 2008 140 Åsmund Guttormsen
Middagsbukt kraftverk Balsfjord Troms og Finnmark 0,006 0,03 2007 45
Mjeldeelva kraftverk Tromsø Troms og Finnmark 1,6 6,3 2016 140 Småkraft AS
Mortendalselva kraftverk Storfjord Troms og Finnmark 2,1 4 2012 285 Nordic Power AS
Mølleelva kraftverk Alta Troms og Finnmark 4,5 11,9 2018 396 Alta Kraftlag
Mølnelva kraftverk Dyrøy Troms og Finnmark 1,2 3,8 2008 99 Sandvik Energi AS
Mårøyfjord kraftverk Lebesby Troms og Finnmark 4,4 22,6 1956 225 Nordkyn Kraftlag SA
Nedre Mollisjok kraftverk Karasjok Troms og Finnmark 0,02 0,1 1988 2
Nedre Porsa kraftverk Hammerfest Troms og Finnmark 12,8 58,4 1959 215 Porsa Kraftlag AS
Nordelva kraftverk Tromsø Troms og Finnmark 0,1 0,5 2008 42 Optik Spesialbutikken i Nord Roald Skogvik
Nord-Forså kraftverk Ibestad Troms og Finnmark 1,1 5,7 1957 236 Nordkraft Magasin AS
Offervann kraftverk Lebesby Troms og Finnmark 2,2 7 2015 12 Statkraft Energi
Osteren kraftverk Senja Troms og Finnmark 2,5 14,9 1936 137 Troms Kraft Produksjon
Ravnastua kraftverk Karasjok Troms og Finnmark 0,005 0,02 1990 3
Repvåg kraftverk Nordkapp Troms og Finnmark 4,2 24,6 1953 172 Repvåg Kraftlag SA
Ritaelva kraftverk Tromsø Troms og Finnmark 8,8 22,6 2021 335 Småkraft Uspp 1 AS
Rottenvik kraftverk Lyngen Troms og Finnmark 5,5 20,2 1952 449 Troms Kraft Produksjon
Saltdalelva kraftverk Tromsø Troms og Finnmark 5 10,8 2012 214 Nordic Power AS
Salvasskardelva kraftverk Bardu Troms og Finnmark 9,3 21,6 2021 142 Småkraft Green Bond 2 AS
Sikkajokk kraftverk Nordreisa Troms og Finnmark 1,9 8,3 1950 327 Kvænangen Kraftverk AS
Simavik kraftverk Tromsø Troms og Finnmark 1,3 4 1913 211 Tromsø kommune - vann og avløp
Skarsfjord kraftverk Tromsø Troms og Finnmark 4 18,8 1922 152 Troms Kraft Produksjon
Skibotn kraftverk Storfjord Troms og Finnmark 72 371 1980 430 Troms Kraft Produksjon
Skoddeberg kraftverk Tjeldsund Troms og Finnmark 6,8 26,7 1953 70 Nordkraft Magasin AS
Skogfoss kraftverk Sør-Varanger Troms og Finnmark 60 260 1964 20 Pasvik Kraft AS
Småvatna kraftverk Kvænangen Troms og Finnmark 18,8 74 1970 221 Kvænangen Kraftverk AS
Storelva kraftverk (Andørja) Ibestad Troms og Finnmark 0,5 2,8 1948 306 Nordkraft Magasin AS
Straumsmo kraftverk Bardu Troms og Finnmark 170 678 1966 230 Statkraft Energi
Sveingård kraftverk Tromsø Troms og Finnmark 8,8 30 2021 254 Småkraft Uspp 1 AS
Sørfjordkraft kraftverk Dyrøy Troms og Finnmark 0,7 2,2 1988 122 Sørfjord Kraft AS
Sør-Forså kraftverk Ibestad Troms og Finnmark 1,1 5,6 1986 155 Nordkraft Magasin AS
Trollvikelva kraftverk Kåfjord Troms og Finnmark 7,7 17,5 2020 445 Trollvikelva Kraft AS
Tverrelva kraftverk Senja Troms og Finnmark 0,3 2 1986 354 Troms Kraft Produksjon
Tyttebærelva kraftverk Lyngen Troms og Finnmark 1,5 4,3 2014 125 Småkraft AS
Valvatn kraftverk Sør-Varanger Troms og Finnmark 1,4 4 2010 42 Tinfos AS
Øvre Mollisjok kraftverk Karasjok Troms og Finnmark 0,012 0,1 1990 6
Øvre Porsa kraftverk Hammerfest Troms og Finnmark 1,74 11 1962 55 Porsa Kraftlag AS
Aunbekken kraftverk Stjørdal Trøndelag 0,018 0,083 2002 85 Inge Kvaal
Aunfoss kraftverk Grong Trøndelag 29 214 1959 28 NTE Energi
Berdal kraftverk Åfjord Trøndelag 0,2 0,4 1996 40
Bjøråa kraftverk (Høylandet) Høylandet Trøndelag 0,025 0,02 1999 71 Nils Aun Okstad
Blikåsbekken kraftverk Indre Fosen Trøndelag 0,004 0,016 2000 30
Bogna kraftverk Snåsa Trøndelag 57 154,8 1971 290 NTE Energi
Brandåa kraftverk Rindal Trøndelag 4,1 15,8 2009 373 Svorka Energi AS
Bratsberg kraftverk Trondheim Trøndelag 124 672,6 1977 147 Statkraft Energi
Brattingfoss kraftverk Steinkjer Trøndelag 10,7 31 1955 118 NTE Energi
Brattset kraftverk Rennebu Trøndelag 80 402,3 1982 269 Kraftverkene i Orkla DA
Breivold kraftverk Åfjord Trøndelag 1 4,7 2001 90 Breivold Energi AS
Breksillan kraftverk Namsos Trøndelag 0,033 0,18 1997 70 Oddvar Kjelbotn
Brudalsbekken kraftverk Indre Fosen Trøndelag 0,022 0,02 1998 100
Bruvollelva kraftverk Snåsa Trøndelag 3,8 12,4 2010 117 Småkraft AS
Buru mikrokraftverk Midtre Gauldal Trøndelag 0,015 0,018 2008 104
Byaelva kraftverk Levanger Trøndelag 0,1 0,2 2006 28 Byakraft AS
Byafossen kraftverk Steinkjer Trøndelag 6 30,1 1936 8 NTE Energi
Dahlefoss kraftverk Flatanger Trøndelag 0,98 4,8 2009 17 Småkraft AS
Dalabekken kraftverk Melhus Trøndelag 0,022 0,06 2009 50 Ole Petter Estenstad
Djupå kraftverk Hitra Trøndelag 0,008 0,05 1998 50 Djupå Einar
Døla kraftverk Steinkjer Trøndelag 2,1 5,1 2011 169 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Eidsfossen kraftverk (Hemne) Heim Trøndelag 0,4 1,7 1922 31 TrønderEnergi Kraft
Fiskløysa kraftverk Lierne Trøndelag 5,1 17,9 2018 187 Småkraft Green Bond 1 AS
Fjelna kraftverk Heim Trøndelag 4,83 12,3 2015 90 Nordic Power AS
Fjerdingelva kraftverk Grong Trøndelag 5,1 17 2022 88 Fjerdingelva AS
Fjæremsfoss kraftverk Trondheim Trøndelag 18 80,1 1957 27 Statkraft Energi
Follafoss kraftverk Steinkjer Trøndelag 48,1 193 2005 175 NTE Energi
Fossan kraftverk Tydal Trøndelag 2,5 12,2 2000 40 Statkraft Energi
Fossum Mølle og elektrisitetsverk Midtre Gauldal Trøndelag 0,06 0,36 2002 12 Fossum Mølle og elektrisitetsverk ANS
Frilsjøen mikrokraftverk Orkland Trøndelag 0,09 0,5 2001 167 Skaråa Kraft AS
Funna kraftverk Meråker Trøndelag 20,6 68 2007 336 NTE Energi
Føssa kraftverk Orkland Trøndelag 1,77 4,4 2011 313 Føssa Kraftverk AS
Gaula kraftverk Holtålen Trøndelag 3 16 1905 79 Midt Energi AS
Gautvella kraftverk Rennebu Trøndelag 1,7 5 2007 285 Gautvella Kraftverk AS
Gisnafallet kraftverk Oppdal Trøndelag 2,9 7,5 2009 85 Gisnafallet Kraftverk AS
Gjersvik kraftverk Røyrvik Trøndelag 0,3 0,9 2012 101 Gjersvik Kraft AS
Glisja kraftverk Midtre Gauldal Trøndelag 0,075 0,157 2000 120
Grana kraftverk Rennebu Trøndelag 75 305 1982 460 Kraftverkene i Orkla DA
Gravbrøtfoss kraftverk Snåsa Trøndelag 2,1 8,2 2009 59 Gravbrøtfoss Kraft AS
Gresslifoss kraftverk Tydal Trøndelag 21 108 1966 34 Statkraft Energi
Gryta kraftverk Rindal Trøndelag 1,5 4 2009 223 Småkraft Uspp 1 AS
Grytdalen kraftverk Heim Trøndelag 1,3 5,3 2012 50 Svorka Energi AS
Grøndalselva kraftverk (Grong) Grong Trøndelag 9,6 32 2022 92 Grøndalselva AS
Grønningselva kraftverk Levanger Trøndelag 0,95 2,7 2019 45 Mokraft AS
Gudåa kraftverk Meråker Trøndelag 4,6 11 2020 248 Meraker Kraft AS
Gåslonelva kraftverk Indre Fosen Trøndelag 0,6 1,2 2001 100 Gåslunelva Kraftverk AS
Hagaelva kraftverk Heim Trøndelag 0,84 1,2 2005 70 Hagaelva Energi AS
Halvdagsåa kraftverk Selbu Trøndelag 0,8 2,4 2014 200 Halvdagsåa Kraft AS
Hammerbekken kraftverk Skaun Trøndelag 0,05 0,1 2005 40
Hammerstrand kraftverk Skaun Trøndelag 0,7 2,2 1920 175 Småkraft AS
Hansfoss kraftverk Levanger Trøndelag 1,3 4,4 1988 48 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Hasselelva kraftstasjon Indre Fosen Trøndelag 1,1 2,7 1980 60 Rissa Kraftlag SA
Haukvik kraftverk Heim Trøndelag 2,6 7,5 1987 310 Haukvik Kraft AS
Havdal kraftverk Lierne Trøndelag 2,3 10 2009 51 Småkraft AS
Hegsetdammen kraftverk Tydal Trøndelag 0,28 0,9 2015 29 Statkraft Energi
Hegsetfoss kraftverk Selbu Trøndelag 33 19 1962 71 Statkraft Energi
Herjåa kraftverk Midtre Gauldal Trøndelag 0,3 1,4 2012 53 Herjåa Kraft AS
Hestdal kraftverk Indre Fosen Trøndelag 1,1 4 2005 120 Hestdal E-Verk AS
Hindbergelva kraftverk Inderøy Trøndelag 0,5 1,3 2009 121 Sørsida Kraft AS
Holmbekken kraftverk Stjørdal Trøndelag 0,0045 0,018 1997 100 Florholmen Birger A
Hopla kraftverk Levanger Trøndelag 0,0095 0,034 2004 20
Hurunda kraftverk Rennebu Trøndelag 0,3 1,1 2006 109 Hurunda Kraft AS
Hynna kraftverk Tydal Trøndelag 4,5 13,5 2013 136 Hynna Kraft AS
Håen kraftverk Melhus Trøndelag 30 150 1966 215 TrønderEnergi Kraft
Hårstadbekken kraftverk Åfjord Trøndelag 0,005 0,015 2001 35
Indreitselva kraftverk Heim Trøndelag 0,43 1,4 2008 151 Indreitselva Minikraftverk AS
Ingstad kraftverk Stjørdal Trøndelag 0,1 0,5 2007 100 Ingstad Kraft AS
Jora kraftverk Rennebu Trøndelag 1,3 4,1 2008 351 Jora Kraftverk AS
Julfoss kraftverk Stjørdal Trøndelag 2,4 7,1 2009 58 Julfoss Kraftverk AS
Julskaret kraftverk Selbu Trøndelag 7 34,8 1968 107 Selbu Energiverk AS
Kalvåa kraftverk Selbu Trøndelag 0,3 0,8 2000 79 Kristian Stokke
Kjærnes kraftverk Røyrvik Trøndelag 1 3,1 2009 213 Rustad Energi AS
Knutfoss kraftverk Grong Trøndelag 4,9 16,5 2010 62 Småkraft AS
Koabekken kraftverk Inderøy Trøndelag 0,016 0,015 1999 80 Aksel Støre
Kuråsfoss kraftverk Røros Trøndelag 10,6 56 1952 48 Ren Røros Strøm AS
Kvennhusbekken kraftverk Stjørdal Trøndelag 0,004 0,02 2004 100 Storflora
Kvernhusbekken kraftverk Steinkjer Trøndelag 0,1 0,1 2007 245 Grønnmyra AS
Kvernstad kraftverk Orkland Trøndelag 2,8 9,1 2008 280 Kvernstad Kraft AS
Kysinga kraftverk Rindal Trøndelag 1,3 4 2010 135 Svorka Energi AS
Langsteinelva kraftverk Stjørdal Trøndelag 0,09 0,1 1997 26
Langåsfoss kraftverk Levanger Trøndelag 1,1 3,2 1987 80 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Lauvsnes kraftverk Flatanger Trøndelag 1,4 7,3 2008 16 Småkraft AS
Leirbekken kraftverk Orkland Trøndelag 0,9 3,1 1915 120 Orkland Energi Produksjon AS
Leirfossene kraftverk Trondheim Trøndelag 45 145,8 2008 61 Statkraft Energi
Liafoss kraftverk Nærøysund Trøndelag 2,9 17,6 1949 45 Albert Collett
Liavatn kraftverk Nærøysund Trøndelag 1,8 11,8 1962 56 Albert Collett
Linvasselv kraftverk Lierne Trøndelag 25 110,5 1962 107 NTE Energi
Litj-Hena kraftverk Tydal Trøndelag 4,9 10,2 2014 261 Litj-Hena Kraftverk AS
