Vikingskipshuset

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 59°54′16″N 10°41′6″Ø

Vikingskipshuset i Oslo
Vikingskipshuset med Osebergskipet
Fritz Hollands forslag til «Vikingehal» i Nisseberget foregrep ideen om «mausoleet» for vikingskipene som senere ble realisert på Bygdøy. Teknisk Ugeblad 6. desember 1907.

Vikingskipshuset (ofte kalt Vikingskipsmuseet) er et museum på Bygdøy i Oslo. Det er en del av Kulturhistorisk museum, som er underlagt Universitetet i Oslo, og rommer gravfunnene fra Tune, Gokstadhaugen i Sandefjord, Oseberghaugen og Borrehaugene. I tillegg til Tuneskipet, Gokstadskipet og Osebergskipet finnes flere av gjenstandene fra Osebergfunnet, bl.a. vognen, senger, sleder, bøtter, dyrehodeutskjæringer, billedtepper og teltstenger.

Bygningens historikk[rediger | rediger kilde]

På slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet ble de store skipsgravene fra vikingtiden utgravet, og de rike funnene av skip og gravutstyr ble tatt hånd om av Universitetets Oldsaksamling. Gokstadskipet og Osebergskipet ble plassert i midlertidige skur bak Universitetsbygningene under svært dårlige bevaringsforhold. Spørsmålet om hvor de skulle utstilles permanent var et hett debatt-tema i årene etter funnet av Osebergskipet i 1903 og utgravningene i årene som fulgte.

Et forslag om å plassere dem i utsprengte haller under Nisseberget rett ved det nyoppførte Historisk Museum fikk stor oppslutning. Det ble lansert av arkitekt Fritz Holland i 1905 og publisert i dagspressen[1] og i 1907 i Teknisk Ugeblad. Hollands prosjekt har påfallende likhet med det vikingskipshuset som senere ble realisert. Motstanderne, anført av Oldsaksamlingens leder, professor Gabriel Gustafson, gikk seirende ut av striden, og planene om Hollands «Vikingehal» ble endelig skrinlagt i 1912.

Professor Gustafssons plan var å la en permanent bygning for vikingskipene danne kjernen i at stort arkeologisk museum hvor alle skattene fra vikingtid og middelalder skulle samles i ett stort anlegg, praktisk lokalisert på nabotomten til Norsk Folkemuseum. I 1916 besluttet Stortinget at Gustafsons vikingskipshus skulle oppføres på Bygdøy som første byggetrinn i anlegget. En arkitektkonkurranse ble utlyst, og Arnstein Arneberg vant. Med bevilgninger fra staten kunne oppførelsen av hallen for Osebergskipet begynne, og skipet ble flyttet fra skuret i Universitetshagen i 1926. Fløyene til Gokstad- og Tuneskipet var ferdig i 1932. Den siste fløyen til utstilling av de rike gravfunnene fra Oseberg ble utsatt noe, og på grunn av krigen 1940–1945 ble den ikke ferdig før i 1957.

Planlagt flytting av museet[rediger | rediger kilde]

Etter at Kulturhistorisk museum i flere år hadde utredet en plan om å flytte vikingskipene og gravfunnene til et nytt museum innerst i Bjørvika, besluttet styret ved Universitetet i Oslo 20. desember 2006 å støtte forslaget. Det har vært strid om flytteplanen både internt i fagmiljøet og i mediene. Enkelte mener at gravfunnene ikke vil tåle belastningene i forbindelse med pakking og transport. Særlig har man advart mot å flytte Osebergfunnene, som til dels er meget skjøre. Riksantikvaren har blant annet foreslått å frede museumsbygningen med skipene som løst inventar for å hindre en flytting.[2] Universitetet i Oslo har kjøpt risikovurderinger om flyttesaken av bl.a. Norske Veritas, og Kulturhistorisk Museums opprinnelige konklusjon utifra disse var at flytting burde kunne gjennomføres uten større skader på skipene. Denne konklusjonen ble dog omstridt, blant annet på grunn av manglende vekt på det løse inventaret i skipene, og i November 2010 ble det fra statlig hold bestemt at man skulle sette ned en internasjonal ekspertgruppe for å gi en helhetlig vurdering av flytterisikoen. En eventuell flytting av funnene ville først kunne finne sted når spørsmålet om lokalisering var endelig avgjort og et nybygg sto ferdig oppført. Universitetet hadde opprinnelig tatt sikte på flytting i 2015.

I 2012 meldte NRK at flyttingen var kansellert. Ekspertgruppen som var nedsatt for å vurdere risikoen ved å flytte skipene og de tilhørende gjenstandene fra Bygdøy til Bjørvika, meldte at både skip og gjenstander måtte bli værende på Bygdøy. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen konkluderte at: "Diskusjonen om å flytte vikingskipene fra Bygdøy til Bjørvika er nå definitivt over."[3]

Kulturminne[rediger | rediger kilde]

Vikingskipshuset er et kulturminne og har nummer 108686 i Riksantikvarens kulturminnebase.

Noter[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Vikinge-Skibene i Gravhal under Nisseberget – En interessant Plan». Morgenbladet 2. juli 1905
  2. ^ http://www.riksantikvaren.no/filestore/vikingskip.PDF. Udatert fredningsvarsel (høsten 2006) fra Riksantikvaren til Kulturhistorisk museum
  3. ^ «- Uaktuelt å flytte vikingskipene». NRK.no. 03.05.2012. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Commons Commons: Vikingskipshuset, Oslo – bilder, video eller lyd