Yteved

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Tverrsnitt av en trestamme

Yteved, splint eller gjeit er den delen av trestamme som ligger mellom kambium og kjerneveden. Ytevedens celler er levende og står for treets transport av vann og næringsstoffer opp til bladene. Yteveden er vanligvis lysere og mindre motstandsdyktig mot råte og insektangrep enn kjerneveden. Så lenge treet vokser angripes allikevel kjerneveden lettere enn yteveden.

Tverrsnittet på denne furustokken viser tydelig skillet mellom yteved og kjerneved.