Hopp til innhold

Antiglobaliseringsbevegelsen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Anti-globaliseringsbevegelsen defineres ofte som en løs sammenslutning av mennesker og organisasjoner som mener at en annen økonomisk verdensordning er nødvendig og mulig, og finner en felles fiende i nyliberalismen. De hevder at markedsliberale styringssystemer gir Multinasjonale selskaper økt kontroll over verdens ressurser og økonomi, med stadig mindre demokratisk kontroll.

Frontfigurer[rediger | rediger kilde]

Noen av frontfigurene har vært og er økonomer og tidligere ansatte fra WTO, IMF og verdensbanken, som David Korten, Herman Daly og andre. Andre tydelige forkjempere er personer som Ralph Nader, flere ganger presidentkandidat i USA og leder for det som har gått under betegnelsen "den grønne bevegelsen" i USA og the green party, fredsaktivisten professor Johan Galtung, professor i historie Michael Parenti, og kanskje fremst kjent i USA, Harvard professor i lingvistikk Noam Chomsky. Andre frontfigurer inkluderer:

Historie[rediger | rediger kilde]

Demonstrasjonene under WTO-møtet i Seattle i 1999 anses som en av de viktigste hendelsene og startskuddet for en ny giv i antiglobaliserings-bevegelsene.

Attac er en av de organisasjonene som ofte assosieres med antiglobaliserings-bevegelsene, og ble startet i Frankrike i 1998. Attac fremmer en såkalt Tobin skatt på all transaksjon av valuta med spekulative motiv, som vil ligge på 0,001%. Organisasjonens medlemmer har vært blant deltakerne ved de fleste demonstrasjoner og fellesoppslutninger sammen med fagbevegelse, arbeiderbevegelse i antiglobaliserings treff.

Fra 24. til 26. juni i 2002 holdt Verdensbanken sin årlige konferanse om utviklingsøkonomi i Oslo, ABCDE-konferansen (Annual Bank Conference on Development Economy). Møtet var ikke et toppmøte, men en samling for forskere, politikere og andre med tilknytning til Verdensbankens utviklingsøkonomiske politikk. Ifølge banken selv dreide det seg om «verdens mest kjente serie av konferanser for presentasjon av og diskusjon om ny kunnskap om utvikling». Demonstrasjonen mot verdensbanken og de verdensøkonomiske forholdene og trendene som ble holdt i Oslo, organisert av paraplyorganisasjonen Oslo2002 trakk mer enn 10 000 mennesker og var med det den største demonstrasjonen i Norge i nyere tid.

Antiglobalisering i Norge[rediger | rediger kilde]

Fra Globaliseringskonferansen i Oslo 2012.

Norges Sosiale forum er den største norske alliansen innen antiglobaliseringsbevegelsen med sine over 60 medlemsorgansiasjoner. Norges Sosiale Forum arrangerer Globaliseringskonferansen annethvert år i Oslo, hvor mellom 1500 og 2000 folk samles i kampen for en rettferdig verden og mot en nyliberal verdensøkonomi.

I Norge er Attac en av organisasjonene i anti-globaliseringsbevegelsen og aktiv i kampen mot nyliberalismen.[1] Det finnes også adskillige personer[2][3], institusjoner[4] og organisasjoner[5] som har talt til motstand mot globalisering og nyliberalisme. Blant de mest vidgjetne motstanderne finnes:

Disse har gjennom bøker som Tredje venstre, Makten bak makten og Økonomisk apartheid pekt ut noen av ulempene ved deregulering, privatisering og nyliberalisme.

Noen norske organisasjoner i antiglobaliseringsbevegelsen:

Internasjonalt er britiske Socialist Workers Party dominerende i antiglobaliseringsbevegelsen

Demonstrasjoner[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • E.F. Schumacher, Small is beautiful – Economics as if people mattered, Perennial Library, Harper & Row, Publishers Inc. New York, 1973, ISBN 0-06-080352-5
 • Humanistic Economics – The New Challenge, Bootstrap Press, New York 1988, ISBN 0-942850-10-6
 • Victor Anderson, Alternative Economic Indicators, Routledge, London, 1991, ISBN 0-415-04163-5
 • Michael Jacobs, The Green Economy – Environment, sustainable development and the politics of the future, Pluto Press, London 1991, ISBN 0-7453-0412-5
 • Robert Goodland, Herman Daly, m.fl., Økonomisk politikk for en bærekraftig utvikling – Oppfølging av Brundtland-kommisjonen, Cappelen Forlag 1992, ISBN 82-02-13590-7
 • Paul Ekins, Real-life Economics – Understanding Wealth Creation, Routledge London 1992, ISBN 0-415-07976-4
 • Paul Ekins, Fra vekst til utvikling, Cappelen/Senter for Ny Økonomi, 1992, ISBN 82-02-13585-0
 • Richard Douthwait, The Growth Illusion, Lilliput Press Ltd, London, 1992, ISBN 0-946640-87-4
 • David C. Korten, When Corporations Rule the World, Kumarian Press, Inc. & Berret-Koehler Publishers Inc. 1995, ISBN 1-887208-01-1
 • David C. Korten, The Post-Corporate World – Life after Capitalism, Kumarian Press, Inc. & Berret-Koehler Publishers Inc. 1995, ISBN 1-57675-051-5
 • Herman E. Daly & John B. Cobb, Jr, Det Fælles Bedste -En økologisk økonomi for fællesskab og fremtid, Forlaget Hovedland, 1994, ISBN 87-7739-210-8 – (Dansk utgave)
 • Hans-Peter Martin & Harald Schumann, Globaliseringsfellen -Trusselen mot demokrati og velferd, Gyldendal Norsk Forlag ASA, 1998, ISBN 82-05-25423-0
 • Herman E. Daly, Efter Væksten – Den bæredygtige udviklings økonomi, Forlaget Hovedland 1997, ISBN 87-7739-309-0 – (Dansk utgave)
 • Wolfgang Sachs, Global Ecology, Fernwood Books, Canada, 1993, ISBN 1-895686-29-6
 • Ernst von Weizsäcker m.fl, Factor Four – Doubling wealth, Halving resource use, Earthscan Publication Ltd 1997, ISBN 1-85383-407-6
 • George Soros, Den globale kapitalismen i krise – Trusselen mot det åpne samfunn, Pax Forlag A/S, 1999, ISBN 82-530-2067-8
 • Per-Aslak Ertresvåg, Makten bak makten, Kolofon Forlag 2006, ISBN 978-82-92395-22-6
 • Per-Aslak Ertresvåg, SOV, mitt lille Norge, Kolofon Forlag 2008, ISBN 978-82-92395-67-7

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]