Litlelva kraftverk Namsskogan Trøndelag 1,4 2,7 2009 140 Ulvig Kiær AS
Løkaunet kraftverk Trondheim Trøndelag 9 30 1926 51 Statkraft Energi
Malmo elektrisitetsverk Steinkjer Trøndelag 0,7 2,3 1997 100 Malmo Elektrisitetsverk AS
Mela kraftverk Snåsa Trøndelag 3,7 12,7 2017 260 Småkraft Green Bond 1 AS
Meråker kraftverk Meråker Trøndelag 86,8 463,8 1994 264 NTE Energi
Morkenfoss kraftverk Flatanger Trøndelag 2,1 11,3 1986 55 Småkraft AS
Mosbekken kraftverk Skaun Trøndelag 0,006 0,032 2005 30
Mosvik kraftverk Inderøy Trøndelag 37 96 1984 205 NTE Energi
Mælafoss kraftverk Stjørdal Trøndelag 1,2 3,1 1918 38 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Mølnåa kraftverk Selbu Trøndelag 1,5 4,2 2020 132 Selbu Energiverk AS
Mørre kraftverk Åfjord Trøndelag 13,5 54 1977 84 TrønderEnergi Kraft
Nea kraftverk Tydal Trøndelag 177 733,8 1960 377 Statkraft Energi
Nedalsfoss kraftverk Tydal Trøndelag 27 68 1974 98 Statkraft Energi
Nedre Fiskumfoss kraftverk Grong Trøndelag 41,5 302 1946 34 NTE Energi
Nedre Leirfoss kraftverk Trondheim Trøndelag 2,4 18,4 1910 27 Statkraft Energi
Nedre Nea kraftverk Selbu Trøndelag 67 410,6 1989 98 Statkraft Energi
Nunelva kraftverk Åfjord Trøndelag 0,3 1,2 1949 139 TrønderEnergi Kraft
Nystavnbekken kraftverk Levanger Trøndelag 0,022 0,03 1999 105
Nyvikelva kraftverk Røyrvik Trøndelag 2,1 6 2015 83 Småkraft AS
Ola Rise kraftverk Midtre Gauldal Trøndelag 0,02 0,06 1981 4
Ormhaugfossen kraftverk Røros Trøndelag 1,2 6 2008 5 Ren Røros Strøm AS
Ormsetfoss kraftverk Steinkjer Trøndelag 40 77 1988 384 NTE Energi
Otertjønnbekken kraftverk Inderøy Trøndelag 0,035 0,04 2008 125 Karlsen Eivind
Rabb-bekken kraftverk Stjørdal Trøndelag 0,2 0,4 2016 155 Watts Up ? AS
Raubergfossen kraftverk Holtålen Trøndelag 2,7 11,8 1996 61 Midt Energi AS
Reinåa kraftverk Meråker Trøndelag 5,4 13,2 2021 355 Meraker Kraft AS
Rensjø kraftverk Selbu Trøndelag 1,25 4,2 2007 45 Selbu Energiverk AS
Rise kraftverk (Hauka) Midtre Gauldal Trøndelag 0,035 0,1 1979 5
Rodal kraftverk Heim Trøndelag 1,7 6,1 2011 155 Rodal Kraft AS
Ryånda kraftverk Orkland Trøndelag 0,9 2,3 2008 185 Ryånda Kraftverk AS
Rørvikbekken kraftstasjon Indre Fosen Trøndelag 0,011 0,03 1997 105
Røstad kraftverk Indre Fosen Trøndelag 2,8 5,5 2010 83 Nordic Power AS
Røyrvikfoss kraftverk Røyrvik Trøndelag 16 88 1965 28 NTE Energi
Råfossen kraftverk Midtre Gauldal Trøndelag 0,35 1,2 2008 33 Midt Energi AS
Sagbergfossen kraftverk Melhus Trøndelag 1,2 4 1916 27 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Sagelva kraftverk (Stjørdal) Stjørdal Trøndelag 2,8 8,6 2019 162 Sagelva Kraftverk AS
Salsbruket kraftverk Nærøysund Trøndelag 1,5 11,4 1988 15 Albert Collett
Sama kraftstasjon Melhus Trøndelag 8 25 1979 51 TrønderEnergi Kraft
Scheldefoss kraftverk Flatanger Trøndelag 1,4 6,2 1994 22 Småkraft AS
Seterfossen kraftverk Namsskogan Trøndelag 3,8 10 2021 62 Seterfossen Kraftverk AS
Seteråa kraftverk Tydal Trøndelag 1 2,8 2006 332 Seteråa Kraft AS
Simsfossen kraftverk Skaun Trøndelag 0,4 1,5 1921 17 TrønderEnergi Kraft
Skauma Kraftverk Rennebu Trøndelag 0,9 2,8 1999 180 Kvikne-Rennebu Kraftlag AS
Skipelva kraftverk Osen Trøndelag 0,4 2,1 2011 57 Skipelva Kraftverk AS
Skjenaldfoss kraftverk Orkland Trøndelag 6,1 27,2 1906 64 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Skjerva kraftverk Orkland Trøndelag 3,1 8,2 2021 250 Skjerva Kraft AS
Skjærlivatn kraftverk Åfjord Trøndelag 2,6 7 1993 121 TrønderEnergi Kraft
Skogelva kraftverk Steinkjer Trøndelag 0,4 1,8 2015 69 Skogelva Kraftverk AS
Skorovasselva kraftverk Namsskogan Trøndelag 0,1 0,3 1997 235 Skorovaskraft AS
Skråstadbekken kraftverk Indre Fosen Trøndelag 0,006 0,02 1999 40
Skulbørstadfoss kraftverk Stjørdal Trøndelag 0,5 1,3 1910 22 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Slind kraftverk Selbu Trøndelag 25 70,6 1985 178 Selbu Energiverk AS
Sokna kraftverk Melhus Trøndelag 30 155 1964 181 TrønderEnergi Kraft
Storåselva kraftverk Snåsa Trøndelag 25,5 88,9 2018 124 NTE Energi
Strindmoelva kraftverk Snåsa Trøndelag 0,018 0,053 1997 15
Styggtjønna mikrokraftverk Orkland Trøndelag 0,022 0,2 2003 174 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Sundfossen kraftverk Steinkjer Trøndelag 2,2 6,6 1998 4 NTE Energi
Sundli kraftverk Orkland Trøndelag 1,4 5,3 2015 207 Sundlikraft AS
Svartelva kraftverk Indre Fosen Trøndelag 14 53 1959 107 TrønderEnergi Kraft
Svean kraftverk Trondheim Trøndelag 27 106 1939 55 Statkraft Energi
Svorkmo kraftverk Orkland Trøndelag 55 270 1983 98 Kraftverkene i Orkla DA
Sya kraftverk Orkland Trøndelag 1,2 4 2009 193 Sya Kraft AS
Sylsjø kraftverk Tydal Trøndelag 3,3 8,8 2009 19 Statkraft Energi
Søa kraftverk Heim Trøndelag 37 195 1967 273 TrønderEnergi Kraft
Sølbergfallet kraftverk Orkland Trøndelag 0,3 1,4 1921 9 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Sørmeland kraftverk Osen Trøndelag 0,0075 0,02 2003 65
Søtvik Microkraftverk Ørland Trøndelag 0,09 0,2 2005 105 Kolbjørn Søtvik
Teksdal kraftverk Ørland Trøndelag 2,6 12,9 1941 38 Fosenkraft Energi AS
Tevla kraftverk Meråker Trøndelag 49,6 106,7 1994 164 NTE Energi
Tua kraftverk Steinkjer Trøndelag 1,8 4,9 2010 132 Småkraft AS
Tunnsjø kraftverk Lierne Trøndelag 30,4 145,8 1963 60 NTE Energi
Tunnsjødal kraftverk Namsskogan Trøndelag 176 813 1963 237 NTE Energi
Tunnsjøfoss kraftverk Røyrvik Trøndelag 8,5 28 1986 8 NTE Energi
Tverråa kraftverk Steinkjer Trøndelag 0,9 2,6 2015 239 Tverråa Kraft AS
Tya kraftverk Tydal Trøndelag 42 189 1964 203 Statkraft Energi
Tynna kraftverk Rennebu Trøndelag 0,1 0,4 1913 90 Tynna Kraftverk SA
Tømmerdal kraftverk Indre Fosen Trøndelag 0,9 2,2 2003 125 Småkraft AS
Tørnes kraftverk Midtre Gauldal Trøndelag 0,055 0,2 1932 10
Ugedal kraftverk Åfjord Trøndelag 0,6 1,4 2006 94 Ugedal Energi AS
Ulefoss kraftverk (Opløvassdraget) Nærøysund Trøndelag 2,1 15,4 1931 29 Albert Collett
Ulvilla kraftverk Verdal Trøndelag 1,1 4,3 1989 84 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Usma kraftverk (Selbu) Selbu Trøndelag 9,98 36,5 2013 288 Usma Kraft AS
Uthusbekken kraftverk Selbu Trøndelag 0,009 0,045 2000 16
Utistubekken kraftverk Indre Fosen Trøndelag 0,025 0,058 1995 70
Vada kraftverk Steinkjer Trøndelag 0,4 0,9 2003 127 Vadakraft DA
Valsøyfjord kraftverk Heim Trøndelag 4,3 17 1994 187 Svorka Energi AS
Vannebo kraftverk Overhalla Trøndelag 0,8 3,8 1914 107 Chr. Salvesen & Chr. Thams’s Communications
Venna kraftverk Heim Trøndelag 2,8 9,8 2013 185 Småkraft Green Bond 2 AS
Vessingfoss kraftverk Tydal Trøndelag 41 88 1971 55 Statkraft Energi
Vik kraftverk (Åfjord) Åfjord Trøndelag 1,1 6 1952 89 TrønderEnergi Kraft
Voldsetelva kraftverk Steinkjer Trøndelag 4,9 16 2013 140 LHI Solarwind Hydro Voldsetelva 2645
Vollabekken kraftverk Indre Fosen Trøndelag 1 2,6 2012 198 Vollakraft AS
Vollselva kraftverk Stjørdal Trøndelag 0,006 0,006 2004 9
Vorma kraftverk Orkland Trøndelag 1,6 6,9 1939 82 Orkland Energi Produksjon AS
Vuttudal kraftverk Orkland Trøndelag 0,09 0,5 2005 60 Johan Vuttudal
Væla kraftverk Tydal Trøndelag 0,9 3,2 2014 75 Væla Kraft AS
Ytteråa kraftverk Høylandet Trøndelag 0,3 0,9 2003 43 Ytteråa Kraftverk AS
Østli kraftverk Namsskogan Trøndelag 0,5 1,4 2016 165 Østli Minikraft AS
Øverdal kraftverk Åfjord Trøndelag 0,5 3,2 2012 182 Øverdal Kraftverk AS
Øvre Fiskumfoss kraftverk Grong Trøndelag 7,6 55,7 1976 7 NTE Energi
Øvre Leirfoss kraftverk Trondheim Trøndelag 3,1 24,1 1901 34 Statkraft Energi
Åsmulfoss kraftverk Grong Trøndelag 12 85 1971 10 NTE Energi
Aall-Ulefoss kraftverk Nome Vestfold og Telemark 5,7 44 1948 11 Ringerikskraft Produksjon
Bergesåi kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 3,5 10,1 2022 232 Foldsæ Bergsåi AS
Berlifoss kraftverk Nissedal Vestfold og Telemark 9,5 50 1958 29 Å Energi Vannkraft
Bjordalen kraftverk Hjartdal Vestfold og Telemark 2,9 10 1960 50 Skagerak Kraft
Bjordøla kraftverk Hjartdal Vestfold og Telemark 0,13 0,3 2005 25 Nordbø Olav S
Bjoråi kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 0,028 0,18 2005 60
Borgen kraftverk Sandefjord Vestfold og Telemark 0,09 0,5 2007 5 Vestfoldmøllene AS
Byrte kraftverk Tokke Vestfold og Telemark 22 137,8 1969 295 Statkraft Energi
Dalsfos Øst kraftverk Kragerø Vestfold og Telemark 7,6 35,5 2021 22 Skagerak Kraft
Deilbekken kraftverk Drangedal Vestfold og Telemark 0,027 0,1 2005 70 Svein Morten Sydtveit
Dynjanfoss kraftverk Nissedal Vestfold og Telemark 33 160 1951 81 Å Energi Vannkraft
Eidet kraftverk Skien Vestfold og Telemark 2,3 15,9 1960 5 Skagerak Kraft
Eidsfoss kraftverk (Nome) Nome Vestfold og Telemark 15 84 1964 10 Norsjøkraft AS
Eidsfoss kraftverk (Holmestrand) Holmestrand Vestfold og Telemark 0,9 3,2 1903 18 Aktieselskapet Eidsfos Verk
Finndøla kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 104 280 1972 303 Finndøla Kraftverk DA
Fjellet kraftverk Skien Vestfold og Telemark 4 15,5 2015 183 Løvenskiold-Fossum Kraft AS
Fjone kraftverk Nissedal Vestfold og Telemark 50 130 1970 258 Skagerak Kraft
Flatlandsåi kraftverk Kviteseid Vestfold og Telemark 1,3 4,9 2006 348 Vrådal Kraft AS
Flittig kraftverk Skien Vestfold og Telemark 5,5 31 1962 148 Løvenskiold Fossum Kraft
Follsjå kraftverk Notodden Vestfold og Telemark 2,8 14,5 2015 104 Follsjå Kraft AS
Fossum kraftverk Skien Vestfold og Telemark 0,8 4,5 1908 17 Løvenskiold Fossum Kraft
