General Electric

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
General Electric Company
General Electric Company
Organisasjonsform Aksjeselskap
Etablert 1892
Hovedkontor Connecticut
Antall ansatte 307 000 (2014)
Nettside ge.com

General Electric (GE) er et amerikansk konsern stiftet i 1879. Ved inngangen til 2005 var det verdens største selskap målt etter markedsverdi. Pr. 28. mars 2005 har selskapet en verdi på cirka 379 milliarder dollar.

Beskrivelse av virksomheten[rediger | rediger kilde]

GE er engasjert i utvikling, produksjon og markedsføring av et vidt spekter av produkter for å generere, overføre, fordele, kontrollere og forbruke elektrisitet. Produktene har et vidt spekter av anvendelsesområder: Belysning, industriell automasjon, utstyr for elektrisk fordeling og kontroll, lokomotiver, strøm-generatorer, produkter for strømlevering, service til kjernekraft, jetmotorer, kjemikalier og utstyr for behandling av vann og prosessanlegg, sikkerhetsutstyr, syntetiske materialer.

Tjenester omfatter kringkasting og TV-kanaler, produkttjenester, elektriske forretninger, elektrisk installasjon, ingeniørtjenester og reparasjon.

Kundene omfattes innenfor infrastruktur, industri, helseforetak, nettverkstilbydere, finanssektoren og konsumsektoren.

Forskning og utvikling[rediger | rediger kilde]

GE fører en «Ecomagination» (økotenkning) kampanje for å øke omsetning samtidig som budsjettet for forskning og utvikling fordobles fra det nåværende nivå på $ 700 mill. Fremtidige produkter vil være lokomotiver som går på solenergi, fly med lavt utslipp av eksos, mer effektiv belysning og mer avanserte systemer for vannrensning.

Ifjor[når?] reduserte GE sine energiutgifter med $ 70 mill og reduserte sine utslipp av klimagasser med 150 000 tonn.

GE Broadcast[rediger | rediger kilde]

GE Broadcast eier TV-konglomeratet NBC Universal, som igjen eier bl.a fjernsynskanalene under CNBC, TV-kanalene under NBC, og filmselskapet Universal Pictures.

GE-bedrifter i Norge[rediger | rediger kilde]

GE har per. april 2008 ca. 2900 medarbeidere i Norge, de fleste fra GE Healthcare. Ca. 600 nye medarbeidere ble tillagt GE i Norge i 2007 ved GEs oppkjøp av Vetco Gray (GE Infrastructure).

GE Commercial Finance[rediger | rediger kilde]

GE Healthcare[rediger | rediger kilde]

GE Healthcare er en del av det amerikanske GE-konsernet, og omsetter for ca. 17 mrd. USD årlig fordelt på ca. 47000 ansatte verden over. GE Healthcare utvikler, produserer og selger et stort spekter av produkter og tjenester rettet mot helsesektoren - så som MR, CT, PET, SPECT og Ultralydmaskiner, kontrastmidler og nukleærmedisinske substanser , samt IT-løsninger for kommunikasjon av bilder, diagnose og pasientoppfølging samt pasientovervåkingssystemer. GE Healthcares løsninger sikter mot å kunne stille diagnose av f.eks kreft, hjertekarrsykdommer og nevrologiske lidelser på tidligst mulige stadium - å se ting på nye måter - slik at en eventuell behandling kan startes så tidlig som mulige i sykdomsforløpet.

Globale omsetningstall:
2005: 15,2 mrd. USD
2006: 16,6 mrd. USD
2007: 17,0 mrd. USD

GE Healthcare i Norge:
GE Healthcares historie i Norge strekker seg så langt tilbake i tid som til 1874, da farmasøyten Morten Nygaard dannet Nygaard & Co – det firmaet som senere ble til Nycomed. I 1997 dannet Nycomed fra Norge og Amersham fra England Nycomed Amersham – som noen år senere skiftet navn til Amersham Health. I 2004 kjøpte GE Amersham Health og den nye enheten ble kalt GE Healthcare AS.

GE Healthcare har totalt ansatt om lag 1400 personer i Norge innenfor forskning, utvikling, produksjon, service, markedsføring & salg – fordelt ut over landet på følgende steder: Lindesnes, Horten, Oslo & Kjeller.

Lindesnes fabrikker er verdens største produsent av "virkestoff" for kontrastmidler – substanser som bidrar til kontrastforsterkning. På Kjeller og i Oslo forgår forskning og utvikling på denne typen legemidler samt produksjon av disse for bruk i sykehus og klinikker verden over. Ut fra Kjeller forsynes norske sykehus som har nukleærmedisinske avdelinger med radioaktive substanser for dette formålet.

I mai 2008 ble det besluttet å legge ned virksomheten på Kjeller innen utgangen av året. Det innebærer at produksjonen av radiofarmaka nedlegges, mens forskning og utvikling flyttes til Storo. PET-senteret på Rikshospitalet vil videreføres.

I Horten ligger GE Vingmed Ultrasound – som også er en del av GE Healthcare. Her utvikles meget avanserte ultralydmaskiner for diagnostisering av hjertelidelser.

I samarbeid med Rikshospitalet i Oslo og Haukeland Sykehus i Bergen driver GE Healthcare for tiden en utstrakt preklinisk forskning innen tidlig kreftdiagnose.

GE Money[rediger | rediger kilde]

Se GE MoneyBank Norge.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]