Trykkimpregnering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Impregneringsklasser og standarder

I Norden finnes det en frivillig kontrollordning for trykkimpregnert tre. Kvalitetskravene harmoniseres av Nordisk Trebeskyttelsesråd, NTR. Kontrollert, trykkimpregnert tre deles inn i fire nordiske kvalitetsklasser avhengig av bruksområdet. De fire klassene betegnes med bokstavene: M, A, AB og B og er definert i NTR-dokument nr. 1 “Nordiske Trebeskyttelsesklasser, Del 1: Furu og andre lett impregnerbare bartrearter”. Klasse M er trykkimpregnert tre for bruk i sjøvann hvor det finnes marine borere. Det kreves full inntrenging av yteveden og det opptak som midlet er godkjent for i klasse M. Klasse A er trykkimpregnert tre for bruk i jordkontakt eller varig kontakt med ferskvann. Det kreves full inntrenging av yteveden og det opptak som midlet er godkjent for i klasse A. Klasse AB er trykkimpregnert tre for bruk over mark, kledning etc. Til impregnert konstruksjonsvirke brukt over mark hvor det kan føre til personskade dersom konstruksjonen blir angrepet av råtesopp, anbefales det å bruke klasse A-tre til dette. Også for klasse AB-tre kreves det full inntrenging av yteveden. Klasse B er også trykkimpregnert tre for bruk over mark. Inntrengningskravet er kun 6 mm fra enhver side, og minst 50 mm fra enhver endeflate i yteveden. Opptakskravet for midlet er det som er godkjent i klasse B. Kun ferdig bearbeidede emner får impregneres. Dette er en impregnering beregnet for konstruksjonsdeler til vinduer, utvendige dører etc. I de siste årene er også hagemøbler impregnert i denne klassen.

Selv om de fire trebeskyttelsesklassene er nordiske, bygger kravspesifikasjonen på utdrag av NS-EN-standardene (NS-EN 335, NS-EN 350, NS-EN 351, NS-EN 460 og NS-EN 599) for impregnert trevirke. Bearbeiding av trykkimpregnert trevirke bør unngås, da dette svekker impregneringskvaliteten. Klasse M, A og AB kan bearbeides lett ved f.eks. kapping eller hullboring, men kappflater bør etterbehandles med et trebeskyttelsesmiddel. Hvis det skjer større bearbeiding, skal virket impregneres på nytt. Klasse B-virke får ikke bearbeides etter impregnering. Trykkimpregnert trevirke skal ved levering følge nasjonale krav. Det forutsettes å være dryppfritt, og impregneringsmidlet skal i hovedsak være fiksert. Det finnes imidlertid produkter (konstruksjonstrelast, kledning, etc.) hvor trelaststandarder setter krav til tørrhet ved kjøp/anvendelse. Ved trykkimpregnering vil trevirkets levetid normalt øke 4-5 ganger sammenliknet med furu yteved. Antall år vil være avhengig av dimensjon og miljøet det brukes i.

Merking

Alt kvalitetskontrollert, trykkimpregnert tre etter NTR-dokument nr. 1 skal merkes med Nemko AS sitt NS-merke, klassebetegnelse og firmanummer. Merkingen skal påføres hver virkesbit. Hvis det er praktisk umulig å merke stykkvis med klassebetegnelse, er det tillatt å benytte fargekode: BLÅ Klasse M HVIT Klasse A VARSELGUL Klasse AB VARSELRØD Klasse B Fargekodene er ens i de nordiske land. Gjerdestolper er unntatt fra stykkmerking, men skal buntmerkes. Ved siden av stykkmerking skal pakkene/buntene merkes med pakkemerker.