Fritzøe kraftverk Larvik Vestfold og Telemark 3,3 13,2 1901 23 Fritzøe Skoger M S Treschow
Frøvik gård kraftverk Kragerø Vestfold og Telemark 0,006 0,038 1996 62
Frøystul kraftverk Tinn Vestfold og Telemark 45 186 1995 61 Hydro Energi AS
Gausbu kraftverk Tokke Vestfold og Telemark 7,2 33,4 1996 88 Skafså Kraftverk ANS
Gjuvåa kraftverk Hjartdal Vestfold og Telemark 4,8 14,5 2021 282 Gjuvåa Kraftverk AS
Gjøv kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 0,095 0,5 2006 23 Stein Helge Lassemo
Godal kraftverk Skien Vestfold og Telemark 0,5 1,5 2015 111 Løvenskiold-Fossum Kraft AS
Grunnåi kraftverk Seljord Vestfold og Telemark 25 66 2006 387 Grunnåi Kraftverk AS
Grytåi kraftverk Nissedal Vestfold og Telemark 0,9 3 2012 117 Skagerak Kraft
Grønvollfoss kraftverk Notodden Vestfold og Telemark 32 170 1933 23 Skagerak Kraft
Halle mikrokraftverk Larvik Vestfold og Telemark 0,02 0,1 2006 10 Brunlanes Historielag
Haukeli kraftverk Vinje Vestfold og Telemark 5 38,2 1957 265 Statkraft Energi
Haukrei kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 16 48 1992 103 Skagerak Kraft
Heggtveit kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 1,7 4,5 2015 350 Småkraft Green Bond 2 AS
Heiåi kraftverk (Kviteseid) Kviteseid Vestfold og Telemark 0,4 1,2 2008 290 Vrådal Kraft AS
Heiåi kraftverk Seljord Vestfold og Telemark 2,4 7,6 2012 245 Heikraft AS
Helle Bruk kraftverk Kragerø Vestfold og Telemark 0,6 1,1 1945 36 Helle Bruk AS
Hjartdøla kraftverk Hjartdal Vestfold og Telemark 120 500 1958 555 Skagerak Kraft
Hogga kraftverk Nome Vestfold og Telemark 17 91,9 1987 12 Statkraft Energi
Hogstad kraftverk Siljan Vestfold og Telemark 9,6 37 1912 136 Skagerak Kraft
Holdal kraftverk Vinje Vestfold og Telemark 1,3 3,5 2012 216 Holdalbekk Kraft AS
Hovuduk kraftverk Seljord Vestfold og Telemark 0,5 1,4 2003 208 Hovuduk Kraftverk AS
Husvollåe kraftverk Tinn Vestfold og Telemark 6 19,2 2022 256 Husvollåe Kraft AS
Høgefoss kraftverk Nissedal Vestfold og Telemark 33,5 172,6 1919 64 Å Energi Vannkraft
Juvet kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 0,5 1,4 2002 135 Juvet Kraft AS
Kammerfoss kraftverk Kragerø Vestfold og Telemark 1,9 9 1958 6 Skagerak Kraft
Kiste kraftverk Siljan Vestfold og Telemark 5,9 22 1916 46 Skagerak Kraft
Kjela kraftverk Vinje Vestfold og Telemark 60 218 1979 185 Statkraft Energi
Klosterfoss kraftverk Skien Vestfold og Telemark 13 68,3 1969 5 Skien Kraftproduksjon AS
Kvennhusåi kraftverk Seljord Vestfold og Telemark 1 3 1999 213 Kvennhusåi Kraftverk AS
Kvernhusfossen kraftverk (Kragerø) Kragerø Vestfold og Telemark 0,011 0,027 1993 24
Kvitingen kraftverk Midt-Telemark Vestfold og Telemark 0,3 1,5 1926 217 Telemark Energi Produksjon AS
Kvitåi kraftverk Tinn Vestfold og Telemark 2,6 6,2 2019 268 Småkraft AS
Kvåmm kraftverk Vinje Vestfold og Telemark 0,017 0,052 2003 190
Langfoss kraftverk Kragerø Vestfold og Telemark 2,4 11,7 1955 8 Skagerak Kraft
Lauvstad kraftverk Drangedal Vestfold og Telemark 1,9 6,4 2022 102 Lauvstad Kraftverk AS
Lien kraftverk Kragerø Vestfold og Telemark 0,0025 0,007 1998 18
Lio kraftverk Tokke Vestfold og Telemark 43 243 1969 352 Statkraft Energi
Middøla kraftverk Tinn Vestfold og Telemark 4,5 12,1 2014 275 Småkraft AS
Mjella kraftverk Notodden Vestfold og Telemark 0,2 1 2007 152 Brekke Gård Hedegart
Mo kraftverk Skien Vestfold og Telemark 2,3 16,3 1908 65 Løvenskiold Fossum Kraft
Moe kraftverk Bamble Vestfold og Telemark 0,005 0,031 1992 60
Moflåt kraftverk Tinn Vestfold og Telemark 30 140 1954 47 Hydro Energi AS
Momrak kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 1 3 2011 194 Momrak Kraftlag AS
Mydalen kraftverk Hjartdal Vestfold og Telemark 7 30 1959 126 Skagerak Kraft
Mæl kraftverk Tinn Vestfold og Telemark 37,5 185 1957 45 Hydro Energi AS
Mærdalsåi kraftverk Kviteseid Vestfold og Telemark 0,4 1 2008 279 Vrådal Kraft AS
Mår kraftverk Tinn Vestfold og Telemark 180 1016 1948 820 Statkraft Energi
Nape kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 1,9 7,6 2013 145 Nape Kraft AS
Naurak kraftverk Nissedal Vestfold og Telemark 0,4 0,7 2000 165 Naurak Kraftverk AS
Nedre Urdalen kraftverk Tinn Vestfold og Telemark 0,7 1,6 2017 82 Nedre Urdalen Minikraftverk AS
Nisserdam kraftverk Nissedal Vestfold og Telemark 1,8 12 1985 5 Å Energi Vannkraft
Nordbøåna kraftverk Nissedal Vestfold og Telemark 1,6 3,5 2012 193 Nordbøåna Kraft AS
Nye Suvdøla kraftverk Drangedal Vestfold og Telemark 9 44,6 2019 347 Drangedal Kraft AS
Nørsteteig kraftverk Seljord Vestfold og Telemark 0,1 0,4 2006 98 Nørsteteig Kraftverk AS
Odberg kraftverk Larvik Vestfold og Telemark 0,08 0,5 2012 134 Odberg Kraftlag AS
Osen kraftverk (Kviteseid) Kviteseid Vestfold og Telemark 16,5 67,5 1954 92 Skafså Kraftverk ANS
Oterholt kraftverk Midt-Telemark Vestfold og Telemark 0,9 5 1932 22 Telemark Energi Produksjon AS
Reiersdalen kraftverk Drangedal Vestfold og Telemark 0,0037 0,02 1996 45 Norem Olav
Reinstaul kraftverk Seljord Vestfold og Telemark 0,018 0,1 1996 175 Reinstaul Kraft AS
Rekåa kraftverk Notodden Vestfold og Telemark 0,6 1,7 2009 90 Rekåa Kraftverk AS
Rui kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 0,4 1,8 2000 50 Rui kraftverk AS
Sagabekken 1 kraftverk Seljord Vestfold og Telemark 0,4 1,6 2006 140 Reinstaul Kraft AS
Sagabekken 2 kraftverk Seljord Vestfold og Telemark 0,325 1,3 2009 195 Reinstaul Kraft AS
Sagabekken 3 kraftverk Seljord Vestfold og Telemark 0,2 0,5 2009 185 Reinstaul Kraft AS
Sagfossen kraftverk (Siljan) Siljan Vestfold og Telemark 0,8 3,1 1919 12 Skagerak Kraft
Skogbuåna kraftverk Nissedal Vestfold og Telemark 0,86 2,2 2002 105 Småkraft AS
Skotfoss kraftverk Skien Vestfold og Telemark 24 161,8 1953 10 Skien Kraftproduksjon AS
Skree kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 6,6 39,5 1995 55 Skafså Kraftverk ANS
Slettevann kraftverk Skien Vestfold og Telemark 0,7 3 1975 10 Løvenskiold Fossum Kraft
Smørklepp I kraftverk Vinje Vestfold og Telemark 0,3 2,2 1982 10 Statkraft Energi
Smørklepp II kraftverk Vinje Vestfold og Telemark 0,3 1,8 1999 9 Statkraft Energi
Soks kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 1 4 2009 190 Småkraft Green Bond 2 AS
Songa kraftverk Vinje Vestfold og Telemark 140 575 1964 287 Statkraft Energi
Stegaros kraftverk Tinn Vestfold og Telemark 2 9,9 2002 37 Tinn Energi Produksjon AS
Strand I kraftverk Hjartdal Vestfold og Telemark 0,004 0,014 2009 106
Straumstøyl kraftverk Vinje Vestfold og Telemark 0,4 0,8 2006 505 Jon Lindestad Bakken
Sundsbarm kraftverk Seljord Vestfold og Telemark 103 430 1970 480 Skagerak Kraft
Suvdal (Buvasselva) kraftverk Drangedal Vestfold og Telemark 1,4 4,7 2004 97 Drangedal Kraft AS
Suvdal (Kleppsvatn) kraftverk Drangedal Vestfold og Telemark 1,5 5 2004 102 Drangedal Kraft AS
Svelgfoss kraftverk Notodden Vestfold og Telemark 96 540 1958 69 Hydro Energi AS
Søråi (Momrak) kraftverk Fyresdal Vestfold og Telemark 0,035 0,1 2000 30
Såheim kraftverk Tinn Vestfold og Telemark 189 1022 1915 269 Hydro Energi AS
Tinfos I kraftverk Notodden Vestfold og Telemark 41 191 1955 29 Tinfos AS
Tinfos II kraftverk Notodden Vestfold og Telemark 3,5 10 1912 29 Tinfos AS
Tinnkraft Tinn Vestfold og Telemark 2,9 6,3 2008 59 Tinnkraft AS
Tjønnefoss kraftverk Nissedal Vestfold og Telemark 6 36 1966 18 Å Energi Vannkraft
Tokke kraftverk Tokke Vestfold og Telemark 430 2140 1961 393 Statkraft Energi
Toklev kraftverk Siljan Vestfold og Telemark 4,8 20 1921 85 Skagerak Kraft
Trollkraft kraftverk Vinje Vestfold og Telemark 0,2 0,8 2001 220 Trollkraft AS
Trontveitåna kraftverk Nissedal Vestfold og Telemark 1,2 3,8 2019 194 Vest-Telemark Kraftlag AS
Tuddal kraftverk Hjartdal Vestfold og Telemark 1,6 3,7 2011 248 Tuddal Kraft AS
Tveiten kraftverk Seljord Vestfold og Telemark 0,04 0,2 2004 72 Tveiten Kraft AS
Tveitereidfoss kraftverk Kragerø Vestfold og Telemark 2,6 13,7 1955 9 Skagerak Kraft
Ulefoss kraftverk Nome Vestfold og Telemark 6,4 45,5 1963 10 Ulefoss Kraftverk DA
Uvdal kraftverk Midt-Telemark Vestfold og Telemark 0,037 0,1 1993 113
Vafoss kraftverk Kragerø Vestfold og Telemark 4,6 23 1954 13 Skagerak Kraft
Vemork kraftverk Tinn Vestfold og Telemark 204 953 1971 300 Hydro Energi AS
Vesle Kjela kraftverk Vinje Vestfold og Telemark 8,5 31 2021 61 Statkraft Energi
Vinje kraftverk Vinje Vestfold og Telemark 300 1060 1964 295 Statkraft Energi
Vrangfoss kraftverk Nome Vestfold og Telemark 35 190 1962 23 Norsjøkraft AS
Åmdal kraftverk Tokke Vestfold og Telemark 21 102 1953 252 Skafså Kraftverk ANS
Åmot kraftverk (Skien) Skien Vestfold og Telemark 2,2 8,9 2012 170 Løvenskiold-Fossum Kraft AS
Åmotsfoss kraftverk Nissedal Vestfold og Telemark 3,8 22,4 2021 5 Åmotsfoss Kraft AS
Årlifoss kraftverk Notodden Vestfold og Telemark 22 131 1915 16 Skagerak Kraft
Ås kraftverk Skien Vestfold og Telemark 1 6,2 1908 19 Løvenskiold Fossum Kraft
Aaning kraftverk Stryn Vestland 0,016 0,018 1999 115
Aarskog kraftverk Fitjar Vestland 0,83 3,1 1996 172 Fitjar Kraftlag SA
Aga kraftverk Voss Vestland 0,05 0,3 2007 65
Akslandselva kraftverk Etne Vestland 1,7 6,1 2013 332 Akslandselva Kraftverk AS
Alsaker kraftverk Kvinnherad Vestland 1,2 5 2009 157 Alsaker Kraft AS
Anga kraftverk Sunnfjord Vestland 7,8 21,7 2019 56 Anga Kraft AS
Ardalen kraftverk Vaksdal Vestland 2,5 10,5 1955 125 Småkraft AS
Arna kraftverk Bergen Vestland 2,2 7,6 1934 61 Arna Kraftselskap AS
