Kategori:Økonomiske ideologier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Økonomiske ideologier defineres her som moralske standpunkter – hvordan økonomier bør struktureres, sett i sammenheng med økonomiske teorier – systemer med læresetninger om hvordan økonomier virker. Disse to er selvsagt relatert. Visse teorier støtter eller utelukker visse ideologier. For eksempel er en som tror på økonomiske teorien om keynesianismen ganske sikkert ikke tilhenger av ideologien libertarianisme.