Hopp til innhold

Samisk Utviklingsfond

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Samisk utviklingsfond (SUF) ble etablert i 1975 av norske myndigheter for å fremme tiltak av særlig kulturell, sosial og økonomisk betydning for den samiske befolkning og det samiske bosettingsområdet. Fondet ble styrt og forvaltet av Norsk Sameråd. Etterhvert ble det etablert et eget fagråd for fondet, kalt Samisk næringsråd. Fondet og dets administrasjon ble overført Sametinget i 1989.

Ordningen er formelt sett ikke et fond, men utgjør i dag en del av Sametingets økonomiske virkemiddelordning. De økonomiske rammene for ordningen fastsettes årlig i Sametingets budsjett.

Gjennom ordningen ytes tilskudd etter søknad til næringsbaserte prosjekter, bedrifts- og produktutviklingstiltak, markedsføringstiltak, investeringer og næringsetablering. Det gis også tilskudd til samiske utmarksnæringer og kompetansehevingstiltak innen utmarksnæringer og tradisjonelle samiske næringer.

Virkeområde (SUF-området)

[rediger | rediger kilde]

Ordningens geografiske virkeområde er kommuner og områder nord for Saltfjellet. Følgende kommuner (nord-sør) inngår i området: Sør-Varanger, Unjarga – Nesseby, Deatnu – Tana, Gamvik, Gratangen, Hamarøy, Lebesby, Karasjohka – Karasjok, Porsanger Porsángu Porsanki, Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Loppa, Alta, Guovdageaidnu – Kautokeino, Kvænangen, Gáivuotna – Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Sørreisa, Lavangen, Skånland, Tromsø, Evenes, Tysfjord og Narvik.

I tillegg er den samiske befolkningen på Senja og i Lenvik kommune omfattet av ordningen. Det samme gjelder for den samiske befolkningen i sørsameområdet, som gjelder fra kommunene Rana og Rødøy i Nordland fylke og sørover, hele Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker, samt [Engerdal] kommune i Hedmark fylke.

I enkelte kommuner er det bare deler av kommunen som er innenfor ordningens virkeområde. Det gjelder kommunene Alta, Evenes, Hamarøy, Lebesby, Måsøy, Narvik, Nordkapp, Sørreisa, Sør-Varanger og Tromsø.

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata