Hopp til innhold

Wikipedia:Ukens danske artikkel/2023

Fra Wikipedia, den frie encyklopediUke 1
Djævlemesse fra Heksen.
Djævlemesse fra Heksen.

Heksen er en dansk/svensk stumfilm fra 1922 skrevet og instrueret af Benjamin Christensen.

Med en blanding af dokumentarlignende fortællinger og dramatiserede sekvenser gennemgår filmen, der også indeholder elementer af gys, de historiske rødder og den overtro, der omgav heksetro fra middelalderen frem til det 20. århundrede.

De detaljerede middelalderlige miljøer betød sammen med den lange produktionstid, at filmen blev den dyreste skandinaviske stumfilm med en pris på næsten to millioner svenske kroner. I samtiden blev filmen dels rost for sin æstetik, dels kritiseret for sin udpenslede fremstilling af tortur, nøgenhed og seksuelle afvigelser.

Retrospektivt er Heksen blevet rost for sin form og for sit visuelle billedsprog, og den er blevet omtalt som Benjamin Christensens mesterværk. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 2
Aristofanes - Lysistrates skaber
Aristofanes - Lysistrates skaber

Lysistrate (også omtalt som Kvindernes oprør) er en græsk komedie fra 411 f.Kr. skrevet af Aristofanes. I komedien ønsker kvinderne i Athen og Sparta at standse den Peloponnesiske Krig. Anført af Lysistrate besætter de Akropolis og afstår fra sex med deres mænd for at få fred.

I denne som i flere af sine komedier satte Aristofanes de aktuelle politiske tendenser i Hellas til debat: korruption, demokratiets forfald og kønsroller og spørgsmålet om kvindens stilling i samfundet. Selv om stykket har en fortløbende handling, forekommer der talrige stilskift fra drama til komedie og sprogskift fra poetiske til groteske replikker. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 3
Ed Thigpen
Ed Thigpen

Ed Thigpen (1930–2010) var en amerikansk jazz-trommeslager, som er kendt for sit samarbejde med blandt andet Oscar Peterson, og som siden 1972 var bosat i København og dermed med til på daværende tidspunkt at indlede et egentligt skandinavisk jazz-samarbejde.

1959–66 var han medlem af Oscar Peterson trio, der også talte bassisten Ray Brown. Thigpen indspillede en række plader sammen med blandt andre Dinah Washington, Ben Webster, Lennie Tristano og Ella Fitzgerald.

I de knap fire årtier, han boede i København, satte han sit præg på den danske jazzscene. Her optrådte han med blandt andet Svend Asmussen og afholdt en række jazz-seminarer. Han modtog i 2004 Palæ Bars jazzpris. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 4
Walter Mode
Walter Mode

Walter Model (1891-1945) var en tysk general og feltmarskal under 2. verdenskrig. Han er kendt for sine defensive slag i den sidste halvdel af krigen, samt for sit nære forhold til Adolf Hitler, der anså ham for at være sin bedste hærchef.

Selv om han var en hårdnakket aggressiv pansergeneral først i krigen, blev han bedst kendt som praktiker inden for udmattelseskrigen. Hans medarbejder general Erhard Raus kaldte det for "zoneforsvar". Han lagde vægt på stærke befæstninger, vægrede sig mod at opgive land og at tillade fjendtlige gennembrud. Denne tilgangsvinkel bragte ham stor succes, men efter at han blev besejret under Ardenneroffensiven i december 1944, mistede Hitler tilliden til Model.

Model indså, at situationen var håbløs for de tyske styrker ved Rhinen, og han opløste sin armégruppe, hvorpå han selv begik selvmord. Hans død betød, at hans ry blev overskygget af hans rivalers, som gik ind for manøvrekrigsførelse. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 5
Et rekonstrueret tafl-spil af varianten hnefatafl.
Et rekonstrueret tafl-spil af varianten hnefatafl.

Tafl-spil er en familie af gamle germanske og keltiske strategispil, som spilles på et bræt på mellem 7×7 og 18×18 felt, og med to hold af uens styrke. Ordet tafl kommer af det oldnordiske ord for bord.

Alle spil havde et karakteristisk forhold 2:1 mellem de to hold, hvor det mindre hold havde en kongebrik, som begyndte i centrum, og hvis mål var at undslippe til brættets periferi eller hjørner. Det store holds opgave var at fange ham, hvorved spillet vindes. Den angribende side har en naturlig fordel i starten af spillet, der sandsynligvis skal indikere et vigtigt kulturelt aspekt ved at efterligne vikingetogternes succes. Vigtigheden af krig blev også afspejlet i hnefatafl, der var vikingernes form for tafl-spil, fordi det var et strategispil om krig, hvilket kan være en vigtig årsag til, at spillebrættet er fundet i grave med mænd i alle aldre. I Balnakeil i Skotland blev et skelet fra en dreng på mellem 8 og 13 år fundet med våben og et hnefatafl-brætspil.

Der er nogen uenighed om, hvorvidt nogle tafl-spil (Hnefatafl og Tawlbwrdd) kan have anvendt terninger. Tafl blev spillet i store dele af Nordeuropa fra før 400 e.kr, indtil de blev fortrængt af skak i 1100-tallet. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 6
Den enevældige kong Frederik 6. var konge under statsbankerotten.
Den enevældige kong Frederik 6. var konge under statsbankerotten.

Statsbankerotten var den alvorlige penge- og finanspolitiske situation, som Danmark var kommet i som følge af landets kostbare deltagelse i Napoleonskrigene, især i Kanonbådskrigen fra 1807. Finansieringen af krigshandlingerne havde medført en voldsom inflation, der især ramte landet efter 1810. Inflationen havde især konsekvenser for lønmodtagerne, hvis realløn faldt drastisk, mens landbrugserhvervet i vid udstrækning var selvforsynende.

5. januar 1813 gennemførte staten en reform af pengevæsenet, der betød, at pengesedlernes værdi i forhold til sølv blev nedskrevet drastisk. Rigsbanken fik tilvejebragt den nødvendige sølvbeholdning gennem en bankhæftelse, som bestod i en 1. prioritetshæftelse i alle landets ejendomme på 6 pct. af værdien. Denne fordring skulle enten indbetales til banken på én gang eller afbetales. Som led i pengereformen blev styringen af pengevæsenet overdraget til en ny mønt- og seddeludstedende bank, Rigsbanken. Men staten og Rigsbanken var ikke i stand til at svare sine forpligtelser, og derfor er pengereformen gået over i historien som statsbankerotten, selv om der ikke var tale om en erklæret konkurs.

Pengereformen betød, at tidligere udsendte mønter og sedler skulle inddrages og erstattes med nye. Der var imidlertid mangel på sølv af tilstrækkelig god kvalitet, som den nye hovedmønt var baseret på, og private betalingsmidler blev derfor sat i omløb. Seddelkursen i forhold til sølvværdien nåede bunden i september 1813 med 9 pct. I de følgende år svingede kursen voldsomt med en ustabil økonomisk udvikling som følge. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 7
Daværende miljøminister, Svend Auken, var vært for konferencen, der mundede ud i Århuskonventionen.
Daværende miljøminister, Svend Auken, var vært for konferencen, der mundede ud i Århuskonventionen.

