Hopp til innhold

Fond

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fond er kapital som er satt til side for bestemte formål. Det finnes et vidt spekter av fond med svært forskjellige formål. I regnskap brukes ordet om regnskapspostering av innskutt og driftsmessig akkumulert egenkapital.

Kapitalfond[rediger | rediger kilde]

De fond som er opprettet for å tilgodese humanitære eller ideelle formål, utbetaler gjerne kun midler fra avkastningen av fondet til utvalgte kandidater. Det vil si den avkastningen styret for et fond har klart å tjene ved å plassere fondets kapital i aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer eller kapitalplasseringsalternativer.

Typiske verdipapirfond er aksjefond, obligasjonsfond, rentefond, hedgefond og private equity fond.

Norges største og kanskje mest kjente fond er «oljefondet» eller «Statens pensjonsfond – utland», som forvaltes av Norges Bank. Av andre fond er «Fond for utøvende kunstnere» et typisk eksempel.

Regnskapsfond[rediger | rediger kilde]

I et regnskap disponeres kapitalen på flere fond. Disposisjonsfond er et variabelt fond hvor overskudd og underskudd føres. På reservefond avsettes beløp som skal sikre bedriftens økonomi langsiktig.

Det var tidligere krav til "reservefond" for aksjeselskaper, men dette ble opphevet i Aksjeloven av 13. juni 1997.

Ved tidligere bruk av manuelle regnskapsbøker (dagbok og hovedbok) var konto for tap og vinning akkumuleringskonto for endringer som ble ført mot bedriftens egenkaptialkonto i enkeltmannsforetak og disposisjonsfond i aksjeselskap.

Kilder[rediger | rediger kilde]