Spygate

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Offisielt portrett av Donald Trump
Donald Trump lanserte begrepet «Obamagate» 10. mai 2020

Spygate er en konspirasjonsteori i form av en rekke påstander om at FBI benyttet en informant til å spionere på Donald Trumps presidentkampanje i 2016, framsatt av Donald Trump i mai 2018. Trump hevdet at dette ble gjort i samarbeid med Barack Obamas regjeringsapparat og at det var politisk motivert.[1][2][3][4][5][6] Påstandene ble i 2019 etterforsket av justisdepartementet og Trumps konspirasjonsteori ble der tilbakevist.[7][8][9][10][11][12]

Etterforskningen er oppsummert i den såkalte Horowitz-rapporten, hvor det kommer frem at FBI benyttet flere informanter («Confidential Human Sources») og hemmelige agenter («Undercover Employees») til å følge utvalgte medlemmer av Trump-kampanjen.[13] FBI avlyttet og gjorde opptak av all samhandling mellom informantene og kampanjemedlemmene.[13] En av informantene jobbet i Trumps kampanjeapparat.[14][15] Granskingen fant ikke bevis for politisk slagside i FBIs kontraspionasjeoperasjon mot Trumps valgkamp, men påpekte flere svakheter i søknadene om overvåkningsfullmakter.[16][17] En av lederne for FBIs kontraspionasjeoperasjon, Peter Strzok, ble i august 2018 sparket fra sin stilling på bakgrunn av flere tekstmeldinger som viste en politisk slagside mot Trump.[18][19][20][21]

På bakgrunn av påstandene ble det i tillegg åpnet en omfattende kriminaletterforskning under ledelse av generalinspektør John Durham.[22] I en uttalelse fra justisdepartementet opplyste Durham i desember 2019 at de i lys av de innsamlede bevisene og den pågående etterforskningen hadde kommet til andre konklusjoner enn Horowitz hva gjaldt grunnlaget for og opprinnelsen til FBIs etterforskning.[23][24]

Påstandene om at FBI hadde en slik informant ble først lansert av Andrew C. McCarthy i National Review den 12. mai 2018[25], og viste til et offentliggjort vitnemål fra senatet hvor Glenn Simpson vitnet om opplysningene i den såkalte Steele-mappen[26] at FBI «trodde Chris' informasjon var troverdig fordi de hadde annen etterretning som indikerte det samme, og en av disse var en menneskelig kilde innenfor Trump-organisasjonen.»[27]

«Obamagate»[rediger | rediger kilde]

Obamagate er en emneknagg lansert av president Donald TrumpTwitter i en rekke poster i tidsrommet fra 10. til 11. mai 2020. I flere av twitterpostene ble det referert til saken mot Michael Flynn. I følge regjeringen Trump omhandler «Obamagate» en rekke forhold knyttet til Flynn-saken som fremkom i henleggelsen av saken, samt påfølgende avsløringer i nedgraderte etterretningsdokumenter.[28][29][30] Obama eller sentrale personer i regjeringen hans skal ifølge Trump og hans støttespillere ha vært involvert i etterforskningen av Flynn og andre i Trumps valgkamp som et ledd i en større plan om å felle eller undergrave Trump som president.[31][32][33][34]

14. oktober 2020 ble det kjent at justisdepartementets etterforskning av prosessen rundt "avmaskering" av Flynn ble avsluttet uten at straffbare forhold ble avdekket.[35][36] Departementet undersøkte også om Obama-administrasjonen hadde lekket informasjon til pressen, noe det heller ikke ble funnet beviser for. Trump omtalte manglende beviser som svært skuffende.[37]

«Obamagate» henger sammen med avmaskeringen av Michael Flynn. Avmaskering skjedde etter forespørsel fra blant andre Joe Biden. Her er Flynn sammen med Susan Rice avtroppende sikkerhetsrådgiver for Obama.

En rekke medier har skrevet at Trump med «Obamagate» trolig sikter til påstander om at avtroppende president Obama satte en felle for Michael Flynn som ledd i en større plan for å felle påtroppende Trump. Trumps teori skal være at etterforskningen av mulig russisk innblanding i valget i 2016 ble gjennomført av Obamas regjering for å undergrave påtroppende president Trump i overgangsperioden etter valget. Avsløringen («unmasking») av Flynns navn i 2017[38] skal ha vært et ledd i denne konspirasjonen.[31][32][39][40][41][42][43][44][45][46][47]

Fox News hevder at et møte i regjeringen Obama 5. januar 2017 handlet om å skjule overfor påtroppende president hva de hadde bedrevet.[48]

I løpet av 10. mai gikk det ut over 100 meldinger fra Trumps twitterkonto blant annet om «Obamagate».[49][50][51] Den første var en «retweet» av en melding som nevnte «Obamagate» hvorpå Trump selv tok i bruk stikkordet.[52] De påfølgende dagene sendte han ut flere twitter-meldinger om «Obamagate» blant annet «OBAMAGATE makes Watergate look small time!» (Obamagate får Watergate til å se ut som småtteri).[53][54] Den følgende uken sendte Trump ut 18 meldinger med dette stikkordet.[55]

27. mai 2020 gjentok Trump beskyldningene på twitter: "Nye papirer gjør det KLART at regjeringen Obama SPIONERTE, på en uhørt måte, på Trump-kampanjen og forbi, og selv på USAs senat." [56] 6 minutter senere skrev han: "OBAMAGATE MAKES WATERGATE LOOK LIKE SMALL POTATOES!" (Obamagate får Watergate til å se ut som småpoteter.) [57]

Trump har fremholdt at det dreide seg om den største politiske forbrytelsen og skandalen i USAs historie («the biggest political crime and scandal in the history of the USA»). På en pressebriefing mandag 11. mai ble Trump spurt om hvilken forbrytelse Trump beskyldte Obama for, hvorpå Trump svarte «Obamagate. It’s been going on for a long time». Journalisten gjentok spørsmålet og Trump svarte «The crime is very obvious to everybody».[53][54][58]

Trump krevde at Obama måtte vitne for senatet. Senator Lindsey Graham avviste Trumps krav om innkalle Obama som vitne. Lindsey advarte Trump med «Just be careful what you wish for».[59][60] Justisminister William Barr uttalte 18. mai at han ikke forventet at Durham-etterforskningen ville føre til rettsforfølgelse av Obama og Biden.[61] Barr understreket at hans departement ikke skal brukes for politiske formål, og at han ikke vil tillate rettssystemet og etterretningen å bli misbrukt slik de hadde blitt i det «falske og høyst grunnløse» narrativet om en Trump-Russland sammensvergelse.[62][63] Barr sa at når det gjelder president Obama og visepresident Biden, uavhengig av hvor involvert de var, basert på informasjonen jeg har i dag, forventer jeg ikke at Durhams arbeid vil føre til en etterforskning av noen av dem.[64] Trump uttalte til Fox News at han var overrasket over Barrs uttalelser.[65] USA har ingen presedens for å rettsforfølge tidligere presidenter.[66]

