Perklorsyre

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Perklorsyre er en meget kraftig syre med den kjemiske formelen HClO4.

Den er like kraftig som svovelsyre og salpetersyre, og er også et kraftig oksidasjonsmiddel som lett danner eksplosive forbindelser med andre stoffer. Perklorsyrens salter kalles for perklorater. Perkloratene er som regel mere kjemisk stabile enn kloratene, som er klorsyrens salter.

I industrien brukes det to metoder for å produsere perklorsyre. Den ene metoden går ut på anodisk oksidering av klorgass i en vannoppløsning ved hjelp av en platina-elektrode. I den andre metoden blir natriumperklorat reagert med saltsyre i en vannoppløsning. Man får utfelling av natriumklorid i løsningen av perklorsyre.

NaClO4 + HCl → NaCl + HClO4

Perkorsyre danner en azeotrop med vann ved 72,5 % konsentrasjon.

I laboratoriet kan perklorsyre fremstilles ved å behandle bariumperklorat med svovelsyre. Det vil dannes bariumsulfat og perklorsyre. Man kan også bruke en annen metode som går ut på å reagere salpetersyre med ammoniumperklorat. Dette gir nitrogenoksid og perklorsyre. Mesteparten av perklorsyren som produseres industrielt går til å produsere ammoniumperklorat, som brukes som rakettdrivstoff i både sivile og militære rakettmotorer.