Århuskonventionen, eller UNECE's "konvention om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på miljøområdet", Den blev underskrevet 25. juni 1998 i Århus under ledelse af Svend Auken, daværende dansk miljøminister. Konventionen trådte i kraft 30. oktober 2001. I 2016 var den ratificeret af 47 medlemslande, blandt disse langt de fleste EU-lande, men også lande i Asien. Derudover har EU ratificeret konventionen og indarbejder nu dets principper i lovgivningen.

Århuskonventionen giver offentligheden adgang til oplysninger om, og medvirken i beslutningsprocesser om lokale, nationale og internationale miljøsager. Det har fokus på samarbejdet mellem offentligheden og offentlige myndigheder. Den er verdens første internationale konvention om borgernes miljørettigheder. Borgernes miljørettigheder er sikret på tre områder i konventionen: Retten til viden, til at deltage og til at klage. Konventionen gælder også for EU's institutioner og organer. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 8
Asta Nielsen, 1917
Asta Nielsen, 1917

Asta Nielsen (1881–1972) var en dansk skuespillerinde og en af stumfilmens største stjerner og stumfilmens første sexsymboler.

Asta Nielsen kom fra små kår, men fik smag for teateret i en tidlig alder. Peter Jerndorff, skuespiller ved Det Kongelige Teater, bemærkede hendes talent og støttede sammen med Astas storesøster en uddannelse for hende på Det Kongelige Teaters elevskole. Hun debuterede på Dagmarteatret i 1902.

Hun forstod straks det nye filmmedie og dets krav til en mere afdæmpet spillestil, og i 1910 filmdebuterede hun i Urban Gads '. Filmen gav både hende og dansk stumfilm et europæisk gennembrud, og efter yderligere et par film i Danmark rejste hun med Gad, som hun nu var gift med, til Tyskland, hvor hun blev verdens bedst betalte skuespiller på dette tidspunkt. Hun indspillede en række film i Tyskland – afbrudt af første verdenskrig – inden hun, presset af nazisterne, i 1937 vendte hjem til Danmark. På dette tidspunkt havde stumfilmens æra været forbi nogle år, og som flere andre stumfilmsstjerner lykkedes det ikke Asta Nielsen at holde fast i karrieren i tonefilm. Hun skrev selvbiografien Den tiende muse (1946) samt nogle noveller og læste undertiden op i radioen. Hun skrev og instruerede selvportrætfilmen Asta Nielsen i 1968. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 9
Luftfoto af Salamis.
Luftfoto af Salamis.

Slaget ved Salamis blev udkæmpet mellem en alliance af græske bystater og Persien (Cuomos) i 480 f.Kr. i stræderne mellem fastlandet og øen Salamis, som ligger i den Saroniske Bugt nær Athen. Det var kulminationen på den anden persiske invasion af Grækenland, som var indledt samme år.

For at blokere den persiske fremrykning spærrede en lille styrke fra Sparta passet i Thermopylæ, mens den allierede flåde, som var domineret af Athen, angreb den persiske flåde i det nærliggende stræde ved Artemisium. I det følgende slag ved Thermopylæ blev spartanerne udryddet, mens grækerne led store tab og trak sig tilbage efter tabet af Thermopylæ. Dette gjorde det muligt for perserne at erobre Boiotien og Attika. De allierede forberedte sig på at forsvare Peloponnes, mens flåden blev trukket tilbage til ø Salamis.

Selv om de var stærkt i undertal blev de græske allierede overtalt af den atheniensiske general Themistokles til igen at angribe den persiske flåde. Themistokles lokkede den persiske flåde ind i stræderne ved Salamis, hvor perserne forsøgte at blokere begge indgange. I det snævre farvand udgjorde det store antal persiske skibe en aktiv forhindring, da skibene havde svært ved at manøvrere og dermed kom ud af formation. Den græske flåde greb chancen og sikrede sig en afgørende sejr ved at sænke eller erobre mindst 300 persiske skibe.

Som følge af nederlaget trak den persiske konge Xerxes størstedelen af sin hær tilbage til Asien og overlod det til Mardonius at fuldføre erobringen af Grækenland. Det følgende år blev resten af den persiske hær samt flåde imidlertid afgørende slået, og herpå forsøgte perserne ikke igen at erobre det græske fastland. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 10
Anne Treisman, ca. 2011
Anne Treisman, ca. 2011

Anne Treisman (1935–2018) var en af de mest indflydelsesrige kognitive psykologer i verden. Hun revolutionerede den måde vi tænker på kognitive funktioner og menneskets hjerne. Hun argumenterede for, at man ikke kan kende hjernens formål uden at forstå, hvad den har udviklet sig til at kunne. Dette er kognitiv psykologis opgave at finde ud af. Hun opstiller kreative og stabile metoder til at undersøge hukommelse og opmærksomhed, som vælger, hvad vi perciperer i verden og skaber en individuel forståelse af verden.

Treisman er især kendt for udviklingen af den såkaldte dæmpningsteori, hvorefter information, der opfattes af sanserne, har mulighed for at blive bearbejdet, så meningen afkodes. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 11
Nebulaprisens symbol for bedste roman.
Nebulaprisens symbol for bedste roman.

Nebula Awards er en amerikansk pris, der hvert år gives for de bedste værker af science fiction eller fantasy udgivet i USA. Priserne er organiseret og uddelt af Science Fiction and Fantasy Writers of America (SFWA). De blev første gang uddelt i 1966 ved en ceremoni skabt til priserne og gives i fire kategorier for forskellige længder af litterære værker. En femte kategori for film- og tv-episodemanuskripter blev givet 1974-78 og 2000-09, og en sjette kategori for spilskrivning blev påbegyndt i 2018. I 2019 annoncerede SFWA, at to priser, der tidligere blev tildelt efter de samme regler, men ikke karakteriseret som Nebulapriser – Andre Norton Award for middelklasse og ungdomsfiktion og Ray Bradbury Award for enestående dramatisk præsentation – skulle betragtes som officielle Nebulapriser. SFWA Nebula Conference, hvor priserne annonceres og overrækkes, afholdes hvert forår i USA.

Nebulaprisen er en af de bedst kendte og mest prestigefyldte science fiction- og fantasy-priser og er sammen med Hugo Awards blevet kaldt "den vigtigste af de amerikanske science fiction-priser". ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 12
:da:Østkyst Hustlers
:da:Østkyst Hustlers

Østkyst Hustlers (en overgang Hustlerne) er en dansk rapgruppe, der blev dannet i 1993 af Nikolaj Peyk, Jazzy H og Bossy Bo, som følge af en radioføljeton i Børneradio. I 1995 lavede de Verdens længste rap, der blev en stor succes. De udgav herefter endnu et succesfuldt album, Fuld af løgn og vandt adskillige priser ved Danish Music Awards.

