Hopp til innhold

Stikkontakt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Venstre bilde: Stikkontakt. Jordet Schuko veggmontert dobbel stikkontakt. Hullene på den viste kontakten har pirkesikring som skal hindre at barn stikker ting inn i den strømførende delen av kontakten.
Høyre bilde: Støpsler. Ujordet europlugg og jordet Schuko-plugg.

En stikkontakt er en fastmontert elektrisk kontakt, eller en ende av en skjøtekabel, med hull der et støpsel (kontaktplugg) kan plugges inn. Stikkontakten er hundelen og støpslet er handelen. Begrepet benyttes vanligvis om kontakter som muliggjør tilkobling til det offentlige strømnettet. Stikkontakter finnes for eksempel på vegguttak, skjøtekabler og grenuttak.

I Norge benyttes stikkontakter med 230 volt spenning (50 hertz vekselstrøm) i vanlige hus. Blant produsenter av stikkontakter i Norge er ELKO, Norwesco og Etman. Designet på en stikkontakt varierer blant annet etter land, spenning og type ustyr som er ment å kunne kobles til. Noen typer stikkontakter, som for eksempel den nye europeiske Schuko-standarden, har en fordypning som bidrar til å minske risikoen for elektrisk støt når en plugg bare er delvis satt inn.

Sikkerhetsutfordringer[rediger | rediger kilde]

Sikring[rediger | rediger kilde]

Stikkontakter er vanligvis kablet ut fra et sikringsskap til ulike punkter i husets vegger. Sikringene skal sørge for at strømmen blir brutt hvis det er for høyt strømtrekk i forhold til det anlegget er dimensjonert for, og dermed hindre overbelastning i forhold til det de strømførende ledningene er dimensjonert for. Tørketromler og andre store apparater trenger sikringer med høyere kapasitet, enten 15 eller 16 Ampere sikring. I dag brukes det stort sett automatsikringer som kan vippes opp igjen med en bryter når årsaken til feilen er funnet. Før i tiden ble brukt smeltesikring som måtte byttes ut hvis den røk.

Jordfeilbryter[rediger | rediger kilde]

Jordfeilbryter er en sikkerhetsmekanisme som kan installeres på en elektrisk installasjon for å overvåke lekkasjestrømmer mot jord og dermed beskytte personer mot støt.

Jordet eller ujordet stikkontakt?[rediger | rediger kilde]

Norske forskrifter krever i dag at alle nye installasjoner skal ha jordede stikkontakter (med unntak av eurostikk-uttak), men på grunn av at det er forbudt å blande jordede og u-jordede kontakter (med unntak av stikkontakt til varmepumpe som skal ha jordet stikkontakt uansett -og kun brukes til dette) skal det fortsatt brukes u-jordet stikkontakt når det monteres flere nye stikkontakter i eldre hus. Man oppfordres til å bytte ut eldre stikkontakter til jordet type når dette er mulig. Det krever da at en jordleder trekkes til hver stikkontakt og forbindes til jordingsskinnen i sikringsskapet. Det er mulig å gjøre dette rom for rom, så lenge man ikke blander u-jordede og jordede kontakter i samme rom.

Oversiktstabell[rediger | rediger kilde]

Oversikt over spenninger og frekvenser på strømnett rundt om i verden.
Oversikt over plugger og vegguttak som brukes rundt om i verden.

Bokstavene i tabellen under er hentet fra den Internasjonale Elektrotekniske Kommisjonens nettsted som gir klassifikasjonsbokstaver som ligner oversikten til det amerikanske handelsdepartementet. Bokstavinndelingen er lite detaljert og gir kun en grov oversikt over mekanisk kompatibilitet. De fleste typer husholdsningskontakter dekkes av en av bokstavene.

