Visuell kommunikasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Visuell kommunikasjon er formidling av ideer og informasjon ved hjelp av bilder og synsinntrykk. Visuell kommunikasjon omfatter særlig todimensjonale framstillinger som bokstaver og tegn, piktogrammer og symboler, bilder og illustrasjoner, film og animasjoner, men også forskjellig slags signalering, for eksempel semafor, tegnspråk og bildetelefoni. Faget berører derfor en rekke felt, kommunikasjon generelt, men også informasjon, billedkunst og reklame såvel som teknologi, fysiologisk optikk og psykologi. Selve begrepet kommer fra engelsk der «visual communication» særlig brukes om fagene illustrasjon og grafisk design.

Visuell kommunikasjon som fag[rediger | rediger kilde]

Visuell kommunikasjon omfatter billedlig informasjonsformidling i vid forstand. Begrepet brukes imidlertid særlig om trykksaker og digitale medier (webdesign) – både utforminga av innholdet (illustrasjoner, typografi og grafisk design) og selve produksjonen (grafisk industri og liknende). Såvel blader, bøker og profilprodukter som TV og Internettet er eksempler på kommunikasjonsformer der den visuelle utforminga påvirker hvordan budskapet skal nå mottakeren. Selve formen blir derfor viktig for hvordan innholdet blir formidlet.

I Norge er det flere høyskoler som underviser i visuell kommunikasjon i trykte og elektroniske medier. For eksempel har Høgskolen i Gjøvik, Universitetet i Sørøst-Norge i Drammen, Kunsthøgskolen i Oslo (Tidligere Statens håndverks- og kunstindustriskole) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen avdelinger for visuell kommunikasjon. Det samme har flere private fagskoler, blant andre Noroff, Norges Kreative Fagskole, Westerdals School of Communication og Idefagskolen. I tillegg har Handelshøyskolen BI og Høgskolen i Oslo dette som enkeltfag.

Visuell Kommunikasjon Norge[rediger | rediger kilde]

Se egen artikkel om Visuell Kommunikasjon Norge

Visuell Kommunikasjon Norge (forkortet VISKOM) het tidligere Grafiske Bedrifters Landsforening, og er en bransjeorganisasjon for bedrifter som foredler og formidler informasjon, både innenfor tradisjonelle, grafiske fag og nye, digitale medier. En stor del av de kreative utøverne i bransjen, i hovedsak illustratører og grafiske designere, er tilsluttet interesseorganisasjonen Grafill – organisasjon for visuell kommunikasjon.

Se også[rediger | rediger kilde]