Peyk forlod gruppen i 1998 efter gruppens tredje album, Så hold dog kæft, der ikke levede op til forgængernes succes. De to resterende medlemmer udgav Get a Life Selv i 2003 under navnet Hustlerne. I 2005 udkom et opsamlingsalbum. Efterfølgende år var gruppen vekselvis en duo og en trio. Siden 2017 har Peyk igen været involveret i Østkyst Hustlers. Den 24. januar 2020 udkom albummet Titusind timer, der er gruppens seneste, og første i 22 år med den fulde besætning. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 13
Cessna 172 Skyhawk
Cessna 172 Skyhawk

Cessna 172 («Skyhawk») er et firesædet, enmotors, højvinget fly produceret af Cessna Aircraft Company. Den blev første gange sendt på vingerne i 1955, og siden er der bygget flere eksemplarer af dette fly end af noget som helst andet fly. Den første produktionsmodel blev sendt på markedet i 1956, og i 2015 havde fabrikken bygget mere end 44.000 enheder. Modellen er fortsat i produktion 60 år efter lanceringen, og kan karakteriseres som den største succes i flyvningens historie.

I 1958 satte en Cessna 172 verdensrekord i udholdenhed, da to piloter fløj uafbrudt i næsten 65 dage. Rekorden står fortsat i dag. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 14
Luftfoto af Mandø.
Luftfoto af Mandø.

Mandø er en 7,63 km² dansk tidevandsø i Vadehavet mellem Rømø og Fanø, der indtil inddigningen i 1937 var en hallig. I 2023 havde øen 31 indbyggere, og disse bor i Mandø By, der ligger på den vestlige del af øen. "Låningsvejen" forbinder Mandø med Vester Vedsted i Jylland.

Øens beliggenhed har udsat den for adskillige stormfloder gennem historien, og disse har været med til at forme og omforme øen flere gange. Som følge af stormflodernes blivende trussel mod øen er der gennem årene blevet bygget flere diger for at sikre den mod havet, og i vore dage er der dige næsten hele vejen rundt om øen.

Øen er siden 2007 en del af Esbjerg Kommune. Mandø udgør et eget sogn, og øens nuværende kirke er opført i 1639.

Mandø har status som vildt- og naturreservat og har siden 2010 været en del af Nationalpark Vadehavet, der er optaget på UNESCOs verdensarvsliste. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 15
Store fregatfugle jagter en rødfodet sule for at stjæle dens mad. Et eksempel på kleptoparasitisme.
Store fregatfugle jagter en rødfodet sule for at stjæle dens mad. Et eksempel på kleptoparasitisme.

Kleptoparasitisme er en form for ernæring, hvor et dyr bevidst tager mad fra et andet. Strategien er evolutionært stabil, når det kræver mindre energi at stjæle end at ernære sig direkte, for eksempel når der er mangel på mad, eller når der er rigeligt med bytte. Mange kleptoparasitter er leddyr, især bier og gedehamse, men inkluderer også nogle fluer, møgbiller, andre insekter og edderkopper.

Snyltebier er specialiserede kleptoparasitter, som lægger deres æg enten på pollenmasserne lavet af andre bier eller på insektværter fra parasitoide hvepse. De er et eksempel på Emerys regel, som siger, at sociale insektparasitter har en tendens til at være tæt beslægtede med deres værter. Adfærden forekommer også hos hvirveldyr, herunder fugle såsom kjover, der vedvarende jagter andre havfugle, indtil de sluger deres føde, og kødædende pattedyr såsom plettede hyæner og løver. Andre arter hengiver sig opportunistisk til kleptoparasitisme. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 16
Lyngby Kirke i Kongens Lyngby
Lyngby Kirke i Kongens Lyngby

Kongens Lyngby er en nordlig bydel i Storkøbenhavn i Lyngby-Taarbæk Kommune i Region Hovedstaden. I kommunen bor 57.500 indbyggere.

Byen blev grundlagt i vikingetiden, men allerede i stenalderen har der boet mennesker i området. Den ældste del af byen er Bondebyen, og den ældste bygning er Lyngby Kirke, der blev opført omkring 1150. I midten af 1800-tallet blev landsbyen til en stationsby.

Byen har meget detailhandel, der især er koncentreret i området omkring Lyngby Storcenter og Lyngby Hovedgade. Adskillige større danske virksomheder har hovedkvarter i Kongens Lyngby. Danmarks Tekniske Universitet har omkring 10.000 studerende og mere end 5.000 ansatte. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 17
Kinesisk kuli på Filippinerne 1899.
Kinesisk kuli på Filippinerne 1899.

Kuli er en betegnelse, der i 1800- og 1900-tallet blev benyttet om ufaglærte arbejdere, ofte minearbejdere, markarbejdere m.v., fra typisk Indien og det sydlige Kina. Kulierne indgik kontrakt med deres arbejdsgiver, hvor de forpligtede sig til udføre arbejde, ofte langt væk fra kuliens hjemstavn og som regel altid hårdt fysisk arbejde.

Handel med arbejdskraft i form af asiatiske kulier formodes at være begyndt omkring 1500-tallet. Da sociale og politiske hensyn ved begyndelsen af 1800-tallet medførte, at først bl.a. Danmark og England og senere andre europæiske lande forbød slavehandel samt senere selve slaveriet, opstod der i kolonierne et behov for billig arbejdskraft i de industrier, hvor arbejdskraft var en væsentlig ressource: plantager, miner og bygning af jernbaner.

Brugen af betegnelsen ophørte efter 2. verdenskrig, og ordet har i dag en stærkt nedsættende klang. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 18
Odin i illustration fra Odin, der Göttervater (1882).
Odin i illustration fra Odin, der Göttervater (1882).

Odin er i nordisk mytologi Friggs ægtemand og en af de mest fremtrædende guder i den traditionelle nordiske religion.

I lighed med de andre nordiske guder er hans funktionsområde meget komplekst, hvilket gør det er svært at beskrive, hvad han er gud for. I myterne beskrives han ofte som en høj, enøjet og gråskægget mand, og på billeder ses han ride på den ottebenede hest Slejpner med spyddet Gungner i den ene hånd, fulgt af ravnene Hugin og Munin samt ulvene Gere og Freke. Men Odin var formskifter af natur; han havde utallige skikkelser og optrådte ofte i forklædning, som i kvadet om Gråskæg fra Ældre Edda. I myterne beskrives han som besat efter at skaffe sig mere viden og lærdom, og han rejste ofte vidt omkring; enten flyvende som en fugl eller ridende på hesten Sleipner.

De islandske kilder fra middelalderen beskriver ham som asernes overhoved. De udgjorde den vigtigste gudeæt, og i det nordiske verdensbillede var Odin den mest magtfulde konge. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 19
Logo for Freie Deutsche Jugend
Logo for Freie Deutsche Jugend

Freie Deutsche Jugend (FDJ) er en tysk kommunistisk ungdomsorganisation, der blev oprettet i 1946. I DDR var FDJ den eneste statsligt anerkendte og støttede ungdomsorganisation og var det regerende kommunistparti SED's officielle ungdomsorganisation. Som en betydende masseorganisation udgjorde FDJ et vigtigt supplement til skolesystemet i DDR.