IEC
pluggkategori
Navn på standard Maks strøm Maks spenning Jordet Polarisering Vendbarhet Innebygd sikring Isolerte
pinner
Stikkontakt
aksepterer
europlugg
A
Amerikansk ujordet
NEMA 1-15 upolarisert
15 A 125 V Ujordet Upolarisert Vendbar Ingen innebygd sikring Ingen isolerte pinner Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
Amerikansk ujordet
NEMA 1-15 polarisert
15 A 125 V Ujordet Polarisert Ikke vendbar Ingen innebygd sikring Ingen isolerte pinner Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
Japansk ujordet
JIS C 8303, klasse II
15 A 125 V Ujordet Upolarisert Vendbar Ingen innebygd sikring Ingen isolerte pinner Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
B
Amerikansk jordet
NEMA 5-15
15 A 125 V Jordet* Polarisert Ikke vendbar Ingen innebygd sikring Ingen isolerte pinner Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
Amerikansk jordet
NEMA 5-20
20 A 125 V Jordet* Polarisert Ikke vendbar Ingen innebygd sikring Ingen isolerte pinner Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
Japansk jordet
JIS C 8303, klasse I
15 A 125 V Jordet* Polarisert Ikke vendbar Ingen innebygd sikring Ingen isolerte pinner Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
C
Europlugg
CEE 7/16
De facto europeisk standard for 230 V ujordet utstyr opp til 2,5 A.
2,5 A 250 V Ujordet Upolarisert Vendbar Ingen innebygd sikring Isolerte pinner pålagt N/A
-
Konturplugg
CEE 7/17
De facto europeisk standard for 230 V ujordet utstyr opp til 16 A, kan brukes både i Schuko og fransk vegguttak.
16 A 250 V Ujordet Upolarisert* Vendbar Ingen innebygd sikring Ingen isolerte pinner N/A
-
CEE 7/1 vegguttak & CEE 7/2 plugg 10 A
16 A
250 V Ujordet* Upolarisert Vendbar Ingen innebygd sikring Ingen isolerte pinner Vegguttak aksepterer europlugg
-
Sovjetisk og senere russisk ujordet
GOST 7396 C 1
6 A
16 A
250 V Ujordet Upolarisert Vendbar Ingen innebygd sikring Ingen isolerte pinner Vegguttak aksepterer europlugg
- UK Shaver
BS 4573
0.2 A 250 V Ujordet Upolarisert Vendbar Ingen innebygd sikring Isolerte pinner pålagt Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
Kun vegguttak; plugg er uspesifiert Vendbar
D
Eldre britisk med tynne runde pinner
BS 546
5 A 250 V Jordet Polarisert Ikke vendbar Valgfritt med innebygd sikring Valgfritt med isolerte pinner Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
IS 1293 (India, tynn type) og SANS 164-3 (eldre sør-afrikansk) 6 A 250 V Jordet Polarisert Ikke vendbar Valgfritt med innebygd sikring Valgfritt med isolerte pinner Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
E
Fransk jordet
CEE 7/5 vegguttak & CEE 7/6 plugg
16 A 250 V Jordet* Stikkontakten gir mulighet for polarisering, men sjelden brukt. Ikke vendbar Ikke innebygd sikring Ingen isolerte pinner* Vegguttak aksepterer europlugg
F
Tysk jordet
CEE 7/3 vegguttak & CEE 7/4 plugg Schuko
16 A 250 V Jordet* Upolarisert Vendbar Ikke innebygd sikring Ingen isolerte pinner* Vegguttak aksepterer europlugg
E&F hybrid
Schuko E&F hybrid
CEE 7/7
De facto
europeisk standard for 230 V jordet utstyr, og passer i vegguttak for både fransk og tysk type.
16 A 250 V Jordet* Mulighet for polarisering når brukt med fransk type E stikkontakt. Vendbar Ikke innebygd sikring Ingen isolerte pinner* Vegguttak aksepterer europlugg
G
Britisk jordet og ujordet
BS 1363, IS 401 & IS 411, MS 589, SS 145
13 A* 250 V Jordet Polarisert Ikke vendbar Innebygd sikring pålagt Isolerte pinner pålagt Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
H
Israelsk jordet
SI 32
16 A 250 V Jordet Polarisert* Ikke vendbar Ikke innebygd sikring Ingen isolerte pinner Vegguttak aksepterer europlugg
- Thailandsk jordet
TIS 166-2549
16 A 250 V Jordet Polarisert Ikke vendbar Ikke innebygd sikring Isolerte pinner pålagt Vegguttak aksepterer europlugg
I
Australsk jordet
AS/NZS 3112
10 A
15 A
20 A
25 A
32 A
250 V Jordet* Polarisert Ikke vendbar Ikke innebygd sikring Isolerte pinner pålagt Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
Kinesisk jordet
CPCS-CCC
10 A 250 V Jordet Polarisert Ikke vendbar Ikke innebygd sikring Ingen isolerte pinner Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
Argentinsk jordet
IRAM 2073
10 A 250 V Jordet Polarisert Ikke vendbar Ikke innebygd sikring Ingen isolerte pinner Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
J
Sveitsisk jordet
SN 441011, Typ 12 støpsel og Typ 13 stikkontakt
10 A 250 V Jordet* Polarisert Ikke vendbar Ikke innebygd sikring Isolerte pinner pålagt* Vegguttak aksepterer europlugg
K
Dansk jordet
Dansk 107-2-D1
13 A 250 V Jordet* Polarisert Ikke vendbar Ikke innebygd sikring Ingen isolerte pinner Vegguttak aksepterer europlugg
L*
Eldre italiensk jordet, smal variant
CEI 23-50 (tidligere CEI 23-16)
10 A 250 V Jordet* Upolarisert Vendbar Ikke innebygd sikring Isolerte pinner pålagt Vegguttak aksepterer europlugg
L
Eldre italiensk jordet, bred variant
CEI 23-50 (tidligere CEI 23-16)
16 A 250 V Jordet* Upolarisert Vendbar Ikke innebygd sikring Isolerte pinner pålagt Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
M
Eldre britisk med tykke runde pinner
BS 546
15 A 250 V Jordet Polarisert Ikke vendbar Valgfritt med innebygd sikring Valgfritt med isolerte pinner Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
IS 1293 (India, tykk type) og SANS 164-1 (gammel sør-afrikansk type) 16 A 250 V Jordet Polarisert Ikke vendbar Valgfritt med innebygd sikring Valgfritt med isolerte pinner Europlugg aksepteres ikke av vegguttak
N
Ny brasiliansk type med tynne pinner
NBR 14136 (2 pin)
10 A
20 A
250 V Jordet Upolarisert Ikke vendbar Ikke innebygd sikring Isolerte pinner pålagt Vegguttak aksepterer europlugg
Ny brasiliansk type med tykke pinner
NBR 14136 (3 pin)
10 A
20 A
250 V Jordet* Polarisert Ikke vendbar Ikke innebygd sikring Isolerte pinner pålagt Vegguttak aksepterer europlugg
Ny sør-afrikansk type, ujordet (lik europlugg)
SANS 164-2 (2 pin)
16 A 250 V Ujordet Upolarisert Ikke vendbar Ikke innebygd sikring Isolerte pinner pålagt Vegguttak aksepterer europlugg
Ny sør-afrikansk type, jordet
SANS 164-2 (3 pin)
16 A 250 V Jordet* Polarisert Ikke vendbar Ikke innebygd sikring Isolerte pinner pålagt Vegguttak aksepterer europlugg
IEC
pluggkategori
Navn på standard Maks strøm Mals spenning Jording Polarisering Vendbarhet Innebygd sikring Isolerte
pinner
Stikkontakt
aksepterer
europlugg
Type A og B i USA