I et intervju med Fox News 14. mai gjentok Trump at hans regjering var offer for den største politiske konspirasjonen i USAs historie.[67] På en pressebriefing den 15. mai 2020 ble pressesekretær Kayleigh McEnany bedt om å redegjøre for hva Obamagate er, og hvilke lovbrudd president Trump mener har blitt begått. McEnany listet da opp en rekke forhold knyttet til Flynn-saken.[28] Blant annet nevnte hun hvordan det DNC-finansierte Steele-dokumentet ble brukt for å begrunne avlytting av medlemmer av Trump-kampanjen, "avmaskeringen" av Flynn, at Obama selv ifølge Sally Yates skal ha hatt kjennskap til "avmaskeringen" av Flynn, at FBI-dokumenter angivelig viser at det ble diskutert hvorvidt de skulle få Flynn til å lyve, samt lekkasjen av Flynns navn til mediene.[28] McEnany ble deretter bedt om å angi hva som var kriminelt med de nevnte punktene, hvorpå hun svarte at det gjaldt lekkingen av Flynns navn og de reelle spørsmålene som dette har medført («has been raised»).[28] McEnany irettesatte 22. mai media for ikke å undersøke og dekke «Obamagate» skikkelig. Hun uttalte at journalistene stilte feil spørsmål og listet opp spørsmål hun mente journalistene burde stille.[68][69] McEnany kritiserte 26.mai media for ikke å fokusere på Obamagate.[70]

Twitterpostene ble publisert i kjølvannet av at justisdepartementet henla saken mot tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn.[71][72] Bakgrunnen var at Joe Bidens navn stod sist på en nedgradert liste over navn [73] som etterretningssjef Richard Grenell overleverte til justisminister Barr 7. mai. Listen viste hvem som hadde bedt som «unmasking» av navn i etteretningsrapporter fra Trump vant valget til utgangen av januar 2017. Republikanske senatorer fikk kopi av listen med 39 navn og offentliggjorde den 13. mai. Senator Rand Paul uttalte 13. mai at dette dokumentet med Bidens navn var en «smoking gun» som bevis for at Obama og regjeringen hans konspirerte for å undergrave den påtroppende president Trump.[74] Senator Lindsey Graham uttalte at unmasking av Flynn var svært problematisk og luktet politikk snarere enn nasjonal sikkerhet.[75] FN-ambassadør Samantha Power bad om "unmasking" 7 ganger i perioden etter valget og før Trump overtok som president.

Michael Flynn gikk av som sjef for DIA i 2014 som følge av aldersgrensen.[76] Han begynte å arbeide for Trumps valgkamp i Februar 2016 og FBI startet etterforskningen av ham 16. august. Trump ansatte Flynn i november 2016 som påtroppende sikkerhetsrådgiver. Obama advarte Trump mot å ansette Flynn da Trump overtok i januar 2017.[77][78] Daværende sikkerhetsrådgiver Susan Rice skrev 10. januar 2017 i en e-post til seg selv at Obama vektla at etterforskning i forbindelse med russisk innblanding i valget måtte skje "by the book", og at man måtte være ekstra påpasselige med å sjekke forhold som gjorde at de eventuelt ikke kunne dele all informasjon med den nye regjeringen.[79]

Begrepet «Obamagate» ble brukt av Trump like etter det ble kjent at ansatte i Det hvite hus var smittet av Covid-19, og like etter at tiltalen mot Michael Flynn ble frafalt.[51] Obama sa, i en lekket samtale, at henleggelsen av saken mot Flynn, som to ganger hadde erklært seg skyldig for så å nekte, var et angrep på rettsstaten.[80] Trumps Obamagate-twitter kom dagen etter at Obama hadde kritisert Trumps håndtering av epidemien.[52] Trump sa til Fox News at «[Flynn] var en uskyldig mann. Han er en gentleman. Han ble målskive for Obama-regjeringen og ble målskive i et forsøk på å bli kvitt en president».[81] Ifølge Voice of America er «Obamagate» i praksis en videreføring beskyldninger fra mars 2017 da Trump hevdet at Obama hadde avlyttet ham under valgkampen i 2016. I 2018 hevdet Trump at FBI hadde en agent i Trumps valgkamporganisasjon, den såkalte «Spygate».[32] Kellyanne Conway i det hvite hus uttalte 15. mai at hun er kjent med at justisdepartementet under Obama konspirerte mot den påtroppende presidenten.[82]

Slik «unmasking» som blant annet Samantha Power og Joe Biden ba om i tilfellet med Flynn er fullt lovlig og skjer rutinemessig. Forespørsel ble godkjent av NSA. Unmasking har økt i omfang etter at Trump overtok. Unmasking gjør det lettere for tjenestemenn å forstå hva de leser og brukes for å avdekke mulige spioner.[83][84] Washington Post avslørte 20. mai at Flynns navn ikke var anonymisert («masked») i de rapportene FBI sirkulerte i regjeringsapparatet.[85][86] Ifølge NBC omhandlet FBIs rapporter Flynns telefonsamtale med Russlands ambassadør til USA. Til forskjell fra NSA anonymiserer ikke FBI rutinemessig navn på amerikanske borgere fordi FBI driver innenlands og etterforskning av amerikanske borgere er en del av FBIs fullmakt.[87]

I mai 2020 igangsatte justisminister William Barr en granskning av hvordan «avmaskering» hadde blitt brukt i 2016. En talskvinne for Barr uttalte at selv om «avmaskering» i seg selv ikke er feil, så kan hyppigheten, motivasjonen og rasjonalet bak praksisen i 2016 gi en bredere innsikt.[88]

Trump ville 27. mai stanse prosessen med fornyelse av fullmaktene under Foreign Intelligence Surveillance Act inntil senatet har etterforsket Obamagate.[89]

Donald Trump delte 20. august 2020 en video på Twitter om avmaskering og sabotasje. Videoen avsluttet med teksten «Obamagate».[90] 20. september 2020 sa Trump at han var sint på republikanerne fordi ingenting skjer med hans anklager om at FBI, Obama og Biden ulovlig har overvåket hans valgkamp.[91]

Trump gjentok 25. oktober 2020 i et intervju for programmet 60 Minutes med Lesley Stahl anklagene om at Biden var involvert i FBIs avlytting av Trumps kampanjeapparat.[92] Stahl sa flere ganger at de ikke kunne sende saker de ikke kunne verifisere,[93] hvorpå Trump svarte at det har blitt verifisert og at Stahl kunne få papirene som bekrefter det.[92]

Reaksjoner[rediger | rediger kilde]

Tucker Carlson i Fox News anklaget mandag 11. mai 2020 regjeringen Obama for å ha benyttet FBI til å skade sine politiske rivaler.[94] Fox News' kommentator Mollie Hemingway uttalte at den nye informasjonen viser at Obama ønsket å bruke etterforskningen av Russlands mulige innblanding i valget til å undergrave Trumps presidentskap.[95] En kommentator i New York Post har betegnet Obamagate som «alvorlig korrupsjon» i regjeringen Obama.[96] George Gooding skriver i Nettavisen 16. mai at NRK (i sin dekning av saken) spiller dumme om Obamagate.[97] Fox News omtalte i mai 2020 påstandene om Obamagate på bekostning av dekning av koronavirusutbruddet i USA.[98] New York Post mener at Obama i de siste månedene som president brukte regjeringsapparatet til undergrave påtroppende president Trump.[99]

The Guardian, CNN, Forbes, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Independent og andre omtalte Obamagate som en konspirasjonsteori, og skrev at det ikke finnes bevis for at Obama og FBI konspirerte mot Trump.[100][101][102] Washington Posts spaltist mente Obamagate er oppspinn og et forsøk på å avlede oppmerksomheten fra sakene Trump selv blir kritisert for.[103] Professor Asbjørn Dyrendal og forsker Hilmar Mjelde mente det er en konspirasjonsteori eller avledningsmanøver og tåkelegging.[104] Seth Cohen i Forbes skrev at «Obamagate» er et forsøk på å avlede offentlig oppmerksomhet fra Trumps håndtering av koronaepidemien («Obamagate is an extraordinary example of leadership by distraction»).[102] The Independent skrev at «Obamagate» er forsøk fra Trump på å skyve ansvaret for den mislykkede håndteringen av koronaviruset over på andre.[105] Michelle Goldberg i New York Times kalte det en «fake scandal» eller «pseudo-scandal».[39] Peter Wolodarski i Dagens Nyheter kalte Obamagate en konspirasjonsteori med grove bisarre, grove og diffuse beskyldninger.[106]