Freie Deutsche Jugend var en organisation for unge mellem 14 og 25 år, og 75 % af DDR's ungdom var medlem af organisationen. Efter at have tilsluttet sig Ernst Thälmann-pionerbevægelsen, som var for skolebørn mellem 6 og 13 år, sluttede DDR's unge sig normalt til FDJ.

FDJ var repræsenteret i DDR's Volkskammer og havde som politisk og ideologisk mål for FDJ at påvirke alle aspekter af livet for unge i DDR, at udbrede marxisme-leninismen og fremme kommunistisk tankegang. Medlemskabet af FDJ var nominelt frivilligt, men de, der ikke deltog, mistede adgangen til organiserede ferier og fik svært ved at blive optaget på universiteter og højere læreanstalter, opnå gode jobs osv. Størstedelen af de unge, der nægtede at deltage, henviste til religiøse årsager.

I Vesttyskland eksisterede organisationen også i begyndelsen, men blev i 1954 forbudt som stridende mod Vesttysklands forfatning. Efter DDR's ophør sank FDJ ned i politisk ubetydelighed. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 20
SMS Wolf
SMS Wolf

SMS Wolf var en hjælpekrydser og minelægger i den tyske kejserlige flåde, der var i tjeneste under første verdenskrig. Hun var oprindeligt bygget som et civilt fragtskib.

Skibet gennemførte i 1916-18 et togt gennem Atlanten, Stillehavet og det Indiske ocean, hvor hun opbragte og sænkede 14 handelsskibe, ligesom mindst 13 skibe blev sænket af miner udlagt af Wolf. Efter at have opbragt fremmede handelsskibe bemægtigede Wolf sig det opbragte skibs last, herunder kul, men også råvarer i form af metaller, som var vigtige for den tyske krigsindsats. Handelsskibenes besætninger blev taget som krigsfanger og interneret på Wolf og det opbragte skib sænket. Efter togtet, der var det længste, der blev gennemført af noget krigsskib under første verdenskrig, vendte hun tilbage til flådebasen i Kiel med et omfattende krigsbytte og adskillige krigsfanger.

Ved første verdenskrigs afslutning blev hun beslaglagt af ententemagterne og overdraget til Frankrig, hvor hun sejlede som handelsskib mellem de franske besiddelser i Stillehavet. Hun udgik af tjeneste i 1930, hvorefter hun i 1931 blev ophugget i Italien. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 21
:da:Katharina af Aragonien
:da:Katharina af Aragonien

Katharina af Aragonien (1485–1533) var den engelske kong Henrik 8. af Englands første hustru. Hun var dronning fra 1509, til kongen i 1533 lod ægteskabet annullere. Kong Henrik gik på grund af denne annullering mod paven og den Romerskkatolske kirke og gjorde sig selv til overhoved i den nye engelske kirke.

Hun er beskrevet som en venlig og mild kvinde. Shakespeare skrev at hun var: "Dronningen over alle jordiske dronninger", og selv hendes største fjende, Thomas Cromwell, sagde om hende efter sejren ved Flodden, som hun havde stor andel i: "Hvis det ikke havde været for hendes køn, ville hun kunne have besejret alle heltene i historien". Katharina var katolik og medlem af den spanske Franciskanerorden. Hun var pertentlig i sin religion med talrige messer, bønner, bekendelser og bod, hvilket hun anså for nødvendigt for at kunne udføre sine pligter.

Hun var fortaler for, at kvinder havde ret til en uddannelse, og den kontroversielle bog The Education of Christian Women af Juan Luis Vives blev dediceret til hende. Hun var en stor beundrer af renæssancehumanisme og personlig ven med Erasmus af Rotterdam og Thomas More. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 22
:da:Arkitektur i København
:da:Arkitektur i København

Arkitektur i København præges av, at byen er berømt for at have balance mellem ny og gammel arkitektur og en homogen bygningsmasse i 5-6 etagers højde, og i 2008 vedtog Borgerrepræsentationen at Indre By skal friholdes for højhuse.

Således fremstår store dele af Indre By ganske velbevaret på trods af historiske bybrande og bombardementer, selv om mange af de berømte tårne og spir er af nyere dato. Brandene betyder dog, at middelalderens bygningsmasse stort set er forsvundet. Modsat fx Stockholm er København præget af punktvise fornyelser af bygningsmassen frem for voldsomme rydninger af større kvarterer. Store dele af Indre By, Christianshavn og Frederiksstaden er underlagt bygningsfredning. Som i mange lignende byer har venerationen for det bestående fulgt de økonomiske konjunkturer: I gode tider er det blevet revet ned, mens perioder med stagnation har resulteret i genbrug af bygninger. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 23
Adam Smith
Adam Smith

Adam Smith (1723–1790) var en skotsk økonom og moralfilosof. Smith er en af de betydeligste personligheder i samfundsvidenskabernes historie, idet han opfattes som såvel grundlæggeren af økonomi som en moderne videnskab som af ideologien økonomisk liberalisme.

Smiths to hovedværker er det moralfilosofiske værk The Theory of Moral Sentiments fra 1759 og den banebrydende økonomiske analyse i The Wealth of Nations fra 1776.

Smiths økonomiske tanker var påvirket af fysiokraterne, idet han mente, at ikke blot landbruget, men alle produktive erhverv var vigtige for et lands velstand. Fri erhvervsudøvelse og fri konkurrence var afgørende for at fremme denne velstand. Smith forklarede, hvordan markederne fungerer og priserne dannes i en markedsøkonomi. Smith påviste også som den første arbejdsdelingens afgørende betydning for økonomisk vækst og velstand. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 24
Ateisme er ofte symboliseret med et stort A
Ateisme er ofte symboliseret med et stort A

Ateisme er afvisning af eller fravær af tro på en eller flere guder. Der findes flere former for ateisme, blandt andet agnostisk ateisme, gnostisk ateisme, implicit ateisme og eksplicit ateisme.

Udtrykket "ateisme" har historisk set været brugt om både ikke-tro og forkert tro (heterodoksi). Det blev oprindeligt brugt som en nedsættende betegnelse for enhver, der var i konflikt med etableret religion. Med udbredelsen af fritænkning, videnskabelig skepticisme og religionskritik har begrebet "ateisme" fået en mere specifik mening og bliver i højere grad brugt af ateisterne selv. Der er i denne forbindelse sket en udvikling fra en aktiv definition af begrebet (afvisning af eller afstandtagen fra gudstro) til en mere passiv definition (fravær af gudstro, ikke-tro).

Der kan idømmes dødsstraf for ateisme i Afghanistan, Saudi Arabien, Pakistan, Iran, Sudan, Mauretanien og Maldiverne, men i de seneste år er den ikke blevet eksekveret. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 25
Mount Rushmore
Mount Rushmore

Mount Rushmore National Memorial er en monumental amerikansk granitskulptur, beliggende nær Keystone i Black Hills, South Dakota. Den er skabt i perioden 1927-1941 af Gutzon Borglum, som er af dansk oprindelse, og repræsenterer de første 150 år af De Forenede Staters historie med 18 meter høje skulpturer af hovederne af tidligere amerikanske præsidenter: George Washington (1732–1799), Thomas Jefferson (1743–1826), Theodore Roosevelt (1858–1919) og Abraham Lincoln (1809–1865).

