Tempo

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Tempo er i musikalsk terminologi et uttrykk for hastigheten av en takt eller en rytme. Selve ordet tempo er italiensk for tid. Et musikkstykkes tempo blir markert i starten av stykket. I moderne musikk bruker man enheten BPM, som står for «beats per minute» eller på norsk taktslag pr. minutt. Det betyr at man spesifiserer lengden av et taktslag, og deretter hvor mange av disse som skal spilles pr. minutt. Denne matematiske utregningen av tempo ble populær i løpet av det 19. århundre, da de første metronomer ble laget. Disse var riktignok høyst upålitelige.

Italienske tempomarkeringer[rediger | rediger kilde]

Vanlige tempomarkeringer[rediger | rediger kilde]

De vanligste tempomarkeringer på italiensk er:

 • Adagio – langsomt
 • Allegretto – «litt allegro»; ikke så hurtig som allegro
 • Allegro – muntert, hurtig, livlig
 • Andante – gående, rolig bevegelse
 • Andantino – litt hurtigere enn andante
 • Grave – tungt, alvorlig, verdig, meget langsomt
 • Largamente – som largo
 • Larghetto – ikke så langsomt som largo
 • Largo – bredt, meget langsomt
 • Lento – langsomt
 • Moderato – måtelig hurtig; ofte som allegro moderato og lignende
 • Prestissimo – så hurtig som mulig
 • Presto – hurtig
 • Veloce – hurtig
 • Vivace, vivo – livlig

Graderinger[rediger | rediger kilde]

 • meno – mindre; eks. meno presto («mindre hurtig»)
 • molto – meget, veldig; eks. Allegro molto («meget hurtig»)
 • non troppo – ikke for mye; eks. Allegro ma non troppo («hurtig, men ikke for hurtig»)
 • più – mer; som i più allegro («mer hurtig»)
 • poco – litt, som i poco adagio («litt langsomt»)
 • Ulike suffikser fra italiensk blir brukt, i tillegg til allegretto; andantino, larghetto, adagietto, larghissimo, prestissimo.

Uttrykk som angir endring av tempoet (agogikk)[rediger | rediger kilde]

 • Accelerando – gradvis hurtigere tempo (fork.: accel.)
 • Ad libitum – etter behag; tempo bestemmes av utøveren
 • Allargando – gradvis bredere
 • A piacere – som ad libitum
 • A tempo – i tempo, tilbake til foregående tempo
 • Calando – gradvis avtagende, både i styrke og tempo
 • Doppio movimento – dobbelt tempo
 • L’istesso tempo – brukes av og til ved forandring av taktart og betyr da "samme tempo"
 • Mancando – gradvis avtagende, både i styrke og tempo
 • Meno mosso – mindre beveget, langsommere
 • Morendo – hendøende
 • Perdendosi – svinnende, hendøende
 • Più mosso – mer beveget, hurtigere
 • Rallentando – gradvis langsommere (fork.: rall.)
 • Ritardando – gradvis langsommere (fork.: rit.)
 • Ritenuto – tilbakeholdt, langsommere (fork.: rit.)
 • Smorzando – hendøende
 • Stretto – økende tempo
 • Stringendo – økende tempo (fork.: string.)
 • Tempo giusto – i nøyaktig tempo, i betydningen tempoet best tilpasset komposisjonens karakter
 • Tempo primo – som det opprinnelige tempo
 • Tempo rubato – "røvet" tempo, det vil si en viss subjektiv frihet innenfor komposisjonens strenge tempo

Tempomarkeringer på andre språk[rediger | rediger kilde]

Franske tempomarkeringer[rediger | rediger kilde]

 • Grave – langsomt og høytidelig
 • Lent – langsomt
 • Modéré – i et moderat tempo
 • Moins – mindre, som i Moins vite
 • Très – veldig, som i Très vif
 • Vif – livlig
 • Vite – hurtig

Tyske tempomarkeringer[rediger | rediger kilde]

 • Langsam – langsomt
 • Lebhaft – livlig
 • Mäßig – moderat
 • Rasch – fort
 • Schnell – hurtig

Tempomarkeringer på engelsk[rediger | rediger kilde]

Engelske indikasjoner, f.eks. quickly (fort), har også blitt brukt, blant annet av Benjamin Britten. I jazz og pop kan indikasjoner (som angir tempo og stil) lik disse forekomme;

 • Ballad – ballade
 • Fast – hurtig
 • Laid back – avslappet
 • Medium – moderat
 • Medium-up – moderat til hurtig

Kilder[rediger | rediger kilde]