Amber Philips i Washington Post skrev at det ikke finnes bevis for at Biden fikk FBI til å etterforske en av Trumps allierte.[84] Forbes skrev at «Obamagate» er Trumps forsøk på å fremstille Joe Biden, Trumps motkandidat ved valget i november 2020, som korrupt.[107] Tyske Stern mente Trump har lite å vinne på å fremme beskyldningene fordi de påståtte bevisene blir tilbakevist.[108] Boston Globe skrev at Obamagate er Trumps samlebetegnelse for uspesifiserte og udokumenterte beskyldninger mot Obama. Avisen skev at hensikten trolig er å avlede oppmerksomheten fra de dårlige nyhetene og Trumps fallende oppslutning på meningsmålingene.[109] Los Angeles Times kommentator setter Obamagate i sammenheng med Trumps historikk for angrep på politiske motstandere blant Hillary Clintons håndtering av eposter i tiden som utenriksminister der han forlangte at hun måtte fengsles («Lock her up»); utenriksdepartementets gransking konkluderte med at Clinton ikke systematisk og tilsiktet hadde drevet problematisk håndtering av informasjon.[110] Statsviteren Chris Galdieri mener «Obamagate» er en del av Trumps valgkampstrategi og en appell til velgerbasen. Galdieri ser dette i sammenheng med Trumps tidligere angrep på Obama blant annet da Trump var en talsperson for påstandene om at Obama ikke var født i USA («birther»-konspirasjonsteorien).[111][112]

The Independent skriver at teorien eller antakelsene bak «Obamagate» har sirkulert en stund på den politiske høyresiden i USA. Ifølge denne teorien konspirerte etterretningsfolk som James Comey med Ukraina, utenlandsk etterretning og det demokratiske partiet for å lage et påskudd til å etterforske Trumps valgkamp i 2016. At Comey høsten 2016 skadet Hillary Clintons valgkamp (kanskje tilstrekkelig til at Trump vant) anses som en avledning for å unngå avsløring av Comeys egentlige hensikter.[113]

«Obamagate» er en videreføring av «deep state»-konspirasjonsteorien ifølge CNN,[114] Forbes' kommentator og flere. «Deep state» er en forestilling om at smarte personer statsapparatet, særlig innenfor etterretningstjenestene, i hemmelighet konspirerer for å styre politikken.[115][116][117][118][119]