Mindesmærket har årligt omkring 2 millioner besøgende.

Bjerget hed oprindeligt Six Grandfathers blandt lakota-folket, og området blev i 1868 tildelt siouxerne, men få år efter illegalt overtaget af den amerikanske stat. Siouxerne har siden krævet området tilbage, og USA's højesteret anerkendte i 1980 kravet og tildelte siouxerne en erstatning på $102 millioner i kompensation. Siouxerne har nægtet at tage imod pengene og kræver fortsat at få området tilbage. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 26
Istedgade under skybruddet.
Istedgade under skybruddet.

Skybruddet den 2. juli 2011 var et voldsomt skybrud, der ramte dele af Sjælland og Hovedstadsområdet den 2. juli 2011, hvilket gav oversvømmelser og massive trafikale problemer i dagene efter. Skybruddet gik i land ved Hellerup, fortsatte i en sydvestlig bane ind over København og stoppede nord for Køge. I det meste af hovedstadsområdet faldt der mellem 30 og 90 millimeter regn i løbet af døgnet. De massive oversvømmelser krævede en omfattende og langvarig beredskabsindsats og lammede store dele af hovedstadens infrastruktur i dagevis.

København blev ramt af regn så intens, at mange gader stod under vand. Det samme gjaldt kældre og lavtliggende stuelejligheder.

Skybruddet den 2. juli 2011 forårsagede 90.644 skader og kostede forsikringsselskaberne i alt 4,88 milliarder kroner. Skybruddet var blandt andet også en af de bedste beskæftigelseseffekter i 2011. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 27
The Small Faces, 1965
The Small Faces, 1965

The Small Faces var et engelsk rock and roll-band fra East London, der havde sin storhedstid i den sidste halvdel af 1960'erne. Bandet, der var kraftigt inspireret af amerikansk rhythm and blues, blev grundlagt af de oprindelige medlemmer Steve Marriott, Ronnie Lane, Kenney Jones og Jimmy Winston.

Bandet anses som en af de mest berømmede og indflydelsesrige mod-grupper fra 1960'erne. Med hits som "Itchycoo Park", "Lazy Sunday", "All or Nothing", "Tin Soldier" og konceptalbummet Ogdens' Nut Gone Flake udviklede de sig til at blive et af Storbritanniens mest succesfulde bands i genren psykedelisk rock, inden de blev opløst i 1969. Small Faces anses som et af de oprindelige bands, der ydede væsentlig indflydelse på 1990'ernes britpop-bølge. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 28
Mandler uden skal.
Mandler uden skal.

Mandel er både navnet på et spiseligt frø og på det træ (Prunus dulcis), hvorfra det stammer. Mandeltræet kendes helt tilbage fra oldtidens sydvestlige Asien.

Mandeltræeet er et 4-10 m højt løvfældende træ med en stammediameter på cirka 30 centimeter. Mandeltræerne blomstrer i det tidlige forår, hvor de 5-tallige, 3-5 centimeter store, hvide eller let lyserøde blomster sidder enkeltvis eller parvis.

Træerne begynder at bære frugt efter fem år. Frugten modnes i efteråret 7-8 måneder efter blomstringen, og frugten er en stenfrugt, som bliver 3-6 centimeter lang med en grøn oval skal. Stenen under den yderste skal er brun og furet. Selve mandlen er 2-3 centimeter lang, oval og dækket af en sej, brun hinde. Derunder er et hvidt, fast kød, der dufter sødligt og aromatisk.

Mandlerne kan enten være søde eller bitre. De har et højt indhold af umættede fedtsyrer, vitamin B og E samt jern, kalk og magnesium. De anvendes ofte til bagning samt til fremstilling af marcipan. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 29
Niels Hansen Jacobsen
Niels Hansen Jacobsen

Niels Hansen Jacobsen (1861–1941) var en dansk billedhugger og selvlært keramiker. Hansen Jacobsen arbejdede meget med gengivelse af de indre forestillinger.

Det var i fremstillingen af fantastiske væsner hentet fra fantasiens, mytologiens eller de abstrakte begrebers verden, at han skabte sine mest vellykkede værker. I tråd med resten af de symbolistiske kunstnere gjorde han oprør mod den naturalisme og realisme, der hidtil havde været det altoverskyggende udtryk inden for kunsten. Med værkerne Natten, Trold, der vejrer kristenblod og Skyggen skabte han nogle af europæisk skulpturs mærkeligste og mest fascinerende figurer. I 1924 fik Hansen Jacobsen sit eget museum i sin fødeby, Vejen.► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 30
Teotihuacan set fra Månepyramiden, med De Dødes Vej og Solpyramiden bagi
Teotihuacan set fra Månepyramiden, med De Dødes Vej og Solpyramiden bagi

Teotihuacán var en præ-columbiansk storbystat og er i dag en kommune i delstaten Mexico i Mexico.

Den historiske storby Teotihuacán er kendt for at være hjemsted for Teotihuacán-pyramiderne og er blevet indskrevet på UNESCO's verdensarvsliste i 1987. Den vigtige arkæologiske betydning af Teotihuacán skyldes ud over pyramiderne også det store antal af dens komplekse, flerfamilie-residenser og bebyggelser med utallige fund af livets gang i byen, de mange store templer for de mange guder, De Dødes Vej mellem pyramiderne, og de farvestrålende vægmalerier, som er ganske velbevarede. Derudover har bystaten eksporteret højkvalitets-værktøjer af obsidian til hele Mellemamerika i sin storhedstid og påvirket andre kulturer, som sin nabo, maya-kulturen.

Den moderne kommune dækker et areal på i alt 82,66 km² og havde ifølge folketællingen i år 2010 et indbyggertal på 53.010. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 31
Lorelei ved Rhinen
Lorelei ved Rhinen

Rhinen er en europæisk flod, der udspringer i den sydøstlige del af de Schweiziske Alper. Floden løber ud i Bodensee og senere gennem det tyske Ruhr-distrikt for til sidst at løbe ud ved Nordsøkysten i Holland. Rhinen er med sine 1.232 km den tredjelængste flod i Europa, kun overgået af Donau (2.830 km) og Volga (3.530 km).

Rhinen er en af verdens mest populære krydstogtsfloder. Den største hindring er det 20 meter høje vandfald Rheinfall ved Schaffhausen. Der er mange legender om floden. Den mest kendte er beretningen om Lorelei, som druknede sig af kærlighed og blev til en havfrue.

Rhinen og Donau dannede tilsammen det meste af grænsen Limes Germanicus, der adskilte Romerriget fra de germanske stammer fra år 83 til omkring år 260. Siden dengang har Rhinen været en vigtig handelsvej, som gjorde det muligt at transportere gods på lange afstande. De mange borge og fæstningsværker langs med Rhinen vidner om den store betydning, som vandvejen havde under Det tysk-romerske Rige. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 32
Brasiliens flag
Brasiliens flag

Brasilien er det største land i da:Sydamerika. Med 8,5 millioner km2 og 210 millioner indbyggere er Brasilien både det femte største og femte folkerigeste land i verden.