Spenningen i USA er 120 V / 60 Hz. Nesten alle bygninger i USA har stikkontakter som aksepterer både ujordet (2 pin) og jordet (3 pin) støpsel. Amerikanske stikkontakter har polarisering ved at det er forskjellig størrelse på de to strømførende pinnene (line og neutral). Den amerikanske standarden for stikkontakt og støpsel er anbefalt av IEC i standard 60906-2 på generell basis for 120 V / 60 Hz installasjoner. Lignende standarder brukes også i Mexico, Panama, Mellom-Amerika, Karibia, nordlige Sør-Amerika (Colombia, Ecuador, Venezuela, i deler av Brasil), til en liten grad i Japan, Taiwan, Filippinene og Saudi-Arabia.

Selv om det er mest vanlig med 110 V i USA så er større apparater som komfyr eller tørketromler faktisk ofte installert med egne 220 V uttak.[trenger referanse]

Type A og B i Japan

Stømnettet i Japan er 100 V og enten 50 eller 60 Hz avhengig av hvor man befinner seg. Japanske støpsel og plugger (standard «JIS C 8303» for både type A og B) er lignende, men ikke lik de amerikanske typene (standard «NEMA 1-15 P» for type A, «NEMA 5-15 P» for type B).[1][2] For det første er japanske stikkontakter upolariserte, som betyr at pinnene er like store og det har dermed ikke har noe å si hvilken retning pluggen settes inn. Polariserte amerikanske plugger vil derimot ikke kunne settes inn i en japansk upolarisert plugg. For det andre er vegguttak i Japan nesten utelukkende ujordet (2 pinner), og vil ikke akseptere en amerikansk jordet 3 pins plugg.

Jordet stikkontakt finnes stort sett bare på klimaanlegg, bad og kjøkken. Fra 2005[trenger referanse] stilles det krav til at nye hus bygges med jordet stikkontakt for bad og kjøkken, men selv i disse nyere husene er det vanlig med bare ujordet stikkontakt ellers i huset. Mens jordet 3 pins vegguttak formelt sett er en standard i Japan sees den ytterst sjeldent. Istedenfor er det vanlig å ha et 2 pins uttak pluss et separat tilkoblingspunkt hvor man kan skru på egen løs jordingsledning.

Mangelen på 3 pins jordet stikkontakt kan skape problemer for turister som ønsker å koble til utenlands jordet utstyr (som f.eks. europeisk utstyr med Schuko-plugg) ettersom det stilles krav til at reiseadaptere for jordet utstyr ikke skal tillate tilkobling til ujordet vegguttak. Man må derfor kjøpe en overgang med løs jordingsledning. Det finnes også såkalte "juksplugger" som gjør at man kan koble jordet utstyr til ujordet uttak, men slike overganger kan være farlig avhengig av hvilket utstyr som kobles til, og er i gråsonen eller forbudt i enkelte land.