Ifølge Washington Post betrakter Trump og hans støttespillere Spygate som en forløper for eller som del av Obamagate.[120]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Lima, Cristiano. «Trump: If FBI 'implanted' officials in my campaign, it would be 'biggest political scandal' in history». POLITICO (engelsk). Besøkt 15. mai 2020. «"Reports are there was indeed at least one FBI representative implanted, for political purposes, into my campaign for president. It took place very early on, and long before the phony Russia Hoax became a “hot” Fake News story," the president tweeted.» 
 2. ^ Beauchamp, Zack (25. mai 2018). «"Spygate," the false allegation that the FBI had a spy in the Trump campaign, explained». Vox (engelsk). Besøkt 28. mai 2020. «Trump and Republicans say that Halper was a spy planted in the Trump campaign by the Obama administration “for political purposes” — in other words, to hurt Trump’s electoral chances. The president has dubbed this “SPYGATE,” calling it a “scandal the likes of which this country may never have seen before!”» 
 3. ^ Trump, Donald J. (2018T04:12). «SPYGATE could be one of the biggest political scandals in history!». @realDonaldTrump (engelsk). Besøkt 28. mai 2020.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 4. ^ Davis, Julie Hirschfeld; Haberman, Maggie (28. mai 2018). «With ‘Spygate,’ Trump Shows How He Uses Conspiracy Theories to Erode Trust». The New York Times (engelsk). ISSN 0362-4331. Besøkt 28. mai 2020. 
 5. ^ «Republicans distance themselves from Trump’s ‘Spygate’ conspiracy theory». Los Angeles Times (engelsk). 30. mai 2018. Besøkt 28. mai 2020. «While President Trump still touts the unfounded claim that the Obama administration improperly spied on his 2016 campaign, senior Republican lawmakers have steered clear of the conspiracy theory since they received classified briefings last week on the role of an FBI confidential informant in an investigation aimed at unmasking Russian interference in the election.» 
 6. ^ Trump, Donald J. (23. mai 2018). «If the person placed very early into my campaign wasn’t a SPY put there by the previous Administration for political purposes, how come such a seemingly massive amount of money was paid for services rendered - many times higher than normal...». @realDonaldTrump (engelsk). Besøkt 28. mai 2020. «If the person placed very early into my campaign wasn’t a SPY put there by the previous Administration for political purposes, how come such a seemingly massive amount of money was paid for services rendered - many times higher than normal...» 
 7. ^ «Analysis | 4 takeaways from the Horowitz report on the Russia investigation». Washington Post (engelsk). 9. desember 2019. Besøkt 28. mai 2020. «1. A triple rebuke to Trump’s conspiracy theories… ..."found no evidence that the FBI attempted to place any [Confidential Human Sources] within the Trump campaign, recruit members of the Trump campaign as CHSs, or task CHSs to report on the Trump campaign."» 
 8. ^ Sheth, Sonam (9. desember 2019). «'S--- just got real': DOJ watchdog uncovers pro-Trump text messages between FBI agents after 2016 election». Business Insider. Besøkt 28. mai 2020. «The texts were revealed in the inspector general Michael Horowitz's highly anticipated report on the origins of the FBI's Russia investigation. The report, published Monday, debunked many of Trump's conspiracy theories about anti-Trump bias among top brass at the FBI and the Justice Department.» 
 9. ^ «Editorial: One of Trump's favorite Obama conspiracy theories was just thoroughly debunked». Los Angeles Times (engelsk). 10. desember 2019. Besøkt 28. mai 2020. «Not that Inspector General Michael Horowitz lauded the FBI’s handling of the counterintelligence investigation that became the basis for Mueller’s work — to the contrary, he offered pointed criticism of the agency that should spur some necessary reforms. But Horowitz’s report on the origin and evolution of the FBI investigation dismantles the conspiracy theory cherished by the president, a narrative of intelligence community malice that reached the heights of absurdity with his claim that former President Obama “had my ‘wires tapped’ in Trump Tower just before the victory.”» 
 10. ^ Oprysko, Caitlin (9. desember 2019). «Here are the Russia probe conspiracy theories debunked by the DOJ inspector general report». POLITICO (engelsk). Besøkt 28. mai 2020. «While the Justice Department’s inspector general, Michael Horowitz, ripped the FBI‘s handling of applications for surveillance warrants on members of the Trump campaign, he also determined that the yearslong investigation into whether President Donald Trump or members of his 2016 campaign colluded with Russia to interfere in his election had not been tainted by political bias and was adequately predicated. It also debunked a number of conspiracy theories advanced by the president or his allies over the last several years. Here are some of the top claims refuted by Horowitz‘s report.» 
 11. ^ Smith, David (9. desember 2019). «FBI's Trump-Russia inquiry wasn't biased against president, watchdog finds». The Guardian (engelsk). ISSN 0261-3077. Besøkt 28. mai 2020. «A report by the justice department’s inspector general demolished three years of claims by the president that he was the victim of a “deep state” conspiracy and that the investigation was based on a dossier compiled by an ex-British intelligence operative, Christopher Steele.» 
 12. ^ Savage, Charlie; Goldman, Adam (11. desember 2019). «Withering Criticism of F.B.I. as Watchdog Presents Russia Inquiry Findings». The New York Times (engelsk). ISSN 0362-4331. Besøkt 28. mai 2020. «The Justice Department inspector general, Michael E. Horowitz, debunked President Trump’s accusations that the F.B.I. conspired to overthrow his presidency, but also said that serious errors he found in court filings meant his report was no exoneration.» 
 13. ^ a b Michael E. Horowitz. «A Review of Various Actions by the Federal Bureau of Investigation and Department of Justice in Advance of the 2016 Election». Office of the Inspector General. DOJ OIG. Besøkt 19. mai 2020. 
 14. ^ Kiely, Eugene; Robertson, Lori; Farley, Robert (10. desember 2019). «How Old Claims Compare to IG Report». FactCheck.org (engelsk). Besøkt 11. juni 2020. 
 15. ^ «Inspector general’s report on Russia probe: Key takeaways». POLITICO (engelsk). Besøkt 11. juni 2020. 
 16. ^ Aaron Blake (9. desember 2019). «4 takeaways from the Horowitz report on the Russia investigation» (engelsk). Washington Post. Arkivert fra originalen 29. april 2020. «...found no evidence that the FBI attempted to place any Confidential Human Sources within the Trump campaign, recruit members of the Trump campaign as CHSs, or task CHSs to report on the Trump campaign.» 
 17. ^ News, A. B. C. (11. desember 2019). «DOJ watchdog defends Russia investigation report against AG Barr's criticism». ABC News (engelsk). Besøkt 19. mai 2020. «"We did not find any documentary or testimonial evidence that political bias or improper motivation influenced the FBI's decision to conduct these operations [involving confidential human sources]. Additionally, we found no evidence that the FBI attempted to place any CHSs (confidential human sources) within the Trump campaign, recruit members of the Trump campaign as CHSs, or task CHSs to report on the Trump campaign," he said.» 
  • «How a pair of Donald Trump tweets created an 'Obamagate' domino effect in the Senate». The Independent (engelsk). 19. mai 2020. Besøkt 20. mai 2020. «Make no mistake: Senate Republicans, including Mr Graham, had already been leaning hard into investigations into the president’s Obamagate theory, even before Mr Trump coined the term. That’s despite a report from Justice Department Inspector General Michael Horowitz that found no evidence of political bias in the FBI’s conduct of its 2016 counterintelligence operation but did highlight several flaws in some applications for surveillance warrants.» 
 18. ^ «FBI agent Peter Strzok 'fired for texts'». BBC News (engelsk). 13. august 2018. Besøkt 3. juni 2020. 
 19. ^ Prokop, Andrew (13. august 2018). «The FBI just fired Peter Strzok». Vox (engelsk). Besøkt 3. juni 2020. 