På grund af massiv immigration fra hele verden er Brasilien et af de mest multikulturelle lande i verden. Brasiliens Amazonområde består af enorme regnskove, der er hjemsted for et utal af dyre- og plantearter, økosystemer og naturressourcer.

Brasilien er navngivet efter det lokale brasiltræ og var beboet af indfødte stammer før 1500, hvor den portugisiske opdagelsesrejsende Cabral gjorde krav på det. Brasilien forblev en portugisisk koloni frem til 1808 og opnåede i 1822 uafhængighed. Siden 1988 har landet været en forbundsrepublik bestående af 26 delstater.

Brasilien er den niendestørste økonomi i verden, og en af verdens hurtigst voksende økonomier. Det har bl.a. været verdens største kaffeproducent de seneste 150 år. Brasilien regnes for et såkaldt øvre middelindkomstland såvel som et NIC-land. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 33
Amerikanske tropper i Carentan.
Amerikanske tropper i Carentan.

Slaget om Carentan var et slag i 2. verdenskrig mellem luftbårne amerikanske styrker og tyske tropper under Operation Overlord. Slaget foregik mellem 10. og 14. juni 1944 ved byen Carentan i Frankrig.

Målet for de angribende amerikanske styrker var at opnå en sammensmeltning af de amerikanske brohoveder (Utah Beach og Omaha Beach) og etablering af en kontinuert forsvarslinje mod forventede tyske modangreb. Den forsvarende tyske styrke forsøgte at holde stand i byen længe nok til at forstærkninger på vej sydfra kunne nå at ankomme, forhindre eller forsinke sammenlægningen af brohovederne og forhindre den 1. amerikanske armé i at angribe i retning af Lessay-Périers, som ville afskære Cotentin-halvøen.

I det efterfølgende slag tiltvang 101. luftbårne division sig adgang over dæmningsvejen ind i Carentan 10. og 11. juni. Mangel på ammunition tvang de tyske styrker til at trække sig tilbage 12. juni. 17. SS-pansergrenaderdivision gennemførte et modangreb mod 101. luftbårne division 13. juni. Det gik godt i starten, men angrebet blev slået tilbage af Combat Command A (CCA) fra den amerikanske 2. pansrede divisionn. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 34
Coldplay spiller "In My Place".
Coldplay spiller "In My Place".

"In My Place" er en sang fra 2002 af det engelske alternativ rock-band Coldplay. Sangen blev skrevet i samarbejde mellem alle bandmedlemmerne til deres andet album, A Rush of Blood to the Head. Nummeret er bygget op omkring dunkende trommer, klingende guitarer og et omkvæd. Den blev udgivet den 5. august 2002 som førstesingle fra albummet og nåede andenpladsen på den britiske hitliste. Sangen nåede også syttendepladsen på Billboards Modern Rock Tracks.

"In My Place" blev godt modtaget af kritikere. Sangen blev rost for sin musik og dybtgående lyrik. "In My Place" vandt prisen for bedste rockoptræden af en duo eller gruppe med vokal ved Grammy Award 2003. Musikvideoen blev nomineret til to MuchMusic Video Awards i 2003. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 35
Christian 1.
Christian 1.

Christian 1. (1426–1481) var konge af Danmark 1448–1481, af Norge 1450–1481 og af Sverige 1457–1464. Han var søn af greveparret Didrik den Lykkelige af Oldenburg og Hedevig af Holsten, der nedstammede fra Erik Klippings datter Richiza. Han var den første konge af den oldenborgske slægt.

Efter at han i 1450 også var blevet Norges og i 1457 Sveriges konge, blev Kalmarunionen genoprettet. Efter hertug Adolfs død i 1460 blev han tillige hertug af Slesvig og greve af Holsten mod at bekræfte ridderskabets rettigheder og love, at de to lande skulle "blive evigt udelte sammen". I 1463 løsrev Sverige sig, og Christians forsøg på en generobring endte med nederlag i slaget ved Brunkebjerg i 1471. I 1470'erne tog han på flere kostbare rejser, i 1474 til pave Sixtus 4., der gav tilladelse til oprettelse af Københavns Universitet, som åbnede i 1479. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 36
Lise Meitner
Lise Meitner

Lise Meitner (1878–1968) var en østrigsk fysiker, der tilbragte sit liv i Østrig, Tyskland, Sverige og England. Meitner var en af de ansvarlige for opdagelsen af grundstoffet protactinium og fænomenet kernefission, det at et atoms kerne kan spaltes. Af mange betragtes Lise Meitner som den mest betydningsfulde kvindelige forsker i det 20. århundrede.

Hun blev den første kvindelige professor på Wien Universitet. Hun tilbragte det meste af sin karriere i Berlin, hvor hun blev leder af fysikafdelingen på Kaiser-Wilhelm-Institut. Hun mistede sin stilling i 1930'erne som følge af de antisemitiske Nürnberglove i Nazityskland, og i 1938 flygtede hun til Sverige, hvor hun boede til 1960.

Meitner modtog mange priser i sit liv, men hun fik ikke nobelprisen i kemi, selvom denne i 1944 blev givet for kernefission, som hun var stærkt involveret i. Prisen tilfaldt udelukkende hendes samarbejdspartner Otto Hahn. Ifølge Nobelprisens arkiv blev hun nomineret 19 gange til nobelprisen i kemi mellem 1924 og 1948, og 29 gange til nobelprisen i fysik mellem 1937 og 1965. Meitner modtog mange andre æresbeviser, inklusive navngivningen af grundstof nummer 109 meitnerium i 1997. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 37
The Miracles med Smokey Robinson til venstre
The Miracles med Smokey Robinson til venstre

The Miracles var en amerikansk rhythm and blues-gruppe fra Detroit. The Miracles' "Shop Around" blev Motown Records' første millionsælgende hitsingle, og gruppen identificerede i høj grad Motown op gennem 1960'erne. I samme periode blev The Miracles' oprindelige forsanger og grundlægger Smokey Robinson en af historiens mest succesfulde sangskrivere og pladeproducere, og gruppen hed i en periode Smokey Robinson & the Miracles.

Over en periode på 19 år opnåede The Miracles mere end 50 hits. 2 af sangene toppede Billboard Hot 100: "The Tears of a Clown" (1970) og "Love Machine (Part 1)" (1975).

The Miracles har opnået en lang række hædersbevisninger og har en stjerne på Hollywood Walk of Fame. På Rolling Stone Magazines liste fra 2004 over historiens 100 største artister indgik Smokey Robinson & the Miracles som nr. 32. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 38
Bombning af Tora Bora
Bombning af Tora Bora

Slaget om Tora Bora var en militær kamp, der fandt sted i det østlige Afghanistan mellem 30. november og 17. december 2001. Det var en del af USA's invasion af Afghanistan, som gik ud på at fjerne Taliban fra magten i landet.

Formålet med operationen var at fange eller dræbe Osama bin Laden, lederen af den militante jihadistiske organisation, al-Qaeda. Osama bin Laden var anset for at være ansvarlig for terrorangrebene den 11. september, som fandt sted tre måneder tidligere. Tora Bora er et hulekompleks beliggende i bjergkæden Spīn Ghar nær Khyberpasset. USA hævdede, at al-Qaeda havde sit hovedkvarter i denne bjergkæde, og at det var bin Ladens skjulested på det tidspunkt.

