Austråttborgens heraldikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Austråttborgens heraldikk omfatter en rekke heraldiske elementer, særlig våpenskjold, på Austråttborgens vegger, porter og andre steder.

Våpen finnes rundt borgens portal, over Loggiaen og på Pyramiden. Det dreier seg om slektsvåpenene for anene til Ove Bjelke og hans tre hustruer, nemlig Maren Juel, Regitze Gedde og Hedvig Lindenow.

Austråttborgen
Portalen
Loggiaen
Pyramiden

Våpenskjold ved portal[rediger | rediger kilde]

De nummererte våpenbeskrivelsene (blasoneringene) viser til de nummererte bildene under. I beskrivelsene nedenfor brukes betegnelsene gul og hvit på de heraldiske «metallene» gull og sølv som ofte blir avbildet som gult og hvitt. Betegnelsene lilje og rose viser her til de strenge, heraldiske stiliseringene av disse våpenfigurene.

1. a) Juel. Det finnes flere danske Juel-slekter. Denne med stjerne og bølge er såkalt "uradel" fra Jylland. Skjoldet er vanligvis blått. Stjernen er gul og seksoddet. De tre bølgene er hvite. På hjelmen ser vi her to jernkledde armer som holder ei (gul) seksoddet stjerne.

b) Bjelke. Skjoldet er hvitt og de to bjelkene er blå. På hjelmen to vesselhorn som er hvite med blå bjelke.

c) Giedde. Skjoldet er blått. Gjedda skal vanligvis være hvit. På hjelmen et blått og et hvitt vesselhorn. Det forekommer variasjoner, f.eks. ei ekstra gjedde mellom hornene på hjelmen. På denne utførelsen er imidlertid hjelmtegnet blitt borte.


2. a) Brockenhuus. Skjoldet er delt loddrett (kløvd), med farge hvitt og rødt. På delelinjen er det lagt tre blå roser. På hjelmen (som mangler her) er det vanligvis tre blå roser, og to vesselhorn som er tverrdelt hvitt/rødt – rødt/hvitt.

b) Juel – se pkt 1.

c) Gyldenhorn. Norsk «uradel». Skjoldet er blått. Hornet er rødt med gule beslag og gult bånd. På hjelmen (som mangler her) to vesselhorn som er tverrdelt rødt/blått – blått/rødt.

d) Lunge. Det er gjengitt to Lunge-våpen på Austrått. Dette som vises her er opprinnelig et Dyre-våpen. Skjoldet er blått. Vesselhornene er hvite. På hjelmen (som mangler her) to hvite vesselhorn, som kan være påsatt påfuglfjær.


3. a) Flemming. Skjoldet er tverrdelt fem ganger i gult og rødt. På de røde feltene er det tre gule kuler (skiver). På hjelmen (som mangler her) to vesselhorn som er delt på samme måte, med ei gul kule i hvert rødt felt. Noen ganger er hornene besatt med tre tistelblomster.

b) Gris. Det finnes flere Gris/Griis-våpen, men dette er foreløpig ukjent. Skjoldet loddrett delt, 1. felt to ganger tverrdelt, i 2. felt en griseskank.


4. a) Bing. Skjoldet firedelt i rødt og hvitt. De hvite feltene inneholder her en (rød) mursteinstabel (andre gjengivelser har to). På hjelmen (som mangler her) to vesselhorn som er tverrdelt rødt/hvitt – hvitt rødt.

b) Krabbe. Skjoldet er rødt med en hvit bjelke. På hjelmen (som mangler her) to røde vesselhorn med en hvit bjelke.

c) Gyldenløve. Norsk «uradel». Skjoldet er tverrdelt. I øverste gule felt ei gående rød kronet løve. Feltet under har gule og røde ruter. På hjelmen (som mangler her) to vesselhorn som er tverrdelt gult/rødt – rødt/gult.


5. a) Rosenkrantz. Skjoldet er firedelt, der 1. og 4. felt (rødt og blått) har en svart/hvit sjakkbrettmønstret ("sjakktavlet") skråbjelke. 2. og 3. felt er skrådelt i blått og rødt (og omvendt) med ei opprett hvit løve med krone. På hjelmen (som mangler her) to vesselhorn over fem røde/hvite roser, hornene halvt "sjakkmønstret" halvt røde eller blå, og pyntet med utstående påfuglfjær.

b) Rønnow. Skjoldet loddrett delt (kløvd) rødt/gult. På hjelmen (som mangler her) to vesselhorn – ett rødt, det andre gult.

c) Rømer. Skjoldet er skrådelt, hvitt øverst, svart nederst. På hjelmen (som mangler her) ei krone og to vesselhorn (hvitt/svart).


6. Friis "fra Haraldskjær". Skjoldet er delt av en svart/hvit sjakkbrettmønstret skråbjelke. Feltene over og under er blått og rødt (eller omvendt). På hjelmen (som mangler her) to vesselhorn som er tverrdelt i rødt/sjakktavle og sjakktavle/blått, gjerne pyntet med påfuglfjær.