 20. ^ Callan, Paul. «If you want to know whether Strzok was biased, just look at his texts». CNN. Besøkt 3. juni 2020. 
 21. ^ Cheney, Kyle. «McCabe reveals he’s the one who decided to remove Strzok from Mueller’s team». POLITICO (engelsk). Besøkt 3. juni 2020. 
 22. ^ Johnson, Kevin. «Attorney general taps top Connecticut federal prosecutor for review of Trump-Russia inquiry». USA TODAY (engelsk). Besøkt 28. mai 2020. 
 23. ^ «Statement of U.S. Attorney John H. Durham». www.justice.gov (engelsk). 9. desember 2019. Besøkt 28. mai 2020. 
 24. ^ Pappas, Alex (9. desember 2019). «US Attorney Durham objects to IG findings on Russia probe origins in stunning statement». Fox News (engelsk). Besøkt 28. mai 2020. 
 25. ^ «Did the FBI Have a Spy in the Trump Campaign?». National Review (engelsk). 12. mai 2018. Besøkt 15. mai 2020. 
 26. ^ Mayer, Jane. «The Inside Story of Christopher Steele’s Trump Dossier». The New Yorker (engelsk). Besøkt 15. mai 2020. 
 27. ^ Yglesias, Matthew (9. januar 2018). «Newly released Senate testimony debunks a key conservative theory on Trump and Russia». Vox (engelsk). Besøkt 15. mai 2020. 
 28. ^ a b c d May 15, Ian Schwartz On Date; 2020. «McEnany: Obamagate Is The Steele Dossier, FISA Abuse, Unmasking Of Flynn, Russia Probe, FBI Notes». www.realclearpolitics.com. Besøkt 18. mai 2020. 
 29. ^ Singman, Brooke (19. mai 2020). «Declassified Susan Rice email shows Comey suggested 'sensitive' info on Russia not be shared with Flynn». Fox News (engelsk). Besøkt 28. mai 2020. 
 30. ^ Singman, Brooke (13. mai 2020). «List of officials who sought to 'unmask' Flynn released: Biden, Comey, Obama chief of staff among them». Fox News (engelsk). Besøkt 28. mai 2020. 
 31. ^ a b «USA: Warum Donald Trump seinen Vorgänger Barack Obama attackiert - DER SPIEGEL - Politik». www.spiegel.de (tysk). Besøkt 19. mai 2020. «Für Trump und seine Unterstützer ist das eine suboptimale Nachricht, vorsichtig formuliert. Sie würden Obama und Biden am liebsten auf der Anklagebank sehen: Seit Wochen verbreiten sie unter dem Hashtag "Obamagate" eine Verschwörungstheorie, nach der Obama und Biden die eigentlichen Drahtzieher hinter der Russlandaffäre sein sollen. Der Vorwurf: Die beiden demokratischen Politiker hätten die letzten Wochen ihrer Amtszeit 2016 dazu missbraucht, angebliche Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam und russischen Agenten aufzubauschen. In der Folge sei es dann zu den Russlandermittlungen von Robert Mueller gekommen, die die erste Hälfte von Trumps Amtszeit überschatteten.» 
 32. ^ a b c «What is Obamagate?». Voice of America (engelsk). 15. mai 2020. Besøkt 16. mai 2020. «In this new iteration being hotly promoted by Trump and his right-wing allies, Obama officials in the waning days of his administration conspired to entrap Trump's national security adviser, Michael Flynn, as part of a larger plot to bring down the incoming president. … As early as March 2017, Trump alleged that Obama had illegally wiretapped the billionaire businessman at Trump Tower during the 2016 presidential election campaign, comparing the alleged surveillance to the Nixon-era Watergate scandal. The following year, Trump claimed that the FBI had planted an informant inside his campaign, dubbing the alleged conspiracy "Spygate.» 
 33. ^ «The misrule of law». The Economist. 14. mai 2020. ISSN 0013-0613. Besøkt 19. mai 2020. «Mr Trump is now pushing an “Obamagate” theory that Mr Obama and his vice-president, Joe Biden, orchestrated the Russia investigation to hobble him.» 
 34. ^ «Joe Biden ducks Trump’s Obamagate hits: ‘I don’t want to get down in the mud’». Boston Herald (engelsk). 20. mai 2020. Besøkt 3. juni 2020. «In the growing scandal dubbed “Obamagate,” Trump has pointed to the legal case of his former national security adviser Michael Flynn, suggesting that the “unmasking” of Flynn’s name by top Obama officials as part of legal U.S. surveillance of foreign targets was criminal and motivated by partisan politics.» 
 35. ^ Rangappa, Asha. «Opinion: The alarming question behind Barr's 'unmasking' probe». CNN. Besøkt 16. oktober 2020. 
 36. ^ Benner, Katie; Barnes, Julian E. (14. oktober 2020). «Justice Dept. ‘Unmasking’ Review Finds No Irregularities and Is Given to Durham». The New York Times (engelsk). ISSN 0362-4331. Besøkt 16. oktober 2020. 
 37. ^ Conradis, Brandon (13. oktober 2020). «'Unmasking' probe concludes without 'finding any substantive wrongdoing': report». TheHill (engelsk). Besøkt 16. oktober 2020. 
 38. ^ Crowley, Michael. «Susan Rice becomes the target of conservative attacks over Flynn unmasking». POLITICO (engelsk). Besøkt 26. mai 2020. 
 39. ^ a b Goldberg, Michelle (15. mai 2020). «Opinion | Obamagate Is a Fake Scandal. Rick Bright Described a Real One.». The New York Times (engelsk). ISSN 0362-4331. Besøkt 15. mai 2020. «“The darkest winter in modern history” may soon be upon us, while Trumpists are obsessed with a new conspiracy theory. Recently people on the right have started pushing a ludicrous pseudo-scandal they’re calling Obamagate. It holds that investigations by Barack Obama’s administration into Russia’s attack on the 2016 U.S. presidential election were a form of illicit sabotage of Donald Trump and his team. The story doesn’t really make sense, which is why, when asked about Obamagate, President Trump couldn’t describe it.» 
 40. ^ Allen, Nick (14. mai 2020). «'Obamagate': Donald Trump calls for Barack Obama to testify and wants officials to be 'jailed for 50 years'». The Telegraph (engelsk). ISSN 0307-1235. Besøkt 18. mai 2020. 
 41. ^ «Trump vil vinde. Nu skal Obama og Biden stilles for retten». Information. 19. mai 2020. s. 10. 
 42. ^ Türker, Selin (17. mai 2020). «Trump kalder det et kæmpe svindelnummer: Men hvad er »Obamagate« egentlig?». Berlingske.dk (dansk). Besøkt 19. mai 2020. «På grund af det forløb, blev Flynn pludselig en del af undersøgelsen, som FBI indledte af folk i og omkring Trump-lejren, om hvorvidt der var tale om russisk indblanding i 2016-valgkampen. Og netop hele undersøgelse er hvad Trump kalder for »Obamagate«. Præsidenten mener nemlig, at der var tale om et »svindelnummer«, som Obama og Joe Biden stod bag, for at underminere hans præsidentskab inden det overhovedet begyndte, forklarer »Kampagnesporets« værter i denne uges afsnit.» 
 43. ^ Sommerfeldt, Chris. «Barr shoots down Trump’s ‘Obamagate’ accusations, says ex-president won’t face ‘criminal investigation’». nydailynews.com. Besøkt 19. mai 2020. «Barr’s comments are likely to unnerve Trump, who has for days claimed completely without evidence that Obama, Biden and other top members of that administration perpetuated the “biggest political crime in American history" because the FBI investigated his campaign. Despite the astonishing accusation, Trump has struggled to even explain what crime he believes his predecessor committed, invariably only referring to the alleged offense as “Obamagate.”» 
 44. ^ «Fernando Arias: Det betyder Obamagate». Sveriges Radio. 18. mai 2020. «Obamagate är en löst definierad teori som många Trumpanhängare lyft fram på senare tid. Den innebär att den utgående Obama-administrationen försökte sabotera för Trumpkampanjen och för Trumpadministrationen. Enligt den teorin var det därför som hela, eller delar, av Rysslandsutredningen startade. Framförallt har FBI:s utredning mot Trumps förste nationella säkerhetsrådgivare, Michael Flynn, tagits upp i debatten. För Trumpanhängare är utredningen mot Flynn en politiskt färgad granskning som styrdes av jäviga agenter som ville sätta dit Michael Flynn till varje pris. De anser därtill att högt uppsatta politiker i Obama-administrationen på något sätt varit medskyldiga till detta.» 
 45. ^ «AP FACT CHECK: Trump, GOP falsehoods on Flynn, Biden, virus». The Seattle Times (engelsk). 18. mai 2020. Besøkt 19. mai 2020. «Broadly dubbing his allegations “Obamagate,” Trump points to unspecified conspiracies against himself in 2016 and suggests the disclosure of Flynn’s name as part of legal U.S. surveillance of foreign targets was criminal and motivated by partisan politics. There’s no evidence of that.» 