Aspenes mikrokraftverk Bjørnafjorden Vestland 0,055 0,2 2005 95 Aspenes Mikrokraft J.M. Aspenes
Aurland I kraftverk Aurland Vestland 840 2297 1973 870 Hafslund Eco Vannkraft
Aurland II H kraftverk Aurland Vestland 72 231 1983 480 Hafslund Eco Vannkraft
Aurland II L kraftverk Aurland Vestland 60 227,5 1982 109 Hafslund Eco Vannkraft
Aurland III kraftverk Aurland Vestland 270 351 1979 400 Hafslund Eco Vannkraft
Aurland IV (Vangen) kraftverk Aurland Vestland 38 107 1980 55 Hafslund Eco Vannkraft
Aurland V (Reppa) kraftverk Aurland Vestland 9 29,4 1983 439 Hafslund Eco Vannkraft
Austdøla kraftverk Ullensvang Vestland 1,3 6 2004 147 Austdøla Kraft AS
Bakkeelva kraftverk Askvoll Vestland 2,5 8 2019 222 Trollekraft AS
Bakkefossen kraftverk Sunnfjord Vestland 0,074 0,6 1994 38 Gjerland Nils
Befring kraftverk Sunnfjord Vestland 4,5 20,7 2003 281 Befring Kraft AS
Berge kraftverk Sogndal Vestland 8 16,5 2018 425 Fjærland Kraft AS
Bergselvi kraftverk Luster Vestland 8,9 22,6 2021 491 Bergselvi Kraftverk AS
Bergstø kraftverk Etne Vestland 2,9 9 2009 240 Småkraft AS
Birkås kraftverk Høyanger Vestland 0,71 2,5 2006 161 Småkraft AS
Bjølvo kraftverk Kvam Vestland 98 391 2004 870 Statkraft Energi
Bjørgjo kraftverk Etne Vestland 0,6 2 2009 348 Kambo Energi AS
Bjørndal kraftverk Bremanger Vestland 5 24 2006 102 SFE Produksjon
Bjørndalen kraftverk Voss Vestland 2,3 6,5 2021 167 Teigdalskraft AS
Bjørndalselva kraftverk Sunnfjord Vestland 5,3 18,1 2006 327 Bjørndalen Kraft AS
Bjørsvik kraftverk Alver Vestland 0,5 1,5 1952 50 Lerøy Vest Kraft AS
Bjåstad kraftverk Sogndal Vestland 5,2 11,7 2018 386 Fjærland Kraft AS
Blådalselva kraftverk Masfjorden Vestland 2,7 6,4 2010 246 Småkraft AS
Blåfalli III H kraftverk Kvinnherad Vestland 100 550 1968 303 Sunnhordland Kraftlag
Blåfalli III L kraftverk Kvinnherad Vestland 5 17 1976 61 Sunnhordland Kraftlag
Blåfalli IV kraftverk Kvinnherad Vestland 14 70 1981 150 Sunnhordland Kraftlag
Blåfalli V kraftverk Kvinnherad Vestland 8,5 26 2002 56 Sunnhordland Kraftlag
Blåfalli Vik kraftverk Kvinnherad Vestland 235 810 2007 375 Sunnhordland Kraftlag
Blålid kraftverk Bremanger Vestland 0,6 2 2007 95 Blålid Kraft AS
Blåsvagrova mikrokraftverk Sunnfjord Vestland 0,017 0,07 2005 120
Boge 1 kraftverk Vaksdal Vestland 1,35 6,1 2007 209 Boge Kraft AS
Boge 2 kraftverk Vaksdal Vestland 1,25 5,5 2008 262 Boge Kraft AS
Borgund kraftverk Lærdal Vestland 212 985 1974 873 Østfold Energi
Botna kraftverk Sogndal Vestland 1,9 6,5 2020 332 Botna Kraft AS
Botnabakken kraftverk Sunnfjord Vestland 0,2 0,5 2009 125 Botnabakken Kraft AS
Botneelva kraftverk Kvinnherad Vestland 0,4 1,2 2005 310 Botnaelva Kraftverk AS
Botnaelva kraftverk Vaksdal Vestland 0,862 3,2 2007 159 Sørdalskraft AS
Brattabøelvi kraftverk Ullensvang Vestland 4,4 9 2022 245 Brattabøelvi Kraft AS
Bratthus kraftverk Bjørnafjorden Vestland 0,68 2 2012 190 Bratthus Kraftverk AS
Breidalselva kraftverk Gloppen Vestland 0,9 5,4 2016 350 Langedalselva Kraft AS
Brekkefossen kraftverk Gloppen Vestland 3,9 18,5 2005 68 Hope Energi AS
Brekkefossen kraftverk (Fjaler) Fjaler Vestland 3,8 9,6 2018 86 Brekkefossen Kraftverk AS
Briksdal minikraftverk Stryn Vestland 0,6 2,5 2007 66 Briksdal Minikraft AS
Brulandsfossen kraftverk Sunnfjord Vestland 12,5 59,3 1934 20 Eviny Fornybar
Bråberg kraftverk Ullensvang Vestland 2 6,4 2018 153 Bråberg Kraft AS
Budalselva kraftverk (Modalen) Modalen Vestland 0,3 1,6 2005 107 Modalen Kraftlag SA
Budalselva kraftverk (Kinn) Kinn Vestland 0,5 3,6 2010 107 Budalselva Kraft AS
Bulko kraftverk Voss Vestland 2,4 7,6 2008 131 Bulko Kraft AS
Byrkjelo kraftverk Gloppen Vestland 13,3 61,5 2007 137 Småkraft Uspp 1 AS
Byro kraftverk Ullensvang Vestland 3,2 9,4 2016 485 Småkraft AS
Børtveit kraftverk Stord Vestland 1,9 9 1921 356 Sunnhordland Kraftlag
Dalane kraftverk Stryn Vestland 1,4 5,5 1920 118 Stryn Energi AS
Dale kraftverk (Sogndal) Sogndal Vestland 3 12 2005 265 Dale Kraft AS
Dale kraftverk Vaksdal Vestland 150 694 1990 375 Eviny Fornybar
Daleelva kraftverk Gloppen Vestland 2,5 6,8 2017 93 Myklebust Energi AS
Dalelva kraftverk Kvinnherad Vestland 3,1 9,3 2010 137 Dalelvo Kraft AS
Dalelva kraftverk (Fjaler) Fjaler Vestland 0,9 2,6 2006 125 Dalelva Kraft AS
Dalelva kraftverk (Masfjorden) Masfjorden Vestland 1,7 5,2 2022 114 Dalelva Kraftverk AS
Dalsbekken kraftverk Kvinnherad Vestland 0,7 2,7 2010 434 Myklebustdalen Energi AS
Dauremål kraftverk Bremanger Vestland 5 15,1 2007 172 SFE Produksjon
Duvedalen kraftverk Gulen Vestland 3,3 9,7 2020 270 Småkraft Green Bond 2 AS
Dvergsdalsdalen kraftverk Sunnfjord Vestland 2 7 2010 285 Dvergsdalsdalen Kraftverk AS
Dyrdalselva kraftverk Høyanger Vestland 3,3 9,3 2021 219 Dyrdal Kraft AS
Dyrhovden kraftverk Samnanger Vestland 0,07 0,3 1998 120 Dyrhovden Energi
Dyrnesli kraftverk Høyanger Vestland 6,5 52 1907 314 Vadheim Kraft AS
Dyrstad kraftverk Bremanger Vestland 1 4,8 1999 265 Dyrstad Kraft AS
Døsen mikrokraftverk Luster Vestland 0,09 0,4 2004 93
Egge kraftverk Gloppen Vestland 5 19 2007 322 Egge Kraftverk AS
Eide kraftverk (Stord) Fitjar Vestland 0,09 0,3 2008 210 Eirik M Eide
Eidesfossen kraftverk Ullensvang Vestland 3,8 19,8 1954 70 Hardanger Energi
Eidsfossen kraftverk Gloppen Vestland 9,9 59,1 1917 34 Gloppen Energi AS
Eidsland 1 kraftverk Vaksdal Vestland 0,48 2 2015 123 Eidsland Energi AS
Eidsland 2 kraftverk Vaksdal Vestland 0,63 1,3 2019 243 Eidsland Energi AS
Eikelandsosen kraftverk Bjørnafjorden Vestland 30 95 1986 506 Sunnhordland Kraftlag
Eikemo kraftverk Vaksdal Vestland 3,8 11,9 2023 490 Em Kraftverk Vest AS
Eimstad kraftverk Voss Vestland 0,019 0,111 2002 135
Einungstølsåna kraftverk Ullensvang Vestland 2,8 9,8 2023 175 Einungstølsåna Kraftverk AS
Eiriksdal kraftverk Høyanger Vestland 80 320 2014 568 Statkraft Energi
Eitro kraftverk Bjørnafjorden Vestland 4,1 12,9 2013 510 Eitro Kraftverk AS
Ekkjestølen kraftverk Ullensvang Vestland 4 17,1 2009 461 Småkraft AS
Eldao kraftverk Luster Vestland 9,8 29 2018 201 Eldao Kraftverk AS
Elde kraftverk Bremanger Vestland 1,4 4,5 2022 105 Elde Kraft AS
Eldrevatn kraftverk Lærdal Vestland 5 24 2013 140 Østfold Energi
Engesetelva kraftverk Gulen Vestland 3,2 9,5 2021 318 Småkraft Uspp 1 AS
Erdal kraftverk Eidfjord Vestland 0,8 4,5 2005 132 Erdal Minikraft AS
Espeelvi kraftverk Ullensvang Vestland 4,6 12 2018 615 Espeelvi Kraft AS
Espeland kraftverk Bergen Vestland 1 5 2012 150 Bergen kommune
Espeland kraftverk (Hyllestad) Hyllestad Vestland 0,3 0,7 2015 113 Espeland Minikraftverk AS
Evanger kraftverk Voss Vestland 330 1377 1969 770 Eviny Fornybar
Evebøfoss kraftverk Gloppen Vestland 0,4 2,1 1910 6 Gloppen Energi AS
Fagerdalen kraftverk Vaksdal Vestland 0,8 3,5 2007 42 Fagerdalen Kraftverk AS
Fagerelva mikrokraftverk Stad Vestland 0,035 0,1 2001 55
Fagerlid minikraftverk Stad Vestland 0,3 0,8 2008 75 Fagerlid Minikraftverk AS
Fatland kraftverk Kvinnherad Vestland 1 3,3 2014 157 Fatland Kraft AS
Fivlemyr kraftverk Luster Vestland 2 7,7 1962 230 Hydro Energi AS
Fjellanger kraftverk Vaksdal Vestland 0,8 3,2 2006 100 Fjellanger Kraftverk AS
Fjellhaugen kraftverk Kvinnherad Vestland 0,2 0,4 2008 175 Fjellhaugen Skisenter AS
Flatråker kraftverk Tysnes Vestland 0,9 3,6 2003 40
Fløtre Microkraftverk Gloppen Vestland 0,05 0,2 2000 55 Jan Kåre Fløtre
Folkedal kraftverk Voss Vestland 5 24,7 2013 369 Hardanger Energi
Fossabekken kraftverk Kvinnherad Vestland 0,5 0,7 2011 262 Gjerde Jakob
Fosse kraftverk Vaksdal Vestland 25 143 1954 99 Eviny Fornybar
Fosseelvo mikrokraftverk Kvinnherad Vestland 0,01 0,04 2000
Fossekallen kraftverk (Gloppen) Gloppen Vestland 0,08 0,5 1999 35 Fossheim Kurt
Fossekallen kraftverk (Svelgen) Bremanger Vestland 0,09 0,3 2007 110 Svelgen Kraft AS
Fosseteigen kraftverk Lærdal Vestland 6,2 15,1 2021 142 Kuvelda Kraft AS
Fossheim kraftverk Sunnfjord Vestland 8,3 25,3 1995 326 Fossheim Energiverk AS
Fossheimgardane mikrokraftverk Sunnfjord Vestland 0,1 0,4 2013 115 Fossheimgardane Mikrokraftverk AS
Fossmark kraftverk Vaksdal Vestland 9 43 1917 440 Eviny Fornybar
Frammarsvik kraftverk Sunnfjord Vestland 2,4 8,4 2008 308 Frammarsvik Kraft AS
Freim kraftverk Ullensvang Vestland 0,7 3,6 2013 206 Freim Kraft AS
Fremstedalen kraftverk Sogndal Vestland 0,07 0,2 2007 100 Vikheim Hans Arne
Friheim kraftverk Kvinnherad Vestland 0,027 0,1 2005 235 Kurt Eivind Miljeteig
Frøland kraftverk Samnanger Vestland 21 152 1912 151 Eviny Fornybar
Furebø kraftverk Sunnfjord Vestland 1,1 4,3 2001 205 Fura Kraft AS
Furegardane kraftverk Voss Vestland 5,5 16,1 2014 276 Småkraft AS
Geisdøla kraftverk Luster Vestland 1,3 2,9 2005 79 Geisdøla Kraftverk AS
Geitåni kraftverk Voss Vestland 4,6 15,6 2018 264 Geitåni Kraftverk AS
Gjerde kraftverk Kvinnherad Vestland 1,7 5,7 2007 412 Småkraft AS
Gjerland mikrokraftverk Sunnfjord Vestland 0,0166 0,1 2007 125
Gjesdal kraftverk Sunnfjord Vestland 3,7 10,3 2011 145 Gjesdal Kraft AS
Gjetingsdalen kraftverk Kvinnherad Vestland 2,2 9,7 2007 248 Gjetingsdalen Kraft AS
Gjønaelva kraftverk Bjørnafjorden Vestland 3,2 10,1 2018 238 Gjønaelva Kraftverk AS
Glomnes kraftverk Stryn Vestland 0,3 1,8 2001 40 Glomnes Kraft AS
Gosland kraftverk Voss Vestland 4 11 2016 326 Småkraft Uspp 1 AS
Grasdalen kraftverk Samnanger Vestland 0,64 2,3 2000 86 Kraftkameratane AS
Grimo kraftverk Ullensvang Vestland 1 3,6 2011 363 Grimokraft AS
