Agesilaos II

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Agesilaos II, konge av Sparta av Eurypontid-familien, var sønnen til Arkhidamos II og Eupolia og yngre stebror av Agis II, som han etterfulgte rundt 401 f.Kr. Agis hadde en sønn, Leotykides, men han ble satt til siden som illegitim, rykter sa at han var sønnen til Alkibiades. Agesilaos' suksess skyldtes hovedsakelig Lysander som håpet å finne i ham et lydig verktøy for fremmelsen av hans politiske tanker. Men i dette håpet ble Lysander skuffet, og den økende makten til Agesilaos førte snart til hans nederlag.

I 396 f.Kr. ble Agesilaos sendt til Asia med en styrke på 2000 neodamodere (frigjorte spartanske slaver (heloter)) og 6000 allierte for å sikre de greske byene mot et persisk angrep. Kvelden før han seilte fra Aulis, forsøkte han å ofre, som Agamemnon hadde gjort før felttoget til Troja, men thebanerne hindret dette, en fornærmelse han aldri tilgav. Da han ankom Efesos, ble en våpenhvile på tre måneder inngått med Tissafernes, satrapen av Lydia og Karia, men forhandlingene som ble gjennomført i løpet av den tiden var ufruktbare, og da våpenhvilen var slutt raidet Agesilaus Frygia, hvor han lett vant et enormt krigsbytte siden Tissafernes hadde konsentrert sine tropper i Karia.

Etter å ha tilbrakt vinteren med å organisere en kavaleri-styrke, gjorde han et vellykket inngrep i Lydia våren 395 f.Kr.. Tithraustes ble så sendt for å erstatte Tissafernes, som betalte med livet for sine stadige nederlag. En våpenhvile ble inngått mellom Tithraustenes og Agesilaos, som forlot den sørlige satrapien og igjen invaderte Frygia som han plyndret inntil den følgende våren. Han ble så enig med satrapen Farnabazus og vendte seg igjen sørover.

Det er sagt at han planla en kampanje i det indre landet, eller til og med et angrep på Artaxerxes II, da han ble kalt tilbake til Hellas pga en krig mellom Sparta og de kombinerte styrkene til Athen, Theben, Korint, Argos og flere mindre stater. En rask marsj gjennom Thrakia og Makedonia brakte ham til Thessali hvor han slo tilbake det thessaliske kavaleriet som forsøkte å stoppe ham. Styrket av fokianske og orkomenske tropper og en spartansk armé, møtte han de samlede styrkene ved Koronea i Boeotia, og i et intenst slag var han den tekniske vinneren, men suksessen var fattig og han måtte trekke seg tilbake via Delfi til Peloponnes. Kort tid før dette slaget ble den spartanske marinen, som han hadde fått overkommandoen over, totalt beseiret utenfor Knidos av en mektig persisk flåte under Konon og Farnabazus.

Etter dette tok Agesilaos en viktig del i Korintkrigen, og gjorde flere fremgangsrike ekspedisjoner inn i korinternes territorium og erobret Lekaium og Piraium. Tapet av en «mora», derimot, ødelagt av Ifikrates, nøytraliserte disse sukseene, og Agesilaos returnerte til Sparta. I 389 f.Kr. foretok han en kampanje i Akarnania, men to år senere satte Antalkidas-freden en slutt for fiendtlighetene, varmt støttet av Agesilaus. Da krig brøt ut på nytt med Theben invaderte kongen to ganger Boeotia (378 og 377 f.Kr.), og det var på hans råd at Kleombrotus ble beordret til å marsjere mot Theben i 371 f.Kr.. Kleombrotus ble beseiret ved Leuktra og den spartanske kontrollen ble kastet. I 370 f.Kr. forsøkte Agesilaus å gjeninnføre spartansk prestisje ved en invasjon av mantineansk territorium, og hans standhaftighet og heltedåder redder Sparta da hennes fiender, ledet av Epaminondas, slo seg i gjennom Lakonia det samme året, og igjen i 362 f.Kr. da de gjorde alt unntatt å ta byen ved hjelp av en rask og uventet marsj. Slaget om Mantinei (362 f.Kr.), der Agesilaus ikke var med, ble fulgt av en generell fred. Men Sparta håpte fremdeles på å ta tilbake sitt herredømme. For å skaffe penger for å føre krigen hadde Agesilaus støttet satrapene som hadde gjort opprør, og i 361 f.Kr. gikk han til Egypt i ledelsen for en styrke med leiesoldater for å hjelpe Takhos mot Persia. Han overførte snart sine tjenester til Takhos sin fetter og rival Nektanabis, som gav ham en sum på 200 talenter som takk for hjelpen. På sin vei hjem døde Agesilaus i en alder av 84, etter et styre på 41 år.

Agesilaus var fysisk liten og ikke imponerende i fremtoning, og var delvis lam fra fødselen av. Dette ble brukt mot ham i diskusjon om hans tronbestigelse. Et orakel advarte Sparta mot et «lamt styre». Han var en suksessrik leder i geriljakrig, oppvakt, rask og samtidig forsiktig. Jevnt over en mann hvis personlige mot var hevet over enhver tvil. Som statsmann vant han seg både entusiatiske tilhengere og bitre fiender, men hans patriotisme kan ikke trekkes i tvil. Han levde på det mest sparsommelige hjemme og i felten, og selv om hans felttog ble foretatt hovedsakelig for å sikre bytter, var han fornøyd med å berike staten og sine venner og returnere like fattig som han satte ut. Det verste trekket i hans karakter er hans ustoppelige hat mot Theben, som direkte førte til slaget ved Leuktra og Spartas fall fra hennes posisjon som overherre.

Hans datter Kyniska ble den eneste kvinnen i den antikke historie som vant de olympiske lekene.

Sitat

- Gå ikke etter noen mann som ikke har noe å tape, for han vil komme tilbake etter deg med styrken til 10 mann.


Forgjenger:
 Agis II 
Konge av Sparta
Etterfølger:
 Arkhidamos III