 46. ^ «Unmut bei Trump: Sein Justizminister hat kein Interesse an strafrechtlichen Ermittlungen gegen Barack Obama und Joe Biden | NZZ». Neue Zürcher Zeitung (tysk). 19. mai 2020. Besøkt 19. mai 2020. «Trump bezeichnet diesen angeblichen Skandal mit dem Schlagwort «Obamagate», und seit dem 10. Mai prangert er die angeblichen Machenschaften seines Vorgängers fast täglich an, entweder im Weissen Haus oder auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der Republikaner wirft dem Demokraten vor, seine Präsidentschaft mit der Russland-Affäre sabotiert zu haben – weil Justiz- und Geheimdienstkreise nach dem Wahlsieg Trumps im November 2016 falsche Gerüchte über eine angebliche Kooperation zwischen dem neuen amerikanischen Präsidenten und Regierungsstellen in Moskau in die Welt gesetzt hätten. Zudem habe die Bundespolizei FBI seinem ersten Sicherheitsberater Michael Flynn, der Kontakte mit Russlands Botschaft in Washington hatte, gezielt eine Falle gestellt, in die Flynn kurz nach Amtsantritt im Januar 2017 getappt sei.» 
 47. ^ «Obamagate – det här handlar Trumps nya skandalanklagelse om egentligen». www.expressen.se (svensk). 17. mai 2020. Besøkt 18. mai 2020. 
 48. ^ Garcia, Victor (11. mai 2020). «Hemingway: Obama, Comey 'started hatching their plan' in early 2017 to cover up spying on Trump campaign». Fox News (engelsk). Besøkt 26. mai 2020. «The Federalist senior editor and Fox News contributor Mollie Hemingway told "The Ingraham Angle" Monday that new information proves former President Barack Obama sought to use the Russia investigation to hinder the incoming Trump administration. … "And that's where they started hatching their plan to make sure that the incoming administration would not find out what they had been doing or what they planned to continue doing in terms of spying on the Trump campaign and people affiliated with it," she added.» 
 49. ^ Westhrin, Veronica (16. mai 2020). «Derfor kommer «Obamagate» nå». NRK. Besøkt 16. mai 2020. «I løpet av én dag, på den amerikanske morsdagen 10. mai, kom Trump med over 120 twittermeldinger, blant annet om «Obamagate», til sine 80 millioner følgere. Men hva mener han egentlig med det?» 
 50. ^ «Trump lashes out at Obama's criticisms of his presidency in new tweetstorm» (engelsk). Axios. Besøkt 12. mai 2020. 
 51. ^ a b «As The White House Scrambles To Contain COVID-19 Positive Staffers, Donald Trump Changes The Subject To #Obamagate». BuzzFeed News (engelsk). Besøkt 15. mai 2020. 
 52. ^ a b Graham, David A. (15. mai 2020). «How to Understand ‘Obamagate’». The Atlantic (engelsk). Besøkt 15. mai 2020. 
 53. ^ a b Glasser, Susan B. (15. mai 2020). «“Obamagate” Is Niche Programming for Trump Superfans». The New Yorker (engelsk). Besøkt 15. mai 2020. 
 54. ^ a b Phillips, Morgan (11. mai 2020). «Trump escalates feud with Obama, insists ex-president was involved in ‘crime’». Fox News (engelsk). Besøkt 15. mai 2020. «President Trump on Monday escalated his feud with former President Obama, insisting during a news conference that his predecessor committed a “crime” but refusing to dive into details.» 
 55. ^ «Trump Twitter Archive». trumptwitterarchive.com. Besøkt 19. mai 2020. 
 56. ^ Trump, Donald J. (2020T04:31). «New papers make CLEAR that the Obama Administration SPIED, in an unprecedented manner, on the Trump Campaign and beyond, and even on the United States Senate. Nobody would ever have believed that this level of illegality and corruption would be taking place in our beautiful USA!». @realDonaldTrump (engelsk). Besøkt 27. mai 2020.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 57. ^ Trump, Donald J. (2020T04:38). «OBAMAGATE MAKES WATERGATE LOOK LIKE SMALL POTATOES!». @realDonaldTrump (engelsk). Besøkt 27. mai 2020.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
 58. ^ Jankowicz, Mia (12. mai 2020). «Trump refused to explain the 'Obamagate' conspiracy he keeps promoting, saying it is 'very obvious to everybody'». Business Insider. Besøkt 15. mai 2020. 
 59. ^ Santucci, Jeanine (14. mai 2020). «Lindsey Graham pushes back on Trump's call to have Obama testify about Russia, Flynn». USA TODAY (engelsk). Besøkt 23. mai 2020. 
 60. ^ Earle, Geoff (14. mai 2020). «Graham will not meet Donald Trump's call to summon Barack Obama». Mail Online. Besøkt 15. mai 2020. 
 61. ^ staff, Guardian; agencies (18. mai 2020). «Trump's attorney general dismisses possibility of 'Obamagate' investigations». The Guardian (engelsk). ISSN 0261-3077. Besøkt 18. mai 2020. «William Barr says review of origins of Russia inquiry highly unlikely to lead to criminal investigation of Obama and Biden» 
 62. ^ Renzo Ruf, Washington (19. mai 2020). «Unmut bei Trump: Sein Justizminister hat kein Interesse an strafrechtlichen Ermittlungen gegen Barack Obama und Joe Biden | NZZ». Neue Zürcher Zeitung (tysk). Besøkt 19. mai 2020. «Doch am Montag machte der Justizminister an einer Pressekonferenz klar, dass er sich nicht vollständig von Trump vereinnahmen lassen will – oder dass er zumindest öffentlich den Eindruck erwecken möchte, der Chef des Justizministeriums sei parteipolitisch unabhängig. Also sagte Barr, er wehre sich dagegen, dass seine Behörde in der heissen Wahlkampfphase erneut für «politische Zwecke» missbraucht werde, so wie dies vor vier Jahren der Fall gewesen sei. Er rief in Erinnerung, dass selbst «himmelschreiende» Formen von Machtmissbrauch nicht zwingend bedeuteten, dass jemand gegen Strafgesetze auf Bundesebene verstossen habe. Basierend auf seinem aktuellen Wissensstand, rechne er deshalb nicht mit strafrechtlichen Ermittlungen gegen Obama oder Biden, sagte Barr. Im Visier der Untersuchung von Staatsanwalt John Durham, der die Vorgeschichte der Russland-Affäre untersucht, stünden andere Personen. Namen allerdings nannte der Justizminister keine.» 
 63. ^ «William Barr & Chris Wray Pensacola Shooting Press Conference Transcript: Al Qaeda Linked to Suspect». Rev (engelsk). Besøkt 28. mai 2020. 
 64. ^ «Obama, Biden not targeted in U.S. review of Russia probe, Barr says». Reuters (engelsk). 19. mai 2020. Besøkt 19. mai 2020. 
 65. ^ Singman, Brooke (18. mai 2020). «Barr says he does not expect criminal investigation of Obama or Biden as result of Durham probe». Fox News (engelsk). Besøkt 19. mai 2020. 
 66. ^ Tolliver, Sandy (21. mai 2020). «Has Justice Department partisanship finally hit a wall?». TheHill (engelsk). Besøkt 22. mai 2020. 
 67. ^ Ecarma, Caleb. «Trump’s “Obamagate” Obsession Finds a Friendly Audience on Fox». Vanity Fair (engelsk). Besøkt 18. mai 2020. «Donald Trump insisted that his administration is the victim of the worst government conspiracy in U.S. history, a likely preview of his reelection messaging strategy. “This is the greatest political scam, hoax, in the history of our country,” said the president, adding that “people should be going to jail for this stuff,” remarks that Fox Business host Maria Bartiromo agreed with.» 
 68. ^ «Trump press secretary scolds media for not spreading Obamagate conspiracy». The Independent (engelsk). 23. mai 2020. Besøkt 23. mai 2020. «White House press secretary Kayleigh McEnany admonished the press corps on Friday for refusing to promote unproven theories suggesting Barack Obama and other administration officials sought to undermine Donald Trump‘s campaign and election with the “unmasking” of the president’s former aide.» 
 69. ^ http://www.washingtontimes.com, The Washington Times. «McEnany urges White House press corps to ask Obama officials about ‘Obamagate’». The Washington Times (engelsk). Besøkt 23. mai 2020. 
 70. ^ «Kayleigh McEnany accuses White House press corps of 'journalistic malpractice' for lack of focus on 'Obamagate'». Washington Examiner (engelsk). 26. mai 2020. Besøkt 27. mai 2020. «"Journalism is a great and noble profession. But there's been a dearth of journalists asking the real questions for President Obama, the criminal leak of Michael Flynn's identity, who leaked that identity, the dossier which was used to launch a three-year investigation into this president and spy on his campaign — why aren't those questions being asked?" she said.» 
 71. ^ «Saken mot Michael Flynn henlegges: – En uskyldig mann». www.vg.no. Besøkt 12. mai 2020. 
 72. ^ Trump, Donald J. «OBAMAGATE!pic.twitter.com/pFbb6hgDhF». @realdonaldtrump (engelsk). Besøkt 13. mai 2020. 