Det lykkedes amerikanerne at erobre Tora Bora, men bin Laden undslap. Taliban blev sat fra regeringsmagten i Afghanistan, men fortsatte som en oprørsbevægelse og genvandt formelt magten i 2021. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 39
Sukhoj Su-27
Sukhoj Su-27

Sukhoj Su-27 er et to-motoret jagerfly med avanceret flyveteknik. Flyet blev udviklet i Sovjetunionen som et direkte modsvar til de store amerikanske fjerde-generations jagerfly. Su-27's primære rolle er som jagerfly til sikring af luftherredømme, men senere varianter kan udføre næste alle kampopgaver. Su-27 komplementerer den mindre MiG-29 og har samme funktion som det amerikanske modstykke F-15 Eagle. Su-27 blev taget i tjeneste i 1985.

Der er siden konstrueret en række varianter på grundlag af Su-27's design, alle med NATO-rappoteringsnavnet Flanker. Flanker-familien omfatter bl.a. en to-sædet altvejrsjager, der kan anvendes til angreb mod mål på jorden og havet; et hangarbaseret jagerfly; og den seneste og mest avancerede Su-35 'Flanker-E', optimeret til forsvar af luftrummet.

Su-27 fik ved sin introduktion ry for at være et særdeles manøvredygtigt fly, der på en lang række områder er ligeværdigt med eller overgår tilsvarende vestlige jagerfly. Su-27 er fortsat i tjeneste i Rusland og i andre lande. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 40
Den engelske fuldblodshest Red Cadeaux på galopbanen.
Den engelske fuldblodshest Red Cadeaux på galopbanen.

Engelsk fuldblod er en fremavlet hesterace, der stammer fra England i 1600- og 1700-tallet. Målet med avlen har været at få den hurtigst mulige hest, og engelsk fuldblod anses i dag for verdens hurtigste hesterace. Racen anvendes inden for galopløb.

Engelsk fuldblod er også speciel, da det er en af de få racer, hvor der avles alene efter præstation og ikke efter udseende, noget som opdrættere har stræbt efter siden racen først begyndte at fremavles. I dag er det engelske fuldblod en af de mest udbredte racer og findes i millionvis af individer og med over 118.000 nyregistrerede føl hvert år. Engelsk fuldblod regnes for den tredje af verdens mest indflydelsesrige moderne racer, lige efter arabisk fuldblod og den spanske hest. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 41
Geologisk kort over Bornholm
Geologisk kort over Bornholm

Bornholms geologi fremviser bjergarter og aflejringer fra helt andre og ældre geologiske perioder, end tilfældet er i det øvrige Danmark. Mod nord er øen domineret af prækambrisk grundfjeld bestående af gnejser og granitter, mens den lavereliggende sydlige del af øen præges af nedre palæozoiske skifre og sandsten. En bræmme langs kysten mod sydvest er præget af overvejende løse, uhærdede aflejringer af ler og sand fra de mesozoiske perioder Jura og Kridt, samt kalksten fra Kridt. Som i resten af Danmark er undergrunden på Bornholm dækket af kvartære istidsaflejringer i form af moræner og smeltevandsaflejringer.

Som følge af de særlige geologiske forhold har man gennem tiden kunnet udvinde en række forskellige råstoffer, som ikke kendes fra det øvrige Danmark, fx granit, ildfast ler og kaolin. Det meste af denne råstofudvinding er i dag indstillet, men der brydes stadig granit på øen. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 42
Edvard var konge i 50 år.
Edvard var konge i 50 år.

Edvard 3. af England (1312–1387) var konge af England og lord af Irland fra januar 1327 til sin død; han er kendt for militær dygtighed og for at genoprette den kongelige autoritet efter sin faders katastrofale og uortodokse styre. Edvard 3. omdannede Kongeriget England til en af de største militærmagter i Europa. Hans lange styre på 50 år var kendt for god lovgivning og regeringsstruktur.

Edvard blev kronet som 14-årig, efter hans far blev afsat af hans mor, Isabella af Frankrig, og hendes elsker. I en alder af 17 år rettede han et coup d'état mod Mortimer, der var de facto hersker af landet, og begyndte sit eget styre. Efter en heldig kampagne i Skotland medvirkede han til begyndelsen på hundredårskrigen. Efter de første tilbageslag gik første fase af krigen særdeles godt for England, og der blev indgået en favorabel fredsaftale, hvor England fik flere områder i Frankrig.

Han blev beundret i sin samtid og århundreder efter, men han blev set som en uansvarlig eventyrer af blandt andet historikerne i oplysningstiden. Det syn er blev udfordret af moderne historikere, der krediterer ham for store bedrifter. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 43
Kort over de jugoslaviske operationer under Tidageskrigen
Kort over de jugoslaviske operationer under Tidageskrigen

Tidageskrigen var en kort uafhængighedskrig mellem Slovenien og det daværende Jugoslavien, der varede mellem den 27. juni og den 6. juli 1991. Krigen blev udløst af, at Slovenien den 25. juni 1991 udråbte sin selvstændighed af den jugoslaviske centralregering.

Dagen efter selvstændighedserklæringen satte jugoslaviske tropper sig i bevægelse mod den slovensk-italienske grænse. Dette mødte stærk modstand lokalt fra slovenere, men først den følgende dag indtraf de første egentlig krigshandlinger, da slovenske styrker skød to jugoslaviske helikoptere ned i nærheden af Ljubljana. Derpå foregik der en serie kamphandlinger, indtil våbenhvile 3. juli. Krigen blev afsluttet med indgåelsen af Brioniaftalen 6. juli.

Krigen medførte ikke voldsomme tabstal på nogen af siderne. Slovenerne mistede 18 mand og fik 182 sårede, mens Jugoslavien mistede 44 mand og havde 146 sårede.

Resultatet blev, at Slovenien kunne gennemføre uafhængigheden. På længere sigt blev tidageskrigen indledningen til krigene i Jugoslavien (1991-2001). ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 44
Georg Friedrich Händel
Georg Friedrich Händel

Georg Friedrich Händel (1685–1759) var en tysk-engelsk komponist, der regnes blandt barokkens største.

Hans værker omfatter blandt andet 29 oratorier, deriblandt Messias, 42 operaer, mere end 120 kantater, adskillige orkesterværker som Water Music og Music for the Royal Fireworks, orgelværker og andre kompositionsformer.

Han var påvirket af de store italienske barokkomponister og af den engelske komponist Henry Purcell. Mange komponister har kendt og er blevet inspireret af Händels musik, heriblandt Haydn, Mozart og Beethoven. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 45
Sydsiden af Tiberøen.
Sydsiden af Tiberøen.

Tiberøen er den mindste af de to øer i Tiberen, som løber igennem Rom i Italien. Tiberøen ligger i den sydlige bugtning af Tiberen, centralt i Rom.

Øen er bådformet, omkring 270 m lang og 67 bred, og har været forbundet med fastlandet med broer på begge sider af floden siden antikken. I oldtiden har der ligget et tempel viet til Æskulap, og senere har der været et hospital på øen, som derfor forbindes med medicin og helbredelse.

