Bueminutt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bueminutt er en enhet for måling av vinkler. Et bueminutt er lik 160 av én grad. Ettersom én grad er definert som 1360 av én full sirkel er ett bueminutt lik 121600 av én full sirkel, som er lik π10800 radianer. Enheten bueminutt ligger i størrelsesorden mellom grad og buesekund.

En buelengde på ett bueminutt utgjør ca. 3 mm på en avstand av 10 m.

Symbolet for bueminutt er , så 5 er fem bueminutter. Symbolet har Unicode-navn prime, Unicode-kode U+2032 og HTML-kode for symbolet er ′ eller ′.

Bruken av bueminutt er stort sett begrenset til områder hvor man trenger en enhet som passer for små vinkler, som i astronomi. Bueminutter, og underenheten buesekunder, brukes også i kartografi og navigasjon. Ved havnivå er lengden av ett bueminutt 1842,905 m – 1861,566 m (WGS 84) (omtrent én nautisk mil).

Tradisjonelt angis posisjoner på jorden i grader, minutter og sekunder i to retninger, en for bredde (vinkelen nord eller sør for ekvator) og en for lengde (vinkelen øst eller vest for nullmeridianen). Dette kan brukes til å angi et hvilket som helst punkt på eller over jordens overflate. På grunn av det noe upraktiske seksagesimalsystemet (sekstitallsystemet) er det mange som nå foretrekker å angi posisjoner i grader med vanlige desimaler. Grader angitt med tre desimaler gir dårligere nøyaktighet (ca. 111 m) enn grader, minutter og sekunder (ca. 31 m), mens grader med fire desimaler gir bedre (ca. 11 m). I navigasjon brukes ofte også grader og desimalminutter.

Seksagesimalsystemet for vinkelmålinger
Enhet Verdi Symbol Forkortelser I radianer (ca.)
Grader 1360 sirkel ° deg 17,4532925 mrad
Bueminutt 160 grad ′ (prim) buemin, bmin, bm, 290,8882087 µrad
Buesekund 160 bueminutt ″ (dobbel prim) buesek, bsek, bs 4,8481368 µrad
Milliardsekund 11000 buesekund   mas 4,8481368 nrad
Mikrobuesekund 10−6 buesekund   μas 4,8481368 prad

Bruk i siktesystemer[rediger | rediger kilde]

Eksempel på klikktabell for en bestemt 7,62 × 51 mm NATO ladning. Kulefall og vindavdrift er vist både i mrad og bueminutt (moa).

Bueminutter og milliradianer er to forskjellige enheter som brukes for justering av siktesystemer i jakt og skytesport. Bueminutter nært knyttet til fotsystemet og er fremdeles vanlig i USA, mens resten av verden stort sett har gått over til det metriske systemet og dermed sikter basert på milliradianer. I tabellen under er omregningene fra mrad til metriske verdier eksakte (f.eks. 0.1 mrad omregnet til 10 mm på 100 meter), mens alle omregninger av bueminutt til både metriske og britiske/ imperiske verdier er omtrentlige.

Omregning mellom vanlige klikkverdier i sikter basert på milliradianer og bueminutter
Vinkel
pr. klikk
Tilsv. i
buemin
Tilsv. i
mrad
mm
100 m
cm
100 m
"
100 m
"
100 yd
112 0,083′ 0,024 mrad 2,42 mm 0,242 cm 0,0958 " 0,087 "
0,2510 mrad 0,086′ 0,025 mrad 2,5 mm 0,25 cm 0,0985 " 0,09 "
18 0,125′ 0,036 mrad 3,64 mm 0,36 cm 0,144 " 0,131 "
16 0,167′ 0,0485 mrad 4,85 mm 0,485 cm 0,192 " 0,175 "
0,510 mrad 0,172′ 0,05 mrad 5 mm 0,5 cm 0,197 " 0,18 "
14 0,25′ 0,073 mrad 7,27 mm 0,73 cm 0,29 " 0,26 "
110 mrad 0,344′ 0,1 mrad 10 mm 1 cm 0,39 " 0,36 "
12 0,5′ 0,145 mrad 14,54 mm 1,45 cm 0,57 " 0,52 "
1,510 mrad 0,516′ 0,15 mrad 15 mm 1,5 cm 0,59 " 0,54 "
210 mrad 0,688′ 0,2 mrad 20 mm 2 cm 0,79 " 0,72 "
1′ 1,0′ 0,291 mrad 29,1 mm 2,91 cm 1,15 " 1,047 "
1 mrad 3,438′ 1 mrad 100 mm 10 cm 3,9 " 3,6 "

(Verdier i fet skrift er eksakte. Alle brøker basert på milliradianer er oppgitt i tideler, som er mer passende for praktisk bruk.)

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]


Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]