Hopp til innhold

Norsk Sameråd

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Norsk Sameråd ble etablert i 1964 som et rådgivende organ for norske myndigheter i samiske spørsmål og saker.[1] Rådet besto av 18 medlemmer oppnevnt etter forslag fra samiske organisasjoner. Rådet hadde en egen administrasjon lokalisert i Karasjok. Norsk Sameråd erstattet daværende Samisk råd for Finnmark.

Norsk Sameråd var rådgiver overfor statlig, fylkeskommunale og kommunale myndigheter. I 1975 ble rådet også øverste tilsynsmyndighet for nyopprettede Utviklingsfondet for de samiske bosettingsområdene, og rådet rapporterte årlig til Regjeringen om fondets aktivitet.

Norsk Samerråd ble lagt ned i 1989, og erstattet av Sametinget. Rådets administrasjon ble overført Sametinget.

Samisk selvbestemmelse[rediger | rediger kilde]

Alta-konflikten ble foranledningen for å samordne og koordinere alle samiske saker fra 1980 i (daværende) Kommunal- og arbeidsdepartementet. Samtidig ble det besluttet at årsmeldingene fra Norsk Sameråd skulle legges fram for Stortinget, sammen med årsmeldingen fra Samisk Utviklingsfond. Norsk Sameråd fikk overført myndighet til fordele statlige midler til samiske organisasjoner, næringer og annet.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Anne Julie Semb. «Opprettelsen av Sametinget». Norgeshistorie.no.