Der findes på øen fortsat et sygehus, der stammer fra 1584, og et andet markant bygningsværk på øen er basilikaen San Bartolomeo all'Isola, som stammer fra 998. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 46
George Orwell, forfatteren til romanen 1984.
George Orwell, forfatteren til romanen 1984.

1984 (originaltitel Nineteen Eighty-Four) er en dystopisk roman skrevet af den engelske forfatter George Orwell og udgivet i 1949. Romanen foregår i 1984 og fokuserer på et undertrykkende, totalitært regime. Bogen handler om en tilsyneladende ubetydelig mand, Winston Smith, som er ansat af staten til at omskrive historiske dokumenter og derved fremme propaganda, og hans forsøg på at gøre oprør mod den totalitære stat han bor i.

Romanen er berømt for sin skildring af overvågning og statens stigende indgreb på individets rettigheder. Siden dens udgivelser er udtryk og begreber som Store Broder og "orwellsk" udbredt til at beskrive handlinger eller organisationer, der minder om det totalitære samfund, som romanen beskriver. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 47
En spøgelsescykel i Aarhus.
En spøgelsescykel i Aarhus.

En spøgelsescykel er en cykel sat som et mindesmærke ved vejsiden på et sted, hvor en cyklist er blevet dræbt eller hårdt kvæstet. Bortset fra at være en mindesmærke, er det også tænkt som en påmindelse til de trafikanter der passerer stedet.

Spøgelsescykler er normalt brugte og nedslidte cykler, der er malet hvide, undertiden med et fastgjort skilt og låst fast til et passende objekt tæt på ulykkesstedet, for eksempel en lygtepæl. Mange af disse mindesmærker er politiske udtalelser rejst af enkeltpersoner, der ønsker at gøre opmærksom på de menneskelige tab i forbindelse med cykeltrafik.

Det første eksempel på en spøgelsescykel som mindesmærke er fra 2003, og fra USA har fænomenet bredt sig til mange lande over hele verden. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 48
M13-40 kampvogne rykker frem i ørkenen.
M13-40 kampvogne rykker frem i ørkenen.

Slaget ved Gazala var et vigtigt slag i Ørkenkrigen under 2. verdenskrig. Det blev udkæmpet ved havnebyen Tobruk i Libyen 26. maj – 21. juni 1942.

På aksemagternes side kæmpede Panzer Armee Afrika, som bestod af tyske og italienske enheder under kommando af "Ørkenræven" generaloberst Erwin Rommel. De allierede styrker bestod af 8. armé under kommando af generalløjtnant Neil Ritchie.

Slaget endte med en klar sejr til aksemagterne, om end til en høj pris i form af tabte kampvogne. Uden effektive panserstyrker i de efterfølgende slag kunne Rommel ikke afgørende besejre 8. armé, mens den trak sig tilbage til Egypten, og hans forfølgelse af den blev stoppet i det første slag om el-Alamein. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 49
Vor Frue Kirke
Vor Frue Kirke

Kalundborg er en gammel købstad på Nordvestsjælland inderst i Kalundborg Fjord, hvor halvøerne Røsnæs og Asnæs mødes. Byen har 16.486 indbyggere. Kalundborg-jysk er en lokal dialekt.

Byen har tidligere været et trafikknudepunkt i Danmark, idet Kalundborg Station er endestation for Nordvestbanen. Kalundborg Havn har traditionelt været færgehavn med forskellige linjer til Jylland, men i dag findes kun SamsøFærgens forbindelse til Ballen på Samsø. Havnen er den fjerdemest besøgte krydstogtshavn i landet.

Særligt den ældste del af byen, kaldet Højbyen, er rig på middelalderlig arkitektur. Byens største og mest berømte vartegn er den femtårnede Vor Frue Kirke, som blev opført i 1200-tallet. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 50
Sorten Muld
Sorten Muld

Sorten Muld er et dansk band, som spiller en kombination af skandinavisk folkemusik og elektronisk musik. Bandet blev grundlagt i 1995 af Ulla Bendixen, Martin Ottosen og Henrik Munch, og de har vundet to priser ved Danish Music Awards for deres album Mark II fra 1997. Blandt gruppens mest kendte og populære sange er "Ravnen", "Venelite" og "Vølven".

Sorten Muld har udgivet tre album og én EP, og de har skrevet musik til musikforestillingen Tragica 3.0 og danseforestillingen ...og hvem har du favnet i natten.... Gruppens andet album efter Mark II var koncept-albummet Jord, Luft, Ild, Vand, der udkom i 2002 til DGI-Landstævnet.

Gruppen holdt herefter en pause, indtil de i 2011 begyndte at spille koncerter igen. I maj 2021 udkom Mark IV - lånt tid, næsten 20 år efter deres foregående album. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 51
P.S. Krøyer malede i 1890 en frokost i Civita d'Antino.
P.S. Krøyer malede i 1890 en frokost i Civita d'Antino.

Kunstnerkolonien i Civita d'Antinon var en skandinavisk koloni af billedkunstnere, der opstod på initiativ af Kristian Zahrtmann i byen Civita d'Antino i Italien. Kolonien var aktiv i årene mellem 1883 og 1913, og de deltagende malere var primært danske, men også norske og svenske. Byen og dens omgivelser er flittigt gengivet af de besøgende kunstnere.

I sommeren 1883 var en gruppe danske kunstnere i Sora, men Zahrtmann trivedes ikke der. Han huskede så, at en model, han havde brugt, havde omtalt sin hjemby, Civita d'Antino, og sammen med Joakim Skovgaard besøgte han byen og blev glad for den, og han vendte i en årrække tilbage til byen. Zahrtmann havde arbejdet som lærer ved Kunstakademiet og fik elever i byen. Samtidig inspirerede han andre etablerede kunstnere til besøg, heriblandt P.S. og Marie Krøyer.

Zahrtmann blev hædret som æresborger i byen i 1902, og han besøgte den sidste gang i 1913. Få år senere blev byen ramt af et voldsomt jordskælv og med Italiens deltagelse i første verdenskrig, døde de skandinaviske kunstneres besøg ud. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk


Uke 52
:da:Constantius 3.
:da:Constantius 3.

Constantius 3. (død 421) var vestromersk kejser i syv måneder i år 421 som medkejser for Honorius. Constantius var officer i hæren og avancerede til øverstbefalende general omkring årsskiftet 410-411. Han var i ti år rigets stærkeste mand, og han stod derfor i spidsen for den romerske hær, der bekæmpede flere kejserlige rivaler, heriblandt Konstantin 3..

I 414 blev han valgt som konsul, og tre år senere genvalgt samtidig med, at han blev gift med kejserens halvsøster Galla Placidia, med hvem han fik to børn. I februar 421 blev han gjort til medkejser, men en lys fremtid blev spoleret, da han blev syg og døde i september. Han fik genoprettet kejsermagtens autoritet i mange af provinserne, og efter en magtkamp kom hans unge søn, Valentinian, til magten. ► Læs mere
VisHistorikkSe dansk