Thorleif Enger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Thorleif Enger (født 31. oktober 1943) er en norsk forretningsmann og næringslivsleder. Enger er utdannet ved University of Colorado, hvor han tok sin bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad.[1] Etter studiene arbeidet han for Shell i Houston før han begynte i Norsk Hydro i 1973. Han var ansvarlig for utbyggingen av Oseberg, og ble senere direktør i Norsk Hydros olje- og gassdivisjon. I 1999 ble Enger sjef for Hydro Agri, og ble i 2004 administrerende direktør i Yara etter at Agri ble skilt ut som et eget selskap. Han gikk av som administrerende direktør i 2008.[2] Enger har vært styreformann og styremedlem i flere selskaper, herunder Telenor, HitecVision og Marine Harvest. I 2010 kåret Kapital ham til en av Norges ti beste bedriftslederne etter andre verdenskrig.[3]

Oppvekst[rediger | rediger kilde]

Enger ble født i 1943,[4] og er bror av Ole Enger,[5] som tidligere var administrerende direktør i REC og er nå leder av REC Solar.[6] De vokste opp på en gård i Øvre Eiker.[7]

Shell[rediger | rediger kilde]

Fra 1970 til 1973 jobbet Enger på et LNG-prosjekt for Shell i Houston.[8]

Norsk Hydro Olje og gass[rediger | rediger kilde]

Oseberg[rediger | rediger kilde]

Da han var 38 år gammel ble Enger ansvarlig for utbyggingen av Oseberg-feltet i Nordsjøen som på det tidspunkt var det største offshoreprosjektet i verden.[9] Oseberg var det første feltet hvor Hydro var operatør, og det ble ferdigstilt innen budsjettert tid og uten kostnadsoverskridelser. Prosjektet var innovativt i den forstand at gass ble injisert fra Troll. Troll Oseberg Gas Injection (TOGI) var kontroversielt, men det var en teknisk og kommersiell suksess.[10]

Ansvarlig for oppstrømsvirksomhet[rediger | rediger kilde]

Den vellykkede Osebergutbyggingen gjorde at Enger ble sjef for Hydros oppstrømsvirksomhet – en stilling han hadde fra 1987 til 1996.[11][12]

Direktør for Norsk Hydro olje og gass[rediger | rediger kilde]

Enger ledet Hydros oljedivisjon fra 1996 til 1999.[13] I denne perioden ledet han også NORSOK, som var et initiativ myndighetene tok for å gjøre noe med kostnadsøkningene på sokkelen. NORSOK-prosessen blir regnet som en suksess selv om ikke alle de ambisiøse målene ble nådd.[14]

Norsk Hydro Agri[rediger | rediger kilde]

I 1999 ble Enger sjef for Hydro Agri, som var kunstgjødelsavdelingen i Norsk Hydro. Han satte raskt i gang en omfattende restrukturering[15] og selskapet ble senere skilt ut av Norsk Hydro og børsnotert som Yara.[16]

Yara[rediger | rediger kilde]

Yara ble skilt ut av Norsk Hydro i 2004.[17] Siden har markedsverdien av selskapet mangedoblet seg og selskapet er nå blant de største på Oslo Børs.[18] Yara er en av de største gjødselprodusentene i verden.[19][20] Enger gikk av som administrerende direktør i 2008.[21]

Yara-prisen[rediger | rediger kilde]

I 2005 ble Yara-prisen etablert for å hedre mennesker som har utmerket seg for å bedre landbruket i Afrika. På konferansene og seremoniene har blant annet nobelprisvinner Norman Borlaug, Jeffrey Sachs, og Kofi Annan vært deltakere.[22][23]

Etter Yara[rediger | rediger kilde]

Enger var medlem av en rådgivergruppe for Africa Progress Panel.[24]

Styremedlem, utmerkelser, publiserte bøker[rediger | rediger kilde]

Enger har vært styreformann i Telenor, Spring Energy, Agrinos, Green Energy Group og Treka, og han har vært styremedlem i HitecVision, FMC Technologies, Marine Harvest, Acergy, PGS, Kverneland, NGI, samt i E.ON Ruhrgas' «supervisory board.» Han ble kåret til Norges SPE Oilman of the Year i 1996,[25] og Kapital kåret ham i 2010 til en av Norges ti beste bedriftsledere etter andre verdenskrig.[26] Engers bok ”Det handler om å bli best” ble publisert i 2012.[27]

Rettssak[rediger | rediger kilde]