Grovane kraftverk Sunnfjord Vestland 0,5 1,1 1998 240 Grovane Kraftverk AS
Grunnevatn kraftverk Askvoll Vestland 1,1 4 2016 86 SFE Produksjon
Gryto kraftverk Kvam Vestland 3,5 12 2006 350 Gryto Kraft AS
Grytten mikrokraftverk Askvoll Vestland 0,07 0,078 2000 70 Grytten Arild
Grøndalselva kraftverk Ullensvang Vestland 3,3 9 2021 124 Grøndalselva Kraft AS
Grøneng kraftverk Sunnfjord Vestland 1 6,5 2006 125 Grøneng Kraftverk AS
Grønhaug kraftverk Modalen Vestland 1 5,7 2000 150 Grønhaug Kraftverk A/S
Grønsdal kraftverk Samnanger Vestland 35 144 1948 165 Eviny Fornybar
Grøvla kraftverk Sunnfjord Vestland 2,4 5,5 2011 339 Grøvla Kraft AS
Gråklubben kraftverk Bjørnafjorden Vestland 1,1 3,5 2014 319 Gråklubben Kraftverk AS
Gunnar Jan Gjerland kraftverk Sunnfjord Vestland 0,18 1,3 1995 70 Gunnar Jan Gjerland
Halne kraftverk Eidfjord Vestland 0,01 0,041 2007 60
Hardeland H kraftverk Etne Vestland 24 105 1950 419 Sunnhordland Kraftlag
Hardeland K kraftverk Etne Vestland 12 50 1958 325 Sunnhordland Kraftlag
Hatlestad kraftverk Sogndal Vestland 4,5 8 2018 626 Fjærland Kraft AS
Hattebergsdalen Kraftverk Kvinnherad Vestland 5 24,5 1954 156 Kvinnherad Energi AS
Haugaelva kraftverk Bjørnafjorden Vestland 1,99 7,54 2010 206 Forsøget Haugaelva Småkraftverk AS
Haugafossen kraftverk Ullensvang Vestland 5,4 15 2018 42 Hardanger Energi
Hauge kraftverk Gulen Vestland 0,5 1,7 2010 67 Hauge Minikraftverk AS
Heimseta kraftverk Gloppen Vestland 1 4,6 2008 50 Heimseta Kraftverk AS
Helgheim kraftverk Sunnfjord Vestland 2,7 8 2018 242 Nydalselva Kraft AS
Hellandfoss kraftverk Modalen Vestland 31,5 160 1992 70 Eviny Fornybar
Hellandsfossen kraftverk Modalen Vestland 2,5 8,2 1977 31 Modalen Kraftlag SA
Hellevang kraftverk Sunnfjord Vestland 0,2 0,6 2003 35 T D G Hellevang Energi Tor Dag Gulbrandsen
Herand kraftverk Ullensvang Vestland 23,7 77,6 2021 430 Herand Kraft AS
Herlandsfoss kraftverk Osterøy Vestland 13 55 1995 138 Eviny Fornybar
Herva kraftverk Luster Vestland 33 107 1962 257 Hydro Energi AS
Hestenes kraftverk Gloppen Vestland 1,9 5,5 2016 292 Hestenes Kraft AS
Hjelle kraftverk Gloppen Vestland 2,9 11,7 2008 19 Hjelle Kraftverk AS
Hjelledøla kraftverk Stryn Vestland 1,1 7,2 2006 67 Hjelledalen Kraftlag AS
Hodnaberg kraftverk Voss Vestland 32,5 110,3 1953 300 Voss Energi Produksjon AS
Holen kraftverk (Årøyvassdraget) Luster Vestland 8,2 22,1 2019 234 Luster Småkraft AS
Holmen kraftverk Aurland Vestland 25 80 2016 280 Holmen Kraft AS
Holsbru kraftverk Årdal Vestland 48,9 84 2012 688 Hydro Energi AS
Holsen kraftverk Sunnfjord Vestland 8,6 24,2 2017 451 Holsen Kraft Norddøla AS
Hommelfoss kraftverk Masfjorden Vestland 3 12 1944 186 Eviny Fornybar
Hopland kraftverk Stryn Vestland 5,9 13,2 2016 340 Hopland Kraft AS
Hopselva kraftverk Bjørnafjorden Vestland 4,6 15,8 2010 162 Hopselva Kraftverk AS
Hopsfossen kraftverk Bergen Vestland 0,22 0,4 1939 11 Hopsfossen AS
Horneelva kraftverk Hyllestad Vestland 0,1 0,4 1999 96
Horpedal kraftverk Sogndal Vestland 2,5 10,6 2004 174 Horpedal Kraft AS
Hove kraftverk Vik Vestland 68 339,4 1969 318 Statkraft Energi
Hovland kraftverk Kinn Vestland 3 7,9 2012 429 Hovland Kraftverk AS
Hugla kraftverk Vik Vestland 1,4 4,1 2004 142 Småkraft Uspp 1 AS
Husefest mikrokraftverk Kinn Vestland 0,06 0,3 2014 17 Otto Ullevålseter
Hyelva kraftverk Sunnfjord Vestland 1,3 4,8 2003 77 O Drage AS
Høyanger K5A kraftverk Høyanger Vestland 93 636,2 1965 597 Statkraft Energi
Høyanger K5B kraftverk Høyanger Vestland 16 106 1978 730 Statkraft Energi
Håfoss kraftverk Etne Vestland 8,5 34,8 2022 62 Håfoss Kraftverk AS
Hågjøla Mikrokraftverk Stryn Vestland 0,1 0,2 2007 200 Hågjøla Mikrokraftverk DA
Hålandsfossen kraftverk Fjaler Vestland 4,9 23 1955 60 Eviny Fornybar
Håra kraftverk Ullensvang Vestland 4,9 16,8 2014 210 Håra Kraft AS
Håvardsvann kraftverk Ullensvang Vestland 5 20 2006 70 Statkraft Energi
Ilaget kraftverk Kvinnherad Vestland 1,7 7,9 2008 450 Ilaget Energi AS
Indre Norddal kraftverk Fjaler Vestland 0,09 0,25 2008 31 Magne Norddal
Indrebø kraftverk Sunnfjord Vestland 0,9 2,4 2010 26 Nydalselva Kraft AS
Innvik kraftverk Stryn Vestland 15,5 42,7 2007 512 Innvik Kraftverk AS
Jardøla Kraftverk Gloppen Vestland 5 21 2008 322 Jardøla Kraft AS
Jarlshaug kraftverk Samnanger Vestland 1 6,7 2021 215 Jarlshaug Kraft AS
Joka kraftverk Vik Vestland 1,5 6,5 2005 66 Småkraft Green Bond 2 AS
Jordal kraftverk (Sogndal) Sogndal Vestland 6,1 16,5 2018 256 Fjærland Kraft AS
Jordalen kraftverk Voss Vestland 0,5 1,8 2005 90 Jordalen Kraftlag AS
Jordalen 2 kraftverk Voss Vestland 7,5 19 2017 86 Småkraft Green Bond 1 AS
Jostedal kraftverk Luster Vestland 290 956,3 1990 1186 Statkraft Energi
Jukla kraftverk Kvinnherad Vestland 40 54 1974 230 Statkraft Energi
Jølstra kraftverk Sunnfjord Vestland 62 252 2021 132 Jølstra Kraft DA
Jølstraholmen kraftverk Sunnfjord Vestland 0,1 1,1 2003 8 Jølstraholmen Kraftverk AS
Jølåna kraftverk Stad Vestland 1,7 3,8 2011 294 Jølåna Kraft AS
Jåstad kraftverk Ullensvang Vestland 1 4,5 2010 254 Jåstadkraft AS
Kaldestad kraftverk Vaksdal Vestland 24 91 1964 83 Eviny Fornybar
Kaldestad kraftverk (Kvam) Kvam Vestland 6,3 29,5 1936 596 Kvam Kraftverk AS
Kaldheim Bruk kraftverk Etne Vestland 0,015 0,1 1995 80
Kaldåni kraftverk Ullensvang Vestland 0,05 0,2 2003 190 Måkestad Lars
Kambe Kraft kraftverk Etne Vestland 0,05 0,3 2002 32 ABC Kraft AS
Kanalen mikrokraftverk Sunnfjord Vestland 0,01 0,03 2005 40
Kandal kraftverk Gloppen Vestland 4,8 19,4 2009 206 Kandal Kraftverk AS
Karstad minikraftverk Sunnfjord Vestland 0,4 2,4 2009 302 Karstad Minikraftverk AS
Kaupanger kraftverk Sogndal Vestland 0,1 0,2 1996 115 Kaupanger Energi AS
Kaupanger 3 kraftverk Sogndal Vestland 5,1 10,9 2010 392 Kaupanger Energi AS
Kinnali kraftverk Ullensvang Vestland 0,07 0,6 1995 180 Kinnali Kraft AS
Kinnali II kraftverk Ullensvang Vestland 0,1 0,8 1996 180 Kinnali Kraft AS
Kinso kraftverk Ullensvang Vestland 4,1 21,1 1917 111 Hardanger Energi
Kjeldebekken kraftverk Alver Vestland 0,285 1,6 1998 80 Botnakraft AS
Kjerringnes kraftverk Luster Vestland 9 26,5 2021 508 Kjerringnes Kraft AS
Kjetland kraftverk Masfjorden Vestland 1,5 5 2004 127 Kjetland Kraft AS
Kjosfoss kraftverk Aurland Vestland 4,2 25,1 1944 97 Bane NOR SF
Kjørstad kraftverk Stad Vestland 2,5 6,4 2016 208 Kjørstad Kraft AS
Kjøsnesfjorden kraftverk Sunnfjord Vestland 84 227,3 2010 775 Eviny Fornybar
Kleivafoss kraftverk Voss Vestland 0,2 1 1946 23 Mjølfjell Ungdomsherberge AS
Kleivane kraftverk (Samnanger) Samnanger Vestland 0,1 0,4 2008 90 Kleivane Energi DA
Kløvkraft kraftverk Kvinnherad Vestland 1,4 4,9 2013 222 Kløvkraft AS
Kløvtveit kraftverk Gulen Vestland 8,9 35,9 2006 384 Eviny Fornybar
Kroka kraftverk Kvinnherad Vestland 0,47 2,2 2008 125 Oddbjørn Kroka
Krokevatn kraftverk Høyanger Vestland 3,3 13 2009 73 Eviny Fornybar
Krossdalselvi kraftverk Ullensvang Vestland 5,8 18 2023 150 Krossdalselvi Kraft AS
Kråkenes kraftverk Sunnfjord Vestland 2,2 6,4 2007 294 Småkraft Uspp 1 AS
Kupe kraftverk Kinn Vestland 3,2 7,7 2017 324 Kupe Kraftverk AS
Kupekraft kraftverk Sunnfjord Vestland 7,6 24 2022 435 Kupekraft AS
Kvamselva kraftverk Sunnfjord Vestland 2,7 8,4 2016 247 Småkraft Green Bond 2 AS
Kvangreelva kraftverk Kinn Vestland 0,5 2,8 2012 232 Kvangreelva Kraftverk AS
Kvemma kraftverk Lærdal Vestland 5 13,4 2015 540 Kvemma Kraft AS
Kvemma minikraftverk Lærdal Vestland 0,23 0,8 2004 70
Kvernfossen kraftverk Hyllestad Vestland 1,9 9,1 2021 26 Kvernfossen Kraft AS
Kvernhuselva kraftverk Askvoll Vestland 0,3 1,4 2000 85 Kvernhuselva Minikraftverk AS
Kvernhuselva kraftverk (Gulen) Gulen Vestland 3,8 11 2021 356 Småkraft Uspp 1 AS
Kvernhusfossen kraftverk (Førde) Sunnfjord Vestland 0,1 1,1 1997 33 Kvernhusfoss Kraftverk AS
Kvitefella Kraftverk Gloppen Vestland 1,3 5,9 2005 203 Kvitefella Kraft AS
Kvitelva kraftverk Kvam Vestland 0,45 2,3 2011 212 Pelton AS
Kvitno kraftverk Ullensvang Vestland 9 32,5 2015 390 Kvitno Kraft AS
Kvittingen kraftverk Samnanger Vestland 48 166 1984 251 Eviny Fornybar
Kvåle kraftverk Luster Vestland 4,6 17,6 2009 112 Luster Småkraft AS
Landakraft kraftverk Kvinnherad Vestland 2 8 2010 182 Landakraft AS
Langedal kraftverk Kinn Vestland 3 12,6 2018 138 Langedal Kraft AS
Langedalselva kraftverk Gloppen Vestland 1 6,5 2018 284 Langedalselva Kraft AS
Lang-Sima kraftverk Eidfjord Vestland 500 1366,1 1980 1065 Statkraft Energi
Lauki og Melei kraftverk Stryn Vestland 0,1 0,2 1917 6 Lauki og Melei Kraftlag SA
Leikanger kraftverk Sogndal Vestland 77 208 2020 595 Leikanger Kraft AS
Leinafoss kraftverk Aurland Vestland 4,8 29,7 1932 54 Aurland Energiverk AS
Leirdøla kraftverk Luster Vestland 126 522,4 1978 465 Statkraft Energi
Leiro kraftverk Eidfjord Vestland 5 8,4 2011 90 Statkraft Energi
Leknesvatn kraftverk Askvoll Vestland 3,8 12,9 2016 254 SFE Produksjon
Liarelva kraftverk Kvinnherad Vestland 1,8 6 2013 430 Sunnhordland Kraftlag
Lidal kraftverk Sogndal Vestland 7,8 22 2017 637 Fjærland Kraft AS
Litledalen kraftverk Etne Vestland 15 65 1920 126 Sunnhordland Kraftlag
Ljotå kraftverk Bjørnafjorden Vestland 1,65 5,6 2019 153 Ljotå Kraftverk AS
Lothe kraftverk Ullensvang Vestland 0,09 0,5 2007 203 Sjur Lothe
Lotsberg kraftverk Stad Vestland 1,5 4 2010 271 Lotsberg Kraftverk AS
Lundsæter kraftverk Stord Vestland 0,5 2 1934 112 Sunnhordland Kraftlag
Løkkebø kraftverk Kinn Vestland 2,1 6 2020 152 Småkraft Green Bond 2 AS
