Hopp til innhold

Rosenkrantz

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Det eldste Rosenkrantz-skjoldet i en moderne tegning etter våpenrullen Gelre fra 1300-tallet
Rosenkrantz

Rosenkrantz er en dansk adelsslekt med grener i både Norge og Sverige med enkeltpersoner som har hatt høye stillinger i Norge. Slekten er kjent fra middelalderen, har eid store eiendommer i Danmark og Norge, samt har gjennom flere hundre år hatt mange medlemmer med mektige stillinger i begge land. Slekten har også medlemmer i Sverige.

Slektsmedlemmer har bl.a. vært lensherrer i Norge, eid baroniet Rosendal og vært statsråd.

Flere gater i norske byer er oppkalt etter slekten eller medlemmer av slekten, bl.a. i Oslo.

Våpen for Anna Beate Rosenkrantz i Solum kirke

Navnet Rosenkrantz kommer visstnok av at det på hjelmen i slektsvåpenet er en liten rekke eller "krans" av heraldiske roser under hjelmtegnet. Kransen er plassert mellom hjelmtegnets vesselhorn med påfuglfjær og hjelmens isse. På hjelmen i våpenet til Anna Beate Rosenkrantz gift Adeler, i Solum kirke, Skien, fra ca. 1770, er hjelmtegnet en ganske stor, rund krans av roser, men denne varianten kjennes ellers ikke i slekten. Våpen fra slekten er avbildet på Arnstein Rønnings nettsted http://heraldikk.blogspot.com/

Det vanligste våpenskjoldet til slekten Rosenkrantz avbildet i Danmarks Adels Aarbog 1906

Noe forskjellige våpenskjold har vært brukt i slekten; både enklere våpen fra dens tidligst kjente personer i Danmark, og mer sammensatte våpen i senere grener i Danmark og Norge. Våpnene fikk tilleggsfigurer, til dels både i skjoldfelter og i hjelmtegn, ettersom slektsmedlemmer ble utnevnt til baroner/friherrer med forskjellige titler.

Shakespeare har i Hamlet en hoffmann med navnet Rosenkrantz.

På grensen mellom Danmark og Tyskland finner man også en by som heter Rosenkranz på tysk side og Rudbøl på dansk side. Statsgrensen går midt i byen og er en fascinerende severdighet. Det er imidlertid ikke klart hvorvidt bynavnet har sammenheng med slekten av samme navn.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Danmarks Adels Aarbog 1906
  • Anders Thiset og P.L. Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon, København 1904
  • H. Storck: Dansk Vaabenbog, København 1910
  • Hugo Høgdahl: Norske ex libris og andre bokeiermerker. Fra biskop Arne Sigurdsson til Gerhard Munthe, Oslo 1946, side 47-48 (lensherren Erik Rosenkrantzs våpenex libris)
  • Sven Tito Achen: Danske adelsvåbener, København 1973
  • Herman L. Løvenskiold: Heraldisk nøkkel, Oslo 1978, side 281 med henvisninger
  • Anders Thiset og Henry Petersen: Danske Adelige Sigiller fra det 13. til 17. århundrede, 1977 (uendret reprotrykk av Henry Petersen: Danske adelige sigiller fra det 13. og 14. århundrede, 1897, & Anders Thiset: Danske adelige sigiller, 1905). Med våpensegl for medlemmer av slekten
  • Allan Tønnesen (redaktør), Magtens besegling. Enevoldsarveregeringsakterne af 1661 og 1662 underskrevet og beseglet af stænderne i Danmark, Norge, Island og Færøerne, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2013, 583 s., ISBN 9788776746612.Med våpensegl for medlemmer av slekten