 73. ^ «Memorandum for director of national intelligence» (PDF). Besøkt 25.05.2020. 
 74. ^ Garcia, Victor (13. mai 2020). «Rand Paul rips Biden over Flynn unmasking, says it 'should be a deal-killer' for ex-VP's White House bid». Fox News (engelsk). Besøkt 15. mai 2020. 
 75. ^ «AP FACT CHECK: Trump, GOP falsehoods on Flynn, Biden, virus». The Seattle Times (engelsk). 18. mai 2020. Besøkt 19. mai 2020. «SEN. LINDSEY GRAHAM, Republican chairman of the Senate Judiciary Committee: “The unmasking of General Flynn by the Obama Administration regarding conversations during the presidential transition are deeply troubling and smell of politics, not national security.” — statement Wednesday.» 
 76. ^ Kitfield, James. «How Mike Flynn Became America’s Angriest General». POLITICO Magazine (engelsk). Besøkt 28. mai 2020. 
 77. ^ «Obama warned Trump about hiring Flynn». BBC News (engelsk). 9. mai 2017. Besøkt 28. mai 2020. 
 78. ^ Shear, Michael D. (8. mai 2017). «Obama Warned Trump About Hiring Flynn, Officials Say». The New York Times (engelsk). ISSN 0362-4331. Besøkt 28. mai 2020. 
 79. ^ Singman, Brooke (13. mai 2020). «List of officials who sought to 'unmask' Flynn released: Biden, Comey, Obama chief of staff among them». Fox News (engelsk). Besøkt 10. juni 2020. 
 80. ^ Pengelly, Martin (9. mai 2020). «In leaked conversation Obama says US 'rule of law' at risk after Flynn case dropped». The Guardian (engelsk). ISSN 0261-3077. Besøkt 15. mai 2020. 
 81. ^ Edmund DeMarche (11. mai 2020). «Trump increases attack against Obama with ‘Obamagate’ tweet». Fox News. Arkivert fra originalen 11. mai 2020. 
 82. ^ Nelson, Joshua (15. mai 2020). «Kellyanne Conway says Obama officials were 'caught red-handed': Americans deserve answers». Fox News (engelsk). Besøkt 15. mai 2020. 
 83. ^ «AP FACT CHECK: Trump, GOP falsehoods on Flynn, Biden, virus». The Seattle Times (engelsk). 18. mai 2020. Besøkt 19. mai 2020. «But there is nothing illegal about unmasking. The declassified document also states that the unmasking requests were approved through the National Security Agency’s “standard process.”» 
 84. ^ a b Philips, Amber (15. mai 2020). «What is ‘Obamagate,’ anyway? And how does it involve Michael Flynn?». Washington Post. 
 85. ^ Sheth, Sonam (21. mai 2020). «Trump's 'Obamagate' conspiracy theory just got blown to pieces». Business Insider. Besøkt 21. mai 2020. «But a Washington Post report on Wednesday blew up that allegation when it revealed that Flynn's name was never "masked" in the first place. "When the FBI circulated [the report], they included Flynn's name from the beginning" because it was essential to understanding its significance, a former senior US official told The Post. "There were therefore no requests for the unmasking of that information."» 
 86. ^ «Michael Flynn's name was never masked in FBI document». Washington Post. 20. mai 2020. 
 87. ^ «Flynn's name was never 'masked' in FBI report on call with Russian». NBC News (engelsk). 21. mai 2020. Besøkt 26. mai 2020. «A former senior intelligence official said FBI reports based on FISA collection, unlike reports from the National Security Agency, generally do not "mask" the names of Americans because the FBI is a domestic law enforcement agency and the conduct of Americans is part of its purview.» 
 88. ^ Klar, Rebecca (27. mai 2020). «Barr asks US attorney to further investigate 'unmasking' in 2016». TheHill (engelsk). Besøkt 28. mai 2020. 
 89. ^ «Trump puts Obamagate theory centre stage in chaos over FISA reauthorisation». The Independent (engelsk). 27. mai 2020. Besøkt 27. mai 2020. «Mr Trump has threatened to hold up the process while Senate Republicans investigate his unsubstantiated "Obamagate" theory, which maintains that the former president and his intelligence brass sought in 2016 and 2017 to undermine Mr Trump's incoming administration with sham investigations into Russian election interference and possible ties between the country and Mr Trump's 2016 campaign.» 
 90. ^ «https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1296219101623459841». Twitter. Besøkt 20. august 2020.  Ekstern lenke i |title= (hjelp)
 91. ^ Niedzwiadek, Nick. «Trump: ‘I’m so angry at Republicans’». POLITICO (engelsk). Besøkt 22. september 2020. 
 92. ^ a b «Donald Trump Leaked Unedited 60 Minutes Interview Transcript». Rev (engelsk). Besøkt 1. november 2020. 
 93. ^ «President Donald Trump: The 60 Minutes 2020 Election Interview - YouTube». www.youtube.com. Besøkt 27. oktober 2020. 
 94. ^ Garcia, Victor (11. mai 2020). «Tucker Carlson bashes Obama over Russia investigation, says he used FBI 'to hurt his political enemies'». Fox News (engelsk). Besøkt 13. mai 2020. «"The president of the United States turned to the head of the FBI, the most powerful law enforcement official in America, and said, 'Continue to secretly investigate my chief political rival so that I can act against him.' [Then-FBI Director James] Comey's response? 'Yes, sir,'" Carlson said. "That's what Obama was saying, openly.» 
 95. ^ Garcia, Victor (11. mai 2020). «Hemingway: Obama, Comey 'started hatching their plan' in early 2017 to cover up spying on Trump campaign». Fox News (engelsk). Besøkt 16. mai 2020. «The Federalist senior editor and Fox News contributor Mollie Hemingway told "The Ingraham Angle" Monday that new information proves former President Barack Obama sought to use the Russia investigation to hinder the incoming Trump administration.» 
 96. ^ Harsanyi, David (14. mai 2020). «No, ObamaGate is not a ‘conspiracy theory’». New York Post (engelsk). Besøkt 15. mai 2020. 
 97. ^ Gooding, George (16. mai 2020). «NRK spiller dumme om «obamagate»». Nettavisen. ««Ingen vet helt hva det betyr» lød det fra NRK om Trumps fremheving av emneknaggen #obamagate. Det kan godt hende NRK er for inkompetente til å skjønne det, men å hevde at «ingen» vet er en løgn.» 
 98. ^ Cranley, Ellen (16. mai 2020). «Fox News coronavirus coverage dropped by 20% as the network shifted to 'Obamagate' and hosts focused on anti-lockdown stories». Business Insider. Besøkt 17. mai 2020. «Fox News coronavirus coverage dropped by 20% as the network shifted to 'Obamagate' and hosts focused on anti-lockdown stories» 
  • «'Obamagate': Fox News focuses on conspiracy theory rather than Covid-19». the Guardian (engelsk). 14. mai 2020. Besøkt 15. mai 2020. «In recent days, the US president’s favourite network has elevated the spurious “Obamagate” scandal over all other subjects, most obviously the deaths of more than 84,000 Americans in a pandemic which the Trump administration has failed to contain.» 
  • «Month to month, Fox News’ coronavirus coverage has dropped more than 20%». Media Matters for America (engelsk). 13. mai 2020. Besøkt 17. mai 2020. «The proportion of weekday segments unrelated to the coronavirus has been increasing on Fox as the network has shifted to other topics, particularly the case against retired Lt. Gen. Michael Flynn (which the Trump Department of Justice recently dropped), special counsel Robert Mueller’s Russia probe, and related attacks on members of the Obama administration.» 
 99. ^ «It looks like President Obama ordered up phony RussiaGate scandal». New York Post (engelsk). 11. mai 2020. Besøkt 18. mai 2020. «Just how far did the then-president go to cripple his successor?» 
 100. ^ Sattar, Majid (27. mai 2020). «Trumps Geheimdienstkoordinator: Vom rechten Rand». FAZ.NET (tysk). ISSN 0174-4909. Besøkt 27. mai 2020. «Der Präsident fühlte sich nach seinem Freispruch im Senat bestärkt darin, in den Diensten aufzuräumen und angebliche Widerstandsnester des „tiefen Staates“ auszuheben. Nicht zuletzt, um „Obamagate“ zu durchleuchten: die Verschwörungstheorie, sein Vorgänger und dessen Vizepräsident Joe Biden seien die eigentlichen Drahtzieher der sogenannten Russland-Affäre gewesen.» 
 101. ^ «What Trump calls 'Obamagate' is really a bogus conspiracy theory». MSNBC.com (engelsk). 15. mai 2020. Besøkt 16. mai 2020. «As criticism stacks up against his coronavirus response, Trump and his allies are now accusing Obama of unspecified 'crimes' in a blatant conspiracy theory the president, FOX News, and his allies are calling 'Obamagate.' Tim Miller joins to thoroughly debunk it.» 
