Klorat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Klorat-ionet
Struktur og bindinger i et klorat-ion

Klorat-ionet har den kjemiske formelen ClO3-. Klorat-ionet har en pyramideformet struktur. Klorat blir også brukt som fellesbetegnelse for kjemiske forbindelser som inneholder ett eller flere klorat-ioner, med klor i oksidasjonstilstanden +5. Klorater er salter

Framstilling[rediger | rediger kilde]

Metallklorater kan bli framstilt ved å tilsette klorgass til varme metallhydroksider, f.eks. kan kaliumklorat (KClO3) bli tilvirket slik:

3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

I industriell skala blir natriumklorat () framstilt med basis i natriumklorid ( ) ved elektrolyse av en mettet vannoppløsning med natriumklorid som holder en temperatur på 40-60°C. En mere utførlig beskrivelse av produksjonsprosessen er forklart på siden for natriumklorat.

Egenskaper[rediger | rediger kilde]

Klorater er meget kraftige oksidasjonsmidler og må holdes adskilt fra organiske stoffer og lett oksiderbare stoffer. Enkelte klorater kan uten forvarsel eksplodere i kontakt med slike stoffer, spesielt med svovel og sulfider.

Bruksområder[rediger | rediger kilde]

Klorater ble tidligere benyttet i utstrakt grad i pyroteknikk, sprengstoff, fyrverkeri og fyrstikker. Bruken på disse områdene har imidlertid avtatt i senere tid på grunn av kloratenes ustabilitet, spesielt i blandinger med svovel og sulfider. I de fleste pyrotekniske innretningene er kloratene erstattet av perklorater (). Klorater blir også benyttet i ugressmidler og som blekemiddel i treforedlingsindustrien.

Noen kjente kloratforbindelser[rediger | rediger kilde]

Se også: Klorsyre