Hopp til innhold

Kjemisk substans

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Kjemikalier»)
Laboratorieframstilling av diazometan.

En kjemisk substans eller et kjemisk stoff er enhver materiell substans brukt i eller brakt tilveie gjennom en kjemisk prosess. Det kan være et grunnstoff, en forbindelse eller en blanding av dette:

  • En kjemisk forbindelse er en substans som består av to eller flere grunnstoffer som er kjemisk forbundet i faste proporsjoner.
  • Et molekyl er den minste partikkelen i et element eller en forbindelse som beholder grunnstoffets eller forbindelsens kjemiske egenskaper.
  • Et ion er et atom eller gruppe av atomer med en elektrisk netto ladning, etter å ha mistet (kation) eller mottatt (anion) et elektron.

Begrepet kjemikalie kan vise til enhver kjemisk substans, selv om det i populær språkbruk menes «et produkt av den kjemiske industrien». Kjemikalier forekommer i naturlig tilstand eller fremstilles industrielt. En del stoffer kan ha viktige funksjoner i produksjonsprosessen eller i ferdig bearbeidede produkter. Andre oppstår som forurensninger i selve tilvirkningsprosessen. Noen kjemiske stoffer, for eksempel sink og kobber, er helt nødvendige for mennesker og dyr i lave konsentrasjoner.

Farlige kjemikalier omfatter kjemiske stoffer og stoffblandinger som kan medføre helse-, miljø-, brann- eller eksplosjonsfare. Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer og er giftige.

Kjemikalier brukes i mange forskjellige produkter og produksjonsprosesser. Enkelte kjemikalier kan forårsake skader på helse og/eller miljøet og kan inngå i produkter vi ikke er vant til å forbinde med helse- og miljøfare, for eksempel tekstiler, møbler, elektronisk utstyr, byggevarer og kosmetiske produkter. I hvilken grad et gitt stoff forårsaker negative effekter på helse og miljø, avhenger av de konsentrasjonene stoffet forekommer i og hvordan man blir eksponert for stoffet.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]