 102. ^ a b Cohen, Seth (14. mai 2020). «Obamagate Isn’t A Scandal — It’s Unmasked Something Worse». Forbes (engelsk). Besøkt 15. mai 2020. «In other words, what the conspiracy theorists, especially the President himself, want is an investigation into something that they claim to be the biggest scandal in American history. It’s so big, it’s so complex, that it requires congressional hearings, testimony of a past president, and the total attention of all Americans.» 
 103. ^ «Opinion | Obamagate was the worst crime ever committed and here is what it was». Washington Post (engelsk). 14. mai 2020. Besøkt 15. mai 2020. «The rule of law is suffering from the people in charge of the government right now. Their pandemic response has not been all that could be hoped. It is a total disaster and an absolute fiasco, what is going on in the White House right now, or, as I guess we must refer to it, Obamagate. And everyone knew exactly what it was.» 
 104. ^ «Eksperter om «Obamagate»: – Dette er ren tåkelegging». www.vg.no. 15. mai 2020. Besøkt 15. mai 2020. «– Du kan kalle det en konspirasjonsteori, men det er mer en slags påkalling av alle anklager som noensinne har vært rettet mot Obama. Den appellerer både til de som er langt ute i tralala-land og tror Obama og Hillary Clinton kidnapper barn og holder dem fanget i militærleirer under jorden, og mer mainstream konservative som mener den forrige administrasjonen gjorde kritikkverdige ting knyttet til overvåkning og rettsprosedyre, sier forsker Asbjørn Dyredal til VG.» 
 105. ^ «Obama tweets ‘vote’ in answer to Trump’s ‘Obamagate’ conspiracy theory». The Independent (engelsk). 15. mai 2020. Besøkt 15. mai 2020. «Whilst the coronavirus crisis continues across the US, Mr Trump and senior Republicans have turned to pushing the “Obamagate” plot in an apparent attempt to pass blame for their mistakes.» 
 106. ^ «Peter Wolodarski: Trumps tro på konspirationer hotar oss all…». Dagens Nyheter. 17. mai 2020. s. 4. «Nej, USA:s president hemfaller åt det som tycks ligga honom naturligt till: konspirationstänkande. De senaste dagarna har han i olika kanaler ägnat sig åt att i upphetsad ton tala om "Obamagate", en bisarr anklagelseakt som går ut på att Barack Obama ska ha försökt störta honom med subversiva metoder. Trump presenterar inga som helst belägg för sina mycket grova och diffusa beskyllningar, utan nöjer sig med att pumpa ut frasen "Obamagate" gång på gång. Tanken är väl att smutsen till slut ska kleta fast.» 
 107. ^ Brewster, Jack (18. mai 2020). «Despite Obamagate Narrative, Trump Trails Biden In Voter Trust». Forbes (engelsk). Besøkt 20. mai 2020. «However, as Trump seeks to cast his opponent as “corrupt,” he is staring down a gap in voter perception of his own trustworthiness as compared to Biden, a polling deficiency he did not experience for much of the 2016 race.» 
 108. ^ «"Obamagate": Wie Trump seine aktuelle Lieblings-Verschwörungstheorie um die Ohren fliegt». stern.de (tysk). 21. mai 2020. Besøkt 21. mai 2020. «Glaubt man Donald Trump, hat sein Amtsvorgänger Barack Obama "das schlimmste politische Verbrechen in der Geschichte" begangen. Doch politisches Kapital wird der US-Präsident kaum daraus ziehen können. Denn die Verschwörungstheorie wird nun ausgerechnet von ihren vermeintlichen Beweisen widerlegt.» 
 109. ^ «Trump is back to attacking Obama. That’s not the best idea - The Boston Globe». Boston Globe (engelsk). 21. mai 2020. Besøkt 21. mai 2020. «In practice, Obamagate is some umbrella of accusations from Trump that he can’t articulate and haven’t been proven. But specifics or proving the accusations isn’t the point. The point might be to talk about something other than the horrible news on his watch and poll after poll showing Trump losing reelection in national polls and key swing states.» 
 110. ^ «Column: Trump's lies distracted the press in 2016. Can journalists do better this time?». Los Angeles Times (engelsk). 23. mai 2020. Besøkt 23. mai 2020. «President Trump’s attack machine — the one that tells us who is unattractive or creepy, who is stupid or senile, who is corrupt or dangerous or traitorous or ought to be tossed in prison — is gearing up for the final stretch of the 2020 campaign.» 
 111. ^ NTB-TT (24. mai 2020). «Trumps valgkampstrategi: Å angripe Obama». Aftenposten. Besøkt 25. mai 2020. «– Donald Trump vil få oppmerksomheten bort fra sin håndtering av koronaviruset, som ingen er spesielt imponerte over. Men han vil også sikre støtte fra sin velgerbase, sier statsviter Chris Galdieri ved Saint Anselm College i New Hampshire til det svenske nyhetsbyrået TT.» 
 112. ^ Perper, Rosie (3. juni 2019). «Jared Kushner defends Trump against racism allegations but dodges questions on Trump's promotion of the birther conspiracy». Business Insider. Besøkt 25. mai 2020. «The birther conspiracy catapulted Trump into the political spotlight some years ago, in which he argued that former President Barack Obama was born in Kenya and waged a media campaign against him. Trump eventually reversed his claims against Obama in 2016.» 
 113. ^ «What is 'Obamagate'? 3 things to know about Trump's latest fixation». The Independent (engelsk). 14. mai 2020. Besøkt 18. mai 2020. 
 114. ^ «Breaking down 'Obamagate,' Trump's latest theory about the 'deep state' and Obama's role in the Russia investigation». CNN. 13. mai 2020. Besøkt 24. mai 2020. «President Donald Trump and his allies added a new dimension this week to their "deep state" conspiracy theory, directly accusing former President Barack Obama of leading a supposed "coup" to sabotage the Trump presidency.» 
 115. ^ Cohen, Seth (14. mai 2020). «Obamagate Isn’t A Scandal — It’s Unmasked Something Worse». Forbes (engelsk). Besøkt 24. mai 2020. «The proponents of Obamagate, especially President Trump, would have you believe the back in 2016 President Obama, Vice-President Biden, former FBI Director James Comey, and a myriad of national security officials, so-called “deep state” bureaucrats and shady figures from around the globe, hatched a conspiracy targeting President Trump and members of his inner cadre of advisors. Allegedly, as part of this so-called (and entirely unproven) effort, former National Security Advisor Michael Flynn was targeted and illegally wiretapped in order to frame him, Trump, and others with crimes related to collusion with Russia.» 
 116. ^ O'Donovan, Brian (24. mai 2020). «'Obamagate' - Trump's latest political weapon». RTE (engelsk). Besøkt 24. mai 2020. «Donald Trump's supporters and conservative media commentators have latched onto 'Obamagate' as a vague conspiracy theory linked to a "deep state" attempt to destroy the Trump presidency just before Barack Obama left office.» 
 117. ^ «Opinion: In (sort of) debunking ‘Obamagate,’ Barr actually boosts Trump’s conspiracy theory». Los Angeles Times (engelsk). 19. mai 2020. Besøkt 24. mai 2020. «But his words and actions continue to provide support for Trump’s overarching narrative that he and his associates were treated unfairly by the previous administration and the “deep state.” One might think of it as a “good cop/ bad cop” routine — except that the good cop and the bad cop are the same guy.» 
 118. ^ 21 (21. mai 2020). «Notes on our plethora of ‘scandals’ - The Boston Globe». BostonGlobe.com (engelsk). Besøkt 24. mai 2020. 
 119. ^ Sattar, Majid (27. mai 2020). «Trumps Geheimdienstkoordinator: Vom rechten Rand». FAZ.NET (tysk). ISSN 0174-4909. Besøkt 27. mai 2020. «Donald Trump wähnt in Amerikas Geheimdiensten einen „tiefen Staat“, der gegen ihn arbeitet. … Der Präsident fühlte sich nach seinem Freispruch im Senat bestärkt darin, in den Diensten aufzuräumen und angebliche Widerstandsnester des „tiefen Staates“ auszuheben. Nicht zuletzt, um „Obamagate“ zu durchleuchten: die Verschwörungstheorie, sein Vorgänger und dessen Vizepräsident Joe Biden seien die eigentlichen Drahtzieher der sogenannten Russland-Affäre gewesen.» 
 120. ^ «The shape-shifting genius of Obamagate». Washington Post. 20. mai 2020. «Republicans matched recent years' Russiagate with Pizzagate and Spygate, which is either a precursor to or component of Obamagate,»