Hopp til innhold

Deregulering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Deregulering er det motsatte av regulering, og omfatter en prosess hvor myndigheter fjerner, reduserer eller forenkler restriksjoner i næringslivet eller på mennesker. Tilhengerne av deregulering hevder ofte at færre og enklere reguleringer vil føre til større konkurranseevne, og dermed høyere produktivitet, større effektivitet og lavere priser totalt sett. Deregulering er forskjellig fra liberalisering fordi et liberalisert marked, som ofte har færre og enklere reguleringer, også kan ha reguleringer for å øke effektiviteten og beskytte forbrukerens rettigheter, for eksempel lovgivning om antitrust.