I 2014 ble Enger sammen med to tidligere kolleger tiltalt for korrupsjon. Enger erklærte seg ikke skyldig.[28] Etter å ha blitt dømt i tingretten i 2015, ble Enger frikjent i Borgarting Lagmannsrett i desember 2016.[29]

Personlig[rediger | rediger kilde]

Enger er gift[30] og har to barn.[31]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Telenor press release; http://www.telenor.com/media/press-releases/2003/mr-thorleif-enger-elected-new-telenor-chairman
 2. ^ http://e24.no/makro-og-politikk/yara-international/yara-sjefen-gaar/2512633
 3. ^ Kapital 5/2010; http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frilanskatalogen/files/178/original/0510%20Beste%20ledere.pdf?1287062646
 4. ^ Store norske leksikon; https://snl.no/Thorleif_Enger
 5. ^ ”Det haster med ny Statoil-ledelse”; Dagens Næringsliv; http://www.dn.no/nyheter/2003/09/23/det-haster-med-ny-statoilledelse
 6. ^ REC Group homepage; Board of Directors; http://www.recgroup.com/en/recgroup/governance/Board-of-directors/BOD---Ole-Enger/)
 7. ^ ”Grønne Enger”, offshore.no; http://www.offshore.no/sak/25049_groenne_enger
 8. ^ Store norske leksikon; (https://snl.no/Thorleif_Enger)
 9. ^ ”Grønne Enger”, offshore.no; http://www.offshore.no/sak/25049_groenne_enger
 10. ^ ”Strategen”; offshore.no; http://www.offshore.no/sak/Strategen
 11. ^ ”Grønne Enger”, offshore.no; http://www.offshore.no/sak/25049_groenne_enger
 12. ^ Yara Annual Report 2007; http://www.yara.com/doc/2873_Yara_Annual_Report_2007_EN.pdf
 13. ^ Yara Annual Report 2007; http://www.yara.com/doc/2873_Yara_Annual_Report_2007_EN.pdf
 14. ^ ”Oljebyråkraten”; offshore.no http://195.159.109.147/nyheter/sak.aspx?id=28547
 15. ^ Hydro Agri Capital Markets presentation; http://www.hydro.com/upload/Documents/Presentations/Capital%20Markets%20Day/2001/cmd_agri_en.pdf
 16. ^ http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frilanskatalogen/files/178/original/0510%20Beste%20ledere.pdf?1287062646
 17. ^ Stortingsmelding; Meld. St. 13 (2010 – 2011); http://www.regjeringen.no/templates/Underside.aspx?id=637193&epslanguage=NO-SE
 18. ^ Oslo Børs; Yara International; http://www.oslobors.no/markedsaktivitet/stockOverview?newt__ticker=YAR)
 19. ^ Presentation at Merrill Lynch conference; http://www.yara.com/doc/2303_20071212_Merrill_web.pdf
 20. ^ Presentation at Scotiabank conference; http://www.yara.com/doc/152155_2014-09-23%20YAR%20presentation%20Scotiabank%20conference.pdf
 21. ^ ”Yara-sjefen går”; e24.no; http://e24.no/makro-og-politikk/yara-international/yara-sjefen-gaar/2512633#AF
 22. ^ http://www.yara.com/sustainability/how_we_engage/africa_engagement/yara_prize/2005_ceremony.aspx
 23. ^ ”The Yara Prize”; http://www.yara.com/sustainability/how_we_engage/africa_engagement/yara_prize/index.aspx
 24. ^ ”Doing Good Business in Africa: How Business Can Support Development”; Africa Progress Panel; http://www.concern-universal.org/files/doing_good_business_in_africa_policy_brief_1.pdf
 25. ^ Society of Petroleum Engineers; http://www.spe.no/stavanger/index.cfm?id=335976
 26. ^ Kapital 5/2010; http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frilanskatalogen/files/178/original/0510%20Beste%20ledere.pdf?1287062646
 27. ^ Enger, Thorleif; ”Det handler om å bli best”; Hegnar Medias Bokhandel; http://bokhandel.hegnar.no/Det-handler-om-a-bli-best
 28. ^ http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Kampen-om-sannheten-7438258.html
 29. ^ http://e24.no/lov-og-rett/yara-international/enger-frikjent-i-yara-saken/23862284
 30. ^ ”Grønne Enger”, offshore.no; http://www.offshore.no/sak/25049_groenne_enger
 31. ^ ”Aksjesuksess for Thorleif Enger”; e24.no; http://e24.no/makro-og-politikk/aksjesuksess-for-thorleif-enger/3718465