Fosgen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fosgen
Identifikatorer
CAS-nummer75-44-5
SMILESClC(Cl)=O
Kjemiske egenskaper
FormelCOCl2
Molar masse98,92 g/mol
UtseendeFargeløs gass
Tetthet4,258 (15 °C gass) kg/m3
Smeltepunkt−118 °C
Kokepunkt8,3 °C
Damptrykk1,6 atm (20°C)
LøselighetReagerer med vann
Mag. sus.−48·10−6 cm3/mol
Dipolmoment1,17 D
Farer
Hovedfarer
Svært giftig Svært giftig
FlammepunktIkke antennelig
LD50500 ppm (menneske 1 min.)
Relatert
Andre lignende forbindelserTiofosgen, Formaldehyd, Karbonsyre, Urea, Karbonmonoksid, Kloroformsyre

Fosgen (karbonylklorid – COCl2) er en gass brukt til kjemisk krigføring.

Fosgen er kun stabil i ren tilstand, og løses dårlig opp i vann. Gassen er meget giftig, og ble blant annet brukt i første verdenskrig. Gassen ble oppfunnet i 1811 og blir fremstilt ved å la karbonmonoksid og klorgass reagere med aktivt kull som katalysator. Når gassen kommer i kontakt med fuktighet, som for eksempel i lungene, dannes saltsyre.

Fosgen er en av flere kjemiske stridsmidler i Skagerrak som ble dumpet etter andre verdenskrig i Norskerenna.