Madalen kraftverk Kvinnherad Vestland 0,12 0,6 2003 170 Madalen Mikrokraftverk AS
Makkoren kraftverk Høyanger Vestland 4 15,7 2012 93 Statkraft Energi
Mandelid kraftverk Askvoll Vestland 0,1 0,7 2000 73 Gunnar Osland
Mannsberg kraftverk Årdal Vestland 3,5 15,1 2016 160 Hydro Energi AS
Marifjøra kraftverk Luster Vestland 0,09 0,3 2001 6
Markåni kraftverk Vaksdal Vestland 3,7 9,9 2021 308 Markåni Kraftverk AS
Matre Haugsdal kraftverk Masfjorden Vestland 180 637 2016 525 Eviny Fornybar
Matre M kraftverk Masfjorden Vestland 150 793 1963 464 Eviny Fornybar
Mauranger kraftverk Kvinnherad Vestland 250 1150 1974 825 Statkraft Energi
Medås Kraft kraftverk Voss Vestland 0,02 0,1 2000 85
Mehammer Mikrokraftverk I Stord Vestland 0,012 0,021 2000 140
Mehammer Mikrokraftverk II Stord Vestland 0,018 0,031 2005 140
Meierifossen kraftverk Sunnfjord Vestland 1,4 5 2008 36 Meierifossen Kraft AS
Mel kraftverk Sogndal Vestland 52 217 1989 810 SFE Produksjon
Melheim kraftverk Stad Vestland 0,05 0,019 2013 11 Ola Ronny Melheim
Middyr kraftverk Ullensvang Vestland 1,5 5,3 1981 66 Lyse Kraft DA
Midtlæger kraftverk Ullensvang Vestland 3,5 13,8 2016 154 Lyse Kraft DA
Midtun kraftverk Gulen Vestland 0,7 1,1 2014 111 Midtunkraft AS
Milja kraftverk Etne Vestland 0,12 0,6 2019 57 Olseth Magne
Mjølsvik kraftverk Høyanger Vestland 5,6 16,7 2023 398 Mjølsvik Kraft AS
Mo kraftverk Sunnfjord Vestland 10 39,5 2000 550 Eviny Fornybar
Mordøla kraftverk Luster Vestland 5,2 12,3 2023 372 Mordøla Kraft AS
Mork kraftverk Lærdal Vestland 9,9 43 2022 226 Hafslund Eco Vannkraft
Mundalselvi kraftverk Sogndal Vestland 4,3 13,2 2022 229 Sognekraft Produksjon AS
Myklebost kraftverk Sunnfjord Vestland 5,3 20,3 2018 190 Myklebost Kraft AS
Myklebustdalen kraftverk Kvinnherad Vestland 0,23 1,1 2007 135 Myklebustdalen Energi AS
Myra kraftverk Samnanger Vestland 3,7 13 1988 20 Eviny Fornybar
Myraelva mikrokraftverk Sunnfjord Vestland 0,075 0,2 2007 25
Myster kraftverk Vaksdal Vestland 107 289 1987 240 Eviny Fornybar
Møllefossen kraftverk Osterøy Vestland 0,95 4,6 1991 10 Småkraft AS
Måge kraftverk Ullensvang Vestland 0,55 2,8 2009 135 Måge Naturkraft AS
Mågeli kraftverk Ullensvang Vestland 30 171 1956 610 Statkraft Energi
Målset kraftverk Vik Vestland 24 70,2 1967 180 Statkraft Energi
Måren kraftverk Høyanger Vestland 5 21 2010 292 Småkraft AS
Naddvik kraftverk Årdal Vestland 112 437 1987 963 Østfold Energi
Nedre Bersåvatn kraftverk Ullensvang Vestland 4 19,3 2005 77 Statkraft Energi
Nedre Markevatn kraftverk Askvoll Vestland 2,8 9,4 1954 42 SFE Produksjon
Nedre Svultingen kraftverk Hyllestad Vestland 8,8 33 1965 71 Eviny Fornybar
Nedrebø kraftverk Sunnfjord Vestland 1,4 4,8 2012 129 Nedrebø Kraftverk AS
Neselva kraftverk Gloppen Vestland 4,9 17,6 2004 132 Ytre Kandal Kraft AS
Neselva kraftverk (Førde) Sunnfjord Vestland 0,3 1,4 2004 290 Neselva Kraftverk AS
Nessane kraftverk Høyanger Vestland 8,6 29,6 2020 263 Nessakraft AS
Nipo kraftverk Alver Vestland 1 3,8 2000 100 Botnakraft AS
Nivla kraftverk Lærdal Vestland 4,9 12 2016 183 Nivla Kraft AS
Norvald Hestad kraftverk Sunnfjord Vestland 0,024 0,07 1997 110
Nottveit kraftverk Modalen Vestland 5,5 13,7 2021 288 Nottveit Energi AS
Nottveit Pico kraftverk Modalen Vestland 0,01 0,04 2017 26 Einar Sofienlund
Novle kraftverk Ullensvang Vestland 48 239,7 1967 275 Lyse Kraft DA
Nydal kraftverk Sunnfjord Vestland 1,4 6,8 2005 190 Nydal Kraft AS
Nydalselva kraftverk Sunnfjord Vestland 6,7 18 2011 605 Nydalselva Kraft AS
Nygard kraftverk Modalen Vestland 56 89 2005 450 Eviny Fornybar
Nyset kraftverk Årdal Vestland 5 12 1988 77 Østfold Energi
Nørlandselva kraftverk Masfjorden Vestland 4,9 13,5 2020 129 Nørlandselva Kraft AS
Oksarelva kraftverk Kvinnherad Vestland 1,2 4,3 2011 320 Oksarelva Kraft AS
Oksebotn kraftverk Voss Vestland 11 44 1988 125 Eviny Fornybar
Oksla kraftverk Ullensvang Vestland 210 1107,2 1980 465 Statkraft Energi
Oma kraftverk Kvam Vestland 1,4 5,1 2011 163 Oma Kraft AS
Ortnevik kraftverk Høyanger Vestland 1,2 5,5 2004 44 Småkraft AS
Ortnevik Mikrokraftverk Høyanger Vestland 0,037 0,136 1999 23
Osavatnet kraftverk Bergen Vestland 0,6 3,5 2012 98 Bergen kommune
Osland kraftverk Høyanger Vestland 0,8 2 2008 143 Osland Kraft AS
Oslandsbotn kraftverk Askvoll Vestland 2,9 14,8 1984 188 SFE Produksjon
Osvatn kraftverk Osterøy Vestland 2,3 12,3 1951 205 Småkraft AS
Otro mikrokraftverk Kvinnherad Vestland 0,02 0,1 1998 160
Palmafossen kraftverk Voss Vestland 3,6 14 2021 14 Voss Energi Produksjon AS
Porkegjel kraftverk Kvam Vestland 0,7 2,2 2008 64 Porkegjel Kraft AS
Rafdal (Heimeelva) kraftverk Etne Vestland 2 7,6 2008 497 Rafdal Energi AS
Rafdal (Ø-Rafdal) kraftverk Etne Vestland 0,7 2 2008 187 Rafdal Energi AS
Rasdalen kraftverk Voss Vestland 5,2 17,9 2009 280 Småkraft AS
Refsdal kraftverk Vik Vestland 92 421,3 1968 523 Statkraft Energi
Refsdal kraftverk (Førde) Sunnfjord Vestland 0,5 1 2000 415 Eviny Fornybar
Reisæter (Bleieelvi) kraftverk Ullensvang Vestland 0,45 1,7 2009 131 Reisæter Kraftverk AS
Reisæter (Strutåni) kraftverk Ullensvang Vestland 1 4,3 2009 208 Reisæter Kraftverk AS
Rimbareid kraftverk Fitjar Vestland 1 3,6 2001 210 Fitjar Kraftlag SA
Ringedalen kraftverk Ullensvang Vestland 23 60 2017 517 Statkraft Energi
Ringheim kraftverk Voss Vestland 0,05 0,3 2015 176 Kristian Ringheim
Rivedal kraftverk Askvoll Vestland 3,2 10,9 2005 235 Rivedal Kraftverk AS
Rognsfossen kraftverk Voss Vestland 6 31,6 1989 19 Voss Energi Produksjon AS
Romøyri kraftverk Sogndal Vestland 8,6 23,9 2017 528 Fjærland Kraft AS
Rongkleiv kraftverk Gloppen Vestland 3 12,1 2006 190 Rongkleiv Kraft AS
Rosendal kraftverk Kvinnherad Vestland 0,5 4 1957 76 Rosendal Elektrisitetsverk AS
Rud 1 kraftverk Sogndal Vestland 0,7 1,1 2008 235 Kaupanger Energi AS
Russagjela Mikrokraftverk Voss Vestland 0,04 0,2 2003 80 Inge Askeland
Ryssdal kraftverk Gloppen Vestland 1,3 5,4 1999 197 Ryssdal Kraft AS
Røldal kraftverk Ullensvang Vestland 172 810 1966 330 Lyse Kraft DA
Røneid kraftverk Luster Vestland 4,5 13 2016 487 Småkraft Green Bond 1 AS
Røyrvik kraftverk Gloppen Vestland 1,5 5 2021 70 Småkraft Green Bond 2 AS
Sage kraftverk Luster Vestland 8,9 36 2001 340 Luster Energiverk AS
Sagefossen kraftverk Gloppen Vestland 10 45 1986 61 SFE Produksjon
Sagelva kraftverk Sunnfjord Vestland 0,7 1,9 2007 81 Sagelva Energi AS
Sagelvi kraftverk Sogndal Vestland 2,3 7,3 2012 429 Småkraft AS
Sagevikelva kraftverk Fjaler Vestland 4,5 15,7 2004 306 Sagevikelv Kraft AS
Saltåno kraftverk Etne Vestland 0,3 0,9 2011 92 Saltåno Kraft AS
Sandal og Fossheim kraftverk Gloppen Vestland 2,7 10 2004 63 Sandal & Fossheim Kraft AS
Sanddal kraftverk Sunnfjord Vestland 2,5 9,8 2007 176 Sanddal Kraft AS
Sandneselva kraftverk (Masfjorden) Masfjorden Vestland 2,3 6,9 2018 213 Småkraft Green Bond 1 AS
Seimsdal kraftverk Årdal Vestland 5,5 17 2011 290 Seimsdal Kraft AS
Sekkelva kraftverk Kvam Vestland 0,7 3,4 2015 278 Kvam Kraftverk AS
Selland kraftverk Voss Vestland 0,02 0,059 2006 100 Sveinung Medås Selland
Selselva kraftverk Sunnfjord Vestland 5,4 17,6 2016 569 Selselva Kraft AS
Senneset kraftverk Sunnfjord Vestland 1,8 5,4 2021 214 Småkraft Uspp 1 AS
Setredalen kraftverk Bremanger Vestland 4,7 20 2019 376 Setredalen Kraft AS
Sigdestad kraftverk Bremanger Vestland 9 26,76 2018 140 Sigdestad Kraftverk AS
Skagen kraftverk Luster Vestland 270 1407 1959 967 Hydro Energi AS
Skeidsflåten kraftverk Sogndal Vestland 4,8 19,5 2020 82 Skeidsflåten Kraft AS
Skjerdal kraftverk Gloppen Vestland 5,3 21 2008 147 Skjerdal Kraft AS
Skogheim kraftverk Gloppen Vestland 7,7 31,3 1987 341 SFE Produksjon
Skolten kraftverk Kinn Vestland 1,3 2,9 2002 75 Skolten Kraft AS
Skorge kraftverk Stad Vestland 1,8 6,8 1936 340 SFE Produksjon
Skulafossen kraftverk Kvam Vestland 4,5 22,4 1950 175 Kvam Kraftverk AS
Skyggeelva kraftverk Sunnfjord Vestland 4,8 12,3 2010 355 Småkraft Uspp 1 AS
Skålheim kraftverk Kvam Vestland 1,4 5 2008 155 Skålheim Kraftverk AS
Sleveåne kraftverk Ullensvang Vestland 5,5 17 2017 742 Sleveåne Kraft AS
Staffi kraftverk Kvinnherad Vestland 3,8 17 2000 214 Sunnhordland Kraftlag
Stakaldefossen kraftverk Sunnfjord Vestland 10 33,7 1954 44 Eviny Fornybar
Stampaelva kraftverk Ullensvang Vestland 5,7 21,2 2021 555 Småkraft Uspp 1 AS
Stardalen kraftverk Sunnfjord Vestland 17,4 50 2020 62 Stardalen Kraft AS
Steindal (Steindal) kraftverk Kinn Vestland 4,2 13 2019 183 Steindal Kraftverk AS
Steindal (Støylselva) kraftverk Kinn Vestland 3,1 10,1 2019 179 Steindal Kraftverk AS
Steindøla kraftverk Stryn Vestland 2,6 5,7 2009 271 Steindøla Kraft AS
Steinsland kraftverk Modalen Vestland 170 821 1981 455 Eviny Fornybar
Stend kraftverk Bergen Vestland 1 1,8 1913 33 Eviny Fornybar
Stongfjord kraftverk Askvoll Vestland 2,9 11,7 1907 90 SFE Produksjon
Stordal kraftverk Høyanger Vestland 26 58 1974 114 Eviny Fornybar
Storedalen kraftverk Fjaler Vestland 0,8 1,8 2002 240 Storedalen Kraftverk AS
Storelva kraftverk (Gulen) Gulen Vestland 3,6 10,8 2021 66 Småkraft Green Bond 2 AS
Storelva kraftverk Kinn Vestland 0,4 3,2 1999 170 Storelva Kraftverk AS
Storelvi kraftverk Ullensvang Vestland 4 10,8 2017 645 Storelvi Kraftverk AS
Storlia kraftverk Eidfjord Vestland 8,5 35 2020 75 Statkraft Energi
Strandos kraftverk Høyanger Vestland 1,9 5,6 2012 104 Strandos Kraft AS