Type C

Type C pluggen er også kalt «europlug», og brukes til ujordet utstyr i Europa og mange andre steder i verden.[3]

Type D

Type D er en jordet kontakt som brukes til 220 / 230 V i India, Sri Lanka, Nepal, Namibia og en del andre land.[4]

Type E

Type E er en jordet plugg som brukes i Frankrike, Belgia, Polen, Slovakia, Tunisia og en del andre land.[5]

Type F

Type F, også kjent som Schuko, er en jordet plugg som brukes i Tyskland, Østerrike, Nederland, Norge og en del andre land.[6]

Type G

Type G brukes i Storbritannia, Irland, Kypros, Malta, Malaysia, Singapore, Hongkong og en del andre land.[7] Pluggen brukes til 220, 230 og 240 V i alle land, unntatt Belize hvor den brukes både til 110 og 220 V.

Type H

Type H brukes bare i Israel og på vestbredden hvor strømnettet er 230 V / 50 Hz. Eldre utstyr har tre flate pinner, mens nyere utstyr tre runde pinner. Mange nyere vegguttak vil også akseptere type C ujordet europlugg, men er egentlig for trange for type E og F Schuko-plugger.[8]

I tillegg til type H brukes også type C og M i Israel.[9]

Type I

Type I brukes i Australia, New Zealand, Kina, Papua New Guinea, Argentina og en del andre land.[10] Pluggen har V-formede flatpinner, tre for jordet plugg og to for ujordet plugg. Pluggen brukes bare til 220, 230 og 240 V systemer, bortsett fra Amerikansk Samoa som har 120 V.

Type J

Type J brukes i Sveits, Liechtenstein og et par andre land.[11] Pluggen brukes bare til 230 V systemer, bortsett fra Madagascar som bruker den til både 127 og 220 V. Ujordet type C europlugg passer i type J.

Type J ligner på den sørafrikanske type N, men forskjellige dimensjoner og plassering av jordingspinnen gjør at de to standardene ikke går om hverandre.

Type K

Type K brukes i Danmark, Grønland og et par andre land.[12]

Type L;

Type L brukes i Italia og et par andre land.[13] Det finnes en stor og en liten versjon av L-pluggen for forskjellige strømstyrker og som passer i egne stikkontakter. I Italia brukes det i økende grad kombikontakter som både aksepterer type C europlugg, type E og F Schuko, samt begge type L pluggene.

Type M

Type M brukes i Sør-Afrika (gammel standard), Swaziland, Lesotho og et par andre land.[14]

Type N

Type N ble foreslått av IEC i 1986 til å bli en verdensstandard (IEC 60906-1) for alle systemer mellom 200 og 250 V, men har sålangt bare blitt tatt i bruk av Sør-Afrika.[15] De sørafrikanske myndighetene gjorde dette til den foretrukne pluggen i 2013, og har anslått de vil være ferdige med å konvertere til den nye standarden en gang mellom 2025 og 2035.

Brasil bruker en veldig lik plugg som hovedstandard på nye anlegg, men denne har noen små forskjeller fra IEC-standarden og brukes i Brasil både for 127 og 220 V.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type A». Arkivert fra originalen 13. mars 2018. Besøkt 12. mars 2018. 
 2. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type B». Arkivert fra originalen 16. mars 2018. Besøkt 12. mars 2018. 
 3. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type C». Arkivert fra originalen 8. mars 2018. Besøkt 12. mars 2018. 
 4. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type D». Arkivert fra originalen 2. mars 2018. Besøkt 12. mars 2018. 
 5. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type E». Arkivert fra originalen 29. august 2017. Besøkt 12. mars 2018. 
 6. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type F». Arkivert fra originalen 13. mars 2018. Besøkt 12. mars 2018. 
 7. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type G». Arkivert fra originalen 18. mars 2018. Besøkt 12. mars 2018. 
 8. ^ Power plug & outlet Type H - World Standards
 9. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type H». Arkivert fra originalen 13. mars 2018. Besøkt 12. mars 2018. 
 10. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type I». Arkivert fra originalen 9. mars 2018. Besøkt 12. mars 2018. 
 11. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type J». Arkivert fra originalen 13. mars 2018. Besøkt 12. mars 2018. 
 12. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type K». Arkivert fra originalen 13. mars 2018. Besøkt 12. mars 2018. 
 13. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type L». Arkivert fra originalen 13. mars 2018. Besøkt 12. mars 2018. 
 14. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type M». Arkivert fra originalen 18. mars 2018. Besøkt 12. mars 2018. 
 15. ^ «IEC - World Plugs: Plug Type N». Arkivert fra originalen 21. oktober 2013. Besøkt 12. mars 2018. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata