Smittebærer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Smittebærer eller smittespreder eller vektor, er et dyr, menneske, insekt, gjenstand eller annen organisme som ikke er syk, men som har smittefarlige bakterier, virus, eller andre organismer som kan gi sykdom hos andre organismer enn dem selv. En smittebærer kan være et individ som har hatt sykdommen, men fortsatt har smittestoffet og kan smitte andre med den gjerne over lang tid.

Det finnes et stort antall eksempler på smittebærere av smittestoffet for et stort antall smittsomme sykdommer. Eksempler på disse er:

  • Helsepersonell som har undersøkt en pasient med smittsom sykdom kan ha smittestoff på hendene og kan smitte andre eller seg selv dersom vedkommende har dårlige rutiner for håndhygiene.
  • Historien om «Typhoid Mary» fra New York i 1900-årene illustrerer godt faren ved å fungere som smittebærer. Hun utskilte salmonellabakterier i avføringen, hadde dårlig håndhygiene og arbeidet som kokk i flere familier der hun smittet 53 personer med salmonella. Tre av disse døde. Det var tidligere ikke kjent at friske personer kunne være smittebærer av salmonella.
  • Tsetsefluen suger blod og kan få i seg blod fra malariabærere som har parasitter av familien Plasmodium. Disse parasittene lever inne i røde blodlegemer. En Tsetseflue som har sugd infisert blod fra en pasient kan injisere noe slikt blod før den suger blod av en frisk person og påfører personen malaria. Dette er bakgrunnen for at myggnett bør brukes rundt senga om natta i områder med malaria.
  • Svartedauden er forårsaket av bakterien Pasteurella Pestis eller Yersinia pestis. Denne bakterien infiserer gnagere og tar livet av noen av dem, men de gnagerne som overlever blir bærere og kan smitte mennesker. Det antaes at det var rotter fra skip fra England som smittet de første som ble syke i Norge. Siden rotter og mus kan være smittebærere fra fremmede land har skipstrossene ofte en plate som gjør det umulig for rottene å komme seg i land ved å gå på trossene.
  • Aidsvirus og hepatittvirus finnes i blod og må komme inn i blodet for at en ny person skal smittes. Brukte sprøyter med blodrester fra pasienter som har eller har hatt sykdommene, kan fungere som smittebærer om de brukes på friske.
  • Flått er et insekt som suger blod fra mennesker og dyr. Omkring 20-60 % av flåttene er infisert med borrelia som er en bakterie som forårsaker borreliose som er en alvorlig nevrologisk sykdom.

Se også[rediger | rediger kilde]