Straumane kraftverk Bremanger Vestland 1,5 7 2005 38 Svelgen Kraft AS
Strupen kraftverk (Gloppen) Gloppen Vestland 1,9 4,7 2017 79 Strupen Kraft AS
Strupen mini-kraftverk Kinn Vestland 0,5 4 1999 49 Strupen Energi AS
Stuvane kraftverk Lærdal Vestland 38 197,7 1988 156 Okken Kraft AS
Stølsdalselva kraftverk Ullensvang Vestland 7,5 21 2009 192 Småkraft Uspp 1 AS
Stølselva kraftverk Sunnfjord Vestland 2,2 6,3 2020 303 Småkraft Green Bond 2 AS
Stølslia kraftverk Sunnfjord Vestland 1,5 4,3 2007 140 Stølslia Kraft AS
Svandalsflona kraftverk Ullensvang Vestland 20 42,2 1977 200 Lyse Kraft DA
Svardøla kraftverk Luster Vestland 9,2 31,1 2018 397 Svardøla Kraft AS
Svartdalen kraftverk Masfjorden Vestland 7,5 25 2006 380 Småkraft Green Bond 2 AS
Svartefoss kraftverk Fjaler Vestland 0,7 3,9 2020 76 Svartefoss Invest AS
Svelgen I kraftverk Bremanger Vestland 9,1 52,7 1921 223 Svelgen Kraft AS
Svelgen II kraftverk Bremanger Vestland 29 191,1 1958 480 Svelgen Kraft AS
Svelgen III kraftverk Bremanger Vestland 22 113 1963 480 Svelgen Kraft AS
Svelgen IV kraftverk Bremanger Vestland 50 278,2 1973 360 Svelgen Kraft AS
Sværa kraftverk Luster Vestland 0,019 0,14 2003 80
Sværen kraftverk Sogndal Vestland 3,2 8,8 2010 242 SFE Produksjon
Syrifossen kraftverk Voss Vestland 2,8 9 2010 113 Syrikraft AS
Sy-Sima kraftverk Eidfjord Vestland 620 2158 1980 905 Statkraft Energi
Sædalen kraftverk Vaksdal Vestland 4,4 10 2020 160 Sædalen kraft AS
Sævareid kraftverk Bjørnafjorden Vestland 0,8 3,8 2006 12 Bolaks Energy AS
Sølia kraftverk Fjaler Vestland 2 6,3 2016 63 Småkraft AS
Sørdalen kraftverk Tysnes Vestland 0,55 1,9 2009 132 Sørdalen Kraft AS
Sørdalselva kraftverk Vaksdal Vestland 1,15 3,5 2008 50 Sørdalskraft AS
Takle kraftverk Gulen Vestland 0,99 5,6 2000 225 Småkraft AS
Teitafossen kraftverk Gloppen Vestland 0,9 3,9 2009 8 Teitafossen Kraft AS
Tesgjolo kraftverk Voss Vestland 1 5,6 2018 189 Småkraft Uspp 1 AS
Thue kraftverk Sogndal Vestland 0,08 0,2 2011 95 Knut U. Thue
Timbra kraftverk Gloppen Vestland 3 9 2018 355 Nydalselva Kraft AS
Tjøtaelva Kraftverk Gloppen Vestland 2,3 8,1 2011 383 Småkraft AS
Tokagjelet kraftverk Kvam Vestland 27 75,6 2022 302 Tokagjelet AS
Torsnes kraftverk Ullensvang Vestland 7,4 23 2013 284 Nordic Power Torsnes AS
Torvikelva kraftverk Stad Vestland 1,3 3,3 2012 104 Småkraft AS
Traudalen kraftverk Gloppen Vestland 1 7,1 2018 226 Traudalen Kraftverk AS
Trengereid kraftverk Bergen Vestland 3,5 17 1996 388 Eviny Fornybar
Trollelva kraftverk Stryn Vestland 1,3 4,1 2006 330 Valaker Kraft AS
Trysilfoss kraftverk Gloppen Vestland 4,2 23,8 1980 11 Gloppen Energi AS
Tufteelva kraftverk Ullensvang Vestland 6,6 23 2023 171 Tufteelva Kraft AS
Tveit kraftverk Hyllestad Vestland 1 6 1983 386 Eviny Fornybar
Tveitafoss kraftverk Eidfjord Vestland 2,2 8,5 1948 60 Hardanger Energi
Tveitaskar kraftverk Bjørnafjorden Vestland 4,2 10 2009 310 Småkraft AS
Tveitelva kraftverk Kvinnherad Vestland 3,3 11,4 2011 233 Tveitelva Kraftverk AS
Tveitelvfallet kraftverk Kvinnherad Vestland 0,1 0,4 1997 205 Eivind Tvedt
Tverrdalselvi kraftverk Sogndal Vestland 6 17,2 2020 225 Tverrdalselvi Kraft AS
Tverrelva kraftverk (Kvinnherad) Kvinnherad Vestland 5 18,5 2017 492 Tverrelva kraftverk AS
Tverrelvi kraftverk Voss Vestland 4,6 13,1 2022 484 Teigdalskraft AS
Tverrgjuvlo kraftverk Voss Vestland 5,5 18,2 2016 387 Småkraft AS
Tyin kraftverk Årdal Vestland 374 1450 2004 1040 Hydro Energi AS
Tynjadalen kraftverk Lærdal Vestland 9,6 21 2022 361 Kuvelda Kraft AS
Tyssefossen kraftverk Samnanger Vestland 2,8 21 1941 20 Eviny Fornybar
Tysso II kraftverk Ullensvang Vestland 220 1033 1967 735 Statkraft Energi
Tørvi kraftverk Luster Vestland 0,1 0,3 2020 130 Tørvi Kraft AS
Tøsse kraftverk Osterøy Vestland 3,5 14,3 1981 75 Småkraft AS
Ulvik I kraftverk Ulvik Vestland 1,4 8 1921 60 Hardanger Energi
Ulvik kraftverk Ulvik Vestland 20 111 1974 387 Eviny Fornybar
Utigardselva kraftverk Stryn Vestland 0,1 0,2 2005 135 Utigardselva DA
Utne kraftverk Ullensvang Vestland 0,4 1,3 2008 80 Jan Asbjørn Utne
Utvik kraftverk Stryn Vestland 5,8 17,7 2021 266 Utvik Elektrisitetsverk SA
Vaksdal kraftverk Vaksdal Vestland 2 9 1977 90 Småkraft AS
Valdra kraftverk Etne Vestland 3,5 8,8 2020 280 Småkraft Green Bond 2 AS
Valedalen kraftverk Kvinnherad Vestland 1,2 5,4 2021 100 Valen Kraftverk AS
Valen kraftverk Kvinnherad Vestland 3,8 20,1 1910 304 Valen Kraftverk AS
Vallestadfossen kraftverk Sunnfjord Vestland 0,9 6,5 2006 56 Vallestadfossen Kraft AS
Vangjolo kraftverk Voss Vestland 8,85 26,7 2018 495 Vangjolo Kraft AS
Vanndøla kraftverk Luster Vestland 3,8 12,8 2008 510 Luster Småkraft AS
Vassbrekka kraftverk Sunnfjord Vestland 6,8 21,4 2021 162 Vassbrekka Kraft AS
Vassdalselva kraftstasjon Stad Vestland 0,3 1,4 2008 76 Vassdalskraft AS
Vasstaket kraftverk Stryn Vestland 0,612 3 2000 190 Vasstaket Kraftverk AS
Vassvikelva kraftverk Ullensvang Vestland 2,6 7,7 2015 269 Småkraft AS
Veiteberg kraftverk Sunnfjord Vestland 2,1 6,9 2001 169 Veiteberg Kraftverk AS
Vemundsbotn kraftverk Masfjorden Vestland 45 176 1976 163 Eviny Fornybar
Vestrebotn kraftverk Høyanger Vestland 2,8 13 1999 87 Eviny Fornybar
Vikaelva kraftverk Kvinnherad Vestland 4,1 15 2008 401 Vika Kraft AS
Vikaelva kraftverk (Stryn) Stryn Vestland 5,4 12,5 2013 341 Vikaelva Kraftverk AS
Viken kraftverk Sunnfjord Vestland 0,2 1,5 2008 9 Viken Kraft AS
Vindedal kraftverk Lærdal Vestland 5,4 17,8 2005 300 Vindedal Kraftverk AS
Vinjadalen kraftverk Voss Vestland 0,18 1,6 1933 20 Oppheim Kraft AS
Vistvik kraftverk Fitjar Vestland 0,2 1,2 1995 165
Vollakvernfallet kraftverk Kvinnherad Vestland 0,15 1,2 2000 14 Vollakvernfallet AS
Vossedalselvi kraftverk Voss Vestland 7,5 20,5 2017 550 Vossedalselvi Kraft AS
Vågen minikraftverk Sunnfjord Vestland 0,4 2,3 2008 331 Vågen Minikraft AS
Ytre Alsåker kraftverk Ullensvang Vestland 4,9 19,4 2008 214 Småkraft AS
Ytre Oppedal kraftverk Gulen Vestland 3,4 9,6 2021 241 Ytre Oppedal Kraftverk AS
Ytre Matre kraftverk Kvinnherad Vestland 3,3 11,5 2006 270 Ytre Matre Energi AS
Øksenelvane kraftverk Bremanger Vestland 28 136 1953 375 SFE Produksjon
Økslandselv kraftverk Sunnfjord Vestland 0,7 2,6 1999 260 Økslandselv Kraftverk AS
Øljusjøen kraftverk Lærdal Vestland 50 44,7 1975 220 Østfold Energi
Østerbø kraftverk Høyanger Vestland 48 165 2020 584 SFE Produksjon
Øvre Alsåker kraftverk Ullensvang Vestland 4,8 12,6 2023 172 Øvre Alsåker Kraftverk AS
Øvre Bersåvatn kraftverk Ullensvang Vestland 6 27,1 2005 162 Statkraft Energi
Øvre Markevatn kraftverk Askvoll Vestland 5 20,2 1938 114 SFE Produksjon
Øvre Storelvi kraftverk Luster Vestland 5,3 16,4 2023 24 Øvre Storelvi Kraft AS
Øvre Svultingen kraftverk Høyanger Vestland 6,5 26 1941 114 Eviny Fornybar
Øvrebø kraftverk Sunnfjord Vestland 3,2 10 2021 194 Øvrebø Kraft AS
Øyrabekken kraftverk Ullensvang Vestland 2 8,8 2007 295 Småkraft AS
Ågjølet kraftverk Sunnfjord Vestland 1,3 5,9 2002 49 Ågjølet Kraftverk AS
Åkraelva kraftverk Kvinnherad Vestland 5,3 16,4 2013 289 Åkraelva Kraftverk AS
Årdal Nedre kraftverk Gloppen Vestland 2,8 7,8 2009 179 Årdal Kraftverk AS
Årdal Øvre kraftverk Gloppen Vestland 3,5 10,5 2008 371 Årdal Kraftverk AS
Årteigelva kraftverk Sunnfjord Vestland 0,13 0,7 2001 190 Hestad Karsten
Årvik kraftverk Ullensvang Vestland 5,3 18 2008 202 Småkraft AS
Årøy kraftverk Sogndal Vestland 90 346,6 1983 147 Sognekraft Produksjon AS
Årøy I kraftverk Sogndal Vestland 4 23,8 1943 130 Sognekraft Produksjon AS
Åsebotn kraftverk Modalen Vestland 15 74 1994 305 Eviny Fornybar
Åsedøla kraftverk Sunnfjord Vestland 1,5 6,77 2001 92 Småkraft Uspp 1 AS
Åselva kraftverk Sunnfjord Vestland 3,5 10,1 2011 330 Åselva Kraft AS
Åskåra 1 kraftverk Bremanger Vestland 85 383 1970 665 SFE Produksjon
Åskåra 2 kraftverk Bremanger Vestland 42 227,9 1973 534 SFE Produksjon
Askerudfoss kraftverk Ringerike Viken 13,2 74 1946 21 Viul Kraft AS
Begna kraftverk Ringerike Viken 6 37 1954 8 Å Energi Vannkraft
Bergerfoss kraftverk Jevnaker Viken 3,3 15,2 1938 5 Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk
Bingsfoss kraftverk Lillestrøm Viken 33 170 1977 5 Glomma Kraftproduksjon AS
Borregaard kraftverk Sarpsborg Viken 51 250,6 1910 20 Sarpsfoss Limited
Brekke kraftverk Rakkestad Viken 1,5 4 1987 16 Småkraft AS
Brekke kraftverk (Halden) Halden Viken 8 30 1924 27 Østfold Energi
Brekkefoss kraftverk Hemsedal Viken 1,5 9 1957 38 Hafslund Eco Vannkraft
Buer kraftverk Rakkestad Viken 1,5 5,3 1985 16 Småkraft AS
Bøhnsdalen kraftverk Eidsvoll Viken 2,5 14 1986 19 Glomma Kraftproduksjon AS
Børter 1 kraftverk Enebakk Viken 0,45 2 1914 45 Børter E Verk ANS
Børter 2 kraftverk Enebakk Viken 0,25 1 1922 32 Børter E Verk ANS
Deveggåe kraftverk Nore og Uvdal Viken 3 8,3 2011 395 Småkraft Uspp 1 AS
Djupdal kraftverk Rollag Viken 14 81 1976 16 Å Energi Vannkraft
Dyrbakk kraftverk Modum Viken 0,57 2,5 1913 438 Modum Kraftproduksjon KF
Døvikfoss kraftverk Modum Viken 14 85 1975 6 Å Energi Vannkraft
Embretsfoss kraftverk Modum Viken 71 362 1921 16 Embretsfosskraftverkene DA
Kykkelsrud Fossumfoss kraftverk Indre Østfold Viken 225 1304 1963 26 Hafslund Eco Vannkraft
Finnesetbekken kraftverk Nesbyen Viken 1,4 3,5 2011 299 Finnesetbekken Kraftverk AS
Flaen mølle kraftverk Hurdal Viken 0,021 0,1 2006 5
Fossen kraftverk Enebakk Viken 0,07 0,2 1972 15 Børter E Verk ANS