7. Glob (eller Due). Skjoldet er rødt (noen ganger hvitt), med en svart ørn. På hjelmen (som mangler her) to jernkledde armer som holder sverd og blomsterkrans, eller en svart ørn, eller fem påfuglfjær.


8. Nilsen (Lillie). Ukjent. Skjoldet har kanskje en liggende stokk med to avkappede grener. Over stokken to halve liljer, under stokken ei halv lilje som peker nedover.


9. Skinkel. Det står ..ESTED over skjoldet, men dette skal visstnok være Skinkel. Skjoldet inneholder ei rose i midten med tre blad rundt, to oppe og ett under.


10. Bjørn. Skjoldet er blått, med en hvit bjørnefot. På hjelmen (som mangler her) et hvitt horn av en enhjørning.


11. Lunge. Dette er det andre Lunge-våpenet på Austrått. Skjoldet er rødt med tre gule liljer. Hjelmen (som mangler her) har to røde vesselhorn, som begge er besatt med tre gule liljer.


12. Bølle (Orning?). Skjoldet ser ut til å ha to "bølger", og kan være våpenet til Orning.


13. Vinstorpa ätten. Det synes å stå Passou her, men denne slekten (Passow) har et skjold som vanligvis beskrives som kløvd av svart/hvitt, mens dette skjoldet her er loddrett delt, i 1. felt to skråbjelker, i 2. felt en halv lilje fast på delingen. Det er likt med en variant av våpenet til ei slekt som av slektsforskere kalles "Winstorp-slægten" eller Vinstorpa ätten. Åke Axelsson (Thott) var gift med Merete Bengtsdatter av denne slekten.


14. Kane. Norsk «uradel». Skjoldet er hvitt, med et rødt andreaskors og fire røde roser. På hjelmen (som mangler her) to påfuglfjær.


15. Strutz. Se beskrivelse under Loggia.


16. Thott. Skjold delt i fire i rødt og gult. På hjelmen (som mangler her) to tverrdelte vesselhorn i rødt/gult og gult/rødt.

Våpenskjold ved loggia[rediger | rediger kilde]

17. Giedde. Se beskrivelse under nr 1. Vi ser at denne gjengivelsen har ei rose mellom hornene på hjelmen. Ellers står det vel FRG over våpenet, som kan bety Fru Regitze Giedde, Ove Bielkes 1. hustru.


18. a) Brockenhuus. Se beskrivelse under pkt 2. Her er det plassert ei rose mellom hornene på hjelmen. Her står også SBH, som kan være mor til Ove, Sophie BrockenHuus.

b) Juel. Skjold, se beskrivelse under pkt 1. Men her ser vi på hjelmen to vesselhorn med ei rose i mellom, i stedet for de to jernkledde armene som holder ei stjerne, jfr pkt 1. Her står også FMJ, som kan være Fru Maren Juel, Oves 2. hustru.


19. a) Thott. Se beskrivelse under pkt 16. Her står også FMT, som kan være Oves farmor, Fru Margrete Thott.

b) Bielke. Se beskrivelse under pkt 1. Her er det i tillegg ei rose mellom hornene på hjelmen. Her synes å stå OB, som vel er Ove Bielke.


20. Rømer. Se beskrivelse under pkt 5. På hjelmen her synes det imidlertid å være fem påfuglfjær i stedet for vesselhorn. Her står FJR, som kan være Fru Inger Rømer.


21. Strutz. Skjoldet synes å inneholde en fugl (struts?), et reir med egg og ei sol. Fuglen har en hestesko i nebbet. Hjelmen har to delte vesselhorn. Mellom hornene et fuglehode (struts?) som holder en hestesko i nebbet. Her står det FJS – antakelig en Fru I Struts.


22. Gyldenløve. Se beskrivelse i pkt 4. Dette synes i tillegg å ha ei halv (kronet) løve mellom hornene på hjelmen. Her står det HNHG, som da kan være Herr Nils Henriksson Gyldenløve.


Våpenskjold ved pyramiden[rediger | rediger kilde]

23. Minneplate.


24. a) Bielke. Se beskrivelse i pkt 1.

b) Brockenhuus. Se beskrivelse i pkt 2.


25. a) Juel. Se beskrivelse i pkt 1.

b) Giedde. Se beskrivelse i pkt 1.


26. a) Bielke. Se beskrivelse i pkt 1.

b. Lindenow. Skjoldet er kløvd. Det ene feltet er rødt med tre grønne lindekvister med blad, fast på delingen. Det andre feltet er beskrevet som tre ganger tverrdelt av hvitt og rødt - noe ulikt det vi ser på bildet her, som vel må sies å være fire ganger tverrdelt. På hjelmen et rødt vesselhorn og et tverrdelt vesselhorn (rødt og hvitt).

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]