Fosstun kraftverk Eidsvoll Viken 0,09 0,39 2006 10 Fosstun Minikraft Sigbjørn Garborg Sande
Funnefoss kraftverk Nes Viken 40 205 1975 11 Glomma Kraftproduksjon AS
Gamlebrofoss kraftverk Kongsberg Viken 16 90 1971 14 Å Energi Vannkraft
Gapestad kraftverk Rakkestad Viken 1,5 4 1987 16 Småkraft AS
Geithusfoss kraftverk Modum Viken 14 99 1961 10 Å Energi Vannkraft
Gire kraftverk Nesbyen Viken 2,4 6,5 2008 203 Gire Kraft AS
Gjuva kraftverk Hemsedal Viken 10 37 1957 410 Hafslund Eco Vannkraft
Gravfoss I kraftverk Modum Viken 18,6 35 1931 20 Å Energi Vannkraft
Gravfoss II kraftverk Modum Viken 30 219 1996 20 Å Energi Vannkraft
Grytefoss kraftverk Lier Viken 0,86 3,5 1907 69 Mykleby Maskin AS
Grønhovdelva kraftverk Sigdal Viken 0,065 0,5 2004 120 Anders Bjørnsrud
Grøslandselva kraftverk Flå Viken 5 9,9 2018 209 Småkraft Green Bond 1 AS
Grøtte kraftverk Lier Viken 0,038 0,063 1913 5 Thea Mørk
Hafslund kraftverk Sarpsborg Viken 33,6 188 1899 20 Hafslund Eco Vannkraft
Hakavik kraftverk Øvre Eiker Viken 7 21 1922 392 Statkraft Energi
Haugfoss kraftverk Modum Viken 3,6 16,5 1938 37 Modum Kraftproduksjon KF
Haugaard kraftverk Rakkestad Viken 0,5 1,5 1985 6 Nordsiden Kraft AS
Heieren kraftverk Ringerike Viken 0,32 1,7 1981 58 Skjærdalen Eiendom AS
Heierenfossen kraftverk Ringerike Viken 0,6 4,51 1981 10 Bruland Energi AS
Hellefoss kraftverk Øvre Eiker Viken 11 73 1953 6 Hellefoss Kraft AS
Helveteskraft kraftverk Kongsberg Viken 0,03 0,06 2005 20 Sæter Bjørn
Hemsil I kraftverk Hemsedal Viken 70 309 1960 540 Hafslund Eco Vannkraft
Hemsil II kraftverk Gol Viken 98 584 1960 370 Hafslund Eco Vannkraft
Hensfoss kraftverk Ringerike Viken 17 115 1946 24 Å Energi Vannkraft
Herad kraftverk Gol Viken 0,085 0,68 2008 85 Herad Kraft DA
Hofsfoss kraftverk Ringerike Viken 28 168 1978 27 Å Energi Vannkraft
Hol I (Urunda) kraftverk Hol Viken 106 371,7 1956 380 Hafslund Eco Vannkraft
Hol I (Votna) kraftverk Hol Viken 114 379,8 1949 407 Hafslund Eco Vannkraft
Hol II kraftverk Hol Viken 26 119 1957 48 Hafslund Eco Vannkraft
Hol III kraftverk Hol Viken 60 228 1958 98 Hafslund Eco Vannkraft
Horga kraftverk Sigdal Viken 7,2 27,9 1990 204 Sigdal Energi
Horka kraftverk Gjerdrum Viken 0,2 1 1998 30 Akershus Miljøkraft AS
Hulbak kraftverk Hemsedal Viken 0,048 0,185 2001 100
Hølseter kraftverk Flesberg Viken 2,3 10 1980 65 Skagerak Kraft
Hønefoss kraftstasjon I Ringerike Viken 6 10 1922 19 Ringerikskraft Produksjon
Hønefoss kraftstasjon II Ringerike Viken 26 124 1978 22 Ringerikskraft Produksjon
Iungsdalshytta kraftverk Hol Viken 0,06 0,1 2017 25 Den Norske Turistforening
Juvsbekken kraftverk Nore og Uvdal Viken 0,01 0,04 1998 115 Stein Hartvik Flaata
Kaggefoss kraftverk Modum Viken 88 612 1951 70 Å Energi Vannkraft
Kistefoss I kraftverk Jevnaker Viken 1,7 10 1938 10 Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk
Kistefoss II kraftverk Jevnaker Viken 5,4 25 1955 10 Randsfjord Tremasse- & Papirfabrikk
Kittilsviken kraftverk Flå Viken 1,9 6,8 2007 160 Kittilsviken Kraftverk AS
Kongsfoss kraftverk Modum Viken 2,9 12,7 2004 15 Modum Kraftproduksjon KF
Kulu kraftverk Ål Viken 2,88 6,8 2014 234 LHI Solarwind Hydro Kulu 2642
Kvennhølet kraftverk Rollag Viken 0,014 0,06 2003 90
Kvernerud kraftverk Kongsberg Viken 0,507 2,8 1917 59 Kongsberg Energiselskap AS
Kvernstufossen kraftverk Gjerdrum Viken 0,5 2 1997 30 Akershus Miljøkraft AS
Lekum kraftverk Indre Østfold Viken 1,5 4,7 1992 29 Småkraft AS
Lielva kraftverk Flå Viken 1,2 3,5 2012 186 Nito AS
Lundsfoss Kraftstasjon Aurskog-Høland Viken 0,7 2,5 1919 17 Lundsfoss Kraftstasjon AS
Lya kraftverk Ål Viken 5,4 17 2008 175 Hafslund Eco Vannkraft
Mago A kraftverk Eidsvoll Viken 0,77 4,8 1984 5 Hafslund Eco Vannkraft
Mago B kraftverk Eidsvoll Viken 0,86 5 1960 8 Hafslund Eco Vannkraft
Mago C kraftverk Eidsvoll Viken 0,78 6 1978 9 Hafslund Eco Vannkraft
Mago D kraftverk Eidsvoll Viken 1,6 6,3 1980 8 Hafslund Eco Vannkraft
Medåe kraftverk Rollag Viken 0,784 4,6 2007 74 Medåe Kraft AS
Mobekk Mølle kraftverk Nes Viken 0,025 0,1 1942 10 Ole-Kristian Mobæk
Mossefossen kraftverk Moss Viken 3,1 21,6 1985 22 Mossefossen ANS
Mykstufoss kraftverk Rollag Viken 52 289 1964 62 Å Energi Vannkraft
Nedre Åssiden kraftverk Drammen Viken 0,2 1,4 2021 98 Glitrevannverket IKS
Nes kraftverk Nesbyen Viken 250 1483 1967 285 Hafslund Eco Vannkraft
Nordre Mangen kraftverk Aurskog-Høland Viken 0,144 0,4 2008 3 N Mangen Gård Bjørn Toverud
Nore I kraftverk Nore og Uvdal Viken 206 1173,5 1928 361 Statkraft Energi
Nore II kraftverk Nore og Uvdal Viken 60 400 1946 100 Statkraft Energi
Nybrufoss kraftverk Kongsberg Viken 3 25 1911 12 Kongsberg Energiselskap AS
Nybuelvi kraftverk Nesbyen Viken 3,6 7,1 2016 540 Småkraft AS
Nørståe kraftverk Rollag Viken 1,45 5,7 2006 138 Nørståe Kraft AS
Ole Kristian Sylling kraftverk Lier Viken 0,015 0,1 2004 176 Solberg Gård Ole Kristian Sylling
Pikerfoss kraftverk Kongsberg Viken 16 76 1983 13 Å Energi Vannkraft
Pålsbu kraftverk Nore og Uvdal Viken 6 22 2007 10 Statkraft Energi
Ramberg kraftverk Flesberg Viken 0,081 0,3 2010 43
Ramfoss kraftverk Modum Viken 30 189,8 1961 22 Ramfoss Kraftlag
Ridøla kraftverk Ål Viken 1,9 5,1 2010 172 Ridøla Kraft AS
Rime kraftverk Flå Viken 1,5 4 2014 165 Rime Kraft AS
Rotnes Bruk kraftverk Nittedal Viken 0,18 1 1940 9 Rotnes Bruk Drift AS
Rud Gårdskraftverk Ringerike Viken 0,09 0,3 1935 25
Rødberg kraftverk Nore og Uvdal Viken 3,2 15 2009 61 Statkraft Energi
Rånåsfoss kraftstasjon Nes Viken 125 560 1921 12 Glomma Kraftproduksjon AS
Sagfossen kraftverk (Hakadal) Nittedal Viken 0,347 2 2008 10 Løvenskiold-Vækerø Carl Otto Løvenskiold
Sarp kraftverk Sarpsborg Viken 80 565 1978 20 Hafslund Eco Vannkraft
Sevre kraftverk Nesbyen Viken 4,8 17 2008 190 Sevre Kraftverk AS
Sireåne kraftverk Ål Viken 0,08 0,2 2004 188 Sireåne Kraft DA
Skjelfoss kraftverk Indre Østfold Viken 0,3 0,7 2011 6 Skjelfoss Energi AS
Skjærdalselva kraftverk Ringerike Viken 0,16 0,8 2016 18 Skjærdalen Eiendom AS
Skollenborg kraftverk Kongsberg Viken 97 394 1983 60 Å Energi Vannkraft
Skonningsfoss kraftverk Halden Viken 2,3 10 1997 8 Halden Kraftproduksjon AS
Skotselv kraftverk Øvre Eiker Viken 1 3,1 1992 20 Øvre Eiker Energi AS
Smådøla kraftverk Nore og Uvdal Viken 1,4 4,5 2008 172 Smådøla Kraft AS
Solbergfoss kraftverk Indre Østfold Viken 208 1049 1924 20 Hafslund Eco Vannkraft
Spikerbrukfallet kraftstasjon Bærum Viken 0,38 1 1915 30 Kalk Eiendom AS
Strandeelva kraftverk Sigdal Viken 0,37 1,1 2005 197 Jonn Rinden
Strømsfoss kraftverk Aremark Viken 0,5 2,5 1920 2 Nordsiden Kraft AS
Svarttjern kraftverk Lier Viken 0,135 1 2008 100 Å Energi Vannkraft
Sønsteby kraftverk Modum Viken 0,1 0,6 2010 197 Modum Kraftproduksjon KF
Tisjøen kraftverk Eidsvoll Viken 0,075 0,5 2009 108 Eidsvoll kommune
Tistedalsfoss kraftverk Halden Viken 21,5 95 1955 66 Halden Kraftproduksjon AS
Todøla kraftverk Nesbyen Viken 3,2 8,3 2019 70 Todøla Kraftverk AS
Tossevikelva kraftverk Ringerike Viken 2,6 7,1 2014 307 Småkraft AS
Tronstad kraftverk Lier Viken 1,3 6,5 2012 106 Mykleby Maskin AS
Tungremmen kraftverk Flå Viken 3,4 8,3 2022 173 Nito AS
Tverråni kraftverk Nesbyen Viken 3 7,9 2016 307 Småkraft AS
Ufysja kraftverk Hol Viken 1,5 6 2005 163 Ufysja Kraftverk AS
Usta kraftverk Ål Viken 208 920 1965 540 Hafslund Eco Vannkraft
Ustekveikja kraftverk Hol Viken 36,5 73 1983 113 Ustekveikja Kraftverk DA
Uvdal I kraftverk Nore og Uvdal Viken 92 320 1966 585 Skagerak Kraft
Uvdal II kraftverk Nore og Uvdal Viken 41 190 1966 196 Skagerak Kraft
Vamma kraftverk Indre Østfold Viken 344 1580 1915 28 Hafslund Eco Vannkraft
Verja kraftverk Rollag Viken 0,24 1,91 2004 90 Verja Kraft SA
Verksfossen kraftverk Nittedal Viken 0,45 2 2002 10 Løvenskiold-Vækerø Carl Otto Løvenskiold
Vesleåni kraftverk Flå Viken 1,65 4,9 2009 353 Vesleåni Kraft AS
Vestfossen kraftverk Øvre Eiker Viken 2,8 11 1984 16 Øvre Eiker Energi AS
Vikaåne kraftverk Hol Viken 1,25 4,7 2011 82 LHI Solarwind Hydro Vikaåne 2644
Vittingfoss kraftverk Kongsberg Viken 35,1 150 1919 20 Ringerikskraft Produksjon
Viulfoss kraftverk Ringerike Viken 12,5 65 1958 18 Viul Kraft AS
Vrenga kraftverk Flesberg Viken 13 85 1960 380 Skagerak Kraft
Ørje kraftverk Marker Viken 1,8 9 1943 10 Østfold Energi
Ørteren kraftverk Hol Viken 10 32,3 1966 158 Ørteren Kraftverk Hol KF
Øvre Åssiden kraftverk Drammen Viken 0,7 2,6 2021 174 Glitrevannverket IKS
Øynan kraftverk Hol Viken 1,95 5,8 2010 88 Øynan Kraftverk AS
Ål kraftverk Ål Viken 3,2 13,4 1914 30 Ål Kraftverk KF
Åsa kraftstasjon Ringerike Viken 1,4 3 1912 365 Ringerikskraft Produksjon

Om NVE[rediger | rediger kilde]

NVE har en offentlig tilgjengelig database for vannkraftverk. Ved å laste ned data jevnlig og sammenligne med lagrede data blir nye kraftverk og andre endringer oppdaget. Det gir grunnlag for å endre eller lage en ny artikkel.

NVE er tildelt myndighet til å forvalte Vannressursloven og Energiloven. Den som vil bygge et vannkraftverk må forholde seg til disse lovene, og søke NVE om tillatelse. Det gis konsesjon, konsesjonfritak, eller avslag.[8] [9]

Når et kraftverk tas i bruk får det tildelt et løpenummer (NVE_ID). Dette nummeret er unikt for hvert kraftverk. Nummereringen er ikke kronologisk, men ble innført i forbindelse med et registreringsystem på 1980-tallet.[10][11] Da ble det alfabetisk, Aall-Ulefoss kraftverk ble nummer 1.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]